HTC One M8 Verizon (m8_wlv) S-off + Rom 5.0.2 sen 7 + Xóa icon sim dấu ? | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

HTC One M8 Verizon (m8_wlv) S-off + Rom 5.0.2 sen 7 + Xóa icon sim dấu ?

Thảo luận trong 'Htc' bắt đầu bởi thuanmobile896, 3/12/15.

 1. thuanmobile896

  • Moderator
  Chuyên kỹ thuật HTC
  Làm thành viên từ: 16/8/13
  Bài viết: 1,991
  Cảm ơn: 1,577
  Điểm: 275
  Nơi ở: hà nội
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  HTC One M8 Verizon (m8_wlv) S-off + Rom 5.0.2 sen 7 + Xóa icon sim dấu ?  [​IMG]

  [​IMG]

  m8_VZW_L_firmware_4.17.605.5.zip
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  m8_wlv_twrp_2870.zip Flash RUU mode
  (build + upload by ThuanMobile896)
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  modelid: 0P6B20000
  cidnum: VZW__001
  mainver: 4.17.605.5
  btype:1
  aareport:1
  hbootpreupdate:12  _hoặc TWRP for HTC One M8 All Variants

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. 16.6M

  m8_wlv_4.17.605.5_NoRedWritingHboot.zip
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  modelid: 0P6B20000
  cidnum: VZW__001
  mainver: 4.17.605.5
  btype:1
  aareport:1
  hbootpreupdate:12  InsertCoin Custom ROM for HTC ONE(M8)

  HTC ONE M8 CUSTOM ROM SENSE 7 ANDROID LOLLIPOP
  InsertCoin 7.1.9
  md5sum:b803ff5fc5c17deb156c12c61b3dc4c8


  xóa icon sim dấu ?

  máy đã root (supersu), cài app root explore...
  vào theo đường dẫn system/customize/ACC/default.xml
  rồi open as text editor ..rồi tìm cái.. (gấn cuối cùng)...

  <item type="integer" name="sku_id">13</item>

  sửa số 13 thành 42

  <item type="integer" name="sku_id">42</item>

  lưu lại... khởi động lại là ok.

  [​IMG]  E:\adb_thuanmobile896>fastboot flash zip m8_VZW_L_firmware_4.17.605.5.zip

  sending 'zip' (29282 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOstart image[hboot] unzipping for pre-update check...

  INFOtotal_image_number=8  INFOstart image[hboot] flushing...

  INFO[RUU]WP,hboot,0

  INFO[RUU]WP,hboot,99

  INFO[RUU]WP,hboot,100

  INFO...... Successful

  INFOcurrent_image_number=0  INFOstart image[sbl1] unzipping for pre-update...

  INFOstart image[sbl1] flushing...

  INFOsignature checking...

  INFOverified fail

  INFO...... Bypassed

  INFOstart image[sbl1] unzipping for pre-update...

  INFOstart image[sbl1] flushing...

  INFOsignature checking...

  INFOverified fail

  INFO...... Bypassed

  INFOstart image[sbl1] unzipping for pre-update...

  INFOstart image[sbl1] flushing...

  INFOsignature checking...

  INFO[RUU]WP,sbl1,0

  INFO[RUU]WP,sbl1,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[sbl1] unzipping for pre-update...

  INFOstart image[sbl1] flushing...

  INFOsignature checking...

  INFOverified fail

  INFO...... Bypassed

  INFOcurrent_image_number=1  INFOcurrent_image_number=2  INFOcurrent_image_number=3  INFOstart image[rpm] unzipping for pre-update...

  INFOstart image[rpm] flushing...

  INFO[RUU]WP,rpm,0

  INFO[RUU]WP,rpm,100

  INFO...... Successful

  INFOcurrent_image_number=4  INFOcurrent_image_number=5  INFOcurrent_image_number=6  INFOcurrent_image_number=7  FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)  E:\adb_thuanmobile896>fastboot flash zip m8_VZW_L_firmware_4.17.605.5.zip

  < waiting for device >

  sending 'zip' (29282 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOtotal_image_number=5  INFOstart image[adsp] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,adsp,0

  INFO[RUU]UZ,adsp,11

  INFO[RUU]UZ,adsp,22

  INFO[RUU]UZ,adsp,32

  INFO[RUU]UZ,adsp,43

  INFO[RUU]UZ,adsp,54

  INFO[RUU]UZ,adsp,65

  INFO[RUU]UZ,adsp,76

  INFO[RUU]UZ,adsp,87

  INFO[RUU]UZ,adsp,98

  INFO[RUU]UZ,adsp,100

  INFO[RUU]WP,adsp,0

  INFO[RUU]WP,adsp,100

  INFO...... Successful

  INFOcurrent_image_number=0  INFOstart image[sensor_hub] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,sensor_hub,0

  INFO[RUU]UZ,sensor_hub,100

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,0

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,4

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,8

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,12

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,16

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,20

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,24

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,28

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,32

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,36

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,40

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,44

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,48

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,52

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,56

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,60

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,64

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,68

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,72

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,76

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,80

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,84

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,88

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,92

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,96

  INFO[RUU]WP,sensor_hub,100

  INFO...... Successful

  INFOcurrent_image_number=1  INFOstart image[wcnss] unzipping & flushing...

  INFO...... Successful

  INFOcurrent_image_number=2  INFOstart image[radio] unzipping & flushing...

  INFOtrying to rename MBA

  INFO...... Successful

  INFOcurrent_image_number=3  INFOstart image[rcdata] unzipping & flushing...

  INFO...... Successful

  INFOcurrent_image_number=4  OKAY  E:\adb_thuanmobile896>fastboot oem rebootRUU

  ... INFOStart Verify: 0

  OKAY  E:\adb_thuanmobile896>fastboot flash zip m8_wlv_twrp_2870.zip

  sending 'zip' (12584 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOtotal_image_number=1  INFOstart image[recovery] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,recovery,0

  INFO[RUU]UZ,recovery,6

  INFO[RUU]UZ,recovery,12

  INFO[RUU]UZ,recovery,18

  INFO[RUU]UZ,recovery,25

  INFO[RUU]UZ,recovery,31

  INFO[RUU]UZ,recovery,36

  INFO[RUU]UZ,recovery,68

  INFO[RUU]UZ,recovery,73

  INFO[RUU]UZ,recovery,78

  INFO[RUU]UZ,recovery,84

  INFO[RUU]UZ,recovery,91

  INFO[RUU]UZ,recovery,96

  INFO[RUU]UZ,recovery,100

  INFO[RUU]WP,recovery,0

  INFO[RUU]WP,recovery,96

  INFO[RUU]WP,recovery,100

  INFO...... Successful

  INFOcurrent_image_number=0  OKAY  E:\adb_thuanmobile896>adb shell

  adb server is out of date. killing...

  ADB server didn't ACK

  * failed to start daemon *

  error:  E:\adb_thuanmobile896>adb shell

  adb server is out of date. killing...

  * daemon started successfully *

  ~ # ←[6necho -ne "HTCU" | dd of=/dev/block/mmcblk0p2 bs=1 seek=33796

  echo -ne "HTCU" | dd of=/dev/block/mmcblk0p2 bs=1 seek=33796

  4+0 records in

  4+0 records out

  4 bytes (4B) copied, 0.007972 seconds, 501B/s

  ~ # ←[6n

  E:\adb_thuanmobile896>fastboot oem rebootRUU

  ... INFOStart Verify: 0

  OKAY  E:\adb_thuanmobile896>fastboot flash zip m8_wlv_4.17.605.5_NoRedWritingHboot.zip  sending 'zip' (528 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOtotal_image_number=1  INFOstart image[hboot] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,hboot,0

  INFO[RUU]UZ,hboot,51

  INFO[RUU]UZ,hboot,100

  INFO[RUU]WP,hboot,0

  INFO[RUU]WP,hboot,99

  INFO[RUU]WP,hboot,100

  INFO...... Successful

  INFOcurrent_image_number=0  OKAY  E:\adb_thuanmobile896>  Reading information...

  Using Fastboot mode...

  Reading common information

  (bootloader) version: 0.5

  (bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000

  (bootloader) version-baseband: 1.12.20.1211

  (bootloader) version-cpld: None

  (bootloader) version-microp: None

  (bootloader) version-main: 4.17.605.5

  (bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF

  (bootloader) serialno: HT48NSF00445

  (bootloader) imei: 99000--88657

  (bootloader) imei2: Not Support

  (bootloader) meid: 99000--8865

  (bootloader) product: m8_wlv

  (bootloader) platform: hTCBmsm8974

  (bootloader) modelid: 0P6B20000

  (bootloader) cidnum: 11111111

  (bootloader) battery-status: good

  (bootloader) battery-voltage: 0mV

  (bootloader) partition-layout: Generic

  (bootloader) security: off

  (bootloader) build-mode: SHIP

  (bootloader) boot-mode: FASTBOOT

  (bootloader) commitno-bootloader: f2489bd1

  (bootloader) hbootpreupdate: 11

  (bootloader) gencheckpt: 0

  Execution time is 46(ms)

  all: Done!

  Reading secure flag information

  ... (bootloader) secure_flag: 0

  Execution time is 93(ms)

  OKAY

  Reading CID information

  ... (bootloader) cid: 11111111

  Execution time is 93(ms)

  OKAY
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  tammobile1010 đã cảm ơn bài này.
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !