Bạn muốn biết máy mình bán ra ở khu vực nào,nước nào? | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Bạn muốn biết máy mình bán ra ở khu vực nào,nước nào?

Thảo luận trong 'Thảo luận phần mềm' bắt đầu bởi hautopro, 8/7/13.

 1. hautopro

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 198
  Cảm ơn: 227
  Điểm: 23
  Nghề nghiệp: 0907842482
  Nơi ở: HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Iphone4 Model
  Egypt
  16G MC603AB/A
  32G MC605AB/A
  ******
  16G MC603AB/B
  32G MC605AB/B
  ******************
  South Africa
  16G MC603SO/A
  32G MC605SO/A

  United Arab Emirates
  16G MC603AB/B
  32G MC605AB/B
  ***************
  Australia
  16G MC603X/A
  32G MC605X/A

  China
  16G MC603CH/A
  32G MC605CH/A
  ****************
  Hong Kong
  16G MC603ZP/A
  16G MC607ZP/A
  32G MC605ZP/A
  ***************
  Japan
  16G MC603J/A
  32G MC605J/A
  ***************
  Korea
  16G MC03KH/A
  32G MC605KH/A
  ***************
  Macau
  16G MC603ZP/A
  32G MC605ZP/A
  ***************
  Malaysia
  16G MC603ZA/A
  32G MC605ZA/A
  ***************
  New Zealand
  16G MC603X/A
  32G MC605X/A
  ***************
  Philippines

  16G MC603PP/A
  32G MC605PP/A
  ***************
  Singapore
  16G MC603ZA/A
  32G MC605ZA/A
  ***************
  Taiwan
  16G MC603TA/A
  32G MC605TA/A
  ***************
  Thailand
  16G MC603TH/A
  32G MC605TH/A
  ***************
  Bulgaria
  16G MC603BG/A
  32G MC605BG/A
  ***************
  Danmark
  16G MC603KN/A
  32G MC605KN/A
  ***************
  Germany
  16G MC603DN/A
  32G MC605DN/A
  ***************
  Estonia
  16G MC603EE/A
  32G MC605EE/A
  **************
  Spain
  16G MC603Y/A
  32G MC605Y/A
  **************
  France
  16GMC603NF/A
  16G MC603FB/A
  32G MC605NF/A
  32G MC605FB/A
  ***************
  Greece
  16G MC603GR/A
  32G MC605GR/A
  ***************
  Croatia
  16G MC603CR/A
  32G MC605CR/A
  ***************
  India
  MC603HN - 16GB Black
  MC605HN - 32GB Black
  ********************
  Ireland
  16G MC603B/A
  32G MC605B/A
  **************
  Italy
  16G MC603IP/A
  32G MC605IP/A
  **************
  Latvia
  16G MC603LV/A
  32G MC605LV/A
  **************
  Liechtenstein
  16G MC603FD/A
  32G MC605FD/A
  ***************
  Luxembourg
  16G MC603NF/A
  16G MC603FB/A
  32G MC605NF/A
  32G MC605FB/A
  ***************
  Macedonia
  16G MC603MM/A
  32G MC605MM/A
  ****************
  Malta
  16G MC603B/A
  32G MC605B/A
  **************
  Moldova
  16G MC603RO/A
  32G MC605RO/A
  ***************
  Montenegro
  16G MC603MM/A
  32G MC605MM/A
  ***************
  Netherlands
  16G MC603DN/A
  32G MC605DN/A
  ****************
  Norway
  16G MC603KN/A
  32G MC605KN/A
  ***************
  Austria
  16G MC603FD/A
  32G MC605FD/A
  ***************
  Poland
  16G MC603PL/A
  32G MC605PL/A
  ***************
  Portugal
  16G MC603PO/A
  32G MC605PO/A
  ***************
  Romania
  16G MC603RO/A
  32G MC605RO/A
  ***************
  Russia
  16G MC603RS/A
  32G MC605RS/A
  **************
  Slovakia
  16G MC603SL/A
  32G MC605SL/A
  ***************
  Switzerland
  16G MC603FD/A
  32G MC605FD/A
  ***************
  Finland
  16G MC603KS/A
  32G MC605KS/A
  ***************
  Sweden
  16G MC603KS/A
  32G MC605KS/A
  ***************
  Turkey
  16G MC603TU/A
  32G MC605TU/A
  ***************
  UK
  16G MC603B/A
  32G MC605B/A
  **************
  Argentina
  16G MC603LE/A
  32G MC605LE/A
  **************
  Brazil
  16G MC603BZ/A
  32G MC605BZ/A
  **************
  Chile
  16G MC603LZ/A
  32G MC605LZ/A
  ***************
  Colombia
  16G MC603LA/A
  32G MC605LA/A
  ****************
  Republic of Dominican
  16G MC603LA/A
  32G MC605LA/A
  **************
  Ecuador
  16G MC603LA/A
  32G MC605LA/A
  **************
  El Salvador
  16G MC603LA/A
  32G MC605LA/A
  **************
  Guatemala
  16G MC603LA/A
  32G MC605LA/A
  ***************
  Honduras
  16G MC603LA/A
  32G MC605LA/A
  ***************
  Jamaica
  16G MC603ZQ/A
  32G MC605ZQ/A
  ***************
  Mexico
  16G MC603E/A
  32G MC605E/A
  ***************


  Nicaragua

  16G MC603LA/A
  32G MC605LA/A
  **************
  Panama
  16G MC603LA/A
  32G MC605LA/A
  **************
  Paraguay
  16G MC603LZ/A
  32G MC605LZ/A
  ***************
  Peru
  16G MC603LA/A
  32G MC605LA/A
  ***************
  Uruguay
  16G MC603LZ/A
  32G MC605LZ/A
  **************
  Canada
  16G MC603C/A
  32G MC605C/A
  **************
  USA
  16G MC608LL/A
  16G MC318LL/A
  32G MC610LL/A
  32G MC319LL/A
  **************
  ------------------------------------
  -----------------------------------
  3G Model
  Country: Argentina
  Carrier: Claro
  MB489LE/A
  MB496LE/A
  MB500LE/A
  MC131LE/A
  MC132LE/A
  MC133LE/A
  MC134LE/A
  ====================
  Country: Argentina
  Carrier: Movistar
  MB489LE/A
  MB496LE/A
  MB500LE/A
  MC131LE/A
  MC132LE/A
  MC133LE/A
  MC134LE/A
  ====================
  Country: Argentina
  Carrier: Personal

  MB489LE/A
  MB496LE/A
  MB500LE/A
  MC131LE/A
  MC132LE/A
  MC133LE/A
  MC134LE/A

  ====================
  Country: Australia
  Carrier: 3

  MB489X/A
  MB496X/A
  MB500X/A
  MC131X/A
  MC132X/A
  MC133X/A
  MC134X/A

  ====================
  Country: Australia
  Carrier: Optus

  MB489X/A
  MB496X/A
  MB500X/A
  MC131X/A
  MC132X/A
  MC133X/A
  MC134X/A

  ====================
  Country: Australia
  Carrier: Telstra

  MB489X/A
  MB496X/A
  MB500X/A
  MC131X/A
  MC132X/A
  MC133X/A
  MC134X/A

  ====================
  Country: Australia
  Carrier: Vodafone

  MB489X/A
  MB496X/A
  MB500X/A
  MC131X/A
  MC132X/A
  MC133X/A
  MC134X/A

  ====================
  Country: Austria
  Carrier: Orange

  MB489FD/A
  MB496FD/A
  MB500FD/A
  MC131FD/A
  MC132FD/A
  MC133FD/A
  MC134FD/A


  ====================
  Country: Canada
  Carrier: Bell

  MB629C/A
  MB630C/A
  MB631C/A
  MB632C/A
  MB633C/A
  MB634C/A
  MB635C/A
  MB636C/A
  MC143C/A
  MC144C/A
  MC145C/A
  MC146C/A
  MC147C/A
  MC148C/A
  MC149C/A
  MC150C/A

  ====================
  Country: Canada
  Carrier: Fido

  MB629C/A
  MB630C/A
  MB631C/A
  MB632C/A
  MB633C/A
  MB634C/A
  MB635C/A
  MB636C/A
  MC143C/A
  MC144C/A
  MC145C/A
  MC146C/A
  MC147C/A
  MC148C/A
  MC149C/A
  MC150C/A

  ====================
  Country: Canada
  Carrier: Rogers

  MB629C/A
  MB630C/A
  MB631C/A
  MB632C/A
  MB633C/A
  MB634C/A
  MB635C/A
  MB636C/A
  MC143C/A
  MC144C/A
  MC145C/A
  MC146C/A
  MC147C/A
  MC148C/A
  MC149C/A
  MC150C/A

  ====================
  Country: Canada
  Carrier: Telus

  MB629C/A
  MB630C/A
  MB631C/A
  MB632C/A
  MB633C/A
  MB634C/A
  MB635C/A
  MB636C/A
  MC143C/A
  MC144C/A
  MC145C/A
  MC146C/A
  MC147C/A
  MC148C/A
  MC149C/A
  MC150C/A


  ====================
  Country: Chile
  Carrier: Entel PCS

  MB489LZ/A
  MB496LZ/A
  MB500LZ/A
  MC131LZ/A
  MC132LZ/A
  MC133LZ/A
  MC134LZ/A

  ====================
  Country: Chile
  Carrier: TMC

  MB489LZ/A
  MB496LZ/A
  MB500LZ/A
  MC131LZ/A
  MC132LZ/A
  MC133LZ/A
  MC134LZ/A

  ====================
  Country: Colombia
  Carrier: Comcel

  MB489LA/A
  MB496LA/A
  MB500LA/A
  MC131LA/A
  MC132LA/A
  MC133LA/A
  MC134LA/A

  ====================
  Country: Colombia
  Carrier: Movistar

  MB489LA/A
  MB496LA/A
  MB500LA/A
  MC131LA/A
  MC132LA/A
  MC133LA/A
  MC134LA/A

  ====================
  Country: Czech Republic
  Carrier: O2

  MB489CZ/A
  MB496CZ/A
  MB500CZ/A
  MC131CZ/A
  MC132CZ/A
  MC133CZ/A
  MC134CZ/A

  ====================
  Country: Czech Republic
  Carrier: T-Mobile

  MB490CZ/A
  MB497CZ/A
  MB501CZ/A
  MC139CZ/A
  MC140CZ/A
  MC141CZ/A
  MC142CZ/A

  ====================
  Country: Czech Republic
  Carrier: Vodafone

  MB489CZ/A
  MB496CZ/A
  MB500CZ/A
  MC131CZ/A
  MC132CZ/A
  MC133CZ/A
  MC134CZ/A

  ====================
  Country: Ecuador
  Carrier: Porta

  MB489LA/A
  MB496LA/A
  MB500LA/A
  MC131LA/A
  MC132LA/A
  MC133LA/A
  MC134LA/A

  ====================
  Country: Ecuador
  Carrier: Movistar

  MB489LA/A
  MB496LA/A
  MB500LA/A
  MC131LA/A
  MC132LA/A
  MC133LA/A
  MC134LA/A

  ====================
  Country: Egypt
  Carrier: Mobinil

  MB489AB/A
  MB496AB/A
  MB500AB/A
  MC131AB/A
  MC132AB/A
  MC133AB/A

  ====================
  Country: Egypt
  Carrier: Vodafone

  MB489AB/A
  MB496AB/A
  MB500AB/A
  MC131AB/A
  MC132AB/A
  MC133AB/A
  MC134AB/A

  ====================
  Country: El Salvador
  Carrier: Claro

  MB489LA/A
  MB496LA/A
  MB500LA/A
  MC131LA/A
  MC132LA/A
  MC133LA/A
  MC134LA/A

  ====================
  Country: El Salvador
  Carrier: Movistar

  MB489LA/A
  MB496LA/A
  MB500LA/A
  MC131LA/A
  MC132LA/A
  MC133LA/A
  MC134LA/A

  ====================
  Country: Estonia
  Carrier: EMT

  MB489EE/A
  MB496EE/A
  MB500EE/A
  MC131EE/A
  MC132EE/A
  MC133EE/A
  MC134EE/A

  ====================
  Country: Finland
  Carrier: Sonera

  MB489KS/A
  MB496KS/A
  MB500KS/A
  MC131KS/A
  MC132KS/A
  MC133KS/A
  MC134KS/A

  ====================
  Country: France
  Carrier: Orange

  MB489NF/A
  MB496NF/A
  MB500NF/A
  MC131NF/A
  MC132NF/A
  MC133NF/A
  MC134NF/A

  ====================
  Country: France
  Carrier: Bouygues
  MB489FB/A

  ====================
  Country: Germany
  Carrier: T-Mobile

  MB490DN/A
  MB497DN/A
  MB501DN/A
  MC139DN/A
  MC140DN/A
  MC141DN/A
  MC142DN/A

  ====================
  Country: Greece
  Carrier: Vodafone

  MB489GR/A
  MB496GR/A
  MB500GR/A
  MC131GR/A
  MC132GR/A
  MC133GR/A
  MC134GR/A

  ====================
  Country: Guatamela
  Carrier: Claro

  MB489LA/A
  MB496LA/A
  MB500LA/A
  MC131LA/A
  MC132LA/A
  MC133LA/A
  MC134LA/A

  ====================
  Country: Guatamela
  Carrier: Movistar

  MB489LA/A
  MB496LA/A
  MB500LA/A
  MC131LA/A
  MC132LA/A
  MC133LA/A
  MC134LA/A

  ====================
  Country: Honduras
  Carrier: Claro

  MB489LA/A
  MB496LA/A
  MB500LA/A
  MC131LA/A
  MC132LA/A
  MC133LA/A
  MC134LA/A

  ====================
  Country: Hong Kong
  Carrier: 3

  MB489ZP/A
  MB496ZP/A
  MB500ZP/A
  MC131ZP/A
  MC132ZP/A
  MC133ZP/A
  MC134ZP/A

  ====================
  Country: Hong Kong
  Carrier: SmarTone-Vodafone

  MB489ZP/A
  MB496ZP/A
  MB500ZP/A
  MC131ZP/A
  MC132ZP/A
  MC133ZP/A
  MC134ZP/A

  ====================
  Country: Hungary
  Carrier: T-Mobile

  MB490MG/A
  MB497MG/A
  MB501MG/A
  MC139MG/A
  MC140MG/A
  MC141MG/A
  MC142MG/A

  ====================
  Country: India
  Carrier: Airtel

  MB489HN/A
  MB496HN/A
  MB500HN/A
  MC131HN/A
  MC132HN/A
  MC133HN/A
  MC134HN/A

  ====================
  Country: India
  Carrier: Vodafone

  MB489HN/A
  MB496HN/A
  MB500HN/A
  MC131HN/A
  MC132HN/A
  MC133HN/A
  MC134HN/A

  ====================
  Country: Ireland
  Carrier: O2

  MB489B/A
  MB496B/A
  MB500B/A
  MC131B/A
  MC132B/A
  MC133B/A
  MC134B/A

  ====================
  Country: Italy
  Carrier: 3

  MB489T/A
  MB496T/A
  MB500T/A
  MC131T/A
  MC132T/A
  MC133T/A
  MC134T/A

  ====================
  Country: Italy
  Carrier: TIM

  MB489T/A
  MB496T/A
  MB500T/A
  MC131T/A
  MC132T/A
  MC133T/A
  MC134T/A

  ====================
  Country: Italy
  Carrier: Vodafone

  MB489T/A
  MB496T/A
  MB500T/A
  MC131T/A
  MC132T/A
  MC133T/A
  MC134T/A

  ====================
  Country: Japan
  Carrier: SoftBank

  MB489J/A
  MB496J/A
  MB500J/A
  MC131J/A
  MC132J/A
  MC133J/A
  MC134J/A

  ====================
  Country: ******
  Carrier: Orange

  MB489AB/A
  MB496AB/A
  MB500AB/A
  MC131AB/A
  MC132AB/A
  MC133AB/A
  MC134AB/A

  ====================
  Country: Liechtenstein
  Carrier: Orange

  MB489FD/A
  MB496FD/A
  MB500FD/A
  MC131FD/A
  MC132FD/A
  MC133FD/A
  MC134FD/A

  ====================
  Country: Liechtenstein
  Carrier: Swisscom

  MB489FD/A
  MB496FD/A
  MB500FD/A
  MC131FD/A
  MC132FD/A
  MC133FD/A
  MC134FD/A

  ====================
  Country: Luxembourg
  Carrier: Vox Mobile

  MB489NF/A
  MB496NF/A
  MB500NF/A
  MC131NF/A
  MC132NF/A
  MC133NF/A
  MC134NF/A

  ====================
  Country: Luxembourg
  Carrier: LUXGSM

  MB489FB/A
  MB496FB/A
  MB500FB/A
  MC131FB/A
  MC132FB/A
  MC133FB/A
  MC134FB/A

  ====================
  Country: Luxembourg
  Carrier: Tango

  MB489FB/A
  MB496FB/A
  MB500FB/A
  MC131FB/A
  MC132FB/A
  MC133FB/A
  MC134FB/A

  ====================
  Country: Macau
  Carrier: 3

  MB489ZP/A
  MB496ZP/A
  MB500ZP/A
  MC131ZP/A
  MC132ZP/A
  MC133ZP/A
  MC134ZP/A

  ====================
  Country: Mexico
  Carrier: Telcel

  MB489E/A
  MB496E/A
  MB500E/A
  MC131E/A
  MC132E/A
  MC133E/A
  MC134E/A

  ====================
  Country: Netherlands
  Carrier: T-Mobile

  MB490DN/A
  MB497DN/A
  MB501DN/A
  MC139DN/A
  MC140DN/A
  MC141DN/A
  MC142DN/A

  ====================
  Country: New Zealand
  Carrier: Vodafone

  MB489X/A
  MB496X/A
  MB500X/A
  MC131X/A
  MC132X/A
  MC133X/A
  MC134X/A

  ====================
  Country: Norway
  Carrier: NetcCom

  MB489KN/A
  MB496KN/A
  MB500KN/A
  MC131KN/A
  MC132KN/A
  MC133KN/A
  MC134KN/A

  ====================
  Country: Paraguay
  Carrier: CTI Movil

  MB489LZ/A
  MB496LZ/A
  MB500LZ/A
  MC131LZ/A
  MC132LZ/A
  MC133LZ/A
  MC134LZ/A

  ====================
  Country: Peru
  Carrier: Claro

  MB489LA/A
  MB496LA/A
  MB500LA/A
  MC131LA/A
  MC132LA/A
  MC133LA/A
  MC134LA/A

  ====================
  Country: Peru
  Carrier: TM SAC

  MB489LA/A
  MB496LA/A
  MB500LA/A
  MC131LA/A
  MC132LA/A
  MC133LA/A
  MC134LA/A

  ====================
  Country: Philippines
  Carrier: Globe

  MB489PP/A
  MB496PP/A
  MB500PP/A
  MC131PP/A
  MC132PP/A
  MC133PP/A
  MC134PP/A

  ====================
  Country: Poland
  Carrier: Orange

  MB489PL/A
  MB496PL/A
  MB500PL/A
  MC131PL/A
  MC132PL/A
  MC133PL/A
  MC134PL/A

  ====================
  Country: Poland
  Carrier: Era

  MB489PL/A
  MB496PL/A
  MB500PL/A
  MC131PL/A
  MC132PL/A
  MC133PL/A
  MC134PL/A

  ====================
  Country: Portugal
  Carrier: Optimus

  MB489PO/A
  MB496PO/A
  MB500PO/A
  MC131PO/A
  MC132PO/A
  MC133PO/A
  MC134PO/A

  ====================
  Country: Portugal
  Carrier: Vodafone

  MB489PO/A
  MB496PO/A
  MB500PO/A
  MC131PO/A
  MC132PO/A
  MC133PO/A
  MC134PO/A

  ====================
  Country: Romania
  Carrier: Orange

  MB489RO/A
  MB496RO/A
  MB500RO/A
  MC131RO/A
  MC132RO/A
  MC133RO/A
  MC134RO/A

  ====================
  Country: Russia
  Carrier: Beeline

  MB489RS/A
  MB496RS/A
  MB500RS/A
  MC131RS/A
  MC132RS/A
  MC133RS/A
  MC134RS/A

  ====================
  Country: Russia
  Carrier: MegaFon

  MB489RS/A
  MB496RS/A
  MB500RS/A
  MC131RS/A
  MC132RS/A
  MC133RS/A
  MC134RS/A

  ====================
  Country: Russia
  Carrier: MTS

  MB489RS/A
  MB496RS/A
  MB500RS/A
  MC131RS/A
  MC132RS/A
  MC133RS/A
  MC134RS/A

  ====================
  Country: Saudi Arabia
  Carrier: Mobily

  MB489AB/A
  MB496AB/A
  MB500AB/A
  MC131AB/A
  MC132AB/A
  MC133AB/A
  MC134AB/A

  ====================
  Country: Singapore
  Carrier: M1

  MB489ZA/A
  MB496ZA/A
  MB500ZA/A
  MC131ZA/A
  MC132ZA/A
  MC133ZA/A
  MC134ZA/A

  ====================
  Country: Singapore
  Carrier: SingTel

  MB489ZA/A
  MB496ZA/A
  MB500ZA/A
  MC131ZA/A
  MC132ZA/A
  MC133ZA/A
  MC134ZA/A

  ====================
  Country: Singapore
  Carrier: StarHub

  MB489ZA/A
  MB496ZA/A
  MB500ZA/A
  MC131ZA/A
  MC132ZA/A
  MC133ZA/A
  MC134ZA/A

  ====================
  Country: Slovakia
  Carrier: Orange

  MB489SL/A
  MB496SL/A
  MB500SL/A
  MC131SL/A
  MC132SL/A
  MC133SL/A
  MC134SL/A

  ====================
  Country: Slovakia
  Carrier: T-Mobile

  MB490SL/A
  MB497SL/A
  MB501SL/A
  MC139SL/A
  MC140SL/A
  MC141SL/A
  MC142SL/A

  ====================
  Country: South Africa
  Carrier: Vodacom

  MB489SO/A
  MB496SO/A
  MB500SO/A
  MC131SO/A
  MC132SO/A
  MC133SO/A
  MC134SO/A

  ====================
  Country: Spain
  Carrier: Movistar

  MB757Y/A
  MB759Y/A
  MB760Y/A
  MC131Y/A
  MC132Y/A
  MC133Y/A
  MC134Y/A

  ====================
  Country: Sweden
  Carrier: Telia

  MB489KS/A
  MB496KS/A
  MB500KS/A
  MC131KS/A
  MC132KS/A
  MC133KS/A

  ====================
  Country: Switzerland
  Carrier: Orange

  MB489FD/A
  MB496FD/A
  MB500FD/A
  MC131FD/A
  MC132FD/A
  MC133FD/A
  MC134FD/A

  ====================
  Country: Switzerland
  Carrier: Swisscom

  MB489FD/A
  MB496FD/A
  MB500FD/A
  MC131FD/A
  MC132FD/A
  MC133FD/A
  MC134FD/A

  ====================
  Country: Taiwan
  Carrier: Chunghwa Telecom

  MB489TA/A
  MB496TA/A
  MB500TA/A
  MC131TA/A
  MC132TA/A
  MC133TA/A
  MC134TA/A

  ====================
  Country: Turkey
  Carrier: TurkCell

  MB489TU/A
  MB496TU/A
  MB500TU/A
  MC131TU/A
  MC132TU/A
  MC133TU/A
  MC134TU/A

  ====================
  Country: Turkey
  Carrier: Vodafone

  MB489TU/A
  MB496TU/A
  MB500TU/A
  MC131TU/A
  MC132TU/A
  MC133TU/A
  MC134TU/A

  ====================
  Country: UK
  Carrier: O2

  MB489B/A
  MB496B/A
  MB500B/A
  MC131B/A
  MC132B/A
  MC133B/A
  MC134B/A

  ====================
  Country: United Arab Emirates
  Carrier: Etisalat

  MB489AB/A
  MB496AB/A
  MB500AB/A
  MC131AB/A
  MC132AB/A
  MC133AB/A
  MC134AB/A

  ====================
  Country: United Arab Emirates
  Carrier: DU

  MB489AB/A
  MB496AB/A
  MB500AB/A
  MC131AB/A
  MC132AB/A
  MC133AB/A
  MC134AB/A

  ====================
  Country: USA
  Carrier: AT&T

  MB046LL/A
  MB048LL/A
  MB499LL/A
  MB702LL/A
  MB704LL/A
  MB705LL/A
  MB715LL/A
  MB716LL/A
  MB717LL/A
  MB718LL/A
  MB719LL/A
  MC135LL/A
  MC136LL/A
  MC137LL/A
  MC138LL/A
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  unlock_app, thanhbinhgsm, phanvan1 người khác đã cảm ơn bài viết này.

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)