I337UCUFMLD 4.4.2 KitKat Leak | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

I337UCUFMLD 4.4.2 KitKat Leak

Thảo luận trong 'Samsung' bắt đầu bởi linhbs, 27/1/14.

 1. linhbs

  Team VH Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 29/6/13
  Bài viết: 719
  Cảm ơn: 4,438
  Điểm: 14,336
  Nghề nghiệp: Dr. Mobile
  Nơi ở: Cà Mau
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  !!! CẢNH BÁO! Cả 2 bản đều chứa bootloader!

  * Nếu bạn không biết những gì đang có, hoặc làm thế nào để sử dụng chúng, hoặc muốn giữ Root, tôi khuyên bạn không dùng bản này.

  * I337UCUFMLD_OneClick.zip (I337UCUFMLD_OneClick.exe)
  Download: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  MD5: AD1150D2F94852912249F9D8476D461A
  SIZE: 1.51GB

  * I337UCUFMLD.zip
  Download: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  MD5: B3E3C180DC8128D4532E39CD29950BB5
  SIZE: 1.51GB

  Mã:
  # begin build properties
  # autogenerated by buildinfo.sh
  ro.build.id=KOT49H
  ro.build.display.id=KOT49H.I337UCUFMLD
  ro.build.version.incremental=I337UCUFMLD
  ro.build.version.sdk=19
  ro.build.version.codename=REL
  ro.build.version.release=4.4.2
  ro.build.date=Thu Jan 2 17:30:32 KST 2014
  ro.build.date.utc=1388651432
  ro.build.type=user
  ro.build.user=dpi
  ro.build.host=SWDC3404
  ro.build.tags=release-keys
  ro.product.model=SAMSUNG-SGH-I337
  ro.product.brand=samsung
  ro.product.name=jflteuc
  ro.product.device=jflteatt
  ro.product.board=MSM8960
  ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
  ro.product.cpu.abi2=armeabi
  ro.product.manufacturer=samsung
  ro.product.locale.language=en
  ro.product.locale.region=US
  ro.wifi.channels=
  ro.board.platform=msm8960
  # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
  ro.build.product=jflteatt
  # Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
  ro.build.description=jflteuc-user 4.4.2 KOT49H I337UCUFMLD release-keys
  ro.build.fingerprint=samsung/jflteuc/jflteatt:4.4.2/KOT49H/I337UCUFMLD:user/release-keys
  ro.build.characteristics=att
  # Samsung Specific Properties
  ro.build.PDA=I337UCUFMLD
  ro.build.hidden_ver=I337UCUFMLD
  ro.build.changelist=232901
  ro.product_ship=false
  ro.chipname=apq8064
  # end build properties
  #
  # from device/samsung/jflteatt/system.prop
  #
  #
  # system.prop for surf
  #
   
  ro.sf.lcd_density=480
   
  rild.libpath=/system/lib/libsec-ril.so
  rild.libargs=-d /dev/smd0
  persist.rild.nitz_plmn=
  persist.rild.nitz_long_ons_0=
  persist.rild.nitz_long_ons_1=
  persist.rild.nitz_long_ons_2=
  persist.rild.nitz_long_ons_3=
  persist.rild.nitz_short_ons_0=
  persist.rild.nitz_short_ons_1=
  persist.rild.nitz_short_ons_2=
  persist.rild.nitz_short_ons_3=
  ril.subscription.types=NV,RUIM
  DEVICE_PROVISIONED=1
  debug.sf.hw=1
  debug.egl.hw=1
  debug.composition.type=gpu
  dalvik.vm.heapsize=36m
  debug.enable.wl_log=1
  persist.hwc.mdpcomp.enable=true
  debug.mdpcomp.logs=0
   
  #
  # system props for the cne module
  #
  persist.cne.feature=0
   
  lpa.decode=false
  tunnel.decode=true
  tunnel.audiovideo.decode=false
  lpa.use-stagefright=true
  qcom.hw.aac.encoder=true
   
  #system props for the MM modules
   
  media.stagefright.enable-player=true
  media.stagefright.enable-http=true
  media.stagefright.enable-aac=true
  media.stagefright.enable-qcp=true
  media.stagefright.enable-fma2dp=true
  media.stagefright.enable-scan=true
  mmp.enable.3g2=true
  media.aac_51_output_enabled=true
  #33395 is sum of supported format flags in AAL
  #Formats: AVI AC3 ASF AAC QCP DTS 3G2
  mm.enable.qcom_parser=33395
   
  #
  # system props for the data modules
  #
  ro.use_data_netmgrd=true
  persist.data.netmgrd.qos.enable=false
   
  #system props for time-services
  persist.timed.enable=true
   
  # System props for audio
  persist.audio.fluence.mode=endfire
  persist.audio.vr.enable=false
  persist.audio.handset.mic=digital
  persist.audio.lowlatency.rec=false
   
  # System prop to select audio resampler quality
  af.resampler.quality=255
  # System prop to select MPQAudioPlayer by default on mpq8064
  mpq.audio.decode=true
   
  #
  # system prop for opengles version
  #
  # 196608 is decimal for 0x30000 to report version 3
  ro.opengles.version=196608
   
  # system prop for requesting Master role in incoming Bluetooth connection.
  #
  ro.bluetooth.request.master=true
  #
  # system prop for Bluetooth Auto connect for remote initated connections
  #
  ro.bluetooth.remote.autoconnect=true
  # system property for Bluetooth discoverability time out in seconds
  # 0: Always discoverable
  #debug.bt.discoverable_time=0
   
  #system prop for switching gps driver to qmi
  persist.gps.qmienabled=true
   
  #System prop to enable ehrpd capability
  ro.config.ehrpd=true
   
  # System property for cabl
  ro.qualcomm.cabl=0
   
   
  # System prop for sending transmit power request to RIL during WiFi hotspot on/off
  #
  ro.ril.transmitpower=true
   
   
  #Simulate sdcard on /data/media
  #
  persist.fuse_sdcard=true
  ro.hwui.text_cache_width=2048
   
  #
  # Supports warmboot capabilities
  #
  ro.warmboot.capability=1
   
  #
  #snapdragon value add features
  #
  ro.qc.sdk.audio.ssr=false
  ##fluencetype can be "fluence" or "fluencepro" or "none"
  ro.qc.sdk.audio.fluencetype=none
  ro.qc.sdk.camera.facialproc=true
  ro.qc.sdk.gestures.camera=false
  ro.qc.sdk.sensors.gestures=false
  #property to check if dynamic resolution change is supported in framework
  ro.streaming.video.drs=true
  #property to enable user to access Google WFD settings.
  persist.debug.wfd.enable=1
  #property to choose between virtual/external wfd display
  persist.sys.wfd.virtual=0
   
  #system prop for setting rmnet mux mode
  persist.rmnet.mux=disabled
   
  #
  # System prop for Tvout/HDMI
  #
  persist.sys.camera.transform=0
  persist.sys.camera.connect=0
  persist.sys.videomode=0
  ro.hdmi.enable=true
   
   
  # System property for Default Brightness
  ro.lcd_min_brightness=10
  ro.lcd_brightness=143
   
  # System proverty for sys info indication
  persist.radio.add_power_save=1
   
  # Keep SIM state on LPM mode
  persist.radio.apm_sim_not_pwdn=1
   
  # use se table when search list
  persist.radio.use_se_table_only=1
   
  # System prop for PLMN
  persist.radio.fill_eons=1
   
  # System prop for SPN
  persist.radio.prefer_spn=0
   
  # Boot animation fps
  boot.fps=25
   
  media.enable-commonsource=true
   
  #
  # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
  #
  dalvik.vm.heapstartsize=8m
  dalvik.vm.heapgrowthlimit=128m
  dalvik.vm.heapsize=512m
  dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75
  dalvik.vm.heapminfree=2m
  dalvik.vm.heapmaxfree=8m
  keyguard.no_require_sim=true
  ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy
  ro.carrier=unknown
  persist.log.seclevel=1
  persist.translation.assistant=0
  ro.vendor.extension_library=/vendor/lib/libqc-opt.so
  ro.build.scafe=americano
  ro.build.scafe.size=short
  ro.build.scafe.shot=single
  ro.hdcp2.rx=tz
  ro.secwvk=144
  ro.securestorage.support=true
  security.mdpp=None
  ro.security.mdpp.ver=1.0
  ro.security.mdpp.release=1
  security.mdpp.result=None
  ro.security.mdpp.ux=Enabled
  ro.sec.fle.encryption=true
  ro.hwui.texture_cache_size=48
  ro.hwui.layer_cache_size=32
  ro.hwui.path_cache_size=8
  ro.hwui.shape_cache_size=2
  ro.hwui.gradient_cache_size=1
  ro.hwui.drop_shadow_cache_size=4
  ro.hwui.texture_cache_flush_rate=0.5
  ro.hwui.text_small_cache_width=1024
  ro.hwui.text_small_cache_height=512
  ro.hwui.text_large_cache_width=2048
  ro.hwui.text_large_cache_height=1024
  ro.config.ringtone=ATT_Firefly_Default.ogg
  ro.config.notification_sound=Whisper.ogg
  ro.config.alarm_alert=Alarm_Morning_flower.ogg
  ro.config.media_sound=Media_preview_Touch_the_light.ogg
  ro.setupwizard.mode=OPTIONAL
  ro.com.google.apphider=on
  ro.com.google.clientidbase=android-samsung
  ro.com.google.clientidbase.ms=android-att-us
  ro.com.google.clientidbase.am=android-att-us
  ro.com.google.clientidbase.yt=android-samsung
  ro.com.google.clientidbase.gmm=android-samsung
  ro.com.google.gmsversion=4.4_r1
  persist.sys.dalvik.vm.lib=libdvm.so
  ro.kernel.qemu=0
  ro.build.selinux=1
  ro.config.knox=1
  ro.config.tima=1
  net.bt.name=Android
  dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
  ro.qc.sdk.izat.premium_enabled=1
  ro.qc.sdk.izat.service_mask=0x5
  persist.gps.qc_nlp_in_use=0
  ro.gps.agps_provider=1
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  longcagsm, tamtvt, ĐiệpNhànMobile12 người khác. đã cảm ơn bài viết này.
 2. diemhenmobile

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 13/8/13
  Bài viết: 296
  Cảm ơn: 62
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  thank BS Linh nhiều. có dịp gặp anh nhất định phải mời anh nhậu mấy tăng.
   
 3. tranvanphucpc

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 6/9/13
  Bài viết: 256
  Cảm ơn: 29
  Điểm: 28
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  cảm anh anh linh nhiu..thank's
   
 4. tammobile1010

  • VIP
  Chuyên viên kỹ thuật dự bị
  Làm thành viên từ: 20/12/13
  Bài viết: 909
  Cảm ơn: 499
  Điểm: 821
  Nghề nghiệp: kỹ thuật phần mềm smart phone
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  thank alinh chia sẻ :)
   
 5. trantuankhoa

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 6/2/14
  Bài viết: 2
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  anh cho em hỏi up lên nó bị lỗi wifi thì chỉnh thế nào được không ạ
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !