F60L treo logo up rom stock ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

F60L treo logo up rom stock ok

Thảo luận trong 'Lg' bắt đầu bởi ĐiệpNhànMobile, 16/12/14.

 1. ĐiệpNhànMobile

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 31/7/13
  Bài viết: 475
  Cảm ơn: 334
  Điểm: 71
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  F160L treo logo up rom stock ok
  info
  [R&D Test Tools Log File]

  21:15:17 : Launching SW update
  21:15:17 : Unpacking KDZ
  21:15:28 : KDZ file extraced
  21:15:34 : Files were extracted.
  21:15:34 : LGMobileDL Load.
  21:15:35 : Port = 0
  21:15:36 : Connecting to phone
  21:15:50 : Check Phone mode = 2
  21:15:50 : Phone type check.......
  21:15:52 : LGMobileDL.DLL Loading....
  21:15:52 : _SetAuthMark Fail
  21:15:52 : _SetAuthMark Ok : wAuthMark(65535)
  21:15:52 : _DetachDLL Call
  21:15:52 : _DetachDLL Call End
  21:15:52 : Param : Path = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LGMOBILEAX\Phone\LGF160LAT-00-V20d-LGU-KR-FEB-19-2013+0_Develop.wdb
  21:15:52 : Param : moduleDir =
  21:15:52 : Param : waitTime = 0
  21:15:52 : Param : UsbHighSpeed = 1
  21:15:52 : Param : PhoneMode = 2
  21:15:52 : Param : BinVersion = V20d_00
  21:15:52 : Param : AuthMark = 65535
  21:15:52 : Call fn_StartUpgrade
  21:15:59 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 4
  21:15:59 : Step Complete : DSP Write
  21:16:06 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 5
  21:16:06 : Step Complete : DSP Write
  21:16:10 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 6
  21:16:10 : Step Complete : DSP Write
  21:16:15 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 7
  21:16:15 : Step Complete : DSP Write
  21:16:15 : 3GQCT : wParam = 2007, lParam = 0
  21:16:15 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 8
  21:16:15 : Step Complete : DSP Write
  21:16:15 : 3GQCT : wParam = 2008, lParam = 5
  21:16:15 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 10
  21:16:15 : Step Complete : DSP Write
  21:16:18 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 11
  21:16:18 : Step Complete : DSP Write
  21:16:21 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 12
  21:16:21 : Step Complete : DSP Write
  21:16:24 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 13
  21:16:24 : Step Complete : DSP Write
  21:16:26 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 14
  21:16:26 : Step Complete : DSP Write
  21:16:28 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 15
  21:16:28 : Step Complete : DSP Write
  21:16:31 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 16
  21:16:31 : Step Complete : DSP Write
  21:16:33 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 17
  21:16:33 : Step Complete : DSP Write
  21:16:35 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 18
  21:16:35 : Step Complete : DSP Write
  21:16:38 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 19
  21:16:38 : Step Complete : DSP Write
  21:16:40 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 20
  21:16:40 : Step Complete : DSP Write
  21:16:43 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 21
  21:16:43 : Step Complete : DSP Write
  21:16:48 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 22
  21:16:48 : Step Complete : DSP Write
  21:16:52 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 23
  21:16:52 : Step Complete : DSP Write
  21:16:57 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 24
  21:16:57 : Step Complete : DSP Write
  21:17:01 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 25
  21:17:01 : Step Complete : DSP Write
  21:17:06 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 26
  21:17:06 : Step Complete : DSP Write
  21:17:10 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 27
  21:17:10 : Step Complete : DSP Write
  21:17:14 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 28
  21:17:14 : Step Complete : DSP Write
  21:17:17 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 29
  21:17:17 : Step Complete : DSP Write
  21:17:20 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 30
  21:17:20 : Step Complete : DSP Write
  21:17:22 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 31
  21:17:22 : Step Complete : DSP Write
  21:17:25 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 32
  21:17:25 : Step Complete : DSP Write
  21:17:28 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 33
  21:17:28 : Step Complete : DSP Write
  21:17:30 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 34
  21:17:30 : Step Complete : DSP Write
  21:17:32 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 35
  21:17:32 : Step Complete : DSP Write
  21:17:38 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 36
  21:17:38 : Step Complete : DSP Write
  21:17:43 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 37
  21:17:43 : Step Complete : DSP Write
  21:17:47 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 38
  21:17:47 : Step Complete : DSP Write
  21:17:52 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 39
  21:17:52 : Step Complete : DSP Write
  21:17:56 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 40
  21:17:56 : Step Complete : DSP Write
  21:18:01 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 41
  21:18:01 : Step Complete : DSP Write
  21:18:06 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 42
  21:18:06 : Step Complete : DSP Write
  21:18:10 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 43
  21:18:10 : Step Complete : DSP Write
  21:18:12 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 44
  21:18:12 : Step Complete : DSP Write
  21:18:15 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 45
  21:18:15 : Step Complete : DSP Write
  21:18:17 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 46
  21:18:17 : Step Complete : DSP Write
  21:18:20 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 47
  21:18:20 : Step Complete : DSP Write
  21:18:22 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 48
  21:18:22 : Step Complete : DSP Write
  21:18:25 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 49
  21:18:25 : Step Complete : DSP Write
  21:18:29 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 50
  21:18:29 : Step Complete : DSP Write
  21:18:34 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 51
  21:18:34 : Step Complete : DSP Write
  21:18:38 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 52
  21:18:38 : Step Complete : DSP Write
  21:18:43 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 53
  21:18:43 : Step Complete : DSP Write
  21:18:47 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 54
  21:18:47 : Step Complete : DSP Write
  21:18:52 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 55
  21:18:52 : Step Complete : DSP Write
  21:18:56 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 56
  21:18:56 : Step Complete : DSP Write
  21:19:00 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 57
  21:19:00 : Step Complete : DSP Write
  21:19:03 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 58
  21:19:03 : Step Complete : DSP Write
  21:19:05 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 59
  21:19:05 : Step Complete : DSP Write
  21:19:08 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 60
  21:19:08 : Step Complete : DSP Write
  21:19:10 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 61
  21:19:10 : Step Complete : DSP Write
  21:19:12 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 62
  21:19:12 : Step Complete : DSP Write
  21:19:15 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 63
  21:19:15 : Step Complete : DSP Write
  21:19:20 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 64
  21:19:20 : Step Complete : DSP Write
  21:19:24 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 65
  21:19:24 : Step Complete : DSP Write
  21:19:29 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 66
  21:19:29 : Step Complete : DSP Write
  21:19:30 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 69
  21:19:30 : Step Complete : DSP Write
  21:19:30 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 71
  21:19:30 : Step Complete : DSP Write
  21:19:30 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 76
  21:19:30 : Step Complete : DSP Write
  21:19:30 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 77
  21:19:30 : Step Complete : DSP Write
  21:19:30 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 78
  21:19:30 : Step Complete : DSP Write
  21:19:30 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 88
  21:19:30 : Step Complete : DSP Write
  21:19:31 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 89
  21:19:31 : Step Complete : DSP Write
  21:19:33 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 90
  21:19:33 : Step Complete : DSP Write
  21:20:54 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 91
  21:20:54 : Step Complete : DSP Write
  21:21:00 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 92
  21:21:00 : Step Complete : DSP Write
  21:21:06 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 93
  21:21:06 : Step Complete : DSP Write
  21:21:12 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 94
  21:21:12 : Step Complete : DSP Write
  21:21:19 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 95
  21:21:19 : Step Complete : DSP Write
  21:21:25 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 96
  21:21:25 : Step Complete : DSP Write
  21:21:31 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 97
  21:21:31 : Step Complete : DSP Write
  21:21:38 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 98
  21:21:38 : Step Complete : DSP Write
  21:21:44 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 100
  21:21:44 : Step Complete : DSP Write
  21:21:44 : 3GQCT : wParam = 2001, lParam = 1
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  thanhduc89 đã cảm ơn bài này.
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !