C7 Flash tiếng việt nhanh như chớp by ATF | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

C7 Flash tiếng việt nhanh như chớp by ATF

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi ng_luong, 31/12/13.

 1. ng_luong

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 3/8/13
  Bài viết: 171
  Cảm ơn: 44
  Điểm: 1
  Nghề nghiệp: Kĩ thuật Viên Unlock
  Nơi ở: Biên Hòa
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  C7.JPG

  Tình hình ế quá post bài cho ae
  Show hàng
  Log:
  Mã:
  Number of Image Files: 5
   
  Processing Image File :
  RM-675_022.014_79.92_prd.core.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 13000000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 516
  Entry Point: 0x0214
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
   
  Processing Image File :
  RM-675_022.014_C02.01_SEAP_79.92_prd.rofs3.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 13000000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 2
  Entry Point: 0x00EE
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00003A00
   
  Processing Image File :
  RM-675_022.014_19.01_Vietnam_79.92_prd.rofs2.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 13000000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 120
  Entry Point: 0x00F4
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
   
  Processing Image File :
  RM-675_022.014_U03.01_79.92.uda.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 13000000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 616
  Entry Point: 0x00F4
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
   
  Processing Image File :
  rm675_ENO_v_0.0491_APEONLY.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 19
  Entry Point: 0x0138
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
   
   
   
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
   
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
   
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
   
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
   
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
    Block Length : 21 (15)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD  0 : 00000003
    ID DWORD  1 : 00000226
    ID DWORD  2 : 00010007
    ID DWORD  3 : 600C1921
    ID DWORD  4 : 02031104
   2 EM_ASIC_ID 02
    Block Length : 5 (05)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD  0 : 00001040
   3 EM_ASIC_ID 02
    Block Length : 5 (05)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD  0 : 00001030
   4 PUBLIC_ID 12
    Block Length : 21 (15)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD  0 : 0D70000B
    ID DWORD  1 : 16745440
    ID DWORD  2 : E28AF065
    ID DWORD  3 : 79E43EFE
    ID DWORD  4 : 5DDB9F2C
   5 ASIC_MODE_ID 13
    Block Length : 2 (02)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    Mode Id   : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
    Block Length : 17 (11)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    Hash     : 91 6F 75 21 7F 32 08 12 48 B1 5C 38 DF C8 E8 1B
   7 ROM_ID 15
    Block Length : 9 (09)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    CRC    0 : E693EF0D
    CRC    1 : AC22615B
   
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv11_2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
   
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : C1
  SubBlocks : 06
  1 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length   : 0B
   BB ASIC Index  : CMT 00
   Device Type   : RAM 05
   Device Index   : 00
   Manufacturer Code : 0000 -> Flash
   Device ID    : 0000 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID   : 0000
  2 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length   : 0B
   BB ASIC Index  : CMT 00
   Device Type   : MMC 04
   Device Index   : 00
   Manufacturer Code : FFFF -> Flash
   Device ID    : 0000 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID   : 0000
  3 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length   : 0B
   BB ASIC Index  : CMT 00
   Device Type   : NOR 00
   Device Index   : 00
   Manufacturer Code : 0000 -> Flash
   Device ID    : 0000 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID   : 0000
  4 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length   : 0B
   BB ASIC Index  : CMT 00
   Device Type   : NOR 00
   Device Index   : 01
   Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
   Device ID    : 0001 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID   : 0000
  5 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length   : 0B
   BB ASIC Index  : CMT 00
   Device Type   : MuxOneNAND 03
   Device Index   : 00
   Manufacturer Code : 00EC ->
   Device ID    : 0060 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID   : 0032
  6 Sub Block ID   : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
   Block Length   : 09
   BB ASIC Index  : CMT 00
   Data       : XSR 1.6
   
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
   Manufacturer Code : 00EC
   Device ID    : 0060
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID   : 0000
   Size       : 40000000 (1024 MB)
   VPP Info     : 0000
   Erase10s     : 1E
   Block1s     : 32
   BErase1s     : 02
   Reserved0    : 00
   Reserved1    : 00
   Reserved2    : 00
   
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv11_XSR17_alg.fg
  Algorithm Loader Sent...
   
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
   
  START READING RPL DATA
  IMEI: 356978040055573
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!
   
  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI     : 356978040055573
  PRODUCT CODE : 059F8H2
  WLAN ID    : A8:E0:18:A0:0B:49
  BLUETOOTH ID : A8:E0:18:9F:FB:A9
  PUBLIC_ID   : 0D70000B16745440E28AF06579E43EFE5DDB9F2C
  PAPUB_KEYS_HASH: 95A68E9FA27B2BFA89EA204FC846EB73DEF1D93F
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE : 059F8H2
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID   : 0D70000B16745440E28AF06579E43EFE5DDB9F2C
  PRODUCT CODE : 059F8H2
   
   
  RPL Backup was Successful...
  Plain RPL saved to:
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\356978040055573\356978040055573_93808.rpl
   
  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
   PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  95A68E9FA27B2BFA89EA204FC846EB73DEF1D93F
   
  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  020.037
  ======================================================
   
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-675\
  ImageFilename: RM-675_022.014_79.92_prd.core.fpsx
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
   Name    : NPC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
   Name    : CCC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
   Name    : HWC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
   Name    : R&D
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 5
   Name    : PARTNERC
   ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 05 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 50 41 52 54 4E 45 52 43 00 00 00 00 00 3B
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F5F00030000020000FFFFFFFF0000000500000003000000020014000002D00000000000040000000202E400000BB4000000000008000000010E9800001F78000000000027000000012E100000105000000000000A000000013E60000000400000DF
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x57 (87)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length  : 0x23 (35)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index  : 0x00
         0      : 00040000-0007FFFF
         1      : 000C0000-008BFFFF
         2      : 00DC0000-0E97FFFF
         3      : 2E100000-3E5FFFFF
    1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length  : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index  : 0x00
        Format Info ID : 0x03000000
        Format Info   : 000000000000000A0000000000000002000000640018000000000002000000010000000000000000
   
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5004120B000300000400000007FFFF120B000300000C0000008BFFFF120B00030000DC00000E97FFFF120B0003002E1000003E5FFFFF85
   
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000003000000000000000A000000000000000200000064001800000000000200000001000000000000000025
   
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 516
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+PMML
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [95A68E9FA27B2BFA89EA204FC846EB73DEF1D93F]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : LDSP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ISASW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+CORE
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS1
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-675\
  ImageFilename: RM-675_022.014_C02.01_SEAP_79.92_prd.rofs3.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length  : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index  : 0x00
         0      : 0DA80000-0E97FFFF
   
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0003000DA800000E97FFFF86
   
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 2
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS3
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-675\
  ImageFilename: RM-675_022.014_19.01_Vietnam_79.92_prd.rofs2.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length  : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index  : 0x00
         0      : 09F40000-0DA7FFFF
   
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030009F400000DA7FFFF2F
   
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 120
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS2
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-675\
  ImageFilename: RM-675_022.014_U03.01_79.92.uda.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length  : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index  : 0x00
         0      : 0E980000-2E0FFFFF
   
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0003000E9800002E0FFFFFFD
   
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 616
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-675\
  ImageFilename: rm675_ENO_v_0.0491_APEONLY.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length  : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index  : 0x00
         0      : 008C0000-00DBFFFF
   
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300008C000000DBFFFF79
   
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 19
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ENO
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID   : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
       Block Length   : 0F
       BB ASIC Index  : 00
       Device Type   : 03
       Device Type   : 00
       Num Bad Blocks  : 00000004
       Additional Bad  : 00000004
       Correctable ECC : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 1
   
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:46
  (Booting time is NOT Included)
   
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
   
   
  SW: V 92_11w25.1 01-07-11 RM-675 (c) Nokia
  IMEI: 356978040055573
  CONFIG KEY  : 8000000000000000
  PROVIDER KEY : 3102000000000000
  NETWORK NAME : Union Telephone Company ;United States [GSM]
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
   Block [1] 1:Open
   Block [2] 1:Open
   Block [3] 1:Open
   Block [4] 1:Open
   Block [5] 1:Open
   Block [6] 1:Open
   Block [7] 1:Open
   Block [8] 1:Open
   Block [9] 1:Open
   Block [10] 1:Open
   Block [11] 1:Open
   Block [12] 1:Open
   Block [13] 1:Open
   Block [14] 1:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
   
  SIMLOCK_TEST      : PASSED
  SECURITY_TEST     : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
   
  ================================================
         SL3 Phone detected        
  ================================================
                          
  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!     
  * Simlocks are in PM 120 Only...        
  * PM 308 is Write Protected...         
   
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  ATF đã cảm ơn bài này.

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !