G900AUCU2AND3 4.4.2 UNLOCK OK OCTOPLUS (PINMOBILE) | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

G900AUCU2AND3 4.4.2 UNLOCK OK OCTOPLUS (PINMOBILE)

Thảo luận trong 'Samsung' bắt đầu bởi pinmobilepr, 30/11/14.

 1. pinmobilepr

  • Moderator
  Team repair boot
  Làm thành viên từ: 10/3/14
  Bài viết: 925
  Cảm ơn: 900
  Điểm: 1,007
  Nghề nghiệp: Flashing
  Nơi ở: PinMobile 203c Ngô Gia Tự, Ninh Thuận
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Samsung Galaxy S5 (SM-G900A) from AT&T Successfuly Unlocked SOLUTION FROM XDA DEVELOPT

  Samsung Galaxy S5 (SM-G900A) Locked From AT&T... [​IMG]

  Tools:

  Octopus Box
  Micro USB

  First thing First...

  Root the Phone first using Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  [​IMG]

  [​IMG]

  After Installing Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Install SuperSU from Playstore.

  [​IMG]

  Now Proceed to Unlocking..

  Open Octopus Box Samsung Software
  Choose the Right Model and Correct Com Port
  Now Click Repair Security/Wipe Security

  [​IMG]

  Then Click Write Certificate

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Wait til Done...

  [​IMG]

  [​IMG]

  LOG BY PINmobile
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  [​IMG]
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Detected phone model: SM-G900A
  Firmware compiled date: Wed Apr 16 15:18:57 KST 2014
  PDA version: G900AUCU2AND3
  CSC version: G900AATT2AND3
  SW version: G900AUCU2AND3
  Phone IMEI: 353502065647420
  Phone SN: R38F509H51F
  Android version: 4.4.2 (KOT49H)
  Reading info...
  Mode: Normal
  Firmware compiled date: Feb 26 2014
  Firmware compiled time: 01:00:00
  Firmware released date: Apr 15 2014
  Firmware released time: 14:21:37
  SW Version: MPSS.DI.2.0.1.c2.2-00006-M8974AAAAANRZM-1
  Reading QCN...
  Send SPC...
  Reading mobile property...
  Mobile property read successfully
  Reading feature mask...
  Feature mask read successfully
  Reading roaming list 0
  Reading roaming list 0 read successfully
  Reading NV items...
  NV items read successfully
  Reading NV SIM1 items...
  NV SIM1 items read successfully
  Reading NV SIM2 items...
  NV SIM2 items read successfully
  Reading NV items...
  NV items read successfully
  Reading EFS...
  EFS read successfully
  Reading provisioning items...
  Provisioning items read successfully
  Reading QCN done!
  Backup saved as C:\Program Files\Octoplus\Octoplus_Samsung
  \BACKUP\QCN-SM-G900A-353502065647420-29-11-2014_19-44-
  59-.qcn file
  Checking Root:
  Phone is Rooted.
  Reading security backup, please wait...
  Backup saved as C:\Program Files\Octoplus\Octoplus_Samsung
  \BACKUP\Security-SM-G900A-353502065647420-29-11-2014_19-48-
  48-.asec file
  Wiping EFS...
  EFS wipe successfully
  Phone will restart now
  Searching for a phone. Please wait...
  Reading info...
  Mode: Normal
  Firmware compiled date: Feb 26 2014
  Firmware compiled time: 01:00:00
  Firmware released date: Apr 15 2014
  Firmware released time: 14:21:37
  SW Version: MPSS.DI.2.0.1.c2.2-00006-M8974AAAAANRZM-1
  Send SPC...
  SPC send successfully
  Writing QCN...
  Writing NV items...
  NV items write successfully
  Writing NV SIM1 items...
  NV SIM1 items write successfully
  Writing NV SIM2 items...
  NV SIM2 items write successfully
  Wrting EFS...
  EFS write successfully
  Writing provisioning items...
  Provisioning items write successfully.
  Writing QCN done
  Wipe security successfully complete.
  Phone will restart now
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Operation was canceled
  Writing Certificate failed
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  To Unlock of the device, do the next steps:

  1. Root the phone.
  2. Perform Wipe Security procedure ("Repair Security/Wipe Security"
  button).
  3. Write Certificate ("Write Cert" button).
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Selected file must be *.cert
  Writing Certificate failed
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Operation was canceled
  Writing Certificate failed
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Reading info...
  Mode: Normal
  Firmware compiled date: Feb 26 2014
  Firmware compiled time: 01:00:00
  Firmware released date: Apr 15 2014
  Firmware released time: 14:21:37
  SW Version: MPSS.DI.2.0.1.c2.2-00006-M8974AAAAANRZM-1
  Send SPC...
  SPC send successfully
  Writing QCN...
  Writing NV items...
  NV items write successfully
  Writing NV SIM1 items...
  NV SIM1 items write successfully
  Writing NV SIM2 items...
  NV SIM2 items write successfully
  Wrting EFS...
  EFS write successfully
  Writing provisioning items...
  Provisioning items write successfully.
  Writing QCN done
  QCN write successfully
  Please, restart the phone to apply changes
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  To Repair IMEI of the device, do the next steps:

  1. Root the phone.
  2. Perform Wipe Security procedure ("Repair Security/Wipe Security"
  button).
  3. Write Certificate ("Write Cert" button).
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Selected file must be *.cert
  Writing Certificate failed
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Operation was canceled
  Writing EFS was canceled.
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Reading info...
  Mode: Normal
  Firmware compiled date: Feb 26 2014
  Firmware compiled time: 01:00:00
  Firmware released date: Apr 15 2014
  Firmware released time: 14:21:37
  SW Version: MPSS.DI.2.0.1.c2.2-00006-M8974AAAAANRZM-1
  Operation was canceled
  Writing QCN failed
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Detected phone model: SM-G900A
  Firmware compiled date: Wed Apr 16 15:18:57 KST 2014
  PDA version: G900AUCU2AND3
  CSC version: G900AATT2AND3
  SW version: G900AUCU2AND3
  Phone IMEI: Unknown
  Phone SN: R38F509H51F
  Android version: 4.4.2 (KOT49H)
  Writing security backup, please wait...
  Phone will restart now
  Security write successfully.
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  To Unlock of the device, do the next steps:

  1. Root the phone.
  2. Perform Wipe Security procedure ("Repair Security/Wipe Security"
  button).
  3. Write Certificate ("Write Cert" button).
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Operation was canceled
  Writing Certificate failed
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Operation was canceled
  Writing EFS was canceled.
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Selected file must be *.aefs
  Writing EFS was canceled.
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Detected phone model: SM-G900A
  Firmware compiled date: Wed Apr 16 15:18:57 KST 2014
  PDA version: G900AUCU2AND3
  CSC version: G900AATT2AND3
  SW version: G900AUCU2AND3
  Phone IMEI: 353502065647420
  Phone SN: R38F509H51F
  Android version: 4.4.2 (KOT49H)
  Writing security backup, please wait...
  Phone will restart now
  Security write successfully.
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Detected phone model: SM-G900A
  Firmware compiled date: Wed Apr 16 15:18:57 KST 2014
  PDA version: G900AUCU2AND3
  CSC version: G900AATT2AND3
  SW version: G900AUCU2AND3
  Phone IMEI: 353502065647420
  Phone SN: R38F509H51F
  Android version: 4.4.2 (KOT49H)
  Reading info...
  Mode: Normal
  Firmware compiled date: Feb 26 2014
  Firmware compiled time: 01:00:00
  Firmware released date: Apr 15 2014
  Firmware released time: 14:21:37
  SW Version: MPSS.DI.2.0.1.c2.2-00006-M8974AAAAANRZM-1
  Reading QCN...
  Send SPC...
  Reading mobile property...
  Mobile property read successfully
  Reading feature mask...
  Feature mask read successfully
  Reading roaming list 0
  Reading roaming list 0 read successfully
  Reading NV items...
  NV items read successfully
  Reading NV SIM1 items...
  NV SIM1 items read successfully
  Reading NV SIM2 items...
  NV SIM2 items read successfully
  Reading NV items...
  NV items read successfully
  Reading EFS...
  EFS read successfully
  Reading provisioning items...
  Provisioning items read successfully
  Reading QCN done!
  Backup saved as C:\Program Files\Octoplus\Octoplus_Samsung
  \BACKUP\QCN-SM-G900A-353502065647420-29-11-2014_20-07-
  26-.qcn file
  Checking Root:
  Phone is Rooted.
  Reading security backup, please wait...
  Backup saved as C:\Program Files\Octoplus\Octoplus_Samsung
  \BACKUP\Security-SM-G900A-353502065647420-29-11-2014_20-
  11-13-.asec file
  Wiping EFS...
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Operation was canceled
  Writing Certificate failed
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Detected phone model: SM-G900A
  Firmware compiled date: Wed Apr 16 15:18:57 KST 2014
  PDA version: G900AUCU2AND3
  CSC version: G900AATT2AND3
  SW version: G900AUCU2AND3
  Phone IMEI: 353502065647420
  Phone SN: R38F509H51F
  Android version: 4.4.2 (KOT49H)
  Reading info...
  Mode: Normal
  Firmware compiled date: Feb 26 2014
  Firmware compiled time: 01:00:00
  Firmware released date: Apr 15 2014
  Firmware released time: 14:21:37
  SW Version: MPSS.DI.2.0.1.c2.2-00006-M8974AAAAANRZM-1
  Reading QCN...
  Send SPC...
  Reading mobile property...
  Mobile property read successfully
  Reading feature mask...
  Feature mask read successfully
  Reading roaming list 0
  Reading roaming list 0 read successfully
  Reading NV items...
  NV items read successfully
  Reading NV SIM1 items...
  NV SIM1 items read successfully
  Reading NV SIM2 items...
  NV SIM2 items read successfully
  Reading NV items...
  NV items read successfully
  Reading EFS...
  EFS read successfully
  Reading provisioning items...
  Provisioning items read successfully
  Reading QCN done!
  Backup saved as C:\Program Files\Octoplus\Octoplus_Samsung
  \BACKUP\QCN-SM-G900A-353502065647420-29-11-2014_20-23-
  23-.qcn file
  Checking Root:
  Phone is Rooted.
  Reading security backup, please wait...
  Backup saved as C:\Program Files\Octoplus\Octoplus_Samsung
  \BACKUP\Security-SM-G900A-353502065647420-29-11-2014_20-27-
  29-.asec file
  Wiping EFS...
  EFS wipe successfully
  Phone will restart now
  Searching for a phone. Please wait...
  Reading info...
  Mode: Normal
  Firmware compiled date: Feb 26 2014
  Firmware compiled time: 01:00:00
  Firmware released date: Apr 15 2014
  Firmware released time: 14:21:37
  SW Version: MPSS.DI.2.0.1.c2.2-00006-M8974AAAAANRZM-1
  Send SPC...
  SPC send successfully
  Writing QCN...
  Writing NV items...
  NV items write successfully
  Writing NV SIM1 items...
  NV SIM1 items write successfully
  Writing NV SIM2 items...
  NV SIM2 items write successfully
  Wrting EFS...
  EFS write successfully
  Writing provisioning items...
  Provisioning items write successfully.
  Writing QCN done
  Wipe security successfully complete.
  Phone will restart now
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Selected file: C:\Users\b\Desktop\SM-G900H_353415064151122
  _R51F600P1C.cert
  Detected phone model: SM-G900A
  Firmware compiled date: Wed Apr 16 15:18:57 KST 2014
  PDA version: G900AUCU2AND3
  CSC version: G900AATT2AND3
  SW version: G900AUCU2AND3
  Phone IMEI: Unknown
  Phone SN: R38F509H51F
  Android version: 4.4.2 (KOT49H)
  Checking Root:
  Phone is Rooted.
  Checking Certificate file...
  Certificate file successfully checked
  Writing Certificate...
  Phone connected successfully
  Writing new phone IMEI...
  Checking certificate compatibility...
  Certificate is not compatible
  Writing Certificate failed
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Selected file: C:\Users\b\Desktop\SM-G900F cert (1)\Cert-SM-G900F_
  352558067456393_00000000000.cert
  Detected phone model: SM-G900A
  Firmware compiled date: Wed Apr 16 15:18:57 KST 2014
  PDA version: G900AUCU2AND3
  CSC version: G900AATT2AND3
  SW version: G900AUCU2AND3
  Phone IMEI: Unknown
  Phone SN: R38F509H51F
  Android version: 4.4.2 (KOT49H)
  Checking Root:
  Phone is Rooted.
  Checking Certificate file...
  Certificate file successfully checked
  Writing Certificate...
  Phone connected successfully
  Writing new phone IMEI...
  Checking certificate compatibility...
  Certificate is compatible
  Writing Certificate...
  Phone will restart now
  Certificate has been written successfully
  Please, restart the phone to apply changes
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Platform: Samsung Android
  Selected port: COM12
  Selected model: SM-G900A
  Operation was canceled
  Reading EFS was canceled.
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  haiaumobile, tammobile1010, goddack6 người khác. đã cảm ơn bài viết này.
 2. nguyenlong_gsm

  • VIP
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 4
  Làm thành viên từ: 5/7/13
  Bài viết: 470
  Cảm ơn: 928
  Điểm: 1,439
  Nghề nghiệp: Mobile It Service
  Nơi ở: TP. Cần Thơ
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Hot quá ! Thanks a !
   
  pinmobilepr đã cảm ơn bài này.
 3. NHT

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 5/7/14
  Bài viết: 96
  Cảm ơn: 41
  Điểm: 19
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Có cần báo trước khách là phải fake IMEI không nhỉ.
  Nó đối chiếu hỏi ngược lại thì mệt.
   
  pinmobilepr đã cảm ơn bài này.
 4. TrườngGiang_mobile

  • Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 4
  Làm thành viên từ: 2/7/13
  Bài viết: 1,131
  Cảm ơn: 1,007
  Điểm: 1,645
  Nghề nghiệp: sửa chửa mobile...
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  ké 1 em luôn...hiiii

  MWSnap020.jpg
   
  tammobile1010, tonyphan and pinmobilepr đã cảm ơn bài viết này.
 5. pinmobilepr

  • Moderator
  Team repair boot
  Làm thành viên từ: 10/3/14
  Bài viết: 925
  Cảm ơn: 900
  Điểm: 1,007
  Nghề nghiệp: Flashing
  Nơi ở: PinMobile 203c Ngô Gia Tự, Ninh Thuận
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  vấn đề là tiền, là tiền !!! với lại unlock quá nhanh, quá tiện... khách không phải vấn đề gì lớn, nếu muốn imei zin, thì factory unlock......
   
 6. pinmobilepr

  • Moderator
  Team repair boot
  Làm thành viên từ: 10/3/14
  Bài viết: 925
  Cảm ơn: 900
  Điểm: 1,007
  Nghề nghiệp: Flashing
  Nơi ở: PinMobile 203c Ngô Gia Tự, Ninh Thuận
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  anh kèo thơm thế !! em nhận con Note 4 factory code, còn này chơi direct luôn hihi, Á mà cái file cer của SM-G900A anh có luôn à, em nạp của thằng G900F
   
 7. goddack

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 17/8/13
  Bài viết: 146
  Cảm ơn: 21
  Điểm: 27
  Nghề nghiệp: sửa điện thoại
  Nơi ở: hải phòng
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  vãi thật. nhìn cái log kéo mỏi tay.
   
 8. haiaumobile

  • Thành Viên Đẳng Cấp
  Thành viên Đẳng Cấp
  Làm thành viên từ: 27/12/13
  Bài viết: 205
  Cảm ơn: 47
  Điểm: 5
  Nghề nghiệp: kỹ Thuật DTDĐ
  Nơi ở: Hồ Chí Minh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  trong suppost octu nó có đủ hết mà a:D
   
  pinmobilepr đã cảm ơn bài này.
 9. pinmobilepr

  • Moderator
  Team repair boot
  Làm thành viên từ: 10/3/14
  Bài viết: 925
  Cảm ơn: 900
  Điểm: 1,007
  Nghề nghiệp: Flashing
  Nơi ở: PinMobile 203c Ngô Gia Tự, Ninh Thuận
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  kakka OFCOUSE !
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !