206 RM-872 chớp tắt flash ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

206 RM-872 chớp tắt flash ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi Xuân Toàn, 2/1/14.

 1. Xuân Toàn

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/12/13
  Bài viết: 86
  Cảm ơn: 16
  Điểm: 0
  Nghề nghiệp: cày mướn
  Nơi ở: gia lai
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  ko hiểu sao con này phải gắn thẻ nhớ mới chạy đc, ko gắn thẻ chạy đc 1 lát báo lỗi
  12:53:22 :
  12:53:22 : Infineon USB Buscheck Done
  12:53:22 : Phone Restart Mode: TEST MODE
  12:53:22 :
  12:53:22 : Process Done...
  12:53:27 : Number of Image Files: 4
  12:53:27 : (Mass Memory File Detected)
  12:53:27 :
  12:53:27 : Processing Image File :
  12:53:27 : rm872__04.51.mcusw
  12:53:27 : Processing Image File :
  12:53:27 : rm872__04.51.ppm_s3
  12:53:27 : Processing Image File :
  12:53:27 : rm872__04.51_sd_empty_2048.fpsimage
  12:53:27 : Processing Image File :
  12:53:27 : rm872__04.51.image_s3_059Q426
  12:53:29 :
  12:53:29 :
  12:53:29 : AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  12:53:29 :
  12:53:29 : If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  12:53:29 : Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  12:53:29 :
  12:53:29 : 1. Remove USB and Battery...
  12:53:29 : 2. Insert USB.
  12:53:29 : 3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  12:53:29 : 4. Please Power on phone shortly...
  12:53:29 :
  12:53:37 :
  12:53:37 : Infineon USB Boot: F00A1FB300020303010100FF
  12:53:38 : Sending PBL...
  12:53:40 : PBL Successfully Sent...
  12:53:40 : Sending SBL...
  12:53:41 : SBL Successfully Sent...
  12:53:41 : Setting Transmission Speed Done...
  12:53:41 : Flash Chip Manufacturer: Samsung Electronics Corp.
  12:53:41 : Flash Boot Successful...
  12:53:41 : Unique Data: 4270080FA7042833
  12:53:41 : Original Product Code: 059Q426
  12:53:41 : Reading : CCC... OK!
  12:53:41 : Reading : HWC... OK!
  12:53:41 : Reading : NPC... OK!
  12:53:42 : RPL Backup was Successful...
  12:53:42 : Plain RPL saved to:
  12:53:42 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\359196054562940\3591960545629 40_125342.rpl
  12:53:43 : Certificate Block Saved to:
  12:53:43 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\359196054562940\3591960545629 40_CERTIFICATE_67187D65.bin
  12:53:47 : PM Block Saved to:
  12:53:47 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\359196054562940\3591960545629 40_PMM_PROT_6D311068.bin
  12:53:47 :
  12:53:47 : Security Code: 12345
  12:53:47 :
  12:53:47 : Data Sections : 04
  12:53:47 : Current File : rm872__04.51.mcusw
  12:53:47 : Compile Name: rm872__04.51.mcusw_ebl_psi.fls
  12:53:47 : Image Type : Main Firmware
  12:53:47 : Data Size : 26480008 Bytes
  12:53:47 :
  12:53:47 : Sending Certificate Block
  12:53:47 : FIRMWARE Certificate Block Sent Successfully...
  12:53:47 : Processing Section 01
  12:53:47 : FIRMWARE Erase Block: 0x40000000~0x4001FFFE
  12:53:47 : Start Erasing...
  12:53:47 : Erasing Please Wait...
  12:53:48 : Block Erase Done...
  12:53:48 : Preparing Data Blocks...
  12:53:48 : Data Size: 131072 bytes
  12:53:48 : Data Checksum: AFC6
  12:53:48 : Uploading Data Blocks to phone...
  12:53:48 : Block Write Successful...
  12:53:48 : FIRMWARE Data Blocks uploaded to phone...
  12:53:48 : Processing Section 02
  12:53:48 : FIRMWARE Erase Block: 0x40040000~0x4005FFFE
  12:53:48 : Start Erasing...
  12:53:48 : Erasing Please Wait...
  12:53:48 : Block Erase Done...
  12:53:48 : Preparing Data Blocks...
  12:53:48 : Data Size: 131072 bytes
  12:53:48 : Data Checksum: 7A66
  12:53:48 : Uploading Data Blocks to phone...
  12:53:48 : Block Write Successful...
  12:53:48 : FIRMWARE Data Blocks uploaded to phone...
  12:53:48 : Processing Section 03
  12:53:49 : FIRMWARE Erase Block: 0x40060000~0x4015FFFE
  12:53:49 : Start Erasing...
  12:53:49 : Erasing Please Wait...
  12:53:51 : Block Erase Done...
  12:53:51 : Preparing Data Blocks...
  12:53:51 : Data Size: 1048576 bytes
  12:53:51 : Data Checksum: 4314
  12:53:51 : Uploading Data Blocks to phone...
  12:53:52 : Block Write Successful...
  12:53:52 : FIRMWARE Data Blocks uploaded to phone...
  12:53:52 : Processing Section 04
  12:53:52 : FIRMWARE Erase Block: 0x40280000~0x41A7FFFE
  12:53:52 : Start Erasing...
  12:53:52 : Erasing Please Wait...
  12:54:42 : Block Erase Done...
  12:54:42 : Preparing Data Blocks...
  12:54:42 : Data Size: 25165824 bytes
  12:54:42 : Data Checksum: 7958
  12:54:42 : Uploading Data Blocks to phone...
  12:55:11 : Block Write Successful...
  12:55:11 : FIRMWARE Data Blocks uploaded to phone...
  12:55:11 : Processing Section 05
  12:55:11 : FIRMWARE Erase Block: 0x43E20000~0x43E5FFFE
  12:55:11 : Start Erasing...
  12:55:11 : Erasing Please Wait...
  12:55:11 : Block Erase Done...
  12:55:11 : Data Verification Successful...
  12:55:11 :
  12:55:11 :
  12:55:11 : Data Sections : 01
  12:55:11 : Current File : rm872__04.51.ppm_s3
  12:55:11 : Compile Name: package_s3.ppm_ebl_psi.fls
  12:55:11 : Image Type : PPM Image
  12:55:11 : Data Size : 6179584 Bytes
  12:55:11 :
  12:55:11 : Sending Certificate Block
  12:55:11 : PPM Certificate Block Sent Successfully...
  12:55:11 : Processing Section 01
  12:55:11 : PPM Erase Block: 0x41A80000~0x420FFFFE
  12:55:11 : Start Erasing...
  12:55:11 : Erasing Please Wait...
  12:55:24 : Block Erase Done...
  12:55:24 : Preparing Data Blocks...
  12:55:24 : Data Size: 6176240 bytes
  12:55:24 : Data Checksum: 6FA5
  12:55:24 : Uploading Data Blocks to phone...
  12:55:31 : Block Write Successful...
  12:55:31 : PPM Data Blocks uploaded to phone...
  12:55:31 : Data Verification Successful...
  12:55:31 :
  12:55:31 :
  12:55:31 : Data Sections : 01
  12:55:31 : Current File : rm872__04.51_sd_empty_2048.fpsimage
  12:55:31 : Compile Name: rm872__04.51_sd_empty_2048.fpsimage.fls
  12:55:31 : Image Type : MASS Memory
  12:55:31 : SD Card Size : Use 2 GB Cards Only
  12:55:31 : Always use the CORRECT SD Card Size!!!
  12:55:31 : Data Size : 226016 Bytes
  12:55:31 :
  12:55:31 : Sending Certificate Block
  12:55:31 : ERROR: MASS MEMORY Certificate Block was not accepted !!!
  12:55:31 : 1. Make Sure Micro SD Card is Inserted Properly.
  12:55:31 : 2. Minimum Micro SD Card Size required is 2048 (2 GB).

  12:55:31 :
  12:57:28 : Number of Image Files: 2
  12:57:28 : (Mass Memory File Detected)
  12:57:28 :
  12:57:28 : Processing Image File :
  12:57:28 : rm872__04.51_sd_empty_2048.fpsimage
  12:57:28 : Processing Image File :
  12:57:28 : rm872__04.51.image_s3_059Q426
  12:57:30 :
  12:57:30 :
  12:57:30 : AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  12:57:30 :
  12:57:30 : If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  12:57:30 : Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  12:57:30 :
  12:57:30 : 1. Remove USB and Battery...
