HTC One m7 s-off by XTC2Clip + Recovery TWRP+ Rom Tiếng Việt | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

HTC One m7 s-off by XTC2Clip + Recovery TWRP+ Rom Tiếng Việt

Thảo luận trong 'Htc' bắt đầu bởi thuanmobile896, 16/7/15.

 1. thuanmobile896

  • Moderator
  Chuyên kỹ thuật HTC
  Làm thành viên từ: 16/8/13
  Bài viết: 1,991
  Cảm ơn: 1,577
  Điểm: 275
  Nơi ở: hà nội
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  HTC One m7 s-off by XTC2Clip + Recovery TWRP+ Rom Tiếng Việt  -nhận máy One M7, khách up rom lỗi treo logo

  -s-0ff ok by b0x xtc2clip + cáp chữ Y (1 phút ok)

  -twrp, up rom cook Tiếng việt ok

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  C:\adb>fastboot getvar all  INFOversion: 0.5

  INFOversion-bootloader: 1.56.0000

  INFOversion-baseband: 4T.24.3218.09

  INFOversion-cpld: None

  INFOversion-microp: None

  INFOversion-main: 4.20.502.1

  INFOversion-misc: PVT SHIP S-OFF

  INFOserialno: HT39BW902289

  INFOimei: 357041050071011

  INFOmeid: 00000000000000

  INFOproduct: m7_ul

  INFOplatform: HBOOT-8064

  INFOmodelid: PN071****

  INFOcidnum: 11111111

  INFObattery-status: good

  INFObattery-voltage: 4022mV

  INFOpartition-layout: Generic

  INFOsecurity: off

  INFObuild-mode: SHIP

  INFOboot-mode: FASTBOOT

  INFOcommitno-bootloader: dirty-c6bbb6d4

  INFOhbootpreupdate: 11

  INFOgencheckpt: 0

  all: Done!  C:\adb>fastboot oem rebootRUU

  ... INFOStart Verify: 0

  OKAY  C:\adb>fastboot flash zip m7_fw_7.19.401.2-hboot-1.61.zip

  sending 'zip' (40953 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOstart image[hboot] unzipping for pre-update check...

  INFOstart image[hboot] flushing...

  INFO[RUU]WP,hboot,0

  INFO[RUU]WP,hboot,99

  INFO[RUU]WP,hboot,100

  INFO...... Successful

  FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)  C:\adb>fastboot flash zip m7_fw_7.19.401.2-hboot-1.61.zip

  sending 'zip' (40953 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOstart image[adsp] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,adsp,0

  INFO[RUU]UZ,adsp,15

  INFO[RUU]UZ,adsp,27

  INFO[RUU]UZ,adsp,37

  INFO[RUU]UZ,adsp,49

  INFO[RUU]UZ,adsp,60

  INFO[RUU]UZ,adsp,72

  INFO[RUU]UZ,adsp,82

  INFO[RUU]UZ,adsp,94

  INFO[RUU]UZ,adsp,100

  INFO[RUU]WP,adsp,0

  INFO[RUU]WP,adsp,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[cir] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,cir,0

  INFO[RUU]UZ,cir,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[pg2fs_spcustom] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,pg2fs_spcustom,0

  INFO[RUU]UZ,pg2fs_spcustom,22

  INFO[RUU]UZ,pg2fs_spcustom,48

  INFO[RUU]UZ,pg2fs_spcustom,70

  INFO[RUU]UZ,pg2fs_spcustom,97

  INFO[RUU]UZ,pg2fs_spcustom,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[recovery] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,recovery,0

  INFO[RUU]UZ,recovery,8

  INFO[RUU]UZ,recovery,17

  INFO[RUU]UZ,recovery,25

  INFO[RUU]UZ,recovery,30

  INFO[RUU]UZ,recovery,38

  INFO[RUU]UZ,recovery,47

  INFO[RUU]UZ,recovery,64

  INFO[RUU]UZ,recovery,72

  INFO[RUU]UZ,recovery,77

  INFO[RUU]UZ,recovery,85

  INFO[RUU]UZ,recovery,91

  INFO[RUU]UZ,recovery,99

  INFO[RUU]UZ,recovery,100

  INFO[RUU]WP,recovery,0

  INFO[RUU]WP,recovery,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[rpm] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,rpm,0

  INFO[RUU]UZ,rpm,100

  INFO[RUU]WP,rpm,0

  INFO[RUU]WP,rpm,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[sbl1-1] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl1-1,0

  INFO[RUU]UZ,sbl1-1,100

  INFOsignature checking...

  INFOverified fail

  INFO..... Bypassed

  INFOstart image[sbl1-2] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl1-2,0

  INFO[RUU]UZ,sbl1-2,100

  INFOsignature checking...

  INFOverified fail

  INFO..... Bypassed

  INFOstart image[sbl1-3] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl1-3,0

  INFO[RUU]UZ,sbl1-3,100

  INFOsignature checking...

  INFO[RUU]WP,sbl1-3,0

  INFO[RUU]WP,sbl1-3,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[sbl1-4] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl1-4,0

  INFO[RUU]UZ,sbl1-4,100

  INFOsignature checking...

  INFOverified fail

  INFO..... Bypassed

  INFOstart image[sbl1-5] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl1-5,0

  INFO[RUU]UZ,sbl1-5,100

  INFOsignature checking...

  INFOverified fail

  INFO..... Bypassed

  INFOstart image[sbl2] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl2,0

  INFO[RUU]UZ,sbl2,100

  INFO[RUU]WP,sbl2,0

  INFO[RUU]WP,sbl2,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[sbl3] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl3,0

  INFO[RUU]UZ,sbl3,100

  INFO[RUU]WP,sbl3,0

  INFO[RUU]WP,sbl3,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[tp] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,tp,0

  INFO[RUU]UZ,tp,100

  INFO..... Bypassed

  INFOstart image[tp] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,tp,0

  INFO[RUU]UZ,tp,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[tz] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,tz,0

  INFO[RUU]UZ,tz,100

  INFO[RUU]WP,tz,0

  INFO[RUU]WP,tz,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[radio] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,radio,0

  INFO[RUU]UZ,radio,6

  INFO[RUU]UZ,radio,11

  INFO[RUU]UZ,radio,17

  INFO[RUU]UZ,radio,23

  INFO[RUU]UZ,radio,28

  INFO[RUU]UZ,radio,34

  INFO[RUU]UZ,radio,40

  INFO[RUU]UZ,radio,46

  INFO[RUU]UZ,radio,52

  INFO[RUU]UZ,radio,57

  INFO[RUU]UZ,radio,63

  INFO[RUU]UZ,radio,69

  INFO[RUU]UZ,radio,75

  INFO[RUU]UZ,radio,81

  INFO[RUU]UZ,radio,86

  INFO[RUU]UZ,radio,92

  INFO[RUU]UZ,radio,99

  INFO[RUU]UZ,radio,100

  INFO[RUU]WP,radio,0

  INFO[RUU]WP,radio,23

  INFO[RUU]WP,radio,46

  INFO[RUU]WP,radio,69

  INFO[RUU]WP,radio,92

  INFO[RUU]WP,radio,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[rcdata] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,rcdata,0

  INFO[RUU]WP,rcdata,0

  INFO...... Successful

  OKAY  C:\adb>fastboot oem rebootRUU

  ... INFOStart Verify: 0

  OKAY  C:\adb>fastboot getvar all

  < waiting for device >

  INFOversion: 0.5

  INFOversion-bootloader: 1.61.0000

  INFOversion-baseband: 4T.35.3218.16

  INFOversion-cpld: None

  INFOversion-microp: None

  INFOversion-main: 7.19.401.2

  INFOversion-misc: PVT SHIP S-OFF

  INFOserialno: HT39BW902289

  INFOimei: 357041050071011

  INFOmeid: 00000000000000

  INFOproduct: m7_ul

  INFOplatform: HBOOT-8064

  INFOmodelid: PN071****

  INFOcidnum: 11111111

  INFObattery-status: good

  INFObattery-voltage: 4040mV

  INFOpartition-layout: Generic

  INFOsecurity: off

  INFObuild-mode: SHIP

  INFOboot-mode: RUU

  INFOcommitno-bootloader: dirty-0e2a13e5

  INFOhbootpreupdate: 11

  INFOgencheckpt: 0

  all: Done!  C:\adb>fastboot reboot-bootloader

  rebooting into bootloader... OKAY

  C:\adb>fastboot flash recovery twrp-2.8.7.0-m7.img

  sending 'recovery' (12534 KB)... OKAY

  writing 'recovery'... OKAY  C:\adb>
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   
 2. thuanmobile896

  • Moderator
  Chuyên kỹ thuật HTC
  Làm thành viên từ: 16/8/13
  Bài viết: 1,991
  Cảm ơn: 1,577
  Điểm: 275
  Nơi ở: hà nội
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  HTC One m7, s-off OK bởi box HTC XTC2CliP

  M7_u bản Việt Nam, m7_ul bản xách tay, mọi hboot, unlocked/Locker.. Đều s-off OK.  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  C:\adb>

  C:\adb>fastboot getvar all

  INFOversion: 0.5

  INFOversion-bootloader: 1.54.0000

  INFOversion-baseband: 4A.17.3250.14

  INFOversion-cpld: None

  INFOversion-microp: None

  INFOversion-main: 2.24.206.7

  INFOversion-misc: PVT SHIP S-ON

  INFOserialno: HT353W901960

  INFOimei: 354436--2002

  INFOmeid: 00000000000000

  INFOproduct: m7_ul

  INFOplatform: HBOOT-8064

  INFOmodelid: PN0710000

  INFOcidnum: O2___102

  INFObattery-status: good

  INFObattery-voltage: 3700mV

  INFOpartition-layout: Generic

  INFOsecurity: on

  INFObuild-mode: SHIP

  INFOboot-mode: FASTBOOT

  INFOcommitno-bootloader: dirty-d959c75800

  INFOhbootpreupdate: 11

  INFOgencheckpt: 0

  all: Done!  C:\adb>fastboot getvar all

  INFOversion: 0.5

  INFOversion-bootloader: 1.54.0000

  INFOversion-baseband: 4A.17.3250.14

  INFOversion-cpld: None

  INFOversion-microp: None

  INFOversion-main: 2.24.206.7

  INFOversion-misc: PVT SHIP S-OFF

  INFOserialno: HT353W901960

  INFOimei: 354436---2002

  INFOmeid: 00000000000000

  INFOproduct: m7_ul

  INFOplatform: HBOOT-8064

  INFOmodelid: PN0710000

  INFOcidnum: 11111111

  INFObattery-status: good

  INFObattery-voltage: 3657mV

  INFOpartition-layout: Generic

  INFOsecurity: off

  INFObuild-mode: SHIP

  INFOboot-mode: FASTBOOT

  INFOcommitno-bootloader: dirty-d959c75800

  INFOhbootpreupdate: 11

  INFOgencheckpt: 0

  all: Done!  [​IMG]

  [​IMG]
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !