LG D160f dính số điện thoại + unlock ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

LG D160f dính số điện thoại + unlock ok

Thảo luận trong 'Lg' bắt đầu bởi hoangkha5, 31/3/15.

 1. hoangkha5

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 5/9/13
  Bài viết: 48
  Cảm ơn: 20
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  3/31/2015 6:18:02 PM > Checking data...3/31/2015 6:18:02 PM > OK
  3/31/2015 6:18:02 PM > Platform: LG Qualcomm
  3/31/2015 6:18:02 PM > Selected port: COM88
  3/31/2015 6:18:02 PM > Selected model: D160F
  3/31/2015 6:18:02 PM > Reading info...3/31/2015 6:18:06 PM > OK
  3/31/2015 6:18:06 PM > Mode: Emergency
  3/31/2015 6:18:06 PM > Initializing flash...3/31/2015 6:18:07 PM > OK
  3/31/2015 6:18:08 PM > Model ID: LG-D160f
  3/31/2015 6:18:08 PM > SW version: LGD160fAT-04-V10c-505-01-JUL-28-2014+0
  3/31/2015 6:18:08 PM > LAF Version: 1.0
  3/31/2015 6:18:08 PM > Product ID: CB41S140531000856
  3/31/2015 6:18:08 PM > IMEI: 353444-06-013301-7
  3/31/2015 6:18:08 PM > Target operator: GLOBAL
  3/31/2015 6:18:08 PM > Hardware: rev_10
  3/31/2015 6:18:08 PM > Battery level: 58%
  3/31/2015 6:18:08 PM > Opening "D16010d_00.oct"...3/31/2015 6:18:08 PM > OK
  3/31/2015 6:18:08 PM > Setting options...3/31/2015 6:18:10 PM > OK
  3/31/2015 6:18:10 PM > Reading partition...3/31/2015 6:18:14 PM > OK
  3/31/2015 6:18:14 PM > Formating USERDATA...3/31/2015 6:18:16 PM > OK
  3/31/2015 6:18:16 PM > Writing PrimaryGPT...3/31/2015 6:18:17 PM > OK
  3/31/2015 6:18:18 PM > Writing modem...3/31/2015 6:18:34 PM > OK
  3/31/2015 6:18:34 PM > Writing sbl1...3/31/2015 6:18:36 PM > OK
  3/31/2015 6:18:36 PM > Writing rpm...3/31/2015 6:18:37 PM > OK
  3/31/2015 6:18:37 PM > Writing tz...3/31/2015 6:18:38 PM > OK
  3/31/2015 6:18:38 PM > Writing sdi...3/31/2015 6:18:39 PM > OK
  3/31/2015 6:18:39 PM > Writing aboot...3/31/2015 6:18:41 PM > OK
  3/31/2015 6:18:41 PM > Writing rpmb...3/31/2015 6:18:42 PM > OK
  3/31/2015 6:18:42 PM > Writing tzb...3/31/2015 6:18:43 PM > OK
  3/31/2015 6:18:43 PM > Writing abootb...3/31/2015 6:18:45 PM > OK
  3/31/2015 6:18:45 PM > Writing persist...3/31/2015 6:18:48 PM > OK
  3/31/2015 6:18:48 PM > Writing laf...3/31/2015 6:18:56 PM > OK
  3/31/2015 6:18:56 PM > Writing boot...3/31/2015 6:19:02 PM > OK
  3/31/2015 6:19:02 PM > Writing recovery...3/31/2015 6:19:07 PM > OK
  3/31/2015 6:19:07 PM > Writing factory...3/31/2015 6:19:14 PM > OK
  3/31/2015 6:19:14 PM > Writing sbl1b...3/31/2015 6:19:15 PM > OK
  3/31/2015 6:19:15 PM > Writing cust...3/31/2015 6:19:26 PM > OK
  3/31/2015 6:19:26 PM > Writing system...3/31/2015 6:29:52 PM > OK
  3/31/2015 6:29:52 PM > Writing BackupGPT...3/31/2015 6:29:53 PM > OK
  3/31/2015 6:29:53 PM > Reading partition...3/31/2015 6:29:57 PM > OK
  3/31/2015 6:29:57 PM > Formating RCT...3/31/2015 6:29:59 PM > OK
  3/31/2015 6:29:59 PM > Formating MPT...3/31/2015 6:30:00 PM > Failed!
  3/31/2015 6:30:00 PM > Finalizing...3/31/2015 6:30:02 PM > OK
  3/31/2015 6:30:02 PM > Writing firmware done!
  3/31/2015 6:33:35 PM > --------------------------------------------------------------------------------
  3/31/2015 6:33:35 PM > Checking data...3/31/2015 6:33:36 PM > OK
  3/31/2015 6:33:36 PM > Platform: LG Qualcomm
  3/31/2015 6:33:36 PM > Selected port: COM142
  3/31/2015 6:33:36 PM > Selected model: D160F
  3/31/2015 6:33:36 PM > Reading info...3/31/2015 6:33:36 PM > Failed!
  3/31/2015 6:33:36 PM > Port busy
  3/31/2015 6:33:47 PM > --------------------------------------------------------------------------------
  3/31/2015 6:33:47 PM > Platform: LG Qualcomm
  3/31/2015 6:33:47 PM > Selected port: COM10
  3/31/2015 6:33:47 PM > Selected model: D160F
  3/31/2015 6:33:47 PM > Reading info...3/31/2015 6:33:52 PM > Failed!
  3/31/2015 6:33:52 PM > Could not detect mode!
  3/31/2015 6:34:05 PM > --------------------------------------------------------------------------------
  3/31/2015 6:34:05 PM > Checking data...3/31/2015 6:34:06 PM > OK
  3/31/2015 6:34:06 PM > Platform: LG Qualcomm
  3/31/2015 6:34:06 PM > Selected port: COM10
  3/31/2015 6:34:06 PM > Selected model: D160F
  3/31/2015 6:34:06 PM > Reading info...3/31/2015 6:34:11 PM > Failed!
  3/31/2015 6:34:11 PM > Could not detect mode!
  3/31/2015 6:34:39 PM > --------------------------------------------------------------------------------
  3/31/2015 6:34:39 PM > Checking data...3/31/2015 6:34:40 PM > OK
  3/31/2015 6:34:40 PM > Platform: LG Qualcomm
  3/31/2015 6:34:40 PM > Selected port: COM88
  3/31/2015 6:34:40 PM > Selected model: D160F
  3/31/2015 6:34:40 PM > Reading info...3/31/2015 6:34:40 PM > OK
  3/31/2015 6:34:40 PM > Mode: Normal
  3/31/2015 6:34:40 PM > Model ID: WX_PROJE
  3/31/2015 6:34:40 PM > Firmware compiled date: Apr 08 2014
  3/31/2015 6:34:40 PM > Firmware compiled time: 01:00:00
  3/31/2015 6:34:40 PM > Firmware released date: May 13 2014
  3/31/2015 6:34:40 PM > Firmware released time: 22:08:18
  3/31/2015 6:34:40 PM > SW Version: M8610B-AAAANAZM-1.0.6047
  3/31/2015 6:34:40 PM > IMEI: 353444-06-013301-7
  3/31/2015 6:34:40 PM > SPC: 000000
  3/31/2015 6:34:41 PM > Unlocking...
  3/31/2015 6:34:41 PM > Reading QCN...
  3/31/2015 6:34:41 PM > Send SPC...3/31/2015 6:34:41 PM > OK
  3/31/2015 6:34:41 PM > Reading Mobile Property...3/31/2015 6:34:41 PM > OK
  3/31/2015 6:34:41 PM > Reading Feature Mask...3/31/2015 6:34:41 PM > OK
  3/31/2015 6:34:41 PM > Reading Roaming List 0...3/31/2015 6:34:41 PM > OK
  3/31/2015 6:34:41 PM > Reading NV_Numbered Items...3/31/2015 6:37:45 PM > OK
  3/31/2015 6:37:45 PM > Reading NV_Numbered SIM1 Items...3/31/2015 6:40:46 PM > OK
  3/31/2015 6:40:46 PM > Reading NV_Numbered SIM2 Items...3/31/2015 6:43:50 PM > OK
  3/31/2015 6:43:50 PM > Reading NV Items...3/31/2015 6:43:52 PM > OK
  3/31/2015 6:43:52 PM > Reading EFS...3/31/2015 6:43:53 PM > OK
  3/31/2015 6:43:53 PM > Reading Provisioning Items...3/31/2015 6:43:55 PM > OK
  3/31/2015 6:43:55 PM > Reading QCN done!
  3/31/2015 6:43:55 PM > Backup saved to "D160F_353444060133017_31-03-2015_18-34-41.qcn"
  3/31/2015 6:43:55 PM > Switching to Download mode...3/31/2015 6:44:19 PM > OK
  3/31/2015 6:44:19 PM > Initializing flash...3/31/2015 6:44:20 PM > OK
  3/31/2015 6:44:20 PM > Reading partition...3/31/2015 6:44:24 PM > OK
  3/31/2015 6:44:24 PM > Reading security area...3/31/2015 6:45:41 PM > OK
  3/31/2015 6:45:41 PM > Backup saved to "D160F_353444060133017_31-03-2015_18-44-24.SEC"
  3/31/2015 6:45:41 PM > Writing security area...3/31/2015 6:46:03 PM > OK
  3/31/2015 6:46:03 PM > Switching to Normal mode...
  3/31/2015 6:46:24 PM > Found model WX_PROJE at port COM88
  3/31/2015 6:46:24 PM > Send SPC...3/31/2015 6:46:24 PM > OK
  3/31/2015 6:46:24 PM > Writing QCN...
  3/31/2015 6:46:24 PM > Writing NV_Numbered Items...3/31/2015 6:46:26 PM > OK
  3/31/2015 6:46:26 PM > Writing NV_Numbered SIM1 Items...3/31/2015 6:46:26 PM > OK
  3/31/2015 6:46:26 PM > Writing NV_Numbered SIM2 Items...3/31/2015 6:46:26 PM > OK
  3/31/2015 6:46:26 PM > Writing QCN done!
  3/31/2015 6:46:26 PM > Phone successfully unlocked!
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  Repair_Mobile đã cảm ơn bài này.

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !