Flash,unlock ok by setool post ở đây | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Flash,unlock ok by setool post ở đây

Thảo luận trong 'SE-TOOL VÀ CRUISER' bắt đầu bởi TrườngPhát™, 2/7/13.

 1. TrườngPhát™

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 46
  Cảm ơn: 81
  Điểm: 2
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mở hàng máy cùi W350a

  Mã:
  02-Jul-13 9:50:07 AM SIGNED MODE (USING SERVER)
  02-Jul-13 9:50:07 AM ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
  02-Jul-13 9:50:07 AM CFG:110100000000
  02-Jul-13 9:50:11 AM ChipID: D000, EMP protocol: 0301
  02-Jul-13 9:50:11 AM PHONE DOMAIN: "RETAIL"
  02-Jul-13 9:50:12 AM PHONE CID: 0053
  02-Jul-13 9:50:12 AM 
  02-Jul-13 9:50:12 AM skipping empty loader ...
  02-Jul-13 9:50:12 AM OTP: LOCKED:1 CID:52 PAF:1 IMEI:35623702715436 CERT:RED
  02-Jul-13 9:50:12 AM 
  02-Jul-13 9:50:12 AM Model (from GDFS): W350a
  02-Jul-13 9:50:12 AM Brand: Generic
  02-Jul-13 9:50:12 AM MAPP CXC article: R11BA004  prg1205-7398_CINGULAR_JH
  02-Jul-13 9:50:12 AM MAPP CXC version: R11BA004
  02-Jul-13 9:50:12 AM Language Package: CINGULAR
  02-Jul-13 9:50:12 AM CDA article: 1207-2173
  02-Jul-13 9:50:12 AM CDA version: R2A
  02-Jul-13 9:50:12 AM Default article: 1204-3119
  02-Jul-13 9:50:12 AM Default version: R11BA004
  02-Jul-13 9:50:12 AM PROVIDER: MULTIPLE LOCKS
  02-Jul-13 9:50:12 AM Network LOCKED
  02-Jul-13 9:50:12 AM 
  02-Jul-13 9:50:12 AM RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
  02-Jul-13 9:50:12 AM 
  02-Jul-13 9:50:12 AM BYPASS PACKAGE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
  02-Jul-13 9:50:12 AM 
  02-Jul-13 9:50:12 AM SECURITY UNITS BACKUP CREATED.
  02-Jul-13 9:50:12 AM Elapsed: 4 secs.
  02-Jul-13 9:50:17 AM SIGNED MODE (USING SERVER)
  02-Jul-13 9:50:17 AM ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
  02-Jul-13 9:50:17 AM CFG:110100000000
  02-Jul-13 9:50:22 AM ChipID: D000, EMP protocol: 0301
  02-Jul-13 9:50:22 AM PHONE DOMAIN: "RETAIL"
  02-Jul-13 9:50:22 AM PHONE CID: 0053
  02-Jul-13 9:50:22 AM 
  02-Jul-13 9:50:22 AM SPEED: 921600
  02-Jul-13 9:50:22 AM LDR: 071213 1552 PERCXC1720441_R2A022_PNX5230_FLASHLOADER
  02-Jul-13 9:50:22 AM OTP: LOCKED:1 CID:52 PAF:1 IMEI:35623702715436 CERT:RED
  02-Jul-13 9:50:23 AM LDR: 071213 1552 PERCXC1720441_R2A022_PNX5230_FLASHLOADER
  02-Jul-13 9:50:23 AM FLASH ID: 2019
  02-Jul-13 9:50:25 AM LDR: 070904 1356 AN2CXC1250610_R3A016_PNX5230_CSLOADER
  02-Jul-13 9:50:30 AM GDFS startup executed
  02-Jul-13 9:50:33 AM FILESYSTEM startup executed
  02-Jul-13 9:50:40 AM 
  02-Jul-13 9:50:40 AM DISCONNECT PHONE NOW
  02-Jul-13 9:50:40 AM INSERT SIM CARD, FULLY TURN PHONE ON AND ATTACH AGAIN
  02-Jul-13 9:50:40 AM INSTALL PHONE MODEM DRIVERS IF NEEDED
  02-Jul-13 9:50:40 AM 
  02-Jul-13 9:50:40 AM SEARCHING FOR PHONE, "STOP" TO ABORT
  02-Jul-13 9:51:14 AM PHONE FOUND AT COM38
  02-Jul-13 9:51:20 AM PHONE READY TO PROCEED
  02-Jul-13 9:51:26 AM EXECUTOR STARTED
  02-Jul-13 9:51:26 AM 
  02-Jul-13 9:51:26 AM REMOVE CABLE FROM PHONE
  02-Jul-13 9:51:26 AM REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
  02-Jul-13 9:51:26 AM FINALLY PRESS "READY"
  02-Jul-13 9:51:33 AM 
  02-Jul-13 9:51:38 AM ChipID: D000, EMP protocol: 0301
  02-Jul-13 9:51:39 AM PHONE DOMAIN: "RETAIL"
  02-Jul-13 9:51:39 AM PHONE CID: 0053
  02-Jul-13 9:51:39 AM 
  02-Jul-13 9:51:39 AM SPEED: 921600
  02-Jul-13 9:51:39 AM STARTING BOOTLOADER ...
  02-Jul-13 9:51:43 AM can't get packet start.
  02-Jul-13 9:51:43 AM FLASHLOADER NOT RESPONDING
  02-Jul-13 9:51:43 AM Unlock FAILED
  02-Jul-13 9:51:43 AM Elapsed: 86 secs.
  02-Jul-13 9:52:18 AM SIGNED MODE (USING SERVER)
  02-Jul-13 9:52:18 AM ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
  02-Jul-13 9:52:18 AM CFG:110100000000
  02-Jul-13 9:52:23 AM ChipID: D000, EMP protocol: 0301
  02-Jul-13 9:52:23 AM PHONE DOMAIN: "RETAIL"
  02-Jul-13 9:52:23 AM PHONE CID: 0053
  02-Jul-13 9:52:23 AM 
  02-Jul-13 9:52:23 AM SPEED: 921600
  02-Jul-13 9:52:24 AM LDR: 071213 1552 PERCXC1720441_R2A022_PNX5230_FLASHLOADER
  02-Jul-13 9:52:26 AM OTP: LOCKED:1 CID:52 PAF:1 IMEI:35623702715436 CERT:RED
  02-Jul-13 9:52:26 AM LDR: 071213 1552 PERCXC1720441_R2A022_PNX5230_FLASHLOADER
  02-Jul-13 9:52:27 AM FLASH ID: 2019
  02-Jul-13 9:52:29 AM LDR: 070904 1356 AN2CXC1250610_R3A016_PNX5230_CSLOADER
  02-Jul-13 9:52:31 AM GDFS startup executed
  02-Jul-13 9:52:32 AM FILESYSTEM startup executed
  02-Jul-13 9:52:38 AM 
  02-Jul-13 9:52:38 AM DISCONNECT PHONE NOW
  02-Jul-13 9:52:38 AM INSERT SIM CARD, FULLY TURN PHONE ON AND ATTACH AGAIN
  02-Jul-13 9:52:39 AM INSTALL PHONE MODEM DRIVERS IF NEEDED
  02-Jul-13 9:52:39 AM 
  02-Jul-13 9:52:39 AM SEARCHING FOR PHONE, "STOP" TO ABORT
  02-Jul-13 9:53:14 AM PHONE FOUND AT COM38
  02-Jul-13 9:53:20 AM PHONE READY TO PROCEED
  02-Jul-13 9:53:26 AM EXECUTOR STARTED
  02-Jul-13 9:53:26 AM 
  02-Jul-13 9:53:26 AM REMOVE CABLE FROM PHONE
  02-Jul-13 9:53:26 AM REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
  02-Jul-13 9:53:26 AM FINALLY PRESS "READY"
  02-Jul-13 9:53:38 AM 
  02-Jul-13 9:53:43 AM ChipID: D000, EMP protocol: 0301
  02-Jul-13 9:53:43 AM PHONE DOMAIN: "RETAIL"
  02-Jul-13 9:53:43 AM PHONE CID: 0053
  02-Jul-13 9:53:43 AM 
  02-Jul-13 9:53:43 AM SPEED: 921600
  02-Jul-13 9:53:43 AM STARTING BOOTLOADER ...
  02-Jul-13 9:53:43 AM INT LDR: PNX5230_PRELOADER_FOR_SETOOL2
  02-Jul-13 9:53:44 AM LDR: PNX5230_PRODUCTION_LOADER_FOR_SETOOL2
  02-Jul-13 9:53:44 AM FLASH ID: 2019
  02-Jul-13 9:54:04 AM FOUND VERSION "R11BA004_1205-7398_CINGULAR_JH"
  02-Jul-13 9:54:13 AM USERCODE RESET TO "0000"
  02-Jul-13 9:54:13 AM Searching ...
  02-Jul-13 9:54:15 AM Firmware SIMLOCK check determined.
  02-Jul-13 9:54:21 AM Unlock DONE
  02-Jul-13 9:54:21 AM Elapsed: 122 secs.
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

  Các bài xem nhiều nhất cùng thể loại

  KHANH BÌNH đã cảm ơn bài này.
 2. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,267
  Điểm: 5,604
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  LT15i Unlock Ok !  DETACH USB CABLE FROM PHONE
  REMOVE BATTERY FROM PHONE
  ATTACH TESTPOINT
  PRESS "READY", THEN ATTACH USB CABLE TO PHONE

  PROCESSING ...
  qcReceivePacket: can't get packet data.
  FAILED TO SETUP PHONE
  Unlock FAILED
  Elapsed: 27 secs.
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
  CFG:110010000000

  DETACH USB CABLE FROM PHONE
  REMOVE BATTERY FROM PHONE
  ATTACH TESTPOINT
  PRESS "READY", THEN ATTACH USB CABLE TO PHONE

  llbug:[\\?\USB#VID_05C6&PID_9008#6&e582e81&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}] open error: "A device attached to the system is not functioning"
  FAILED TO SETUP PHONE
  Unlock FAILED
  Elapsed: 14 secs.
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
  CFG:110010000000

  DETACH USB CABLE FROM PHONE
  REMOVE BATTERY FROM PHONE
  ATTACH TESTPOINT
  PRESS "READY", THEN ATTACH USB CABLE TO PHONE

  PROCESSING ...
  REMOVE TESTPOINT NOW, THEN PRESS "READY"

  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" BUTTON ...

  RUNNING S1_LOADER VER "R4A062"
  LOADER AID: 0001
  FLASH ID: "002C/00B3"
  LOADER VERSION: "R4A069"

  PHONE IMEI:01268200174552
  Checking for signature ...
  Waiting for calculation process ...
  RESPONSE: "SUCCESS" [1256]
  FINALIZING ...
  Unlock DONE
  Elapsed: 26 secs.
   
  KHANH BÌNH đã cảm ơn bài này.
 3. PHÚ HUẾ-GSM

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 24/6/13
  Bài viết: 707
  Cảm ơn: 359
  Điểm: 5,012
  Nghề nghiệp: UNLOCK ALL MOBILE
  Nơi ở: HUẾ
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  sony k750 flash tiếng việt ok
  ChipID: 8040, EMP protocol: 0301
  PHONE DOMAIN: "RETAIL"
  PHONE CID: 0036

  SPEED: 921600
  LDR: 050404 1011 LLECXC125872_COMPACTPRODUCTION_ID_LOADER R2F
  OTP: LOCKED:1 CID:36 PAF:1 IMEI:35655200191533 CERT:RED
  LDR: 040319 0923 LLECXC1326739_COMPACTCERTLOADER R2E
  Restarting ...
  ChipID: 8040, EMP protocol: 0301
  PHONE DOMAIN: "DEVELOPER"
  PHONE CID: 0036

  SPEED: 921600
  LDR: 050404 1011 LLECXC125872_COMPACTPRODUCTION_ID_LOADER R2F
  OTP: LOCKED:1 CID:36 PAF:1 IMEI:35655200191533 CERT:BROWN
  LDR: 040319 0923 LLECXC1326739_COMPACTCERTLOADER R2E
  LDR: 041214 0816 LLECXC1326743_COMPACTPRODUCTION R2AB
  FLASH ID: 890D
  writing "D:\flash file setool\k750cid49\k750_R1CA021_APAC1_CHINA_THAILAND_MAIN.cry"
  CURRENT FLASH FILE CID: UNIVERSAL
  SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is: 313
  Will flash 313 blocks ...
  writing "D:\flash file setool\k750cid49\k750_R1CA021_APAC1_FS.cry"
  CURRENT FLASH FILE CID: UNIVERSAL
  SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is: 153
  Will flash 153 blocks ...
  LDR: COMPACT_SEMC_FS_LOADER_SETOOL2_V23
  GDFS startup executed
  FILESYSTEM startup executed
  using GENERIC phone customization
  tpa/preset/custom/C3_PCA_G3v2.cer
  tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK_2.itm
  tpa/preset/custom/customize.xml
  tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_2.itm
  tpa/preset/custom/Entrust.net Root Certificate.cer
  tpa/preset/custom/Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt
  tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
  tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
  tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
  tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
  tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
  tpa/preset/custom/GTE_CyberTrust_Root.cer
  tpa/preset/custom/GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt
  tpa/preset/custom/Root.cer
  tpa/preset/custom/SEMC_E2E_Root_CA.crt
  tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm
  tpa/preset/custom/ThawtePremium.der
  tpa/preset/custom/ThawteServerCA.cer
  tpa/preset/custom/Utiroot.cer
  tpa/preset/custom/VeriSignClass3Root.cer
  tpa/preset/custom/Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt
  Phone detached
  Elapsed: 619 secs.
   
  KHANH BÌNH and Quang Hảo đã cảm ơn bài viết này.
 4. Quang Dũng

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 202
  Cảm ơn: 104
  Điểm: 8
  Nghề nghiệp: Unlock-sữa chữa mobile
  Nơi ở: Nhà máy Bia Huda Huế
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  ST27 flash 4.1.2 TV ok
  [​IMG]

  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:101000000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_BOOT VER "R10E013"

  ACTIVE_COMP_AID : 0001
  HWCONF_AID : 0001
  LOADER_AID : 0001
  BOOT_AID : 0001

  DEVICE ID: A9551C2C27F63B82C9D2710D01201B63B9D03390
  FLASH ID: "0015/00000000"
  LOADER VERSION: "R5E006"

  PHONE IMEI : 35289105104763
  writing "F:\file Sony\ST27\6_2_A_1_100.FSP_Lotus_WORLD_1264_7424_S1_SW_LIVE_3065_PID1_0002.R3H.SIN_FILE_SET"
  Processing package
  F:\file Sony\ST27\6_2_A_1_100.FSP_Lotus_WORLD_1264_7424_S1_SW_LIVE_3065_PID1_0002.R3H.SIN_FILE_SET

  Processing ACPU files
  PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: modemfs_S1-MODEMSW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  Processing update files
  PROCESSING: simlock.ta
  writing "F:\file Sony\ST27\6_2_A_1_100.APP_SW_Lotus_GENERIC_1257_0353_S1_SW_LIVE_3065_PID1_0002.zip"
  Processing package
  F:\file Sony\ST27\6_2_A_1_100.APP_SW_Lotus_GENERIC_1257_0353_S1_SW_LIVE_3065_PID1_0002.zip

  Processing ACPU files
  PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: apps_log_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: fotakernel_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: modem_S1-MODEMSW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: prcmu_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  no update files in package
  Elapsed: 318 secs.
   
  KHANH BÌNH đã cảm ơn bài này.
 5. jimmyhuyphong

  • Super Moderator
  Team VH Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 682
  Cảm ơn: 1,333
  Điểm: 7,077
  Nghề nghiệp: sửa chữa điện thoại
  Nơi ở: Biên Hòa
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  E15i unlock + nạp tv ok
  [​IMG]
   
 6. KHANHDO_GSM

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 28/6/13
  Bài viết: 245
  Cảm ơn: 315
  Điểm: 304
  Nghề nghiệp: Chuyên Sửa Mobile Bằng Búa Và Xà Beng
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  J108 tiếng việt ok.

  [​IMG]
   
 7. lammeo

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 9/7/13
  Bài viết: 190
  Cảm ơn: 195
  Điểm: 83
  Nơi ở: Hồ Chí Minh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  hàng cổ Z310a unlock + TV ok. sóng 3 mạng full ko cần chuyển hệ
   
 8. trongcantho

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 16/7/13
  Bài viết: 155
  Cảm ơn: 35
  Điểm: 0
  Nghề nghiệp: sữa chữa điện thoại
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  xperia ion lt28h flash ok
  máy đang sài 4.0.4 khách yêu cầu nâng lên 4.1.2 , update service múc bị lỗi , lôi setool ra múc ngọt ngào
  [​IMG]
   
 9. Luat_Mobile™

  Thành Viên Mới
  Làm thành viên từ:
  Bài viết: 0
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  W518a unlock va nạp tv Done

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   
  KHANHDO_GSM đã cảm ơn bài này.
 10. Quang Hảo

  • Doanh Nhân
  Chuyên viên kỹ thuật dự bị
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 801
  Cảm ơn: 608
  Điểm: 1,032
  Nghề nghiệp: ĐTDĐ
  Nơi ở: Hòa Thành Tây Ninh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  K530 mất nguồn flash ok

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   
 11. congtoan

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 13/8/13
  Bài viết: 36
  Cảm ơn: 13
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  c510 flash tv ok
   
 12. Quang Dũng

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 202
  Cảm ơn: 104
  Điểm: 8
  Nghề nghiệp: Unlock-sữa chữa mobile
  Nơi ở: Nhà máy Bia Huda Huế
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  W580 unlock ok
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   
 13. congtoan

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 13/8/13
  Bài viết: 36
  Cảm ơn: 13
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  w508 bật nguồn chi rung flash ok
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   
 14. congtoan

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 13/8/13
  Bài viết: 36
  Cảm ơn: 13
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Tv w890i ok
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   
 15. tunglep

  • VIP
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 36
  Cảm ơn: 42
  Điểm: 5,000
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  XPERIA Z nạp tiếng việt ok!
   

  Các file đính kèm:

  hungmobilevn and KHANH BÌNH đã cảm ơn bài viết này.
 16. KHANH BÌNH

  • Super Moderator
  Sửa chữa Smartphone chuyên nghiệp
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,649
  Cảm ơn: 8,015
  Điểm: 11,676
  Nghề nghiệp: Play girl
  Nơi ở: 860/99 Xô Viết Nghệ Tĩnh P.25 Q.Bình Thạnh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  LT15i treo logo sony flash ok SIGNED MODE (USING SERVER)

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   
 17. tranpinku

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 9/7/13
  Bài viết: 65
  Cảm ơn: 82
  Điểm: 10
  Nơi ở: 127 Nguyễn Ngọc Kỳ-P. Phước Hội-TX Lagi-Bình Thuận
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  SamSung A796 Read code Unlock Ok by Setool

  RUNNING v 1.1300/01.15/UNI
  CARD SERIAL XXXXXXXX
  USBFLASH DRIVER VERSION 02.02.00.05
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:100000000000
  ChipID: D900, EMP protocol: 0401
  BOOTROM MODE DETECTED
  OTP DBG: [1,26,0,35864903015709]
  OTP: LOCKED:1 CID:26 PAF:0 IMEI:XXXXXXXXXXX CERT:BROWN
  LDR: 090325 1251 RFACXC1723918_A9_DB3200_PRODUCTION_LOADER_ACC_SDRAM_P5C
  LDR CAPS: SYSTEM FLASH SIGNATURE
  LDR: 090325 1345 RFACXC1723919_1A9_DB3200_PRODUCTION_LOADER_APP_SDRAM_JEFF_CABS_P5C
  LDR CAPS: SYSTEM FLASH GDFS FILESYSTEM
  UNFREEZE CODE: 20692920
  [NETWORK UNLOCK] #7465625*638*41490480#
  [SUBSET UNLOCK] #7465625*782*00000000#
  [SP UNLOCK] #7465625*77*00000000#
  [CP UNLOCK] #7465625*27*00000000#
  Unlock DONE
  Elapsed: 233 secs.
   
  Quang Hảo đã cảm ơn bài này.
 18. KHANHDO_GSM

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 28/6/13
  Bài viết: 245
  Cảm ơn: 315
  Điểm: 304
  Nghề nghiệp: Chuyên Sửa Mobile Bằng Búa Và Xà Beng
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Lt15i tv 4.0.4 ok
  2013-10-15 14_19_22-Greenshot.png
   
 19. hoillerysion

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 17/9/13
  Bài viết: 1
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
 20. Quang Dũng

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 202
  Cảm ơn: 104
  Điểm: 8
  Nghề nghiệp: Unlock-sữa chữa mobile
  Nơi ở: Nhà máy Bia Huda Huế
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Sony C1505 treo flash 4.1.1 tv ok
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)