Cần giúp dump file Samsung 5.0.2 | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Cần giúp dump file Samsung 5.0.2

Thảo luận trong 'Việt hóa Android' bắt đầu bởi Mù Tin Học™, 11/7/15.

 1. Mù Tin Học™

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 12/2/15
  Bài viết: 23
  Cảm ơn: 9
  Điểm: 1
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  DANG LAY QUYEN ROOT TREN PHONE...
  HAY KET NOI PHONE VAO MAY TINH
  adb server is out of date. killing...
  * daemon started successfully *
  rootfs / rootfs ro,seclabel 0 0
  tmpfs /dev tmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=1380592k,nr_inodes=345148,mode
  =755 0 0
  devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,mode=600 0 0
  none /dev/cpuctl cgroup rw,relatime,cpu 0 0
  proc /proc proc rw,relatime 0 0
  sysfs /sys sysfs rw,seclabel,relatime 0 0
  selinuxfs /sys/fs/selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
  /sys/kernel/debug /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
  none /sys/fs/cgroup tmpfs rw,seclabel,relatime,size=1380592k,nr_inodes=345148,mo
  de=750,gid=1000 0 0
  none /acct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0
  tmpfs /mnt/secure tmpfs rw,seclabel,relatime,size=1380592k,nr_inodes=345148,mode
  =700 0 0
  tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,seclabel,relatime,size=1380592k,nr_inodes=345148,mode=7
  55,gid=1000 0 0
  tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,seclabel,relatime,size=1380592k,nr_inodes=345148,mode=75
  5,gid=1000 0 0
  /dev/block/platform/15570000.ufs/by-name/SYSTEM /system ext4 ro,seclabel,relatim
  e,norecovery 0 0
  /dev/block/platform/15570000.ufs/by-name/EFS /efs ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,
  noatime,discard,journal_checksum,journal_async_commit,noauto_da_alloc,data=order
  ed 0 0
  /dev/block/platform/15570000.ufs/by-name/CACHE /cache ext4 rw,seclabel,nosuid,no
  dev,noatime,discard,journal_checksum,journal_async_commit,noauto_da_alloc,data=o
  rdered 0 0
  /dev/block/platform/15570000.ufs/by-name/USERDATA /data ext4 rw,seclabel,nosuid,
  nodev,noatime,discard,journal_checksum,journal_async_commit,noauto_da_alloc,data
  =ordered 0 0
  /dev/block/platform/15570000.ufs/by-name/PERSDATA /persdata/absolute ext4 rw,sec
  label,nosuid,nodev,relatime,data=ordered 0 0
  /dev/block/platform/15570000.ufs/by-name/SBFS /sbfs ext4 rw,seclabel,nosuid,node
  v,relatime,data=ordered 0 0
  /data/privatemode /mnt/shell/privatemode sdcardfs rw,seclabel,nosuid,nodev,relat
  ime,uid=1000,gid=1000,derive=none,reserved=20MB 0 0
  /data/knox/sdcard /mnt/shell/knox-emulated sdcardfs rw,seclabel,nosuid,nodev,rel
  atime,uid=1000,gid=1000,derive=none 0 0
  /data/media /mnt/shell/emulated sdcardfs rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime,uid=1
  023,gid=1023,derive=legacy,reserved=20MB 0 0
  tmpfs /storage/emulated tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime,size=1380592k,nr
  _inodes=345148,mode=050,gid=1028 0 0
  /data/media /storage/emulated/0 sdcardfs rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime,uid=1
  023,gid=1023,derive=legacy,reserved=20MB 0 0
  /data/media /storage/emulated/0/Android/obb sdcardfs rw,seclabel,nosuid,nodev,re
  latime,uid=1023,gid=1023,derive=legacy,reserved=20MB 0 0
  /data/media /storage/emulated/legacy sdcardfs rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime,
  uid=1023,gid=1023,derive=legacy,reserved=20MB 0 0
  /data/media /storage/emulated/legacy/Android/obb sdcardfs rw,seclabel,nosuid,nod
  ev,relatime,uid=1023,gid=1023,derive=legacy,reserved=20MB 0 0

  GHI NHO SO CUA PHAN VUNG SYSTEM

  Press any key to continue . . .

  major minor #blocks name

  8 0 31240192 sda
  8 1 4096 sda1
  8 2 4096 sda2
  8 3 20480 sda3
  8 4 8192 sda4
  8 5 28672 sda5
  8 6 34816 sda6
  8 7 8192 sda7
  8 8 43008 sda8
  8 9 1024 sda9
  8 10 1024 sda10
  8 11 768 sda11
  8 12 256 sda12
  8 13 9216 sda13
  8 14 15360 sda14
  8 15 4014080 sda15
  259 0 307200 sda16
  259 1 26730496 sda17
  8 16 4096 sdb
  8 32 4096 sdc
  253 0 1310720 vnswap0

  Write size's SYSTEM

  write zise system here:

  AE cho hỏi file system nằm chỗ nào vậy. Thanks
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !