cần giúp việt hóa coolpad 8670 | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

cần giúp việt hóa coolpad 8670

Thảo luận trong 'Giải đáp hỗ trợ Việt Hóa Android' bắt đầu bởi dauyeuub, 9/1/15.

 1. dauyeuub

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 23/7/13
  Bài viết: 334
  Cảm ơn: 162
  Điểm: 270
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  em việt hóa file setting nó báo lỗi như này mong anh em giúp
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  đây là file apk
  Log

  C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'CUSTOM_POLICY_Type_Title' has no default translation in C
  \apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'Current_Selected_MOLR_PositionType' has no default transl
  tion in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'External_Address' has no default translation in C:\apktoo
  1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'External_Address_Summary_off' has no default translation
  n C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'External_Address_Summary_on' has no default translation i
  C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'External_Address_Value' has no default translation in C:\
  pktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'External_Address_Value_editbox_title' has no default tran
  lation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'MLC_Number' has no default translation in C:\apktool 1.5.
  \Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'MLC_Number_Summary_off' has no default translation in C:\
  pktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'MLC_Number_Summary_on' has no default translation in C:\a
  ktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'MLC_Number_Value' has no default translation in C:\apktoo
  1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'MLC_Number_Value_editbox_title' has no default translatio
  in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'MOLR_Position_Type' has no default translation in C:\apkt
  ol 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'MOLR_Settings' has no default translation in C:\apktool 1
  5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'SIM_SELECTION_Summary' has no default translation in C:\a
  ktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'SIM_SELECTION_TITLE' has no default translation in C:\apk
  ool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'Selected_MOLR_Position_Type' has no default translation i
  C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_back' has no default translation i
  C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_finish' has no default translation
  in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_1_text_1' has no default tr
  nslation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_1_text_2_more' has no defau
  t translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_1_text_3' has no default tr
  nslation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_1_text_4' has no default tr
  nslation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_1_text_4_exited' has no def
  ult translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_1_text_5' has no default tr
  nslation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_1_title' has no default tra
  slation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_2_text_1' has no default tr
  nslation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_2_text_2_more' has no defau
  t translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_2_text_3' has no default tr
  nslation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_2_text_3_more' has no defau
  t translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_2_text_4' has no default tr
  nslation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_lesson_2_title' has no default tra
  slation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_next' has no default translation i
  C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_skip' has no default translation i
  C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'accessibility_tutorial_title' has no default translation
  n C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_BEE_checkbox_on_summary' has no default translation
  n C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_BEE_checkbox_title' has no default translation in C:
  apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_SIMAB' has no default translation in C:\apktool 1.5.
  \Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_SIMAB_listtitle' has no default translation in C:\ap
  tool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_SIMAB_summary' has no default translation in C:\apkt
  ol 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_advance_QOP_Delay_Accuracy_editbox_summary' has no d
  fault translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_advance_QOP_Delay_Accuracy_editbox_title' has no def
  ult translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_advance_QOP_Horizontal_Accuracy_editbox_summary' has
  no default translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_advance_QOP_Horizontal_Accuracy_editbox_title' has n
  default translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_advance_QOP_MiniLocAge_Accuracy_editbox_summary' has
  no default translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_advance_QOP_MiniLocAge_Accuracy_editbox_title' has n
  default translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_advance_QOP_Vertical_Accuracy_editbox_summary' has n
  default translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_advance_QOP_Vertical_Accuracy_editbox_title' has no
  efault translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_advance_SET_ID_key' has no default translation in C:
  apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_advance_category_QOP_GAD' has no default translation
  in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_category_operation' has no default translation in C:
  apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_category_profile' has no default translation in C:\a
  ktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_categoryC:\apktool 1.5.2\Settings\res\layout-sw720dp
  date_time_settings_setupwizard.xml:9: error: Error: No resource found that matc
  es the given name (at 'style' with value '@com.mediatek:style/ImageSwitch').
  :\apktool 1.5.2\Settings\res\layout\preference_nfc.xml:8: error: Error: No reso
  rce found that matches the given name (at 'style' with value '@com.mediatek:sty
  e/ImageSwitch').
  :\apktool 1.5.2\Settings\res\layout\preference_sim_info.xml:13: error: Error: N
  resource found that matches the given name (at 'style' with value '@com.mediat
  k:style/ImageSwitch').
  :\apktool 1.5.2\Settings\res\layout\wifi_switch_for_oobe.xml:7: error: Error: N
  resource found that matches the given name (at 'style' with value '@com.mediat
  k:style/ImageSwitch').
  timer' has no default translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_C

  apt: warning: string 'agps_em_indication' has no default translation in C:\apkt
  ol 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_em_indication_summary_off' has no default translatio
  in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_em_indication_summary_on' has no default translation
  in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_eng_SIMAB_request' has no default translation in C:\
  pktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_eng_SIMAB_summary_request' has no default translatio
  in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_log_SUPL_to_file' has no default translation in C:\a
  ktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_log_SUPL_to_file_enable' has no default translation
  n C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_log_to_UART' has no default translation in C:\apktoo
  1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_log_to_UART_enable' has no default translation in C:
  apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_log_to_file' has no default translation in C:\apktoo
  1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_log_to_file_enable' has no default translation in C:
  apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_ni_iot_enable' has no default translation in C:\apkt
  ol 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_ni_iot_enable_off' has no default translation in C:\
  pktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_ni_iot_enable_on' has no default translation in C:\a
  ktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_profile_screen_advacen_current_profile_summary' has
  o default translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_profile_select_Summary' has no default translation i
  C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_screen_profile_advance_summary' has no default trans
  ation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_screen_profile_advance_title' has no default transla
  ion in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_screen_profile_reset_summary' has no default transla
  ion in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_screen_profile_reset_title' has no default translati
  n in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'agps_setting_eng_advance_screen_title' has no default tra
  slation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'button_light_enable_title' has no default translation in
  :\apktool 1.5.2\Settings\res; found: vi
  apt: warning: string 'confirm_title' has no default translation in C:\apktool 1
  5.2\Settings\res; found: vi zh_CN
  apt: warning: string 'day' has no default translation in C:\apktool 1.5.2\Setti
  gs\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'days' has no default translation in C:\apktool 1.5.2\Sett
  ngs\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'dialog_apn_disabled' has no default translation in C:\apk
  ool 1.5.2\Settings\res; found: vi
  apt: warning: string 'dialog_apn_disabled_msg' has no default translation in C:
  apktool 1.5.2\Settings\res; found: vi
  apt: warning: string 'done' has no default translation in C:\apktool 1.5.2\Sett
  ngs\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'eCID_Enable_Title' has no default translation in C:\apkto
  l 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'eCID_enable_summary_off' has no default translation in C:
  apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'eCID_enable_summary_on' has no default translation in C:\
  pktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'epo_profile_address' has no default translation in C:\apk
  ool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'epo_profile_category' has no default translation in C:\ap
  tool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'epo_profile_name' has no default translation in C:\apktoo
  1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'epo_profile_password' has no default translation in C:\ap
  tool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'epo_profile_port' has no default translation in C:\apktoo
  1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'epo_profile_title' has no default translation in C:\apkto
  l 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'epo_profile_usrname' has no default translation in C:\apk
  ool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'epo_update_period_summary' has no default translation in
  :\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'epo_update_period_title' has no default translation in C:
  apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'epo_update_settings' has no default translation in C:\apk
  ool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'error_connecting' has no default translation in C:\apktoo
  1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'every_day' has no default translation in C:\apktool 1.5.2
  Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'gsm_to_wifi_connect_type_title' has no default translatio
  in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'hour' has no default translation in C:\apktool 1.5.2\Sett
  ngs\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'hours' has no default translation in C:\apktool 1.5.2\Set
  ings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'minute' has no default translation in C:\apktool 1.5.2\Se
  tings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'minutes' has no default translation in C:\apktool 1.5.2\S
  ttings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'msg_wlan_signal_found' has no default translation in C:\a
  ktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'never' has no default translation in C:\apktool 1.5.2\Set
  ings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'password_mismatch' has no default translation in C:\apkto
  l 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'password_set_failure' has no default translation in C:\ap
  tool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'password_set_successfully' has no default translation in
  :\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'proxy_exclusionlist_label_cmcc' has no default translatio
  in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'revert' has no default translation in C:\apktool 1.5.2\Se
  tings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'select_ssid_type_title' has no default translation in C:\
  pktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'supl_capability_list_dialog_title' has no default transla
  ion in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'supl_capability_list_summary' has no default translation
  n C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'supl_capability_list_title' has no default translation in
  C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'vibrate_on_ring_title' has no default translation in C:\a
  ktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_configured_ap_list' has no default translation in C:
  apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_connect_ap_summary' has no default translation in C:
  apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_connect_type_title' has no default translation in C:
  apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_network_netmask' has no default translation in C:\ap
  tool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_priority_changed' has no default translation in C:\a
  ktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_priority_label' has no default translation in C:\apk
  ool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_priority_settings_label' has no default translation
  n C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: sException in thread "main" tring 'wifi_priority_settings_summary
  has no default translation in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_priority_settings_title' has no default translation
  n C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_priority_type_summary' has no default translation in
  C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_priority_type_title' has no default translation in C
  \apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_security_cmcc' has no default translation in C:\apkt
  ol 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_setting_connect_type_error' has no default translati
  n in C:\apktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  apt: warning: string 'wifi_signal_found_msg' has no default translation in C:\a
  ktool 1.5.2\Settings\res; found: zh_CN
  rut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.Br
  tException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 14, --target-s
  k-version, 16, -F, C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\APKTOOL73174555610
  1206166.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\Administrator\apktool\framework\1.apk, -S,
  :\apktool 1.5.2\Settings\res, -M, C:\apktool 1.5.2\Settings\AndroidManifest.xml

  at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:353)
  at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:281)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:209)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:177)
  at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:237)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
  aused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not
  exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 14, --target-sdk-version, 16, -F, C:
  Users\Administrator\AppData\Local\Temp\APKTOOL7317455561051206166.tmp, -0, arsc
  -I, C:\Users\Administrator\apktool\framework\1.apk, -S, C:\apktool 1.5.2\Setti
  gs\res, -M, C:\apktool 1.5.2\Settings\AndroidManifest.xml]
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
  :406)
  at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:334)
  ... 5 more
  aused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sd
  -version, 14, --target-sdk-version, 16, -F, C:\Users\Administrator\AppData\Loca
  \Temp\APKTOOL7317455561051206166.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\Administrator\apkt
  ol\framework\1.apk, -S, C:\apktool 1.5.2\Settings\res, -M, C:\apktool 1.5.2\Set
  ings\AndroidManifest.xml]
  at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
  :404)
  ... 6 more
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  -

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !