HTC One M9 (htc_himauhl) s-off + unlock bootloader ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

HTC One M9 (htc_himauhl) s-off + unlock bootloader ok

Thảo luận trong 'Htc' bắt đầu bởi thuanmobile896, 15/10/15.

 1. thuanmobile896

  • Moderator
  Chuyên kỹ thuật HTC
  Làm thành viên từ: 16/8/13
  Bài viết: 1,991
  Cảm ơn: 1,577
  Điểm: 275
  Nơi ở: hà nội
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  HTC One M9 (htc_himauhl) s-off + unlock bootloader ok


  [​IMG]
  [​IMG]  C:\adb>cmd
  Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
  (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
  C:\adb>fastboot getvar all
  INFOkernel: lk
  INFOproduct: htc_himauhl
  INFOversion: 1.0
  INFOimei: 35722---6934
  INFOversion-main: 2.11.425.7
  INFOboot-mode: download
  INFOversion-baseband: 01.04_U11440601_71.02.50709G_F
  INFOversion-bootloader: 1.0.0.0000
  INFOmid: 0PJA13000
  INFOcid: HTC__059
  all:
  C:\adb>fastboot oem writecid 11111111
  ... INFOcid: 11111111
  OKAY
  C:\adb>fastboot oem rebootRUU
  ... OKAY


  s-off + unlock bootloader ok, nguyên zin dữ liệu, lấy ngay  _Flash recovery twrp.zip (RUU mode)_ (s-off required)_
  C:\adb>fastboot flash zip m9_ul_twrp_2870.zip
  sending 'zip' (16402 KB)... OKAY
  writing 'zip'... INFOHOSD CL#584255
  [email protected]
  [email protected]%
  INFOUpdate zip file OK
  [email protected]
  OKAY
  C:\adb>fastboot reboot-bootloader
  rebooting into bootloader... OKAY
  C:\adb>adb shell
  adb server is out of date. killing...
  * daemon started successfully *


  _unlock bootloader without htcdev (s-off required)_

  ~ # ←[6necho -ne "HTCU" | dd of=/dev/block/mmcblk0p2 bs=1 seek=33796
  echo -ne "HTCU" | dd of=/dev/block/mmcblk0p2 bs=1 seek=33796
  4+0 records in
  4+0 records out
  4 bytes (4B) copied, 0.079287 seconds, 50B/s
  ~ # ←[6n
  C:\adb>  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  _List partitions_
  C:\adb>adb shell
  adb server is out of date. killing...
  * daemon started successfully *
  ~ # ←[6ncat /proc/partitions
  cat /proc/partitions
  major minor #blocks name
  179 0 30535680 mmcblk0
  179 1 16 mmcblk0p1
  179 2 4096 mmcblk0p2
  179 3 1024 mmcblk0p3
  179 4 1024 mmcblk0p4
  179 5 40960 mmcblk0p5
  179 6 2015 mmcblk0p6
  179 7 256 mmcblk0p7
  179 8 24255 mmcblk0p8
  179 9 512 mmcblk0p9
  179 10 2048 mmcblk0p10
  179 11 96 mmcblk0p11
  179 12 2048 mmcblk0p12
  179 13 1024 mmcblk0p13
  179 14 10240 mmcblk0p14
  179 15 10240 mmcblk0p15
  259 0 1024 mmcblk0p16
  259 1 1024 mmcblk0p17
  259 2 1024 mmcblk0p18
  259 3 1024 mmcblk0p19
  259 4 1024 mmcblk0p20
  259 5 1024 mmcblk0p21
  259 6 1024 mmcblk0p22
  259 7 1024 mmcblk0p23
  259 8 1024 mmcblk0p24
  259 9 1536 mmcblk0p25
  259 10 60417 mmcblk0p26
  259 11 20480 mmcblk0p27
  259 12 1 mmcblk0p28
  259 13 5087 mmcblk0p29
  259 14 22528 mmcblk0p30
  259 15 10240 mmcblk0p31
  259 16 1024 mmcblk0p32
  259 17 1536 mmcblk0p33
  259 18 1536 mmcblk0p34
  259 19 20480 mmcblk0p35
  259 20 30720 mmcblk0p36
  259 21 256 mmcblk0p37
  259 22 16 mmcblk0p38
  259 23 64 mmcblk0p39
  259 24 1024 mmcblk0p40
  259 25 1 mmcblk0p41
  259 26 8 mmcblk0p42
  259 27 512 mmcblk0p43
  259 28 128 mmcblk0p44
  259 29 1024 mmcblk0p45
  259 30 10 mmcblk0p46
  259 31 1281 mmcblk0p47
  259 32 512 mmcblk0p48
  259 33 2048 mmcblk0p49
  259 34 20480 mmcblk0p50
  259 35 256 mmcblk0p51
  259 36 128 mmcblk0p52
  259 37 128 mmcblk0p53
  259 38 128 mmcblk0p54
  259 39 128 mmcblk0p55
  259 40 128 mmcblk0p56
  259 41 128 mmcblk0p57
  259 42 128 mmcblk0p58
  259 43 128 mmcblk0p59
  259 44 16384 mmcblk0p60
  259 45 14364 mmcblk0p61
  259 46 65536 mmcblk0p62
  259 47 65536 mmcblk0p63
  259 48 65536 mmcblk0p64
  259 49 327680 mmcblk0p65
  259 50 4587520 mmcblk0p66
  259 51 24641536 mmcblk0p67
  259 52 296960 mmcblk0p68
  259 53 61440 mmcblk0p69
  259 54 10240 mmcblk0p70
  179 16 4096 mmcblk0rpmb
  ~ # ←[6ncat /proc/emmc
  cat /proc/emmc
  dev: size erasesize name
  mmcblk0p1: 00004000 00000200 "board_info"
  mmcblk0p2: 00400000 00000200 "pg1fs"
  mmcblk0p3: 00100000 00000200 "sbl1"
  mmcblk0p4: 00100000 00000200 "pmic"
  mmcblk0p5: 02800000 00000200 "dummy"
  mmcblk0p6: 001f7c00 00000200 "reserve_1"
  mmcblk0p7: 00040000 00000200 "mfg"
  mmcblk0p8: 017afc00 00000200 "pg2fs"
  mmcblk0p9: 00080000 00000200 "rpm"
  mmcblk0p10: 00200000 00000200 "tz"
  mmcblk0p11: 00018000 00000200 "sdi"
  mmcblk0p12: 00200000 00000200 "hyp"
  mmcblk0p13: 00100000 00000200 "aboot"
  mmcblk0p14: 00a00000 00000200 "tool_diag"
  mmcblk0p15: 00a00000 00000200 "sp1"
  mmcblk0p16: 00100000 00000200 "ddr"
  mmcblk0p17: 00100000 00000200 "rfg_0"
  mmcblk0p18: 00100000 00000200 "rfg_1"
  mmcblk0p19: 00100000 00000200 "rfg_2"
  mmcblk0p20: 00100000 00000200 "rfg_3"
  mmcblk0p21: 00100000 00000200 "rfg_4"
  mmcblk0p22: 00100000 00000200 "rfg_5"
  mmcblk0p23: 00100000 00000200 "rfg_6"
  mmcblk0p24: 00100000 00000200 "rfg_7"
  mmcblk0p25: 00180000 00000200 "fsg"
  mmcblk0p26: 03b00400 00000200 "radio"
  mmcblk0p27: 01400000 00000200 "adsp"
  mmcblk0p28: 00000400 00000200 "limits"
  mmcblk0p29: 004f7c00 00000200 "reserve_2"
  mmcblk0p30: 01600000 00000200 "persist"
  mmcblk0p31: 00a00000 00000200 "ramdump"
  mmcblk0p32: 00100000 00000200 "misc"
  mmcblk0p33: 00180000 00000200 "modem_st1"
  mmcblk0p34: 00180000 00000200 "modem_st2"
  mmcblk0p35: 01400000 00000200 "fataldevlog"
  mmcblk0p36: 01e00000 00000200 "devlog"
  mmcblk0p37: 00040000 00000200 "pdata"
  mmcblk0p38: 00004000 00000200 "control"
  mmcblk0p39: 00010000 00000200 "extra"
  mmcblk0p40: 00100000 00000200 "cdma_record"
  mmcblk0p41: 00000400 00000200 "fsc"
  mmcblk0p42: 00002000 00000200 "ssd"
  mmcblk0p43: 00080000 00000200 "sensor_hub"
  mmcblk0p44: 00020000 00000200 "sec"
  mmcblk0p45: 00100000 00000200 "abootbak"
  mmcblk0p46: 00002800 00000200 "cir_img"
  mmcblk0p47: 00140400 00000200 "local"
  mmcblk0p48: 00080000 00000200 "frp"
  mmcblk0p49: 00200000 00000200 "cpe"
  mmcblk0p50: 01400000 00000200 "carrier"
  mmcblk0p51: 00040000 00000200 "skylink"
  mmcblk0p52: 00020000 00000200 "rfg_8"
  mmcblk0p53: 00020000 00000200 "rfg_9"
  mmcblk0p54: 00020000 00000200 "rfg_10"
  mmcblk0p55: 00020000 00000200 "rfg_11"
  mmcblk0p56: 00020000 00000200 "rfg_12"
  mmcblk0p57: 00020000 00000200 "rfg_13"
  mmcblk0p58: 00020000 00000200 "rfg_14"
  mmcblk0p59: 00020000 00000200 "rfg_15"
  mmcblk0p60: 01000000 00000200 "absolute"
  mmcblk0p61: 00e07000 00000200 "reserve"
  mmcblk0p62: 04000000 00000200 "hosd"
  mmcblk0p63: 04000000 00000200 "boot"
  mmcblk0p64: 04000000 00000200 "recovery"
  mmcblk0p65: 14000000 00000200 "cache"
  mmcblk0p66: 18000000 00000200 "system"
  mmcblk0p67: e0000000 00000200 "userdata"
  mmcblk0p68: 12200000 00000200 "apppreload"
  mmcblk0p69: 03c00000 00000200 "cota"
  mmcblk0p70: 00a00000 00000200 "battery"
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  tammobile1010 đã cảm ơn bài này.
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !