Asha 201 Tiếng Việt Ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Asha 201 Tiếng Việt Ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi Lang_Khach, 4/4/14.

 1. Lang_Khach

  • VIP
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 4
  Làm thành viên từ: 10/7/13
  Bài viết: 589
  Cảm ơn: 1,137
  Điểm: 2,120
  Nghề nghiệp: Chuyên Đánh Thuê
  Nơi ở: TP HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mã:
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
   
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
   
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
   
   
  Infineon USB Boot: F00A1FB300020303010100FF
  Sending PBL...
  PBL Successfully Sent...
  Sending SBL...
  SBL Successfully Sent...
  Setting Transmission Speed Done...
  Flash Chip Manufacturer: Intel Electronics Corp.
  Flash Boot Successful...
  Unique Data: 12100005300A2803
  Original Product Code: 059N5V2
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : NPC... OK!
  RPL Backup was Successful...
  Plain RPL saved to:
  F:\BOX\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\353276050351112\353276050351112_90718.rpl
  Certificate Block Saved to:
  F:\BOX\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\353276050351112\353276050351112_CERTIFICATE_491CD826.bin
  PM Block Saved to:
  F:\BOX\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\353276050351112\353276050351112_PMM_PROT_6CB77903.bin
   
  Security Code: 12345  
   
  Data Sections : 04
  Current File  : rm799__11.95.mcusw
  Compile Name: rm799__11.95.mcusw_ebl_psi.fls
  Image Type : Main Firmware
  Data Size   : 26217864 Bytes
   
  Sending Certificate Block
  FIRMWARE Certificate Block Sent Successfully...
  Processing Section 01
  FIRMWARE Erase Block: 0x40000000~0x4001FFFE
  Start Erasing...
  Erasing Please Wait...
  Block Erase Done...
  Preparing Data Blocks...
  Data Size: 131072 bytes
  Data Checksum: CC39
  Uploading Data Blocks to phone...
  Block Write Successful...
  FIRMWARE Data Blocks uploaded to phone...
  Processing Section 02
  FIRMWARE Erase Block: 0x40040000~0x4005FFFE
  Start Erasing...
  Erasing Please Wait...
  Block Erase Done...
  Preparing Data Blocks...
  Data Size: 131072 bytes
  Data Checksum: 7A46
  Uploading Data Blocks to phone...
  Block Write Successful...
  FIRMWARE Data Blocks uploaded to phone...
  Processing Section 03
  FIRMWARE Erase Block: 0x40060000~0x4015FFFE
  Start Erasing...
  Erasing Please Wait...
  Block Erase Done...
  Preparing Data Blocks...
  Data Size: 1048576 bytes
  Data Checksum: 29D4
  Uploading Data Blocks to phone...
  Block Write Successful...
  FIRMWARE Data Blocks uploaded to phone...
  Processing Section 04
  FIRMWARE Erase Block: 0x40280000~0x41A3FFFE
  Start Erasing...
  Erasing Please Wait...
  Block Erase Done...
  Preparing Data Blocks...
  Data Size: 24903680 bytes
  Data Checksum: D292
  Uploading Data Blocks to phone...
  Block Write Successful...
  FIRMWARE Data Blocks uploaded to phone...
  Processing Section 05
  FIRMWARE Erase Block: 0x43E20000~0x43E5FFFE
  Start Erasing...
  Erasing Please Wait...
  Block Erase Done...
  Data Verification Successful...
   
   
  Data Sections : 01
  Current File  : rm799__11.95.ppm_t
  Compile Name: package_t.ppm_ebl_psi.fls
  Image Type : PPM Image
  Data Size   : 6702380 Bytes
   
  Sending Certificate Block
  PPM Certificate Block Sent Successfully...
  Processing Section 01
  PPM Erase Block: 0x41A40000~0x4217FFFE
  Start Erasing...
  Erasing Please Wait...
  Block Erase Done...
  Preparing Data Blocks...
  Data Size: 6699036 bytes
  Data Checksum: BE83
  Uploading Data Blocks to phone...
  Block Write Successful...
  PPM Data Blocks uploaded to phone...
  Data Verification Successful...
   
   
  Data Sections : 01
  Current File  : rm799__11.95.image_t_059K556
  Compile Name: package_t_059K556.image.fls
  Image Type : CONTENT Package
  Data Size   : 15600912 Bytes
   
  Sending Certificate Block
  CONTENT Certificate Block Sent Successfully...
  Processing Section 01
  CONTENT Erase Block: 0x42180000~0x43E1FFFE
  Start Erasing...
  Erasing Please Wait...
  Block Erase Done...
  Preparing Data Blocks...
  Data Size: 15597568 bytes
  Data Checksum: 5505
  Uploading Data Blocks to phone...
  Block Write Successful...
  CONTENT Data Blocks uploaded to phone...
  Processing Section 02
  CONTENT Erase Block: 0x43E60000~0x43F3FFFE
  Start Erasing...
  Erasing Please Wait...
  Block Erase Done...
  Data Verification Successful...
   
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:07:45
  (Booting time is NOT Included)
   
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
   
   
   
  Scanning USB Ports...
   
  ================================================
        Basic Phone Information      
  ================================================
  MCU Version: V 11.95 20-12-12 RM-799 (c) Nokia      
  IMEI Plain : 353276050351112
  IMEI Spare : A353276050351110
  IMEI SV  : 33532760503511115F
  Phone Model: Nokia 201
  Category : Phone
  Phone Type : RM-799
   
  ================================================
        Extended Phone Information     
  ================================================
  Product Serial Number: 3635694BI
  Product Code    : 059N5V2
  Module Code     : 0205022
  Basic Production Code: 059J2K2
  Long Production SN : 0
  PPM SW Version   : V 11.95 20-12-12 RM-799 (c) Nokia      T
  BT MCM Version   : 19e2-47026
  MCU SW Version   : V 11.95 20-12-12 RM-799 (c) Nokia
  HW Version     : 2205
  RFIC Version    : Dummy RFIC version
  LCD Version     : TPO
  Content Pack Version : Content: t_059K556 V 11.95 20-12-12 RM-799 (c) Nokia
  Bluetooth ID    : A4:E7:31:C8:1E:A7
  CS Type       : GSM900, GSM1800
   
   ********** SIMLOCK INFO **********
  CONFIG_DATA : 0010100000000000
  PROFILE_BITS : 800000000003000B
  ASIC    : 11
  PROVIDER  : Default Test Operator
  LOCK COUNTERS: KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
   
   Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   
  SIMLOCK_TYPE      : PA_SL3 (15-digit NCK)
  SIMLOCK_TEST      : PASSED
  SECURITY_TEST     : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  PHONE_MODE       : TEST
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : 06150123
  DCC Ver: 008027
  Status : OK
   
   
  Make sure you have installed the
  COMPLETE Flash Package for this Phone...
   
  Goto "Settings" --> "Nokia Settings" and verify that
  the Folder where you installed your Flash Files are
  in the "PRODUCT PATH TO SCAN" List...
   
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK
   
   
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  OK
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !