HTC BUTTERFLY HTL21 Unlock Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

HTC BUTTERFLY HTL21 Unlock Ok !

Thảo luận trong 'Htc' bắt đầu bởi Taki7610™, 8/6/14.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Mã:
  (bootloader) zip info parsing...
  (bootloader) checking model ID...
  FAILED (remote: 41 model id check fail)
  finished. total time: 0.753s
  
  C:\adb>fastboot reboot-bootloader
  rebooting into bootloader...
  OKAY [ 0.046s]
  finished. total time: 0.046s
  
  C:\adb>fastboot oem writemid PL991000
  ...
  (bootloader) [ERR] Command error !!!
  OKAY [ 0.013s]
  finished. total time: 0.017s
  
  C:\adb>fastboot oem writemid PL991000
  ...
  (bootloader) [ERR] Command error !!!
  OKAY [ 0.013s]
  finished. total time: 0.014s
  
  C:\adb>fastboot reboot-bootloader
  rebooting into bootloader...
  OKAY [ 0.045s]
  finished. total time: 0.048s
  
  C:\adb>fastboot getvar all
  < waiting for device >
  (bootloader) version: 0.5
  (bootloader) version-bootloader: 1.41.0000
  (bootloader) version-baseband: 1.01.12.1122
  (bootloader) version-cpld: None
  (bootloader) version-microp: None
  (bootloader) version-main: 1.39.970.1
  (bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
  (bootloader) serialno: HT31ES504803
  (bootloader) imei: 990000664450774
  (bootloader) meid: 00000000000000
  (bootloader) product: deluxe_j
  (bootloader) platform: HBOOT-8064
  (bootloader) modelid: PL9910000
  (bootloader) cidnum: 11111111
  (bootloader) battery-status: good
  (bootloader) battery-voltage: 3981mV
  (bootloader) partition-layout: Generic
  (bootloader) security: off
  (bootloader) build-mode: SHIP
  (bootloader) boot-mode: FASTBOOT
  (bootloader) commitno-bootloader: e5972681fe96ed0065a3869f9a5a46945ca7152
  getvar:all FAILED (status malformed (1 bytes))
  finished. total time: 0.067s
  
  C:\adb>
  C:\adb>fastboot oem rebootRUU
  ...
  (bootloader) hbootpreupdate: 11
  (bootloader) Start Verify: 0
  FAILED (status read failed (Too many links))
  finished. total time: 1.327s
  
  C:\adb>fastboot flash zip "D:\Dien_Thoai\Android\HTC\HTC BUTTERFLY_DNA\unbrick
  tc butterfly-RIFF\PL99IMG_-_engBoot.zip"
  < waiting for device >
  sending 'zip' (2080 KB)...
  OKAY [ 0.395s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) zip header checking...
  (bootloader) zip info parsing...
  (bootloader) checking model ID...
  FAILED (remote: 41 model id check fail)
  finished. total time: 0.752s
  
  C:\adb>fastboot reboot-bootloader
  rebooting into bootloader...
  OKAY [ 0.042s]
  finished. total time: 0.045s
  
  C:\adb>fastboot getvar all
  (bootloader) version: 0.5
  (bootloader) version-bootloader: 1.41.0000
  (bootloader) version-baseband: 1.01.12.1122
  (bootloader) version-cpld: None
  (bootloader) version-microp: None
  (bootloader) version-main: 1.39.970.1
  (bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
  (bootloader) serialno: HT31ES504803
  (bootloader) imei: 990000664450774
  (bootloader) meid: 00000000000000
  (bootloader) product: deluxe_j
  (bootloader) platform: HBOOT-8064
  (bootloader) modelid: PL9910000
  (bootloader) cidnum: 11111111
  (bootloader) battery-status: good
  (bootloader) battery-voltage: 3982mV
  (bootloader) partition-layout: Generic
  (bootloader) security: off
  (bootloader) build-mode: SHIP
  (bootloader) boot-mode: FASTBOOT
  (bootloader) commitno-bootloader: e5972681fe96ed0065a3869f9a5a46945ca7152
  getvar:all FAILED (status malformed (1 bytes))
  finished. total time: 0.073s
  
  C:\adb>fastboot oem writemeid 99000066445077
  ...
  (bootloader) hbootpreupdate: 11
  (bootloader) Start Verify: 0
  OKAY [ 0.030s]
  finished. total time: 0.032s
  
  C:\adb>fastboot getvar all
  (bootloader) version: 0.5
  (bootloader) version-baseband: 1.01.12.1122
  (bootloader) version-cpld: None
  (bootloader) version-microp: None
  (bootloader) version-main: 1.39.970.1
  (bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
  (bootloader) serialno: HT31ES504803
  (bootloader) imei: 990000664450774
  (bootloader) meid: 99000066445077
  (bootloader) product: deluxe_j
  (bootloader) platform: HBOOT-8064
  (bootloader) modelid: PL9910000
  (bootloader) cidnum: 11111111
  (bootloader) battery-status: good
  (bootloader) battery-voltage: 3987mV
  (bootloader) partition-layout: Generic
  (bootloader) security: off
  (bootloader) build-mode: SHIP
  (bootloader) boot-mode: FASTBOOT
  (bootloader) commitno-bootloader: e5972681fe96ed0065a3869f9a5a46945ca7152
  getvar:all FAILED (status malformed (1 bytes))
  finished. total time: 0.071s
  
  C:\adb>fastboot oem rebootRUU
  ...
  (bootloader) Start Verify: 0
  OKAY [ 0.053s]
  finished. total time: 0.056s
  
  C:\adb>fastboot flash zip C:\adb\X920dradio.zip
  sending 'zip' (18469 KB)...
  OKAY [ 1.947s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) zip header checking...
  (bootloader) zip info parsing...
  (bootloader) checking model ID...
  (bootloader) checking custom ID...
  (bootloader) start image[radio] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,0
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,8
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,16
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,24
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,32
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,40
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,48
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,56
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,64
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,72
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,80
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,99
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,100
  (bootloader) [RUU]WP,radio,0
  (bootloader) [RUU]WP,radio,31
  (bootloader) [RUU]WP,radio,63
  (bootloader) [RUU]WP,radio,95
  (bootloader) [RUU]WP,radio,100
  (bootloader) ...... Successful
  OKAY [ 7.144s]
  finished. total time: 9.097s
  
  C:\adb>fastboot reboot-bootloader
  rebooting into bootloader...
  OKAY [ 0.046s]
  finished. total time: 0.091s
  
  C:\adb>adb sideload "D:\Dien_Thoai\Android\HTC\HTC BUTTERFLY_DNA\BUTTERFLY(X92
  ) J\unlock\HTL21_Port_HTC_Butterfly_TW_ROM_1.14.709.1.zip"
  sending: 'sideload' 100%
  
  C:\adb>fastboot oem writecid 22222222
  ...
  (bootloader) Start Verify: 0
  OKAY [ 0.024s]
  finished. total time: 0.026s
  
  C:\adb>
  C:\adb>fastboot reboot-bootloader
  rebooting into bootloader...
  OKAY [ 0.051s]
  finished. total time: 0.053s
  
  C:\adb>fastboot oem writemid PL991100
  ...
  (bootloader) [ERR] Command error !!!
  OKAY [ 0.012s]
  finished. total time: 0.012s
  
  C:\adb>fastboot oem writemid PL9910000
  ...
  (bootloader) [ERR] Command error !!!
  OKAY [ 0.013s]
  finished. total time: 0.014s
  
  C:\adb>fastboot reboot-bootloader
  rebooting into bootloader...
  OKAY [ 0.045s]
  finished. total time: 0.049s
  
  C:\adb>fastboot getvar all
  < waiting for device >
  (bootloader) version: 0.5
  (bootloader) version-bootloader: 1.41.0000
  (bootloader) version-baseband: 3A.21.306.10
  (bootloader) version-cpld: None
  (bootloader) version-microp: None
  (bootloader) version-main: 1.15.970.1
  (bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
  (bootloader) serialno: HT31ES504803
  (bootloader) imei: 990000664450774
  (bootloader) meid: 99000066445077
  (bootloader) product: deluxe_j
  (bootloader) platform: HBOOT-8064
  (bootloader) modelid: PL9910000
  (bootloader) cidnum: 22222222
  (bootloader) battery-status: good
  (bootloader) battery-voltage: 3987mV
  (bootloader) partition-layout: Generic
  (bootloader) security: off
  (bootloader) build-mode: SHIP
  (bootloader) boot-mode: FASTBOOT
  (bootloader) commitno-bootloader: e5972681fe96ed0065a3869f9a5a46945ca7152
  getvar:all FAILED (status malformed (1 bytes))
  finished. total time: 0.071s
  
  C:\adb>fastboot oem rebootRUU
  ...
  (bootloader) hbootpreupdate: 11
  (bootloader) Start Verify: 0
  FAILED (status read failed (Too many links))
  finished. total time: 0.381s
  
  C:\adb>fastboot flash zip "D:\Dien_Thoai\Android\HTC\HTC BUTTERFLY_DNA\unbrick
  tc butterfly-RIFF\PL99IMG_-_engBoot.zip"
  < waiting for device >
  sending 'zip' (2080 KB)...
  (bootloader) start check_usb: usb_ep0: type=128, request=6
  
  OKAY [ 16.919s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) zip header checking...
  (bootloader) zip info parsing...
  (bootloader) checking model ID...
  FAILED (remote: 41 model id check fail)
  finished. total time: 17.274s
  
  C:\adb>fastboot flash zip "D:\Dien_Thoai\Android\HTC\HTC BUTTERFLY_DNA\PL99IMG
  ip"
  sending 'zip' (591 KB)...
  OKAY [ 0.219s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) zip header checking...
  (bootloader) zip info parsing...
  (bootloader) checking model ID...
  (bootloader) checking custom ID...
  (bootloader) start image[hboot] unzipping for pre-update check...
  (bootloader) start image[hboot] flushing...
  (bootloader) [RUU]WP,hboot,0
  (bootloader) [RUU]WP,hboot,99
  (bootloader) [RUU]WP,hboot,100
  (bootloader) ...... Successful
  FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)
  finished. total time: 1.659s
  
  C:\adb>fastboot reboot-bootloader
  < waiting for device >
  rebooting into bootloader...
  OKAY [ 0.042s]
  finished. total time: 0.046s
  
  C:\adb>fastboot flash recovery "D:\Dien_Thoai\Android\HTC\HTC BUTTERFLY_DNA\BU
  ERFLY(X920d) J\recovery-Buterfly.img"
  sending 'recovery' (7546 KB)...
  OKAY [ 1.016s]
  writing 'recovery'...
  OKAY [ 0.779s]
  finished. total time: 1.801s
  
  C:\adb>adb sideload "D:\Dien_Thoai\Android\HTC\HTC BUTTERFLY_DNA\BUTTERFLY(X92
  ) J\unlock\HTL21_Port_HTC_Butterfly_TW_ROM_1.14.709.1.zip"
  sending: 'sideload' 100%
  
  C:\adb>adb reboot bootloader
  
  C:\adb>fastboot reboot
  rebooting...
  
  finished. total time: 0.051s
  
  C:\adb>
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  vanthaitelecom đã cảm ơn bài này.
   
  : HTL21
 2. hun

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 7/10/14
  Bài viết: 1
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  anh oi. hok co link kem theo ha anh .
  thanks a
   
 3. thuanmobile896

  • Moderator
  Chuyên kỹ thuật HTC
  Làm thành viên từ: 16/8/13
  Bài viết: 1,991
  Cảm ơn: 1,577
  Điểm: 275
  Nơi ở: hà nội
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  HTC HTL21
  em nhìn thấy repair = riff là thấy Ngại rồi...
  kaka`
  kèo convert X920d luôn à anh..Ngon!
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !