6600s RM-414 Chớp Tắt Flash Done. | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

6600s RM-414 Chớp Tắt Flash Done.

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi Phú SàiGòn-GSM, 29/6/13.

 1. Phú SàiGòn-GSM

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 28/6/13
  Bài viết: 122
  Cảm ơn: 154
  Điểm: 3
  Nơi ở: HCM.City
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  6600s RM-414 Chớp Tắt Flash Done.

  File : Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  Mã:
  Number of Image Files: 3
  
  Processing Image File : 
   rm414__06.55.mcusw
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed  : 3250000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 116
  Entry Point: 0x4563
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  Processing Image File : 
   rm414__06.55.ppm_v
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed  : 3250000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 32
  Entry Point: 0x00B0
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  Processing Image File : 
   rm414__06.55_ISM_025.image_v_kh_black
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : BB5 ALGORITHM
  Secondary Sending Speed  : 3250000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 43
  Entry Point: 0x00C8
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  
  
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000001
     ID DWORD  1 : 00000226
     ID DWORD  2 : 00010006
     ID DWORD  3 : 030C1921
     ID DWORD  4 : 01023000
   2 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000295
   3 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000B22
   4 PUBLIC_ID 12
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 0D400002
     ID DWORD  1 : AFAF0254
     ID DWORD  2 : 3B133421
     ID DWORD  3 : 48069B15
     ID DWORD  4 : C9171DC4
   5 ASIC_MODE_ID 13
     Block Length : 2 (02)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Mode Id    : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
     Block Length : 17 (11)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Hash     : 9D DB FC FE 6E 73 CE D7 D8 C6 26 8C 8E B8 57 23 
   7 ROM_ID 15
     Block Length : 9 (09)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     CRC     0 : 273F6D55
     CRC     1 : DFAAF68F
  
  ADL_SERVER: PROCESSING rm414__06.55.mcusw
  ADL_SERVER: ROOT_KEY_HASH MATCH FOUND
  ADL_SERVER: PROCESSING rm414__06.55.mcusw
  ADL_SERVER: CMT CERTIFICATE BLOCK FOUND
  ADL_SERVER: CMT DATA BLOCKS FOUND
  ADL_SERVER: CONSOLIDATING CMT BLOCKS
  ADL_SERVER: PASUBTOC BLOCK FOUND
  
  BB5 ADL Loader Start Up... (Please Wait...)
  Found Nokia BB5 ADL Loader USB Generic...
  
  =======================================================
  Processing : rm414__06.55.mcusw
  =======================================================
  
  Erase Block Found
   >> Erasing area 0x00000000 - 0x0001FFFF, Type: NOR , Subsystem: CMT
   >> Erasing area 0x00040000 - 0x000BFFFF, Type: NOR , Subsystem: CMT
   >> Erasing area 0x000C0000 - 0x0013FFFF, Type: NOR , Subsystem: CMT
   >> Erasing area 0x01780000 - 0x0197FFFF, Type: NOR , Subsystem: CMT
   >> Erasing area 0x00140000 - 0x0177FFFF, Type: NOR , Subsystem: CMT
  Erase Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  Data Block Found : 116 Blocks
  >> CMT Rootkey Hash CERT : NOLO
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [A4B03CEB0AC8A915C4ECE9894BC44D6CE68F3AA4]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  Continue Flash Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  
  =======================================================
  Processing : rm414__06.55.ppm_v
  =======================================================
  
  Erase Block Found
   >> Erasing area 0x01980000 - 0x021BFFFF, Type: NOR , Subsystem: CMT
  Erase Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  Data Block Found : 32 Blocks
  Continue Flash Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  
  =======================================================
  Processing : rm414__06.55_ISM_025.image_v_kh_black
  =======================================================
  
  Erase Block Found
   >> Erasing area 0x02620000 - 0x03F9FFFF, Type: NOR , Subsystem: CMT
   >> Erasing area 0x021C0000 - 0x0261FFFF, Type: NOR , Subsystem: CMT
  Erase Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  Data Block Found : 43 Blocks
  Continue Flash Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:05:43
  (Booting time is NOT Included)
  
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  
  
  SW: V 06.55 26-10-09 RM-414 (c) Nokia
  IMEI: 356383024155905
  CONFIG KEY  : 8000000000000002
  PROVIDER KEY : 2341000000000000
  NETWORK NAME : Telefónica O2 UK Limited;UK [GSM]
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  
  ================================================
         SL1/SL2 Phone detected       
  ================================================
  
  
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
   OK
  FACTORY SET TO : User Data
   OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
   OK
  FACTORY SET TO : Service Center
   OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
   OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
   OK
  
  
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
   OK
  
  [​IMG]
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)