  12:57:30 : 2. Insert USB.
  12:57:30 : 3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  12:57:30 : 4. Please Power on phone shortly...
  12:57:30 :
  12:57:31 :
  12:57:31 : Infineon USB Boot: F00A1FB300020303010100FF
  12:57:31 : Sending PBL...
  12:57:34 : PBL Successfully Sent...
  12:57:34 : Sending SBL...
  12:57:34 : SBL Successfully Sent...
  12:57:35 : Setting Transmission Speed Done...
  12:57:35 : Flash Chip Manufacturer: Samsung Electronics Corp.
  12:57:35 : Flash Boot Successful...
  12:57:35 : Unique Data: 4270080FA7042833
  12:57:35 : Original Product Code: 059Q426
  12:57:35 : Reading : CCC... OK!
  12:57:35 : Reading : HWC... OK!
  12:57:35 : Reading : NPC... OK!
  12:57:36 : RPL Backup was Successful...
  12:57:36 : Plain RPL saved to:
  12:57:36 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\359196054562940\3591960545629 40_125736.rpl
  12:57:37 : Certificate Block Saved to:
  12:57:37 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\359196054562940\3591960545629 40_CERTIFICATE_973A3143.bin
  12:57:41 : PM Block Saved to:
  12:57:41 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\359196054562940\3591960545629 40_PMM_PROT_A128AE18.bin
  12:57:41 :
  12:57:41 : Security Code: 12345
  12:57:41 :
  12:57:41 : Data Sections : 01
  12:57:41 : Current File : rm872__04.51_sd_empty_2048.fpsimage
  12:57:41 : Compile Name: rm872__04.51_sd_empty_2048.fpsimage.fls
  12:57:41 : Image Type : MASS Memory
  12:57:41 : SD Card Size : Use 2 GB Cards Only
  12:57:41 : Always use the CORRECT SD Card Size!!!
  12:57:41 : Data Size : 226016 Bytes
  12:57:41 :
  12:57:41 : Sending Certificate Block
  12:57:42 : MASS MEMORY Certificate Block Sent Successfully...
  12:57:42 : Processing Section 01
  12:57:42 : MASS MEMORY Erase Block: 0x30000000~0x3FFFFFFE
  12:57:42 : Start Erasing...
  12:57:42 : Erasing Please Wait...
  12:57:42 : Block Erase Done...
  12:57:42 : Preparing Data Blocks...
  12:57:42 : Data Size: 323584 bytes
  12:57:42 : Data Checksum: D343
  12:57:42 : Uploading Data Blocks to phone...
  12:57:42 : Block Write Successful...
  12:57:42 : MASS MEMORY Data Blocks uploaded to phone...
  12:57:42 : Data Verification Successful...
  12:57:42 :
  12:57:42 :
  12:57:42 : Data Sections : 01
  12:57:42 : Current File : rm872__04.51.image_s3_059Q426
  12:57:42 : Compile Name: package_s3_059Q426.image.fls
  12:57:42 : Image Type : CONTENT Package
  12:57:42 : Data Size : 17042704 Bytes
  12:57:42 :
  12:57:42 : Sending Certificate Block
  12:57:43 : CONTENT Certificate Block Sent Successfully...
  12:57:43 : Processing Section 01
  12:57:43 : CONTENT Erase Block: 0x42100000~0x43E1FFFE
  12:57:43 : Start Erasing...
  12:57:43 : Erasing Please Wait...
  12:58:47 : Block Erase Done...
  12:58:47 : Preparing Data Blocks...
  12:58:47 : Data Size: 17039360 bytes
  12:58:47 : Data Checksum: E7B9
  12:58:47 : Uploading Data Blocks to phone...
  12:59:06 : Block Write Successful...
  12:59:06 : CONTENT Data Blocks uploaded to phone...
  12:59:06 : Processing Section 02
  12:59:06 : CONTENT Erase Block: 0x43E60000~0x43F3FFFE
  12:59:06 : Start Erasing...
  12:59:06 : Erasing Please Wait...
  12:59:08 : Block Erase Done...
  12:59:08 : Data Verification Successful...
  12:59:08 :
  12:59:08 : Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:01:35
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !