HTC ONE J ( HTL22 ) Unlock | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

HTC ONE J ( HTL22 ) Unlock

Thảo luận trong 'Htc' bắt đầu bởi Taki7610™, 24/2/14.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  2 con kèo thơm :D

  Mã:
  [/SIZE][/FONT]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman] C:\adb>adb push run_root_shell /data/local/tmp/[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]3251 KB/s (89892 bytes in 0.027s)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]C:\adb>adb shell chmod 755 /data/local/tmp/run_root_shell[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]C:\adb>adb push revone-0.2 //data/local/tmp/[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]4248 KB/s (648208 bytes in 0.149s)[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]C:\adb>adb shell[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][email protected]:/ $ cd /data/local/tmp[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]cd /data/local/tmp[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][email protected]:/data/local/tmp $ ./run_root_shell[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]./run_root_shell[/FONT][/SIZE]
   
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Device detected: HTL22 (JZO54K)[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Attempt acdb exploit...[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]HTL22 (JZO54K 1.05.970.2) is not supported.[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Attempt fj_hdcp exploit...[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Attempt msm_cameraconfig exploit...[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Detected kernel physical address at 0x80608000 form iomem[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Attempt fb_mem exploit...[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Detected kernel physical address at 0x80608000 form iomem[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][email protected]:/data/local/tmp # ./revone-0.2.1-wlj -P[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]./revone-0.2.1-wlj -P[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]revone v0.2.1[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]revone successful - no need to reboot.[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]10|[email protected]:/data/local/tmp # reboot[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman] reboot[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]C:\adb>adb shell[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][email protected]:/ $ cd /data/local/tmp[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]cd /data/local/tmp[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][email protected]:/data/local/tmp $ ./run_root_shell[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]./run_root_shell[/FONT][/SIZE]
   
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Device detected: HTL22 (JZO54K)[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Attempt acdb exploit...[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]HTL22 (JZO54K 1.05.970.2) is not supported.[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Attempt fj_hdcp exploit...[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Attempt msm_cameraconfig exploit...[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Detected kernel physical address at 0x80608000 form iomem[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Attempt fb_mem exploit...[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]Detected kernel physical address at 0x80608000 form iomem[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][email protected]:/data/local/tmp # ./revone-0.2.1-wlj -s 0 -l -t[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]./revone-0.2.1-wlj -s 0 -l -t[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]revone v0.2.1[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]revone successful.[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][email protected]:/data/local/tmp # reboot bootloader[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]reboot bootloader[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]C:\adb>fastboot oem get_identifier_token[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]...[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) < Please cut following message >[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) <<<< Identifier Token Start >>>>[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) 8CD528DA404E15D3C9DA2C6D95DCE69C[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) 7682279CD2BFAF43770831C727CBF5D9[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) BC8850B6123B0FE39DE026A368B70B6E[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) 4541482434A088E91C01A1E940E39D4F[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) 1CED1A426F5395C37E118CBA83DE9CFB[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) 324F9834DA078B52D1FA202BC26BECCF[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) 7A6BA10F70731C3D1A02D48F322C09A6[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) F04BD4C503CE3D1C7534C281C2315D98[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) 703670EB797310B517C05DE3964A2265[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) 187D7D47C07AFF84FFD96A5FA25ADBBF[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) EB45EA54775BDC63DE7A7AD7ED29BBA0[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) 2B6AB97F5DA9380B9984F941046D1D93[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) 9579F6D9F26A7705160CAF10F808E11C[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) DCDDBD23383DAA5D3C826C357049711F[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) B3742982CD43FA723A53A705430F1FF5[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) C4CC86A833533AE93BDBF5F568027B7A[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) <<<<< Identifier Token End >>>>>[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]OKAY [ 0.069s][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]finished. total time: 0.070s[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]C:\adb>fastboot oem writecid 11111111[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]...[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman](bootloader) Start Verify: 0[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]OKAY [ 0.027s][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]finished. total time: 0.028s[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]C:\adb>fastboot flash recovery "D:\Dien_Thoai\Android\HTC\HTC ONE\HTC ONE J HTL2[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]2\twrp250-m7_wlj.img"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]sending 'recovery' (8018 KB)...[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]OKAY [ 1.078s][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]writing 'recovery'...[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]OKAY [ 0.819s][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]finished. total time: 1.899s[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]C:\adb>fastboot boot "D:\Dien_Thoai\Android\HTC\HTC ONE\HTC ONE J HTL22\twrp250-[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]m7_wlj.img"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]downloading 'boot.img'...[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]OKAY [ 1.077s][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]booting...[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]OKAY [ 0.002s][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman]finished. total time: 1.080s


  - Nạp Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. dùng Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. .


  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  hungmowo đã cảm ơn bài này.
   
  : HTL22

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !