Asha 501 flash ok by MXkey | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Asha 501 flash ok by MXkey

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi cocpro91, 10/11/13.

 1. cocpro91

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 24/8/13
  Bài viết: 208
  Cảm ơn: 113
  Điểm: 148
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Cứ Mxkey mà phang nhé .Tìm thông tin trên mạng thấy Mx không support nhưng flash vẫn ok post lên cho a e dễ bề chiến :D


  MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C08467D0
  Using device: USB Phonet and HTI, FW ver: 00.50, SN: 00015D04
  Connection status: EHCI:HUB::USB 2.00 (High-speed)
  Driver: nmwcdnsuc, ver: 7.1.32.117
  Module ver: 1.0.0.21724(14-05-2013), Library ver: 1.0.0.14397(09-05-2013)
  Processing MCU file: rm902_10.0.14.mcusw.fpsx
  [XG223,XG223_V0 ALG] size: 28.21 MB
  Supported Ids: 00000C2016100040
  Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
  Insert USB cable, Battery back to device(make sure to have fully charged battery).
  Insert Charger or Press phone's power button(if flashing doesnt start automatically)
  Waiting for USB ROM device ...
  CMT SYSTEM ASIC ID: 00000C2016100040498A2089A2D4F4C45939ED00 [XGOLD 223]
  CMT PUBLIC ID: 07884BB15E038CBC498A2089A2D4F4C45939ED00
  CMT ASIC MODE ID: 00
  CMT ROOT KEY HASH: 125FC72605B5C4E48A9E0225084D2579
  CMT ROM ID: 535882252F54C676
  Loading CMT secondary boot code
  SecondaryBoot: XG223_v11_usb2nd.fg [XG223] version: 12.43.0 revision: 4.0 size: 0x59C0
  Supported Ids: 00000C2016000040, 00000C2016100040
  Secondary boot loaded.
  Loading CMT update server data
  Algorithm: XG223_v11_usbalg.fg [XG223_V0 ALG] version: 12.43.0 revision: 4.0 size: 0x32350
  Supported Ids: 00000C2016000040, 00000C2016100040
  Update server code loaded.
  Initializing Update Server ...
  Configuring Algorithm clients...
  FUR: Adding Asic CMT as client OK.
  Reading CMT NPC (0x1B8 bytes).
  Reading CMT VARIANT (0x0 bytes).
  Reading CMT CCC (0x1E8 bytes).
  Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
  Reading CMT R&D (0x0 bytes).
  Reading CMT MDM_KEYS (0x0 bytes).
  Reading CMT PARTNERC (0x0 bytes).
  RPL(CERT) backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35813905185938_CERT.rpl).
  CMT PAPUBKEYS HASH: 7E4AA99553DB48A5F2DD39E02FA1B862ECB0EF5E
  Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
  Erase size: 57 MB
  CMT FLASH,NOR area [40000000-4003FFFF]
  CMT FLASH,NOR area [47E00000-47E3FFFF]
  CMT FLASH,NOR area [40060000-426FFFFF]
  CMT FLASH,NOR area [42700000-437FFFFF]
  CMT FLASH,NOR area [47E40000-47F1FFFF]
  Flash programming ...
  CMT ISSW block sent
  CMT MEMSET block sent
  CMT PRIMAPP block sent
  CMT LOADER block sent
  CMT PASUBTOC block sent
  CMT PAPUBKEYS: 7E4AA995 [] sent
  CMT UPDAPP block sent
  CMT MCUSW block sent
  Programming completed in 22.758 s
  Processing PPM file: rm902_10.0.1_059R310_s1_343_01_243314.rofs.fpsx
  [XG223,XG223_V0 ALG] size: 9.18 MB
  Supported Ids: 00000C2016100040
  Erase size: 17 MB
  CMT FLASH,NOR area [42700000-437FFFFF] erased in 0.003 s
  Flash programming ...
  CMT PPM block sent
  Programming completed in 2.037 s
  Processing CNT file: rm902_10.0.1_059R310_s1_343_01_243314.image.fpsx
  [XG223,XG223_V0 ALG] size: 33.63 MB
  Supported Ids: 00000C2016100040
  Erase size: 70 MB
  CMT FLASH,NOR area [43800000-47DFFFFF] erased in 0.018 s
  Flash programming ...
  Programming completed in 23.577 s
  Total time for flashing process(boot+erase+write) was 52.615 s
  Waiting for device boot up ...
  Device connected: nmwcdc\Nokia USB Phonet, PORT_ID: 358139051859381
  Verifying communication to device OK.


  After Flash Processing ...


  Phone type: RM-902 (501)
  SW version: V 10.0.14 04-07-13 RM-902 (c) Nokia
  Imei plain: 35813905185938-1
  Product code: 059T567
  Battery voltage: 4093 mV, current: 108 mA
  Language Pack:
  - not available.

  SLPA ver[5]: PA_SIMLOC30 (20 digit NCK)
  warning: avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
  Camera config: 01035602006006, ver:

  SIMLOCK seems to be valid
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
  SIMLOCK_TEST passed
  SECURITY_TEST passed


  Imei net: 358139051859381
  Version: SIMLOCK SERVER
  Counter: 0/3, 0/10

  CONFIG_DATA: 2440700000000000
  PROFILE_BITS: 0000000000000000

  BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
 2. luuanhtai

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 28/8/13
  Bài viết: 211
  Cảm ơn: 244
  Điểm: 392
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  ké anh trai 1 em
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM

  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 82 (0x52) bytes returned
  Number of Sub Blocks 5 (0x05)
  1 SYSTEM_ASIC_ID 01
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000C20
  ID DWORD 1 : 16100040
  ID DWORD 2 : 49B22109
  ID DWORD 3 : 922C2992
  ID DWORD 4 : B9A59100
  2 PUBLIC_ID 12
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 85492581
  ID DWORD 1 : C455512D
  ID DWORD 2 : 49B22109
  ID DWORD 3 : 922C2992
  ID DWORD 4 : B9A59100
  3 ASIC_MODE_ID 13
  Block Length : 2 (02)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Mode Id : 00
  4 ROOT_KEY_HASH 14
  Block Length : 17 (11)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Hash : 12 5F C7 26 05 B5 C4 E4 8A 9E 02 25 08 4D 25 79
  5 ROM_ID 15
  Block Length : 9 (09)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  CRC 0 : 53588225
  CRC 1 : 2F54C676

  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\XG223_v11_usb2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\XG223_v11_usbalg.fg
  Algorithm Loader Sent....

  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok

  START READING RPL DATA
  IMEI: 358139051631244
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!

  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI 1 : 358139051631244
  IMEI 2 : 358139051631251
  PRODUCT CODE : 059S9Z6
  WLAN ID : 88:44:F6:CB:D2:DF
  BLUETOOTH ID : 88:44:F6:CB:36:9F
  PUBLIC_ID : 85492581C455512D49B22109922C2992B9A59100
  PAPUB_KEYS_HASH: 7E4AA99553DB48A5F2DD39E02FA1B862ECB0EF5E
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE : 059S9Z6
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID : 85492581C455512D49B22109922C2992B9A59100
  PRODUCT CODE : 059S9Z6


  RPL Backup was Successful...
  Plain RPL saved to:
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\358139051631244\358139051631244_15803.rpl

  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
  PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
  BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  7E4AA99553DB48A5F2DD39E02FA1B862ECB0EF5E
  Reading : ISA-USER... OK!
  PPM HASH : 8553bc0c6306f3640760564d6124e65bacb11a11
  PPM VERSION: 10.0.1

  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  10.0.1
  ======================================================

  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-902\
  ImageFilename: rm902_11.1.1.mcusw.fpsx
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
  Name : NPC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
  Name : CCC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
  Name : HWC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
  Name : R&D
  ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x26 (38)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x23 (35)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x00 NOR
  Device Index : 0x00
  0 : 40000000-4003FFFF
  1 : 47E00000-47E3FFFF
  2 : 40060000-426FFFFF
  3 : 47E40000-47F1FFFF

  ERASE_REQUEST_BB5 : 5004120B000000400000004003FFFF120B00000047E0000047E3FFFF120B00000040060000426FFFFF120B00000047E4000047F1FFFF61

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 80
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MEMSET
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : LOADER
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [7E4AA99553DB48A5F2DD39E02FA1B862ECB0EF5E]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-902\
  ImageFilename: rm902_11.1.1_059R312_s2_210_01_328174.rofs.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x00 NOR
  Device Index : 0x00
  0 : 42700000-437FFFFF

  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00000042700000437FFFFF6F

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 25
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PPM
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-902\
  ImageFilename: rm902_11.1.1_059R312_s2_210_01_328174.image.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x00 NOR
  Device Index : 0x00
  0 : 43800000-47DFFFFF

  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0000004380000047DFFFFFFA

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 58
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  FlashInfo.RestartMode : Test Mode

  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:46
  (Booting time is NOT Included)

  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)


  SW: V 11.1.1 23-10-13 RM-902 (c) Nokia
  IMEI: 358139051631244
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
  Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked

  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED

  ================================================
  SL3 Phone detected
  ================================================

  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!
  * Simlocks are in PM 120 Only...
  * PM 308 is Write Protected...


  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK
   
 3. mr.GiangCNS

  • Thành Viên Đẳng Cấp
  Thành viên Đẳng Cấp
  Làm thành viên từ: 14/2/14
  Bài viết: 342
  Cảm ơn: 345
  Điểm: 609
  Nghề nghiệp: Boss phòng KT
  Nơi ở: Đầu Cầu
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  em thì toàn fail..........:36.jpg:
   
 4. Hiếu_BR

  • Moderator
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 18/7/13
  Bài viết: 423
  Cảm ơn: 393
  Điểm: 117
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  lấy atf quất nó .:D
   
 5. mr.GiangCNS

  • Thành Viên Đẳng Cấp
  Thành viên Đẳng Cấp
  Làm thành viên từ: 14/2/14
  Bài viết: 342
  Cảm ơn: 345
  Điểm: 609
  Nghề nghiệp: Boss phòng KT
  Nơi ở: Đầu Cầu
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  cần gì :76.jpg: lấy nokia suite care........gì gì đó :33.jpg: quất nó là lụm liền :45.jpg: giết gà thì cần gì dao mỗ trâu :53.jpg:
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !