HTC One Mini (M4_UL) S-off, Firmware, Rom cook Tiếng Việt | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

HTC One Mini (M4_UL) S-off, Firmware, Rom cook Tiếng Việt

Thảo luận trong 'Htc' bắt đầu bởi thuanmobile896, 24/6/15.

 1. thuanmobile896

  • Moderator
  Chuyên kỹ thuật HTC
  Làm thành viên từ: 16/8/13
  Bài viết: 1,991
  Cảm ơn: 1,577
  Điểm: 275
  Nơi ở: hà nội
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  HTC One Mini (M4_UL) S-off, Firmware, Rom cook Tiếng Việt

  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  C:\adb>fastboot flash zip m4_fw_3.10__2.22.zip

  < waiting for device >

  sending 'zip' (19549 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOstart image[adsp] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,adsp,0

  INFO[RUU]UZ,adsp,16

  INFO[RUU]UZ,adsp,26

  INFO[RUU]UZ,adsp,37

  INFO[RUU]UZ,adsp,49

  INFO[RUU]UZ,adsp,60

  INFO[RUU]UZ,adsp,71

  INFO[RUU]UZ,adsp,83

  INFO[RUU]UZ,adsp,94

  INFO[RUU]UZ,adsp,100

  INFO[RUU]WP,adsp,0

  INFO[RUU]WP,adsp,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[radio] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,radio,0

  INFO[RUU]UZ,radio,6

  INFO[RUU]UZ,radio,12

  INFO[RUU]UZ,radio,18

  INFO[RUU]UZ,radio,25

  INFO[RUU]UZ,radio,31

  INFO[RUU]UZ,radio,37

  INFO[RUU]UZ,radio,43

  INFO[RUU]UZ,radio,49

  INFO[RUU]UZ,radio,56

  INFO[RUU]UZ,radio,62

  INFO[RUU]UZ,radio,68

  INFO[RUU]UZ,radio,74

  INFO[RUU]UZ,radio,81

  INFO[RUU]UZ,radio,87

  INFO[RUU]UZ,radio,93

  INFO[RUU]UZ,radio,99

  INFO[RUU]UZ,radio,100

  INFO[RUU]WP,radio,0

  INFO[RUU]WP,radio,49

  INFO[RUU]WP,radio,99

  INFO[RUU]WP,radio,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[rcdata] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,rcdata,0

  INFO[RUU]WP,rcdata,0

  INFO...... Successful

  OKAY  C:\adb>fastboot getvar all

  INFOversion: 0.5

  INFOversion-bootloader: 2.22.0000

  INFOversion-baseband: 1.25.40g.00.19

  INFOversion-cpld: None

  INFOversion-microp: None

  INFOversion-main: 3.10.502.3

  INFOversion-misc: PVT SHIP S-OFF

  INFOserialno: 123456789012

  INFOimei: 35991---09482

  INFOmeid:

  INFOproduct: m4_ul

  INFOplatform: HBOOT-8930

  INFOmodelid: PO5820***

  INFOcidnum: 11111111

  INFObattery-status: good

  INFObattery-voltage: 4323mV

  INFOpartition-layout: Generic

  INFOsecurity: off

  INFObuild-mode: SHIP

  INFOboot-mode: RUU

  INFOcommitno-bootloader: dirty-f6d46eca

  INFOhbootpreupdate: 11

  INFOgencheckpt: 0

  all: Done!  C:\adb>fastboot reboot-bootloader

  rebooting into bootloader... OKAY  C:\adb>fastboot oem rebootRUU

  < waiting for device >

  ... INFOStart Verify: 0

  OKAY  C:\adb>fastboot flash zip m4_ul_twrp_2850.zip

  sending 'zip' (10089 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOstart image[recovery] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,recovery,0

  INFO[RUU]UZ,recovery,5

  INFO[RUU]UZ,recovery,10

  INFO[RUU]UZ,recovery,19

  INFO[RUU]UZ,recovery,24

  INFO[RUU]UZ,recovery,29

  INFO[RUU]UZ,recovery,34

  INFO[RUU]UZ,recovery,43

  INFO[RUU]UZ,recovery,48

  INFO[RUU]UZ,recovery,61

  INFO[RUU]UZ,recovery,67

  INFO[RUU]UZ,recovery,75

  INFO[RUU]UZ,recovery,83

  INFO[RUU]UZ,recovery,92

  INFO[RUU]UZ,recovery,97

  INFO[RUU]UZ,recovery,100

  INFO[RUU]WP,recovery,0

  INFO[RUU]WP,recovery,100

  INFO...... Successful

  OKAY  C:\adb>fastboot reboot-bootloader

  rebooting into bootloader... FAILED (status read failed (Too many links))  C:\adb>fastboot oem rebootRUU

  ... INFOStart Verify: 0

  OKAY  C:\adb>fastboot flash zip KitKat_4.4_Firmware_One_Mini--3.10.401.4.zip

  sending 'zip' (33769 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOshift signature_size for header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOstart image[hboot] unzipping for pre-update check...

  INFOstart image[boot] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,boot,0

  INFO[RUU]UZ,boot,10

  INFO[RUU]UZ,boot,22

  INFO[RUU]UZ,boot,34

  INFO[RUU]UZ,boot,45

  INFO[RUU]UZ,boot,57

  INFO[RUU]UZ,boot,67

  INFO[RUU]UZ,boot,80

  INFO[RUU]UZ,boot,91

  INFO[RUU]UZ,boot,100

  INFO[RUU]WP,boot,0

  INFO[RUU]WP,boot,99

  INFO[RUU]WP,boot,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[hboot] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,hboot,0

  INFO[RUU]UZ,hboot,51

  INFO[RUU]UZ,hboot,100

  INFO[RUU]WP,hboot,0

  INFO[RUU]WP,hboot,99

  INFO[RUU]WP,hboot,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[recovery] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,recovery,0

  INFO[RUU]UZ,recovery,5

  INFO[RUU]UZ,recovery,13

  INFO[RUU]UZ,recovery,18

  INFO[RUU]UZ,recovery,26

  INFO[RUU]UZ,recovery,31

  INFO[RUU]UZ,recovery,40

  INFO[RUU]UZ,recovery,47

  INFO[RUU]UZ,recovery,56

  INFO[RUU]UZ,recovery,66

  INFO[RUU]UZ,recovery,71

  INFO[RUU]UZ,recovery,80

  INFO[RUU]UZ,recovery,89

  INFO[RUU]UZ,recovery,95

  INFO[RUU]UZ,recovery,100

  INFO[RUU]WP,recovery,0

  INFO[RUU]WP,recovery,99

  INFO[RUU]WP,recovery,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[tz] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,tz,0

  INFO[RUU]UZ,tz,100

  INFO[RUU]WP,tz,0

  INFO[RUU]WP,tz,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[radio] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,radio,0

  INFO[RUU]UZ,radio,6

  INFO[RUU]UZ,radio,12

  INFO[RUU]UZ,radio,18

  INFO[RUU]UZ,radio,25

  INFO[RUU]UZ,radio,31

  INFO[RUU]UZ,radio,37

  INFO[RUU]UZ,radio,43

  INFO[RUU]UZ,radio,49

  INFO[RUU]UZ,radio,56

  INFO[RUU]UZ,radio,62

  INFO[RUU]UZ,radio,68

  INFO[RUU]UZ,radio,74

  INFO[RUU]UZ,radio,80

  INFO[RUU]UZ,radio,87

  INFO[RUU]UZ,radio,93

  INFO[RUU]UZ,radio,99

  INFO[RUU]UZ,radio,100

  INFO[RUU]WP,radio,0

  INFO[RUU]WP,radio,49

  INFO[RUU]WP,radio,99

  INFO[RUU]WP,radio,100

  INFO...... Successful

  INFOstart image[rcdata] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,rcdata,0

  INFO[RUU]WP,rcdata,0

  INFO...... Successful

  OKAY  C:\adb>fastboot oem rebootRUU

  ... INFOStart Verify: 0

  OKAY  C:\adb>fastboot getvar all

  < waiting for device >

  INFOversion: 0.5

  INFOversion-bootloader: 2.21.0000

  INFOversion-baseband: 1.24.40e.00.26

  INFOversion-cpld: None

  INFOversion-microp: None

  INFOversion-main: 3.10.401.4

  INFOversion-misc: PVT SHIP S-OFF

  INFOserialno: 123456789012

  INFOimei: 35991---9482

  INFOmeid:

  INFOproduct: m4_ul

  INFOplatform: HBOOT-8930

  INFOmodelid: PO5820***

  INFOcidnum: 11111111

  INFObattery-status: good

  INFObattery-voltage: 4315mV

  INFOpartition-layout: Generic

  INFOsecurity: off

  INFObuild-mode: SHIP

  INFOboot-mode: RUU

  INFOcommitno-bootloader: dirty-4dab9d12

  INFOhbootpreupdate: 11

  INFOgencheckpt: 0

  all: Done!  C:\adb>fastboot flash zip m4_ul_twrp_2850.zip

  sending 'zip' (10089 KB)... OKAY

  writing 'zip'... INFOzip header checking...

  INFOzip info parsing...

  INFOchecking model ID...

  INFOchecking custom ID...

  INFOstart image[recovery] unzipping & flushing...

  INFO[RUU]UZ,recovery,0

  INFO[RUU]UZ,recovery,5

  INFO[RUU]UZ,recovery,10

  INFO[RUU]UZ,recovery,19

  INFO[RUU]UZ,recovery,24

  INFO[RUU]UZ,recovery,29

  INFO[RUU]UZ,recovery,34

  INFO[RUU]UZ,recovery,43

  INFO[RUU]UZ,recovery,48

  INFO[RUU]UZ,recovery,61

  INFO[RUU]UZ,recovery,67

  INFO[RUU]UZ,recovery,75

  INFO[RUU]UZ,recovery,83

  INFO[RUU]UZ,recovery,92

  INFO[RUU]UZ,recovery,97

  INFO[RUU]UZ,recovery,100

  INFO[RUU]WP,recovery,0

  INFO[RUU]WP,recovery,100

  INFO...... Successful

  OKAY  C:\adb>

  C:\adb>fastboot reboot-bootloader

  rebooting into bootloader... OKAY  C:\adb>fastboot getvar all

  < waiting for device >

  INFOversion: 0.5

  INFOversion-bootloader: 2.21.0000

  INFOversion-baseband: 1.24.40e.00.26

  INFOversion-cpld: None

  INFOversion-microp: None

  INFOversion-main: 3.10.401.4

  INFOversion-misc: PVT SHIP S-OFF

  INFOserialno: 123456789012

  INFOimei: 3599---9482

  INFOmeid:

  INFOproduct: m4_ul

  INFOplatform: HBOOT-8930

  INFOmodelid: PO5820***

  INFOcidnum: 11111111

  INFObattery-status: good

  INFObattery-voltage: 4314mV

  INFOpartition-layout: Generic

  INFOsecurity: off

  INFObuild-mode: SHIP

  INFOboot-mode: FASTBOOT

  INFOcommitno-bootloader: dirty-4dab9d12

  INFOhbootpreupdate: 11

  INFOgencheckpt: 0

  all: Done!  C:\adb>   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  tammobile1010 đã cảm ơn bài này.
   
 2. tammobile1010

  • VIP
  Chuyên viên kỹ thuật dự bị
  Làm thành viên từ: 20/12/13
  Bài viết: 909
  Cảm ơn: 499
  Điểm: 821
  Nghề nghiệp: kỹ thuật phần mềm smart phone
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  thank e chia sẻ load chờ kèo thôi :)
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !