smartphone115's Recent Activity | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Trùm điện thoại cổ độc

smartphone115's Recent Activity

  1. smartphone115 đã trả lời vào chủ đề one touch 5020t treo logo help!.

    con này spflash tool vô tác dụng.. chỉ dùng tờ 100k và đưa cho mod truyền là ok.

    15/1/17 lúc 15:48
X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !