Flash Asha 303 By ATF ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Flash Asha 303 By ATF ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi trungkyanh, 1/6/15.

 1. trungkyanh

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 10/3/14
  Bài viết: 209
  Cảm ơn: 26
  Điểm: 21
  Nghề nghiệp: sửa chữa ĐTDĐ
  Nơi ở: hà tĩnh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  vật vả cả tối giờ cũng xong
  [​IMG]
  Log
  ATF Software Version v11.80
  ATF Box FBUS Flash Started...

  Number of Image Files: 4

  ================================================
  Basic Phone Information
  ================================================
  WARNING: Simlock Backup Failed
  If this is a Dead Phone, just click YES
  to Continue with the Flash Procedure...

  Changing MODE : FLASH
  Booting Phone via FBUS...


  AdvanceBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5

  ******************************************************
  TIME STARTS HERE
  ******************************************************

  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 0 (0x00) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
  1 SYSTEM_ASIC_ID 01
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000003
  ID DWORD 1 : 00000226
  ID DWORD 2 : 00010007
  ID DWORD 3 : 400C1921
  ID DWORD 4 : 03032108
  2 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00001051
  3 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00001060
  4 PUBLIC_ID 12
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 9C4E0000
  ID DWORD 1 : FFFB3C40
  ID DWORD 2 : 9A261F9D
  ID DWORD 3 : AEE73201
  ID DWORD 4 : 3963027B
  5 ASIC_MODE_ID 13
  Block Length : 2 (02)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Mode Id : 00
  6 ROOT_KEY_HASH 14
  Block Length : 17 (11)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Hash : 3A B5 DB 70 B4 5D 23 F1 AD EE BB 57 34 16 07 06
  7 ROM_ID 15
  Block Length : 9 (09)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  CRC 0 : 2CAC45E2
  CRC 1 : 3BC33C8B
  Checksum B8

  SearchForBootstrap_DCT5..
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_2nd.fg
  Boot File - Version 012.014.00
  Boot File - Revision 0x0003 (3)
  eBB5ProtocolType == New
  PrepareBootstrapFile_DCT5 replaced "SILO" with "2ND\0"
  PrepareBootstrapFile_DCT5 replaced "BOOT_MEDIAX" with "BOOT_MEDIA0"
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Secondary Loader Sent...
  TransmissionTypeRequest_DCT5_NewProtocol
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 GET_PROTOCOLS_BB5
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 3E 00 C0
  TransmissionTypeRequest_DCT5_NewProtocol
  FPIF_TRANSMISSION_MODE_LIST_BB5 using default mode 04 DDRand2TX
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 02 41 02 04 00 36 03 00 00 61 1C
  Transmission Type Request Sent...
  ConfigurationRequest_DCT5 (RAM_SIZE_BB5 0x0000)..
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : 06
  SubBlocks : 06
  1 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : RAM 05
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0000 -> Flash
  Device ID : 0000 -> not detected
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  2 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MMC 04
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : FFFF -> Flash
  Device ID : 0000 -> BAD FLASH TYPE
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  3 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0000 -> Flash
  Device ID : 0000 -> not detected
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  4 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 01
  Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
  Device ID : 0001 -> not used
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  5 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MuxOneNAND 03
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 00EC ->
  Device ID : 0040 -> KAT00F00RA
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0241
  6 Sub Block ID : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
  Block Length : 09
  BB ASIC Index : CMT 00
  Data : XSR 1.6
  Checksum : 07
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  FLS1SendAlgoCodeEx..
  SendAlgoCode_DCT5..
  SearchForAlgorithm_DCT5..
  Looking for ALL Devices...
  Searching Algorithm Files MuxOneNAND (03) ManID :00EC DevID :0040 ExtID :0000 RevID :0241
  Flash Descriptor
  Manufacturer Code : 00EC
  Device ID : 0040
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  Size : 10000000 (256 MB)
  VPP Info : 0000
  Erase10s : 1E
  Block1s : 32
  BErase1s : 02
  Reserved0 : 00
  Reserved1 : 00
  Reserved2 : 00
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_XSR17_alg.fg
  Algorithm File - Version 012.014.00
  Algorithm File - Revision 0x0003 (3)
  eBB5ProtocolType == New
  Algo Loader Sent...
  SendCodeStart_NewProtocol :
  SendCodeStart_NewProtocol_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  TransmissionTypeRequest_DCT5_NewProtocol
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 GET_PROTOCOLS_BB5
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 3E 00 C0
  TransmissionTypeRequest_DCT5_NewProtocol
  FPIF_TRANSMISSION_MODE_LIST_BB5 using default mode 04 DDRand2TX
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 02 41 02 04 00 36 03 00 00 61 1C
  SendAlgoCodeFile_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok...
  VPP Enabled by Software
  Using Internal VPP
  VPP Enabled by Software
  FLASH_VOLTAGE_INIT_BB5 : 5C 01 26 04 00 00 00 00 D4
  PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
  PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
  BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  ACE39760399CD7A3FE439DCC52111C24D435D533

  ===========================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  V 14.76 23-08-12 RM-763 (c) Nokia
  ===========================================

  START READING RPL DATA
  Reading : NPC (CMT)
  OK
  Reading : VARIANT (CMT)
  VARIANT : Empty
  Reading : CCC (CMT)
  OK
  Reading : HWC (CMT)
  OK
  Reading : R&D (CMT)
  OK
  Reading : PARTNERC (CMT)
  PARTNERC : Empty
  Reading : MDM_KEYS (CMT)
  MDM_KEYS : Empty

  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI : 358279046614754
  PRODUCT CODE : 059J1L4
  WLAN ID : 94:3A:F0:1B:05:03
  BLUETOOTH ID : 94:3A:F0:19:7E:63
  PUBLIC_ID : 9C4E0000FFFB3C409A261F9DAEE732013963027B
  PAPUB_KEYS_HASH: ACE39760399CD7A3FE439DCC52111C24D435D533
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE : 059J1L4
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID : 9C4E0000FFFB3C409A261F9DAEE732013963027B
  PRODUCT CODE : 059J1L4

  FINISHED READING RPL DATA
  RPL saved to: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\backup\358279046614754\358279046614754_122016.rpl
  Mass Memory File Detected...
  Switching to Turbo Mode...

  Processing Image File :
  C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-763\rm763__14.87.mcusw
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000 Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
  Program Sending Speed : 6500000 Hz
  Message Reading Speed : 98000 Hz
  Number of Blocks : 330
  Entry Point : 0x02BB
  Page Format : 128K
  Maximum Page Size : 0x00020000

  Changing MODE : FLASH
  Booting Phone via FBUS...

  VBATT Powering Down <<<<
  VBATT Powering Up >>>>
  SET VCCIO Level Done
  SET BSI Load Done

  AdvanceBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5

  ******************************************************
  TIME STARTS HERE
  ******************************************************

  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded after 3 Attempts
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 0 (0x00) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
  1 SYSTEM_ASIC_ID 01
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000003
  ID DWORD 1 : 00000226
  ID DWORD 2 : 00010007
  ID DWORD 3 : 400C1921
  ID DWORD 4 : 03032108
  2 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00001051
  3 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00001060
  4 PUBLIC_ID 12
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 9C4E0000
  ID DWORD 1 : FFFB3C40
  ID DWORD 2 : 9A261F9D
  ID DWORD 3 : AEE73201
  ID DWORD 4 : 3963027B
  5 ASIC_MODE_ID 13
  Block Length : 2 (02)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Mode Id : 00
  6 ROOT_KEY_HASH 14
  Block Length : 17 (11)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Hash : 3A B5 DB 70 B4 5D 23 F1 AD EE BB 57 34 16 07 06
  7 ROM_ID 15
  Block Length : 9 (09)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  CRC 0 : 2CAC45E2
  CRC 1 : 3BC33C8B
  Checksum B8

  SearchForBootstrap_DCT5..
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_2nd.fg
  Boot File - Version 012.014.00
  Boot File - Revision 0x0003 (3)
  eBB5ProtocolType == New
  PrepareBootstrapFile_DCT5 replaced "SILO" with "2ND\0"
  PrepareBootstrapFile_DCT5 replaced "BOOT_MEDIAX" with "BOOT_MEDIA0"
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Secondary Loader Sent...
  TransmissionTypeRequest_DCT5_NewProtocol
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 GET_PROTOCOLS_BB5
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 3E 00 C0
  TransmissionTypeRequest_DCT5_NewProtocol
  FPIF_TRANSMISSION_MODE_LIST_BB5 using default mode 04 DDRand2TX
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 02 41 02 04 00 36 03 00 00 61 1C
  Transmission Type Request Sent...
  ConfigurationRequest_DCT5 (RAM_SIZE_BB5 0x0000)..
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : 06
  SubBlocks : 06
  1 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : RAM 05
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0000 -> Flash
  Device ID : 0000 -> not detected
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  2 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MMC 04
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : FFFF -> Flash
  Device ID : 0000 -> BAD FLASH TYPE
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  3 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0000 -> Flash
  Device ID : 0000 -> not detected
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  4 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 01
  Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
  Device ID : 0001 -> not used
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  5 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MuxOneNAND 03
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 00EC ->
  Device ID : 0040 -> KAT00F00RA
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0241
  6 Sub Block ID : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
  Block Length : 09
  BB ASIC Index : CMT 00
  Data : XSR 1.6
  Checksum : 07
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  FLS1SendAlgoCodeEx..
  SendAlgoCode_DCT5..
  SearchForAlgorithm_DCT5..
  Looking for ALL Devices...
  Searching Algorithm Files MuxOneNAND (03) ManID :00EC DevID :0040 ExtID :0000 RevID :0241
  Flash Descriptor
  Manufacturer Code : 00EC
  Device ID : 0040
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  Size : 10000000 (256 MB)
  VPP Info : 0000
  Erase10s : 1E
  Block1s : 32
  BErase1s : 02
  Reserved0 : 00
  Reserved1 : 00
  Reserved2 : 00
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_XSR17_alg.fg
  Algorithm File - Version 012.014.00
  Algorithm File - Revision 0x0003 (3)
  eBB5ProtocolType == New
  Algo Loader Sent...
  SendCodeStart_NewProtocol :
  SendCodeStart_NewProtocol_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  TransmissionTypeRequest_DCT5_NewProtocol
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 GET_PROTOCOLS_BB5
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 3E 00 C0
  TransmissionTypeRequest_DCT5_NewProtocol
  FPIF_TRANSMISSION_MODE_LIST_BB5 using default mode 04 DDRand2TX
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 02 41 02 04 00 36 03 00 00 61 1C
  SendAlgoCodeFile_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok...
  VPP Enabled by Software
  Using Internal VPP
  VPP Enabled by Software
  FLASH_VOLTAGE_INIT_BB5 : 5C 01 26 04 00 00 00 00 D4
  PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
  PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
  BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  ACE39760399CD7A3FE439DCC52111C24D435D533

  ===========================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  V 14.76 23-08-12 RM-763 (c) Nokia
  ===========================================

  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
  Name : NPC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
  Name : CCC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
  Name : HWC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
  Name : R&D
  ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
  Partition Blocks : 1
  1 PARTITION_INFO_BB5
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Partition Version : 00010000
  Spare : FFFFFFFF
  Num Partitions : 00000004
  Partition 1
  ID : 00000003 COPIEDOS
  Attribute : 00000002 RO
  Start Address : 00140000
  Size : 031C0000
  Partition 2
  ID : 00000008 FILESYSTEM
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 03980000
  Size : 0B700000
  Partition 3
  ID : 0000000A PMM
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 0F080000
  Size : 00600000
  Partition 4
  ID : 0000000B
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 0F680000
  Size : 00300000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF00000004000000030000000200140000031C00000000000800000001039800000B7000000000000A000000010F080000006000000000000B000000010F68000000300000F0
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0xE9 (233)
  ERASE Blocks : 0x04 (4)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x53 (83)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 00040000-000403FF
  1 : 000C0000-0013FFFF
  2 : 00140000-004BFFFF
  3 : 004C0000-0073FFFF
  4 : 00740000-0147FFFF
  5 : 00160000-0017FFFF
  6 : 03300000-0397FFFF
  7 : 0F080000-0F67FFFF
  8 : 01480000-0253FFFF
  9 : 02540000-026BFFFF
  1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x02000000
  Format Info : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  2 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x02000000
  Format Info : 000000000000000A0000000100000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  3 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x02000000
  Format Info : 000000000000000B0000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000

  Erase_SendEraseBlock_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000005
  Additional Bad : 00000005
  Correctable ECC : 00000000

  Erase_SendFormatPartition_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000005
  Additional Bad : 00000005
  Correctable ECC : 00000000

  Erase_SendFormatPartition_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000005
  Additional Bad : 00000005
  Correctable ECC : 00000000

  Erase_SendFormatPartition_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000005
  Additional Bad : 00000005
  Correctable ECC : 00000000

  Successfully erased..
  Time Taken to Erase : 00:00:01
  Flashing Speed: 5.00 Mhz (AUTO)
  Processing : rm763__14.87.mcusw
  Total blocks to write : 330
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [ACE39760399CD7A3FE439DCC52111C24D435D533]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW1
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+DYNSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+EXTDRV
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000005
  Additional Bad : 00000005
  Correctable ECC : 00000000
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  Time Taken to Flash : 00:00:24

  Processing Image File :
  C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-763\rm763__14.87.ppm_ma2
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000 Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
  Program Sending Speed : 6500000 Hz
  Message Reading Speed : 98000 Hz
  Number of Blocks : 53
  Entry Point : 0x0151
  Page Format : 128K
  Maximum Page Size : 0x00020000

  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
  Partition Blocks : 1
  1 PARTITION_INFO_BB5
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Partition Version : 00010000
  Spare : FFFFFFFF
  Num Partitions : 00000004
  Partition 1
  ID : 00000003 COPIEDOS
  Attribute : 00000002 RO
  Start Address : 00140000
  Size : 031C0000
  Partition 2
  ID : 00000008 FILESYSTEM
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 03980000
  Size : 0B700000
  Partition 3
  ID : 0000000A PMM
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 0F080000
  Size : 00600000
  Partition 4
  ID : 0000000B
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 0F680000
  Size : 00300000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF00000004000000030000000200140000031C00000000000800000001039800000B7000000000000A000000010F080000006000000000000B000000010F68000000300000F0
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 026C0000-032FFFFF

  Erase_SendEraseBlock_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000005
  Additional Bad : 00000005
  Correctable ECC : 00000000

  Successfully erased..
  Time Taken to Erase : 00:00:00
  Flashing Speed: 5.00 Mhz (AUTO)
  Processing : rm763__14.87.ppm_ma2
  Total blocks to write : 53
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000005
  Additional Bad : 00000005
  Correctable ECC : 00000000
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  Time Taken to Flash : 00:00:04

  Processing Image File :
  C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-763\rm763__14.87.image_ma2_059J1N9
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000 Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
  Program Sending Speed : 6500000 Hz
  Message Reading Speed : 98000 Hz
  Number of Blocks : 370
  Entry Point : 0x0189
  Page Format : 128K
  Maximum Page Size : 0x00020000

  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
  Partition Blocks : 1
  1 PARTITION_INFO_BB5
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Partition Version : 00010000
  Spare : FFFFFFFF
  Num Partitions : 00000004
  Partition 1
  ID : 00000003 COPIEDOS
  Attribute : 00000002 RO
  Start Address : 00140000
  Size : 031C0000
  Partition 2
  ID : 00000008 FILESYSTEM
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 03980000
  Size : 0B700000
  Partition 3
  ID : 0000000A PMM
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 0F080000
  Size : 00600000
  Partition 4
  ID : 0000000B
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 0F680000
  Size : 00300000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF00000004000000030000000200140000031C00000000000800000001039800000B7000000000000A000000010F080000006000000000000B000000010F68000000300000F0
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x3F (63)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 03980000-0F07FFFF
  1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x02000000
  Format Info : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000

  Erase_SendEraseBlock_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000005
  Additional Bad : 00000005
  Correctable ECC : 00000000

  Erase_SendFormatPartition_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000005
  Additional Bad : 00000005
  Correctable ECC : 00000000

  Successfully erased..
  Time Taken to Erase : 00:00:03
  Flashing Speed: 5.00 Mhz (AUTO)
  Processing : rm763__14.87.image_ma2_059J1N9
  Total blocks to write : 370
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000005
  Additional Bad : 00000005
  Correctable ECC : 00000000
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  Time Taken to Flash : 00:00:30

  Processing Image File :
  C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-763\rm763__14.87_sd_mena_2048.fpsimage
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000 Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
  Program Sending Speed : 13000000 Hz
  Message Reading Speed : 98000 Hz
  Number of Blocks : 2043
  Entry Point : 0x016E
  Page Format : 128K
  Maximum Page Size : 0x00020000

  MASS_MEMORY_CONFIG_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  NO ERASE DATA FOR THIS IMAGE...
  Time Taken to Erase : 00:00:00
  Flashing Speed: 5.00 Mhz (AUTO)
  Processing : rm763__14.87_sd_mena_2048.fpsimage
  Total blocks to write : 2043
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 01
  Device Type : 07
  Num Bad Blocks : 00000000
  Additional Bad : 0000FFFF
  Correctable ECC : 00000000
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  Time Taken to Flash : 00:02:31

  Total Flash Write Time (Flashing Only) : 00:03:30
  Total Flashing Time (Booting + Erase + Flashing) : 00:03:38


  Waiting for Phone to Go Online...
  Elapsed Time: 1s
  Elapsed Time: 2s
  Elapsed Time: 3s
  Elapsed Time: 4s
  Elapsed Time: 5s
  Elapsed Time: 6s
  Elapsed Time: 7s
  Elapsed Time: 8s
  Elapsed Time: 9s
  Elapsed Time: 10s

  ================================================
  Basic Phone Information
  ================================================
  MCU Version: V 14.87 17-10-12 RM-763 (c) Nokia
  IMEI Plain : 358279046614754
  IMEI Spare : A358279046614750
  IMEI SV : 33582790466147512F
  Phone Model: Nokia 303
  Category : Phone
  Phone Type : RM-763

  ================================================
  Extended Phone Information
  ================================================
  Product Serial Number: 65927C7AH
  Product Code : 059J1L4
  Module Code : 0205121
  Basic Production Code: 059G7H1
  Long Production SN : 0
  PPM SW Version : V 14.87 17-10-12 RM-763 (c) Nokia MA2
  BT MCM Version : 4217-v924
  MCU SW Version : V 14.87 17-10-12 RM-763 (c) Nokia
  HW Version : 1000
  RFIC Version : |Alli_4.b.1
  DSP Version : 104_PM5_14.87
  LCD Version : TPO
  Content Pack Version : Content: ma2_059J1N9 V 14.87 17-10-12 RM-763 (c) Nokia
  AHNE Version : 21
  RETU Version : 51
  TAHVO Version : 00
  Wireless LAN ID : 94:3A:F0:1B:05:03
  Bluetooth ID : 94:3A:F0:19:7E:63
  CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA I, WCDMA II, WCDMA IV, WCDMA V, WCDMA VIII

  ================================================
  Simlock Information
  ================================================
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
  Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked

  SIMLOCK_TYPE : PA_SL3 (15-digit NCK)
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE : 12345
  PHONE_MODE : TEST

  ================================================
  Dynamic Camera Configuration
  ================================================
  DCC ID : 01035602
  DCC Ver: 003006
  Status : OK


  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK


  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  OK
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !