E5 Rm-634 convert to E5 RM-632 ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

E5 Rm-634 convert to E5 RM-632 ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi [email protected], 10/9/13.

 1. [email protected]

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 2/7/13
  Bài viết: 597
  Cảm ơn: 554
  Điểm: 396
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  thêm data cho forum:)
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Number of Image Files: 4

  Processing Image File :
  rm632_081.004_prd.core.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 13000000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 478
  Entry Point: 0x01FD
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000

  Processing Image File :
  rm632_081.004_C00.01_DEFAULT_prd.rofs3.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 13000000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 38
  Entry Point: 0x0139
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000

  Processing Image File :
  rm632_081.004_35.01_Vietnam_prd.rofs2.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 13000000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 198
  Entry Point: 0x0139
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000

  Processing Image File :
  rm632_081.004_U005.000_prd.uda.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 13000000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 97
  Entry Point: 0x0139
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...

  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...

  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...

  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  ERROR: BOOTROM NOT DETECTED
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM

  BootFlashModeDCT5Ex Succeded After 2 Tries
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
  1 SYSTEM_ASIC_ID 01
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000003
  ID DWORD 1 : 00000226
  ID DWORD 2 : 00010007
  ID DWORD 3 : 600C1921
  ID DWORD 4 : 02031104
  2 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000C35
  3 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000C30
  4 PUBLIC_ID 12
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 1120020B
  ID DWORD 1 : E4D00344
  ID DWORD 2 : F6604159
  ID DWORD 3 : D14B4F37
  ID DWORD 4 : 7D5C8F2A
  5 ASIC_MODE_ID 13
  Block Length : 2 (02)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Mode Id : 00
  6 ROOT_KEY_HASH 14
  Block Length : 17 (11)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Hash : 91 6F 75 21 7F 32 08 12 48 B1 5C 38 DF C8 E8 1B
  7 ROM_ID 15
  Block Length : 9 (09)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  CRC 0 : E693EF0D
  CRC 1 : AC22615B

  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv11_2nd.fg
  Secondary Loader Sent....

  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : C1
  SubBlocks : 06
  1 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : RAM 05
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0000 -> Flash
  Device ID : 0000 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  2 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MMC 04
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : FFFF -> Flash
  Device ID : 0000 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  3 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0020 ->
  Device ID : 0050 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0031
  4 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 01
  Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
  Device ID : 0001 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  5 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MuxOneNAND 03
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0020 ->
  Device ID : 0050 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0031
  6 Sub Block ID : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
  Block Length : 09
  BB ASIC Index : CMT 00
  Data : XSR 1.6

  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
  Manufacturer Code : 0020
  Device ID : 0050
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  Size : 20000000 (512 MB)
  VPP Info : 0000
  Erase10s : 1E
  Block1s : 32
  BErase1s : 02
  Reserved0 : 00
  Reserved1 : 00
  Reserved2 : 00

  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv11_XSR17_alg.fg
  Algorithm Loader Sent...

  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok

  START READING RPL DATA
  IMEI: 353399044177110
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!

  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI : 353399044177110
  PRODUCT CODE : 0595821
  WLAN ID : AC:93:2F:5F:C2:D4
  BLUETOOTH ID : AC:93:2F:5F:74:B4
  PUBLIC_ID : 1120020BE4D00344F6604159D14B4F377D5C8F2A
  PAPUB_KEYS_HASH: CCD9F80559BA50D9B3E274F9E7120BE1EE4EEA7C
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE : 0595821
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID : 1120020BE4D00344F6604159D14B4F377D5C8F2A
  PRODUCT CODE : 0595821


  RPL Backup was Successful...
  Plain RPL saved to:
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\353399044177110\353399044177110_65858.rpl

  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
  PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
  BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  CCD9F80559BA50D9B3E274F9E7120BE1EE4EEA7C

  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  042.007
  ======================================================

  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-632\
  ImageFilename: rm632_081.004_prd.core.fpsx
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
  Name : NPC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
  Name : CCC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
  Name : HWC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
  Name : R&D
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 5
  Name : PARTNERC
  ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 05 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 50 41 52 54 4E 45 52 43 00 00 00 00 00 3B
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
  Partition Blocks : 1
  1 PARTITION_INFO_BB5
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Partition Version : 00020000
  Spare : FFFFFFFF
  Num Partitions : 00000004
  Partition 1
  ID : 00000003 COPIEDOS
  Attribute : 00000002 RO
  Start Address : 000A0000
  Size : 03B20000
  Partition 2
  ID : 00000004 DEMANDONOS
  Attribute : 00000002 RO
  Start Address : 03BC0000
  Size : 0ABC0000
  Partition 3
  ID : 00000008 FILESYSTEM
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 0E780000
  Size : 109C0000
  Partition 4
  ID : 0000000A PMM
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 1F140000
  Size : 003C0000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000020000FFFFFFFF000000040000000300000002000A000003B20000000000040000000203BC00000ABC000000000008000000010E780000109C00000000000A000000011F140000003C000077
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x4F (79)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x1B (27)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 00020000-0003FFFF
  1 : 00060000-004DFFFF
  2 : 008E0000-0E77FFFF
  1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x02000000
  Format Info : 000000000000000A0000000000000002000000640000000B00000002000000010000000000000000

  ERASE_REQUEST_BB5 : 5003120B000300000200000003FFFF120B00030000060000004DFFFF120B000300008E00000E77FFFF37

  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A0000000000000002000000640000000B0000000200000001000000000000000033

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 478
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+PMML
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [CCD9F80559BA50D9B3E274F9E7120BE1EE4EEA7C]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : LDSP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ISASW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+CORE
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS1
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-632\
  ImageFilename: rm632_081.004_C00.01_DEFAULT_prd.rofs3.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 0D100000-0E77FFFF

  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0003000D1000000E77FFFF3E

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 38
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS3
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-632\
  ImageFilename: rm632_081.004_35.01_Vietnam_prd.rofs2.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 08980000-0D0FFFFF

  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300089800000D0FFFFF24

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 198
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS2
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-632\
  ImageFilename: rm632_081.004_U005.000_prd.uda.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 0E780000-1F13FFFF

  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0003000E7800001F13FFFF28

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 97
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000000
  Additional Bad : 00000000
  Correctable ECC : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 1

  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:31
  (Booting time is NOT Included)

  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)


  SW: V ICPR82_11w16.3.4 17-08-11 RM-634 (c) Nokia
  IMEI: 353399044177110
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
  Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked

  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED

  ================================================
  SL3 Phone detected
  ================================================

  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!
  * Simlocks are in PM 120 Only...
  * PM 308 is Write Protected...


  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK


  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  OK
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
 2. thanhquang304

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 8/5/15
  Bài viết: 1
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  may bac cko e xin file nokia e5 00 rm 632
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !