LG D415 Direct Unlock OK by LGETool | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

LG D415 Direct Unlock OK by LGETool

Thảo luận trong 'Lg' bắt đầu bởi cocpro91, 16/11/14.

 1. cocpro91

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 24/8/13
  Bài viết: 208
  Cảm ơn: 113
  Điểm: 148
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Hôm qua nhận làm 1 cây LG D415 nhập code không được nên Direct Unlock ok luôn.Share cho a e gặp chiến luôn nhé
  Chọn Model là D415Bk nha ae
  [​IMG]

  Mã:
  Connecting with D415BK
  Connected
  Receiving phone info
  Getting phone info
  Model: D415BK
  Platform: LG Qualcomm
  Software Platform: Android
  SDRAM Size: 1 GB
  NAND Flash Size: 8 GB
  CPU: MSM8226
  Firmware Released: Mar 4 2014 16:27:29
  Firmware Compiled: Mar 4 2014 16:27:29
  Firmware Version: WX_PROJED/M8626A-AAAANAZM-1.0.6038
  IMEI: 014009-00-446530-3
  Connect mode: Normal
  Info received
  Unlocking phone
  Unlock: Start
  Backuping NVM to file: Backups\D415BK_nvm_014009004465303_2014-11-15_12-27-7.sbf
  Dump NVM: Start
  Getting phone info...
  Getting phone info: OK
  Switching to NVM mode...
  Switching to NVM mode: OK
  Dumping NVM...
  Dumping NVM: OK
  Switching to normal mode...
  Switching to normal mode: OK
  Dump NVM: Finish
  Backuping EFS to file: Backups\D415BK_efs_014009004465303_2014-11-15_12-32-23.sbf
  Downloading file /nv/item_files/CoreCpu/CoreAll/Startup/Algorithm.txt  12 bytes
  Downloading file /nv/item_files/CoreCpu/CoreAll/Startup/LogSize.uint  4 bytes
  Downloading file /nv/item_files/CoreCpu/Default/Fixed/MIPS.uint  4 bytes
  Downloading file /nv/item_files/CoreCpu/Default/Startup/AVSEnable.uint  4 bytes
  Downloading file /nv/item_files/CoreCpu/Default/Startup/Algorithm.txt  8 bytes
  Downloading file /nv/item_files/CoreCpu/Default/Startup/LogSize.uint  4 bytes
  Downloading file /nv/item_files/CoreCpu/Default/qdsp_classic/HighThresholdBusyPct.uint  4 bytes
  Downloading file /nv/item_files/CoreCpu/Default/qdsp_classic/SamplePeriod.uint  4 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/cgps_me.conf  1.14 Kb
  Downloading file /nv/item_files/conf/cgps_pdcomms.conf  212 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/cgps_pe.conf  113 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/cgps_sm.conf  638 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/cgps_tle_tlm.conf  710 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/cgps_tle_xtm.conf  1.10 Kb
  Downloading file /nv/item_files/conf/data_config_info.conf  3.13 Kb
  Downloading file /nv/item_files/conf/geran.conf  379 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/hdrcp_config_info.conf  279 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/hdrmac_config_info.conf  41 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/hdrsrch_config_info.conf  316 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/lte_a2.conf  348 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/mc.conf  644 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/mcfg.conf  176 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/mcpm.conf  101 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/mcs_cxm_coex.conf  40 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/mcs_limitsmgr.conf  4.44 Kb
  Downloading file /nv/item_files/conf/mcs_tcxomgr.conf  466 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/mcs_trm.conf  43 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/mmgsdi.conf  1.32 Kb
  Downloading file /nv/item_files/conf/mmode.conf  1.15 Kb
  Downloading file /nv/item_files/conf/nas_mm.conf  690 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/onex_mux.conf  47 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/onex_srch.conf  112 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/pbm.conf  238 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/ps_config_info.conf  316 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/qmi_data.conf  43 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/reg.conf  603 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/rrc_feature.conf  43 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/tdscdma_l1.conf  1.03 Kb
  Downloading file /nv/item_files/conf/tdscdma_rrc.conf  1.84 Kb
  Downloading file /nv/item_files/conf/thin_ui_config.conf  41 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/uimdrv.conf  542 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/wcdma_csg_efs_1.conf  480 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/wcdma_csg_efs_db.conf  18 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/wcdma_rrc_external.conf  545 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/wl1_cme.conf  171 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/wl1_dl_nv.conf  37 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/wl1_fet.conf  41 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/wl1_rxd.conf  995 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/wl1ul.conf  40 bytes
  Downloading file /nv/item_files/conf/wms.conf  410 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/cxm/coex_config_data  384 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/battery/bcl_gsm2_high_lte_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/battery/bcl_gsm2_high_tdscdma_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/1x_victim_gsm_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/gsm1_victim_gsm2_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/gsm2_victim_gsm1_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/gsm_victim_1x_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/gsm_victim_hdr_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/gsm_victim_tdscdma_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/gsm_victim_wcdma_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/hdr_victim_gsm_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/wcdma_victim_gsm_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/1x_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/default_tech_ddr_freq_plan  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/gsm1_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/gsm2_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/hdr_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/lte_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/tdscdma_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/wcdma_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/desense_1x_victim_hdr_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/desense_1x_victim_lte_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/desense_gsm2_victim_lte_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/desense_gsm2_victim_tdscdma_aggr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_1x_high_gsm1_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_1x_high_gsm2_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_1x_high_hdr_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_1x_high_lte_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm1_high_1x_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm1_high_gsm2_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm1_high_hdr_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm1_high_lte_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm1_high_tdscdma_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm1_high_wcdma_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm2_high_1x_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm2_high_gsm1_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm2_high_hdr_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm2_high_lte_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm2_high_tdscdma_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm2_high_wcdma_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_hdr_high_gsm1_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_hdr_high_gsm2_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_lte_high_gsm1_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_lte_high_gsm2_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_tdscdma_high_gsm1_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_tdscdma_high_gsm2_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_wcdma_high_gsm1_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_wcdma_high_gsm2_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_gpio_settings  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_1x_high_gsm1_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_1x_high_gsm2_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_1x_high_hdr_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_1x_high_lte_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm1_high_1x_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm1_high_gsm2_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm1_high_hdr_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm1_high_lte_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm1_high_tdscdma_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm1_high_wcdma_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm2_high_1x_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm2_high_gsm1_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm2_high_hdr_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm2_high_lte_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm2_high_tdscdma_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm2_high_wcdma_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_hdr_high_gsm1_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_hdr_high_gsm2_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_lte_high_gsm1_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_lte_high_gsm2_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_tdscdma_high_gsm1_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_tdscdma_high_gsm2_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_wcdma_high_gsm1_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_wcdma_high_gsm2_low  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_qmi_comp_key  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sem/sem_thresh_gsm_1x  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sem/sem_thresh_gsm_hdr  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sem/sem_thresh_gsm_tdscdma  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sem/sem_thresh_gsm_wcdma  0 bytes
  Downloading file /nv/item_files/mcs/tcxomgr/ft_table  768 bytes
  Downloading file /nv/item_files/modem/mmode/sd/sdssscr_timers  204 bytes
  Downloading file /nv/item_files/modem/mmode/sw_version  61 bytes
  Downloading file /nv/item_files/modem/tdscdma/rrc/acq_list  992 bytes
  Downloading file /nv/item_files/modem/uim/gstk/rat_priority_config  26 bytes
  Downloading file /nv/item_files/modem/uim/uimdrv/uim_hw_config  256 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00022976  1.44 Kb
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00022977  1.38 Kb
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00022978  724 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00022982  529 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00024964  193 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00024965  193 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00024966  193 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00024967  193 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00024972  2.97 Kb
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00024973  2.97 Kb
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00024974  2.97 Kb
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00024975  2.97 Kb
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00025004  192 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00025005  192 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00025006  192 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00025007  192 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00025044  160 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00025045  160 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00025046  160 bytes
  Downloading file /nv/item_files/rfnv/00025047  160 bytes
  Downloading file /nv/item_store/rfnv/rfc.bl  5 bytes
  Downloading file /nv/item_store/rfnv/rfnv.bl  20 bytes
  Checking Emergency Mode...
  Mode: Normal
  Switching to Emergency Mode...
  Mode: Emergency
  Checking connect in LAF-Emergency Mode...
  Checking...
  Checking...
  Checking connect in LAF-Emergency Mode: OK
  Imei: 014009004465303
  Pid: HD58S140612002517
  ModelName: LG-D415
  BatteryLevel: 97%
  DeviceSwVersion: D41510c
  DeviceFactoryVersion: LGD415AT-02-V10c-310-260-MAR-04-2014+0
  ChipsetPlatform: msm8226
  HardwareRevision: rev_10
  LafSwVersion: 1.0
  DeviceFactoryOutVersion: LGD415AT-00-V10c-TMO-US-MAR-04-2014+0
  Dumping Security Backup...
  Reading modemst1 [28c00, 1800]
  Reading modemst1: OK
  Reading modemst2 [2a400, 1800]
  Reading modemst2: OK
  Backuping Security to file: Backups\D415BK_security_014009004465303_2014-11-15_12-34-23.sbf
  Writing security to file...
  Writing security to file: OK
  Dumping Security Backup: OK
  Flashing Patched Security...
  Writing modemst1 [28c00, 1800]
  Writing modemst1: OK
  Writing modemst2 [2a400, 1800]
  Writing modemst2: OK
  Flashing Patched Security: OK
  Switching to normal mode...
  Switching to normal mode: OK
  Writing NVM-Backup from file: Backups\D415BK_nvm_014009004465303_2014-11-15_12-27-7.sbf
  Flash NVM: Start
  Getting phone info...
  Getting phone info: OK
  Switching to NVM mode...
  Switching to NVM mode: OK
  Flashing NVM...
  Flashing NVM: OK
  Switching to normal mode...
  Switching to normal mode: OK
  Flash NVM: Finish
  Writing EFS-Backup from file: Backups\D415BK_efs_014009004465303_2014-11-15_12-32-23.sbf
  Uploading file /nv/item_files/CoreCpu/CoreAll/Startup/Algorithm.txt  12 bytes
  Uploading file /nv/item_files/CoreCpu/CoreAll/Startup/LogSize.uint  4 bytes
  Uploading file /nv/item_files/CoreCpu/Default/Fixed/MIPS.uint  4 bytes
  Uploading file /nv/item_files/CoreCpu/Default/Startup/AVSEnable.uint  4 bytes
  Uploading file /nv/item_files/CoreCpu/Default/Startup/Algorithm.txt  8 bytes
  Uploading file /nv/item_files/CoreCpu/Default/Startup/LogSize.uint  4 bytes
  Uploading file /nv/item_files/CoreCpu/Default/qdsp_classic/HighThresholdBusyPct.uint  4 bytes
  Uploading file /nv/item_files/CoreCpu/Default/qdsp_classic/SamplePeriod.uint  4 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/cgps_me.conf  1.14 Kb
  Uploading file /nv/item_files/conf/cgps_pdcomms.conf  212 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/cgps_pe.conf  113 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/cgps_sm.conf  638 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/cgps_tle_tlm.conf  710 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/cgps_tle_xtm.conf  1.10 Kb
  Uploading file /nv/item_files/conf/data_config_info.conf  3.13 Kb
  Uploading file /nv/item_files/conf/geran.conf  379 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/hdrcp_config_info.conf  279 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/hdrmac_config_info.conf  41 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/hdrsrch_config_info.conf  316 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/lte_a2.conf  348 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/mc.conf  644 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/mcfg.conf  176 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/mcpm.conf  101 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/mcs_cxm_coex.conf  40 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/mcs_limitsmgr.conf  4.44 Kb
  Uploading file /nv/item_files/conf/mcs_tcxomgr.conf  466 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/mcs_trm.conf  43 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/mmgsdi.conf  1.32 Kb
  Uploading file /nv/item_files/conf/mmode.conf  1.15 Kb
  Uploading file /nv/item_files/conf/nas_mm.conf  690 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/onex_mux.conf  47 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/onex_srch.conf  112 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/pbm.conf  238 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/ps_config_info.conf  316 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/qmi_data.conf  43 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/reg.conf  603 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/rrc_feature.conf  43 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/tdscdma_l1.conf  1.03 Kb
  Uploading file /nv/item_files/conf/tdscdma_rrc.conf  1.84 Kb
  Uploading file /nv/item_files/conf/thin_ui_config.conf  41 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/uimdrv.conf  542 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/wcdma_csg_efs_1.conf  480 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/wcdma_csg_efs_db.conf  18 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/wcdma_rrc_external.conf  545 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/wl1_cme.conf  171 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/wl1_dl_nv.conf  37 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/wl1_fet.conf  41 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/wl1_rxd.conf  995 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/wl1ul.conf  40 bytes
  Uploading file /nv/item_files/conf/wms.conf  410 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/cxm/coex_config_data  384 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/battery/bcl_gsm2_high_lte_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/battery/bcl_gsm2_high_tdscdma_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/1x_victim_gsm_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/gsm1_victim_gsm2_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/gsm2_victim_gsm1_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/gsm_victim_1x_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/gsm_victim_hdr_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/gsm_victim_tdscdma_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/gsm_victim_wcdma_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/hdr_victim_gsm_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/blank/wcdma_victim_gsm_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/1x_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/default_tech_ddr_freq_plan  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/gsm1_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/gsm2_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/hdr_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/lte_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/tdscdma_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/ddr/wcdma_victim_ddr_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/desense_1x_victim_hdr_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/desense_1x_victim_lte_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/desense_gsm2_victim_lte_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/coex/desense_gsm2_victim_tdscdma_aggr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_1x_high_gsm1_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_1x_high_gsm2_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_1x_high_hdr_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_1x_high_lte_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm1_high_1x_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm1_high_gsm2_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm1_high_hdr_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm1_high_lte_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm1_high_tdscdma_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm1_high_wcdma_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm2_high_1x_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm2_high_gsm1_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm2_high_hdr_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm2_high_lte_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm2_high_tdscdma_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_gsm2_high_wcdma_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_hdr_high_gsm1_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_hdr_high_gsm2_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_lte_high_gsm1_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_lte_high_gsm2_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_tdscdma_high_gsm1_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_tdscdma_high_gsm2_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_wcdma_high_gsm1_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_dsi_bias_wcdma_high_gsm2_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_gpio_settings  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_1x_high_gsm1_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_1x_high_gsm2_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_1x_high_hdr_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_1x_high_lte_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm1_high_1x_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm1_high_gsm2_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm1_high_hdr_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm1_high_lte_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm1_high_tdscdma_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm1_high_wcdma_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm2_high_1x_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm2_high_gsm1_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm2_high_hdr_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm2_high_lte_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm2_high_tdscdma_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_gsm2_high_wcdma_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_hdr_high_gsm1_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_hdr_high_gsm2_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_lte_high_gsm1_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_lte_high_gsm2_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_tdscdma_high_gsm1_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_tdscdma_high_gsm2_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_wcdma_high_gsm1_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_pwr_wcdma_high_gsm2_low  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sar/sar_qmi_comp_key  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sem/sem_thresh_gsm_1x  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sem/sem_thresh_gsm_hdr  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sem/sem_thresh_gsm_tdscdma  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/lmtsmgr/sem/sem_thresh_gsm_wcdma  0 bytes
  Uploading file /nv/item_files/mcs/tcxomgr/ft_table  768 bytes
  Uploading file /nv/item_files/modem/mmode/sd/sdssscr_timers  204 bytes
  Uploading file /nv/item_files/modem/mmode/sw_version  61 bytes
  Uploading file /nv/item_files/modem/tdscdma/rrc/acq_list  992 bytes
  Uploading file /nv/item_files/modem/uim/gstk/rat_priority_config  26 bytes
  Uploading file /nv/item_files/modem/uim/uimdrv/uim_hw_config  256 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00022976  1.44 Kb
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00022977  1.38 Kb
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00022978  724 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00022982  529 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00024964  193 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00024965  193 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00024966  193 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00024967  193 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00024972  2.97 Kb
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00024973  2.97 Kb
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00024974  2.97 Kb
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00024975  2.97 Kb
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00025004  192 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00025005  192 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00025006  192 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00025007  192 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00025044  160 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00025045  160 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00025046  160 bytes
  Uploading file /nv/item_files/rfnv/00025047  160 bytes
  Uploading file /nv/item_store/rfnv/rfc.bl  5 bytes
  Uploading file /nv/item_store/rfnv/rfnv.bl  20 bytes
  Please make Factory Reset manually via Android menu (Settings -> General -> Backup & Reset -> Factory data reset -> Reset phone -> Erase everything).
  Unlock: Finish
  Phone successfully unlocked 
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
 2. phuccnc9

  • Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 4
  Làm thành viên từ: 5/8/13
  Bài viết: 1,096
  Cảm ơn: 1,098
  Điểm: 2,259
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  ké hàng
  [​IMG]
   
 3. phuccnc9

  • Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 4
  Làm thành viên từ: 5/8/13
  Bài viết: 1,096
  Cảm ơn: 1,098
  Điểm: 2,259
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Thêm 1 em
  [​IMG]
   
 4. phuccnc9

  • Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 4
  Làm thành viên từ: 5/8/13
  Bài viết: 1,096
  Cảm ơn: 1,098
  Điểm: 2,259
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Thêm 1 em unlock - nap tiếng việt
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !