[DLL][TOT][KDZ] LG Japanese Stock Firmware Collection | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

[DLL][TOT][KDZ] LG Japanese Stock Firmware Collection

Thảo luận trong 'Lg' bắt đầu bởi nhathuy20081989, 22/1/15.

 1. nhathuy20081989

  • VIP
  Chuyên viên kỹ thuật dự bị
  Làm thành viên từ: 15/7/13
  Bài viết: 1,223
  Cảm ơn: 916
  Điểm: 637
  Nghề nghiệp: Lính đánh thuê
  Nơi ở: TP HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  au

  Optimus X IS11LG

  • dll: -
  • tot: -
  • kdz: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  Optimus G LGL21

  • dll: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: -
  isai LGL22

  • dll: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • dll: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: LGL22AT-01-V20c-440-50-JUL-01-2014+0.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: LGL22_V08d_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: LGL2220B_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: LGL2220C_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: LGL2220D_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  G Flex LGL23

  • dll: -
  • tot: BIN_LGL23AT-01-V10d-440-50-DEC-10-2013+0.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: -
  isai FL LGL24

  • dll: LGL24_20140617_LGFLASHv160.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: LGL24AT-01-V10a-440-50-JUN-19-2014+0.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: LGL24AT-01-V10e-440-50-OCT-01-2014+0.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: LGL2409i_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  isai VL LGV31

  • dll: -
  • tot: -
  • kdz: -
  docomo

  Optimus Pad L-06C

  • dll: -
  • tot: -
  • kdz: -
  Optimus chat L-04C

  • dll: -
  • tot: -
  • kdz: V10G_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  Optimus bright L-07C

  • bin: L07C-01-V10d-440-10-DEC-21-2011+0_AP.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • fls: L07C-01-V10d-440-10-DEC-21-2011+0_CP.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • dll: -
  • tot: -
  • kdz: V10A_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: V10B_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: V10C_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: V10D_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: V10E_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  Optimus L-01D

  • dll: -
  • tot: -
  • kdz: V20C_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: V20E_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  PRADA phone L-02D

  • dll: -
  • tot: -
  • kdz: V20A_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: V20B_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  Optimus it L-05D

  • dll: -
  • tot: -
  • kdz: L05D20D_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  Optimus Vu L-06D

  • dll: L06D_20120716_LGFLASHv1350.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: -
  • kdz: -
  Optimus G L-01E

  • dll: LGL01E_20120926_LGFLASHv141.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: LGL01EAT-00-V10a-DCM-JP-SEP-28-2012+2.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: L01E20D_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  Optimus Life L-02E

  • dll: LGL02E_20121121_LGFLASHv141.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: -
  • kdz: L02E20A_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  Optimus G Pro L-04E

  • dll: LGL04E_20130305_LGFLASHv151.zip(from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: LGL04EAT-01-V10f-440-10-DEC-17-2013+0.zip(from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: -
  Optimus it L-05E

  • dll: LGL05E_20130411_LGFLASHv151.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: BIN_LGL05EAT-01-V10d-440-10-JUN-07-2013+0.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: -
  G2 L-01F

  • dll: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot:Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • tot: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  • kdz: L01F11K_00.zip (from Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.)
  Other Operators

  G2 mini LG-D620J

  • dll: -
  • tot: -
  • kdz: -
  G3 Beat LG-D722J

  • dll: -
  • tot: -
  • kdz: -
  • Nguồn : Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  trungchienjp, mobilerepaid and ATF đã cảm ơn bài viết này.
 2. unicorn78

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 29/12/17
  Bài viết: 1
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Up lại cho mình DLL và tot của LG LGL21 với, cảm ơn bạn nhiều
   
 3. esasoft

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 13/7/19
  Bài viết: 1
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Please reupload the DLL file for LG Optimus Vu L-06D - L06D_20120716_LGFLASHv1350.zip
  The link is dead... :-(
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)