HTC One M7 Sprint Rom 5.0.2 Lollipop Sense 7 + Kernel Sweep2Wake, DoubleTap2Wake | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

HTC One M7 Sprint Rom 5.0.2 Lollipop Sense 7 + Kernel Sweep2Wake, DoubleTap2Wake

Thảo luận trong 'Htc' bắt đầu bởi thuanmobile896, 27/4/15.

 1. thuanmobile896

  • Moderator
  Chuyên kỹ thuật HTC
  Làm thành viên từ: 16/8/13
  Bài viết: 1,991
  Cảm ơn: 1,577
  Điểm: 275
  Nơi ở: hà nội
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  HTC One M7 Sprint Rom 5.0.2 Lollipop Sense 7 + Kernel Sweep2Wake, DoubleTap2Wake
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  [​IMG]  _Kernel eLite Kernel [Sense 5.0.2] [Lollipop]  Sweep2Wake, DoubleTap2Wake, Logo2wake, pocket detection  [​IMG]  C:\adb>fastboot flash zip m7wls-twrp2634.zip

  sending 'zip' (9186 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOstart image[recovery] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,recovery,0

  INFO[RUU]UZ,recovery,10

  INFO[RUU]UZ,recovery,21

  INFO[RUU]UZ,recovery,31

  INFO[RUU]UZ,recovery,42

  INFO[RUU]UZ,recovery,52

  INFO[RUU]UZ,recovery,63

  INFO[RUU]UZ,recovery,73

  INFO[RUU]UZ,recovery,84

  INFO[RUU]UZ,recovery,94

  INFO[RUU]UZ,recovery,100

  INFO[RUU]WP,recovery,0

  INFO[RUU]WP,recovery,100

  INFO...... Successful

  OKAY  C:\adb>fastboot reboot-bootloader

  rebooting into bootloader... OKAY  C:\adb>adb shell

  adb server is out of date. killing...

  * daemon started successfully *

  error: device not found  C:\adb>adb shell

  adb server is out of date. killing...

  * daemon started successfully *

  [email protected]:/ # echo -ne "HTCU" | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796

  echo -ne "HTCU" | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796

  4+0 records in

  4+0 records out

  4 bytes transferred in 0.003 secs (1333 bytes/sec)

  [email protected]:/ # reboot bootloader

  reboot bootloader  C:\adb>fastboot oem rebootRUU

  ... INFOStart Verify: 0

  OKAY  C:\adb>fastboot flash zip m7_wls_6.16.651.2_firmware.zip

  sending 'zip' (43117 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOshift signature_size for header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOstart image[hboot] unzipping for pre-update check...

  INFOstart image[hboot] flushing...

  INFO[RUU]WP,hboot,0

  INFO[RUU]WP,hboot,99

  INFO[RUU]WP,hboot,100

  INFO...... Successful

  FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)  C:\adb>fastboot flash zip m7_wls_6.16.651.2_firmware.zip

  < waiting for device >

  sending 'zip' (43117 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOshift signature_size for header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOstart image[adsp] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,adsp,0

  INFO[RUU]UZ,adsp,16

  INFO[RUU]UZ,adsp,26

  INFO[RUU]UZ,adsp,37

  INFO[RUU]UZ,adsp,49

  INFO[RUU]UZ,adsp,60

  INFO[RUU]UZ,adsp,71

  INFO[RUU]UZ,adsp,82

  INFO[RUU]UZ,adsp,94

  INFO[RUU]UZ,adsp,100

  INFO[RUU]WP,adsp,0

  INFO[RUU]WP,adsp,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[boot] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,boot,0

  INFO[RUU]UZ,boot,11

  INFO[RUU]UZ,boot,23

  INFO[RUU]UZ,boot,33

  INFO[RUU]UZ,boot,44

  INFO[RUU]UZ,boot,56

  INFO[RUU]UZ,boot,68

  INFO[RUU]UZ,boot,81

  INFO[RUU]UZ,boot,97

  INFO[RUU]UZ,boot,100

  INFO[RUU]WP,boot,0

  INFO[RUU]WP,boot,99

  INFO[RUU]WP,boot,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[recovery] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,recovery,0

  INFO[RUU]UZ,recovery,6

  INFO[RUU]UZ,recovery,12

  INFO[RUU]UZ,recovery,20

  INFO[RUU]UZ,recovery,29

  INFO[RUU]UZ,recovery,37

  INFO[RUU]UZ,recovery,44

  INFO[RUU]UZ,recovery,62

  INFO[RUU]UZ,recovery,68

  INFO[RUU]UZ,recovery,76

  INFO[RUU]UZ,recovery,81

  INFO[RUU]UZ,recovery,88

  INFO[RUU]UZ,recovery,97

  INFO[RUU]UZ,recovery,100

  INFO[RUU]WP,recovery,0

  INFO[RUU]WP,recovery,99

  INFO[RUU]WP,recovery,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[sbl1-1] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl1-1,0

  INFO[RUU]UZ,sbl1-1,100

  INFOsignature checking...

  INFOverified fail

  INFO..... Bypassed

  INFOstart image[sbl1-2] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl1-2,0

  INFO[RUU]UZ,sbl1-2,100

  INFOsignature checking...

  INFOverified fail

  INFO..... Bypassed

  INFOstart image[sbl1-3] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl1-3,0

  INFO[RUU]UZ,sbl1-3,100

  INFOsignature checking...

  INFO[RUU]WP,sbl1-3,0

  INFO[RUU]WP,sbl1-3,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[sbl1-4] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl1-4,0

  INFO[RUU]UZ,sbl1-4,100

  INFOsignature checking...

  INFOverified fail

  INFO..... Bypassed

  INFOstart image[sbl1-5] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl1-5,0

  INFO[RUU]UZ,sbl1-5,100

  INFOsignature checking...

  INFOverified fail

  INFO..... Bypassed

  INFOstart image[sbl2] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl2,0

  INFO[RUU]UZ,sbl2,100

  INFO[RUU]WP,sbl2,0

  INFO[RUU]WP,sbl2,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[sbl3] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sbl3,0

  INFO[RUU]UZ,sbl3,100

  INFO[RUU]WP,sbl3,0

  INFO[RUU]WP,sbl3,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[tp] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,tp,0

  INFO[RUU]UZ,tp,100

  INFO..... Bypassed

  INFOstart image[tz] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,tz,0

  INFO[RUU]UZ,tz,100

  INFO[RUU]WP,tz,0

  INFO[RUU]WP,tz,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[radio] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,radio,0

  INFO[RUU]UZ,radio,8

  INFO[RUU]UZ,radio,13

  INFO[RUU]UZ,radio,21

  INFO[RUU]UZ,radio,30

  INFO[RUU]UZ,radio,38

  INFO[RUU]UZ,radio,47

  INFO[RUU]UZ,radio,55

  INFO[RUU]UZ,radio,64

  INFO[RUU]UZ,radio,72

  INFO[RUU]UZ,radio,77

  INFO[RUU]UZ,radio,86

  INFO[RUU]UZ,radio,94

  INFO[RUU]UZ,radio,99

  INFO[RUU]UZ,radio,100

  INFO[RUU]WP,radio,0

  INFO[RUU]WP,radio,34

  INFO[RUU]WP,radio,68

  INFO[RUU]WP,radio,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[rcdata] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,rcdata,0

  INFO[RUU]UZ,rcdata,100

  INFO[RUU]WP,rcdata,0

  INFO[RUU]WP,rcdata,100

  INFO...... Successful

  OKAY  C:\adb>fastboot oem rebootRUU

  ... INFOStart Verify: 0

  OKAY  C:\adb>fastboot flash zip m7_wls_6.16.651.2_NoRedText_hboot.zip

  < waiting for device >

  sending 'zip' (593 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOstart image[hboot] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,hboot,0

  INFO[RUU]UZ,hboot,50

  INFO[RUU]UZ,hboot,100

  INFO[RUU]WP,hboot,0

  INFO[RUU]WP,hboot,99

  INFO[RUU]WP,hboot,100

  INFO...... Successful

  OKAY  C:\adb>fastboot oem rebootRUU

  ... INFOStart Verify: 0

  OKAY  C:\adb>fastboot flash recovery twrp-2.8.5.0-m7wls.img

  sending 'recovery' (11992 KB)... OKAY

  writing 'recovery'... OKAY  C:\adb>fastboot reboot-bootloader

  rebooting into bootloader... OKAY  C:\adb>  C:\adb>fastboot getvar all

  INFOversion: 0.5

  INFOversion-bootloader: 1.60.0000

  INFOversion-baseband: 1.01.20.1225

  INFOversion-cpld: None

  INFOversion-microp: None

  INFOversion-main: 6.16.651.2

  INFOversion-misc: PVT SHIP S-OFF

  INFOserialno: FA442S902943

  INFOimei: 990004--3840

  INFOmeid: 99000-384

  INFOproduct: m7_wls

  INFOplatform: HBOOT-8064

  INFOmodelid: PN0720000

  INFOcidnum: 11111111

  INFObattery-status: good

  INFObattery-voltage: 3820mV

  INFOpartition-layout: Generic

  INFOsecurity: off

  INFObuild-mode: SHIP

  INFOboot-mode: FASTBOOT

  INFOcommitno-bootloader: dirty-91bb20e1

  INFOhbootpreupdate: 11

  INFOgencheckpt: 0

  all: Done!
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  tammobile1010 đã cảm ơn bài này.

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !