HTC M8 (product: m8_ul) s-off + rom cook 6.0 Sense 8 Dolby/HK/JBL | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

HTC M8 (product: m8_ul) s-off + rom cook 6.0 Sense 8 Dolby/HK/JBL

Thảo luận trong 'Htc' bắt đầu bởi thuanmobile896, 31/8/16.

 1. thuanmobile896

  • Moderator
  Chuyên kỹ thuật HTC
  Làm thành viên từ: 16/8/13
  Bài viết: 1,991
  Cảm ơn: 1,577
  Điểm: 275
  Nơi ở: hà nội
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  HTC M8 (product: m8_ul) s-off + rom cook 6.0 Sense 8 Dolby/HK/JBL

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  8/31/2016 12:00:50 PM (bootloader) version: 0.5
  (bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
  (bootloader) version-baseband: 1.22.21331147A1.29G
  (bootloader) version-cpld: None
  (bootloader) version-microp: None
  (bootloader) version-main: 3.32.111.9
  (bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
  (bootloader) serialno: SH459WM07620
  (bootloader) imei: 3578710--
  (bootloader) imei2: Not Support
  (bootloader) meid: 00000000000000
  (bootloader) product: m8_ul
  (bootloader) platform: hTCBmsm8974
  (bootloader) modelid: 0P6B10000
  (bootloader) cidnum: T-MOB101
  (bootloader) battery-status: good
  (bootloader) battery-voltage: 0mV
  (bootloader) partition-layout: Generic
  (bootloader) security: on
  (bootloader) build-mode: SHIP
  (bootloader) boot-mode: FASTBOOT
  (bootloader) commitno-bootloader: 4c3fbd70
  (bootloader) hbootpreupdate: 11
  (bootloader) gencheckpt: 0


  m8_BrightstarUS_WWE_6.12.1540.4_firmware.zip
  modelid: 0P6B12000
  modelid: 0P6B13000
  cidnum: BS_US001
  cidnum: BS_US002
  cidnum: HTC__017
  mainver: 6.12.1540.4
  btype:1
  aareport:1
  DelCarrier:1
  hbootpreupdate:3
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  size: 52.6MB
  md5: b329d1b37bd08bc90af335f58479db42


  _Ruu gốc android 6.0 sense 7.0
  RUU_M8_UL_M60_SENSE70_MR_BrightstarUS_WWE_6.12.1540.4
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  _vcredist_x86_2008_SP1.exe
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.


  m8_6.12.1540.4_NoRedText_hboot.zip Developer Edition:

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.


  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. 19.6M

  S.Team M8-JW-7.5.0 -Full HTC 10 Sense 8 Dolby/HK/JBL
  • Full Sense 8 experience #powerof10
  • Slow-Motion and Time-Lapse recording
  • Include the following sound mods, all working on S-ON DEVICES
   • JBL LiveStage ported from Butterfly series
   • Harmon Kardon
   • Dolby BoomSound from HTC 10
   • Stock M8 BoomSound
  • Full Sense 8 port, not GPE/Sense Hybrid
  • DualUI support, you can switch between Sense 8_g and Sense 8
  download
  S.Team-JW-7.5.0.zip
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
 2. thuanmobile896

  • Moderator
  Chuyên kỹ thuật HTC
  Làm thành viên từ: 16/8/13
  Bài viết: 1,991
  Cảm ơn: 1,577
  Điểm: 275
  Nơi ở: hà nội
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  E:\adb_thuanmobile896>cmd
  Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
  (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
  E:\adb_thuanmobile896>adb shell
  * daemon not running. starting it now *
  * daemon started successfully *
  ~ # ←[6ncat /proc/partitions
  cat /proc/partitions
  major minor #blocks name
  179 0 15267840 mmcblk0
  179 1 1024 mmcblk0p1
  179 2 121823 mmcblk0p2
  179 3 16 mmcblk0p3
  179 4 8192 mmcblk0p4
  179 5 256 mmcblk0p5
  179 6 24255 mmcblk0p6
  179 7 256 mmcblk0p7
  179 8 256 mmcblk0p8
  179 9 2048 mmcblk0p9
  179 10 32 mmcblk0p10
  179 11 4096 mmcblk0p11
  179 12 5120 mmcblk0p12
  179 13 1024 mmcblk0p13
  179 14 32 mmcblk0p14
  179 15 1024 mmcblk0p15
  259 0 61441 mmcblk0p16
  259 1 5120 mmcblk0p17
  259 2 8192 mmcblk0p18
  259 3 1536 mmcblk0p19
  259 4 76801 mmcblk0p20
  259 5 4096 mmcblk0p21
  259 6 51200 mmcblk0p22
  259 7 15359 mmcblk0p23
  259 8 1024 mmcblk0p24
  259 9 1536 mmcblk0p25
  259 10 1536 mmcblk0p26
  259 11 20480 mmcblk0p27
  259 12 4 mmcblk0p28
  259 13 256 mmcblk0p29
  259 14 16 mmcblk0p30
  259 15 1281 mmcblk0p31
  259 16 64 mmcblk0p32
  259 17 1024 mmcblk0p33
  259 18 1 mmcblk0p34
  259 19 8 mmcblk0p35
  259 20 256 mmcblk0p36
  259 21 25600 mmcblk0p37
  259 22 256 mmcblk0p38
  259 23 30720 mmcblk0p39
  259 24 10 mmcblk0p40
  259 25 47000 mmcblk0p41
  259 26 16384 mmcblk0p42
  259 27 24576 mmcblk0p43
  259 28 90112 mmcblk0p44
  259 29 2752512 mmcblk0p45
  259 30 393216 mmcblk0p46
  259 31 11403264 mmcblk0p47
  179 16 4096 mmcblk0rpmb
  ~ # ←[6ncat /proc/emmc
  cat /proc/emmc
  dev: size erasesize name
  mmcblk0p1: 00100000 00000200 "sbl1"
  mmcblk0p2: 076f7c00 00000200 "pg1fs"
  mmcblk0p3: 00004000 00000200 "board_info"
  mmcblk0p4: 00800000 00000200 "reserve_1"
  mmcblk0p5: 00040000 00000200 "mfg"
  mmcblk0p6: 017afc00 00000200 "pg2fs"
  mmcblk0p7: 00040000 00000200 "sbl1_update"
  mmcblk0p8: 00040000 00000200 "rpm"
  mmcblk0p9: 00200000 00000200 "tz"
  mmcblk0p10: 00008000 00000200 "sdi"
  mmcblk0p11: 00400000 00000200 "hboot"
  mmcblk0p12: 00500000 00000200 "sp1"
  mmcblk0p13: 00100000 00000200 "wifi"
  mmcblk0p14: 00008000 00000200 "ddr"
  mmcblk0p15: 00100000 00000200 "dsps"
  mmcblk0p16: 03c00400 00000200 "adsp"
  mmcblk0p17: 00500000 00000200 "wcnss"
  mmcblk0p18: 00800000 00000200 "radio_config"
  mmcblk0p19: 00180000 00000200 "fsg"
  mmcblk0p20: 04b00400 00000200 "radio"
  mmcblk0p21: 00400000 00000200 "tool_diag"
  mmcblk0p22: 03200000 00000200 "custdata"
  mmcblk0p23: 00effc00 00000200 "reserve_2"
  mmcblk0p24: 00100000 00000200 "misc"
  mmcblk0p25: 00180000 00000200 "modem_st1"
  mmcblk0p26: 00180000 00000200 "modem_st2"
  mmcblk0p27: 01400000 00000200 "fataldevlog"
  mmcblk0p28: 00001000 00000200 "debug_config"
  mmcblk0p29: 00040000 00000200 "pdata"
  mmcblk0p30: 00004000 00000200 "control"
  mmcblk0p31: 00140400 00000200 "local"
  mmcblk0p32: 00010000 00000200 "extra"
  mmcblk0p33: 00100000 00000200 "cdma_record"
  mmcblk0p34: 00000400 00000200 "fsc"
  mmcblk0p35: 00002000 00000200 "ssd"
  mmcblk0p36: 00040000 00000200 "skylink"
  mmcblk0p37: 01900000 00000200 "carrier"
  mmcblk0p38: 00040000 00000200 "sensor_hub"
  mmcblk0p39: 01e00000 00000200 "devlog"
  mmcblk0p40: 00002800 00000200 "cir_img"
  mmcblk0p41: 02de6000 00000200 "reserve"
  mmcblk0p42: 01000000 00000200 "boot"
  mmcblk0p43: 01800000 00000200 "recovery"
  mmcblk0p44: 05800000 00000200 "reserve_3"
  mmcblk0p45: a8000000 00000200 "system"
  mmcblk0p46: 18000000 00000200 "cache"
  mmcblk0p47: b8000000 00000200 "userdata"


  E:\adb_thuanmobile896>adb shell
  ~ # ←[6ndd if=/dev/block/mmcblk0p6 of=/sdcard/mmcblk0p6
  dd if=/dev/block/mmcblk0p6 of=/sdcard/mmcblk0p6
  48510+0 records in
  48510+0 records out
  24837120 bytes (23.7MB) copied, 1.017028 seconds, 23.3MB/s
  ~ # ←[6n
  E:\adb_thuanmobile896>
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !