cần giúp buil file Settings.apk lỗi | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

cần giúp buil file Settings.apk lỗi

Thảo luận trong 'Việt hóa Android' bắt đầu bởi vinhkiengiang, 15/9/13.

 1. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mã:
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)>apktool b Settin
  gs
  W: Could not find sources
  I: Checking whether resources has changed...
  I: Building resources...
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res\val
  ues-de\strings.xml:296: error: Multiple substitutions specified in non-positiona
  l format; did you mean to add the formatted="false" attribute?
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res\val
  ues-de\strings.xml:296: error: Unexpected end tag string
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res\val
  ues-hu\strings.xml:294: error: Multiple substitutions specified in non-positiona
  l format; did you mean to add the formatted="false" attribute?
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res\val
  ues-hu\strings.xml:294: error: Unexpected end tag string
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res\val
  ues-is\strings.xml:294: error: Multiple substitutions specified in non-positiona
  l format; did you mean to add the formatted="false" attribute?
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res\val
  ues-is\strings.xml:294: error: Unexpected end tag string
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res\val
  ues-lt\strings.xml:294: error: Multiple substitutions specified in non-positiona
  l format; did you mean to add the formatted="false" attribute?
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res\val
  ues-lt\strings.xml:294: error: Unexpected end tag string
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res\val
  ues-mk\strings.xml:294: error: Multiple substitutions specified in non-positiona
  l format; did you mean to add the formatted="false" attribute?
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res\val
  ues-mk\strings.xml:294: error: Unexpected end tag string
  Exception in thread "main" aapt: warning: string 'backup_settings_title' has no
  default translation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +bak
  smali)\Settings\res; found: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_awake' has no default translation in C:\U
  sers\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; found:
  pl
  aapt: warning: string 'battery_history_awake_label' has no default translation i
  n C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res;
  found: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_no_data' has no default translation in C:
  \Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; foun
  d: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_packages_sharing_this_uid' has no default
  translation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\
  Settings\res; found: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_phone_on' has no default translation in C
  :\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; fou
  nd: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_phone_on_label' has no default translatio
  n in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\re
  s; found: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_screen_on' has no default translation in
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; fo
  und: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_screen_on_battery' has no default transla
  tion in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings
  \res; found: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_screen_on_label' has no default translati
  on in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\r
  es; found: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_screen_on_plugged' has no default transla
  tion in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings
  \res; found: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_sensor' has no default translation in C:\
  Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; found
  : pl
  aapt: warning: string 'battery_history_sensor_usage' has no default translation
  in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res;
  found: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_sensor_usage_multi' has no default transl
  ation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Setting
  s\res; found: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_used_by_packages' has no default translat
  ion in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\
  res; found: pl
  aapt: warning: string 'battery_history_wakelock' has no default translation in C
  :\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; fou
  nd: pl
  aapt: warning: string 'bluetooth_device_paired' has no default translation in C:
  \Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; foun
  d: vi
  aapt: warning: string 'bluetooth_stop_scan_for_devices' has no default translati
  on in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\r
  es; found: vi
  aapt: warning: string 'connectivity_settings' has no default translation in C:\U
  sers\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; found:
  pl
  aapt: warning: string 'connectivity_settings_title' has no default translation i
  n C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res;
  found: pl
  aapt: warning: string 'indonesian' has no default translation in C:\Users\QUANG
  VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; found: vi
  aapt: warning: string 'loading' has no default translation in C:\Users\QUANG VIN
  H\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; found: fr
  aapt: warning: string 'malay' has no default translation in C:\Users\QUANG VINH\
  Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; found: vi
  aapt: warning: string 'play_media_notification_sounds_enable_summary_off' has no
  default translation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +ba
  ksmali)\Settings\res; found: pl sr
  aapt: warning: string 'play_media_notification_sounds_enable_summary_on' has no
  default translation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +bak
  smali)\Settings\res; found: pl sr
  aapt: warning: string 'play_media_notification_sounds_enable_title' has no defau
  lt translation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali
  )\Settings\res; found: pl sr
  aapt: warning: string 'setup_wizard_title' has no default translation in C:\User
  s\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; found: pl
   
  aapt: warning: string 'vietnamese' has no default translation in C:\Users\QUANG
  VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res; found: vi
  brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.Br
  utException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 10, --target-s
  dk-version, 10, -F, C:\Users\QUANGV~1\AppData\Local\Temp\APKTOOL2134951648364970
  631.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\QUANG VINH\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users
  \QUANG VINH\apktool\framework\2.apk, -S, C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5
  .2 (fix smali +baksmali)\Settings\res, -M, C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1
  .5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\AndroidManifest.xml]
      at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:358)
      at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:283)
      at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:206)
      at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
      at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
      at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
  Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not
  exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 10, --target-sdk-version, 10, -F, C:
  \Users\QUANGV~1\AppData\Local\Temp\APKTOOL2134951648364970631.tmp, -0, arsc, -I,
  C:\Users\QUANG VINH\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users\QUANG VINH\apktool\fr
  amework\2.apk, -S, C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmal
  i)\Settings\res, -M, C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksm
  ali)\Settings\AndroidManifest.xml]
      at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
  a:357)
      at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:336)
      ... 5 more
  Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sd
  k-version, 10, --target-sdk-version, 10, -F, C:\Users\QUANGV~1\AppData\Local\Tem
  p\APKTOOL2134951648364970631.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\QUANG VINH\apktool\fram
  ework\1.apk, -I, C:\Users\QUANG VINH\apktool\framework\2.apk, -S, C:\Users\QUANG
  VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\res, -M, C:\Users\QUA
  NG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\Settings\AndroidManifest.xml
  ]
      at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
      at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
  a:355)
      ... 6 more
   
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)>
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
 2. thanhlapvn

  Admin Vietnamgsm.vn
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,296
  Cảm ơn: 5,709
  Điểm: 11,121
  Nghề nghiệp: Mobile Service
  Nơi ở: Trảng Bom-Đồng Nai
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Lấy string trong values thả vào trong values-de values-is..là xong
   
  vinhkiengiang đã cảm ơn bài này.
 3. toilatoi142001

  • Moderator
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 993
  Cảm ơn: 384
  Điểm: 98
  Nghề nghiệp: lính đánh thuê
  Nơi ở: củ chi hồ chi minh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  cứ dí anh này thì cái nào cũng ok à anh :45.jpg:
   
  vinhkiengiang đã cảm ơn bài này.
 4. thanhlapvn

  Admin Vietnamgsm.vn
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,296
  Cảm ơn: 5,709
  Điểm: 11,121
  Nghề nghiệp: Mobile Service
  Nơi ở: Trảng Bom-Đồng Nai
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Nghe đồn có ai nhầm nick chửi xối xã vào yahoo bạn phải kg :14.jpg:
   
  toilatoi142001 đã cảm ơn bài này.
 5. toilatoi142001

  • Moderator
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 993
  Cảm ơn: 384
  Điểm: 98
  Nghề nghiệp: lính đánh thuê
  Nơi ở: củ chi hồ chi minh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:

  là do cái pass tiếng việt của anh đó
  hỏi xin em mà em bận chưa kịp cho thế là bị chửi xối xả luôn :(
   
  thanhlapvn đã cảm ơn bài này.
 6. ntc_mobile

  • Cố vấn diễn đàn
  Team VH Vietnamgsm (C)
  Làm thành viên từ: 9/7/13
  Bài viết: 271
  Cảm ơn: 586
  Điểm: 5,618
  Nghề nghiệp: Sửa chữa ĐTDĐ
  Nơi ở: Vũng Tàu
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  dùng tiện ích Finding and Replacing Text in Multiple Files sẽ giữ được các ngôn ngữ khác


  ps: Chức năng này trong notepad++ có luôn
   
  vinhkiengiang and thanhlapvn đã cảm ơn bài viết này.
 7. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  cũng vậy anh. thêm lỗi nửa là bấm bất kỳ phím nào cũng hiện null
   
 8. KHANH BÌNH

  • Super Moderator
  Sửa chữa Smartphone chuyên nghiệp
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,649
  Cảm ơn: 8,009
  Điểm: 11,671
  Nghề nghiệp: Play girl
  Nơi ở: 860/99 Xô Viết Nghệ Tĩnh P.25 Q.Bình Thạnh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  team view nhé :)
   
 9. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  em làm ok rồi. thank all.
   
 10. tuan_vietnamgsm

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 15/8/13
  Bài viết: 179
  Cảm ơn: 52
  Điểm: 20
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  đây nữa mấy a ơi
  Public symbol string/visualization declared here is not defined
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !