Chia Sẻ Sony Xperia C3 Dual D2502 Virus Up Rom OK | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Chia Sẻ Sony Xperia C3 Dual D2502 Virus Up Rom OK

Thảo luận trong 'Sony Erisson' bắt đầu bởi nhathuy20081989, 17/4/16.

 1. nhathuy20081989

  • VIP
  Chuyên viên kỹ thuật dự bị
  Làm thành viên từ: 15/7/13
  Bài viết: 1,223
  Cảm ơn: 903
  Điểm: 637
  Nghề nghiệp: Lính đánh thuê
  Nơi ở: TP HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Sony Xperia C3 Dual D2502 Virus Up Rom OK
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  File : Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  17/057/2016 13:57:09 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia C3 (D2502). FW release : 19.4.A.0.182. Customization : Customized VN
  17/057/2016 13:57:09 - INFO - Preparing files for flashing
  17/057/2016 13:57:29 - INFO - Please connect your device into flashmode.
  17/058/2016 13:58:18 - INFO - Device connected in flash mode
  17/058/2016 13:58:18 - INFO - Opening device for R/W
  17/058/2016 13:58:18 - INFO - Reading device information
  17/058/2016 13:58:19 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
  17/058/2016 13:58:19 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:19 - INFO - Current device : D2502 - YT910ZWAHW - 1288-9436_R2B - 1286-5871_19.2.1.A.0.72 - GLOBAL-HSPA_19.2.1.A.0.72
  17/058/2016 13:58:19 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:19 - INFO - Start Flashing
  17/058/2016 13:58:19 - ERROR - root : this bundle is not valid
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Processing loader.sin
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Loader : S1_Root_f82d - Version : LOADER_RELEASE_MSM8X26_31_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1022 / Bootloader status : ROOTABLE
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Max packet size set to 524288
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Parsing boot delivery
  17/058/2016 13:58:20 - ERROR - root : this bundle is not valid
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - No flash script found. Using 0.9.18 flash engine
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : [01]
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Processing partition.sin
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1022. Boot delivery version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1029
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Going to flash boot delivery
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Processing emmc_appsboot_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Flashing Wukong_S1BootConfig_MiscTA_150310_2200.ta to partition 2
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Writing TA unit 0000084f. Value : [1A, CE, 33, 00, 01, 00, 08, 05, 00, 02, 02, 05, 00, 10, 03, 00, 02, 04, 02, 05, 00, 01, 02, 6A, 00, 10, 05, 00, 03, 03, E8, 03, 10, 05, 00, 04, 83, E8, 03, 10, 02, 00, 04, 85, 02, 00, 05, 85, 05, 00, 05, 82, 6A, 00, 10, 12, 00, 02, 00, A9, 09, BE, BA, A9, 09, 00, 00, 0A, 09, BE, BA, 0A, 09, 00, 00, 04, 00, 03, 00, 02, 00, 04, 00, 04, 00, B0, 04, 0E, 00, 06, 00, B8, 0B, 01, 4B, 00, 00, 00, 03, 96, 00, 2C, 01, 03, 00, 09, 00, 01]
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Writing TA unit 000008fd. Value : [00]
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Processing dbi_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Processing rpm_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Processing s1sbl_aid4_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Processing sbl1_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Processing tz_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Processing amss_fsg.sin
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Processing apps_log.sin
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Processing cache.sin
  17/058/2016 13:58:25 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:25 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:26 - INFO - Processing fotakernel.sin
  17/058/2016 13:58:27 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:27 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:29 - INFO - Processing kernel.sin
  17/058/2016 13:58:29 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:29 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:32 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:32 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:32 - INFO - Processing system.sin
  17/058/2016 13:58:32 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:32 - INFO - Flashing data
  17/006/2016 14:06:16 - INFO - Processing userdata.sin
  17/006/2016 14:06:16 - INFO - Checking header
  17/006/2016 14:06:16 - INFO - Flashing data
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Closing TA partition
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Opening TA partition 2
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Flashing cust-reset.ta to partition 2
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Writing TA unit 000008A4. Value : [00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00]
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Flashing fota-reset.ta to partition 2
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Writing TA unit 00000964. Value : [00]
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Closing TA partition
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Opening TA partition 2
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Processing elabel.sin
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Checking header
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Flashing data
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Closing TA partition
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Opening TA partition 2
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Writing TA unit 00002725. Value : [32, 30, 31, 36, 2D, 30, 34, 2D, 31, 37, 20, 31, 34, 3A, 30, 37, 3A, 30, 33, 00]
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : [00]
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Closing TA partition
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Ending flash session
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Flashing finished.
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Please unplug and start your phone
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Device connected in flash mode
  17/008/2016 14:08:03 - INFO - Device disconnected
  17/014/2016 14:14:52 - INFO - Device connected with USB debugging off
  17/014/2016 14:14:52 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
  17/014/2016 14:14:58 - INFO - Device connected with USB debugging on
  17/014/2016 14:14:58 - ERROR - root : this bundle is not valid
  17/014/2016 14:14:58 - INFO - Connected device : Sony Xperia C3
  17/014/2016 14:14:58 - INFO - Installed version of busybox : N/A
  17/014/2016 14:14:58 - INFO - Android version : 5.1.1 / kernel version : 3.4.0+ / Build number : 19.4.A.0.182
  17/017/2016 14:17:31 - INFO - Device disconnected
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !