LG F100S Optimus Vu Repair boot ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

LG F100S Optimus Vu Repair boot ok

Thảo luận trong 'ORT (GPG)' bắt đầu bởi lynkgsm, 28/12/13.

 1. lynkgsm

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 28/6/13
  Bài viết: 111
  Cảm ơn: 82
  Điểm: 36
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  [​IMG]
  Mã:
  12:03:42 : Launching SW update 
  12:03:42 : Unpacking KDZ 
  12:04:13 : KDZ file extraced 
  12:04:40 : Files were extracted.
  12:04:40 : LGMobileDL Load.
  12:04:40 : Port = -1
  12:04:40 : Connecting to phone  
  12:04:51 : Check Phone mode = 2
  12:04:58 : Phone type check.......
  12:05:04 : LGMobileDL.DLL Loading....
  12:05:04 : _SetAuthMark Fail
  12:05:04 : _SetAuthMark Ok : wAuthMark(65535)
  12:05:04 : _DetachDLL Call
  12:05:04 : _DetachDLL Call End
  12:05:04 : Param : Path = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LGMOBILEAX\Phone\F100L40b_00.wdb
  12:05:04 : Param : moduleDir =
  12:05:04 : Param : waitTime = 0
  12:05:04 : Param : UsbHighSpeed = 1
  12:05:04 : Param : PhoneMode = 2
  12:05:04 : Param : BinVersion = F100L40b_00_2
  12:05:04 : Param : AuthMark = 65535
  12:05:04 : Call fn_StartUpgrade
  12:05:20 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 5
  12:05:20 : Model Dll Msg Not Found(2004, 5)
  12:05:23 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 6
  12:05:23 : Model Dll Msg Not Found(2004, 6)
  12:05:27 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 7
  12:05:27 : Model Dll Msg Not Found(2004, 7)
  12:05:40 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 8
  12:05:40 : Model Dll Msg Not Found(2004, 8)
  12:05:45 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 9
  12:05:45 : Model Dll Msg Not Found(2004, 9)
  12:05:49 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 10
  12:05:49 : Model Dll Msg Not Found(2004, 10)
  12:05:52 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 11
  12:05:52 : Model Dll Msg Not Found(2004, 11)
  12:06:04 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 12
  12:06:04 : Model Dll Msg Not Found(2004, 12)
  12:06:07 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 13
  12:06:07 : Model Dll Msg Not Found(2004, 13)
  12:06:12 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 14
  12:06:12 : Model Dll Msg Not Found(2004, 14)
  12:06:17 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 15
  12:06:17 : Model Dll Msg Not Found(2004, 15)
  12:06:20 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 16
  12:06:20 : Model Dll Msg Not Found(2004, 16)
  12:06:35 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 17
  12:06:35 : Model Dll Msg Not Found(2004, 17)
  12:06:40 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 18
  12:06:40 : Model Dll Msg Not Found(2004, 18)
  12:06:44 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 19
  12:06:44 : Model Dll Msg Not Found(2004, 19)
  12:06:48 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 20
  12:06:48 : Model Dll Msg Not Found(2004, 20)
  12:07:03 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 21
  12:07:03 : Model Dll Msg Not Found(2004, 21)
  12:07:06 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 22
  12:07:06 : Model Dll Msg Not Found(2004, 22)
  12:07:10 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 23
  12:07:10 : Model Dll Msg Not Found(2004, 23)
  12:07:14 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 24
  12:07:14 : Model Dll Msg Not Found(2004, 24)
  12:07:28 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 25
  12:07:28 : Model Dll Msg Not Found(2004, 25)
  12:07:33 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 26
  12:07:33 : Model Dll Msg Not Found(2004, 26)
  12:07:37 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 27
  12:07:37 : Model Dll Msg Not Found(2004, 27)
  12:07:42 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 28
  12:07:42 : Model Dll Msg Not Found(2004, 28)
  12:07:58 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 29
  12:07:58 : Model Dll Msg Not Found(2004, 29)
  12:08:02 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 30
  12:08:02 : Model Dll Msg Not Found(2004, 30)
  12:08:07 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 31
  12:08:07 : Model Dll Msg Not Found(2004, 31)
  12:08:10 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 32
  12:08:10 : Model Dll Msg Not Found(2004, 32)
  12:08:25 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 33
  12:08:25 : Model Dll Msg Not Found(2004, 33)
  12:08:30 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 34
  12:08:30 : Model Dll Msg Not Found(2004, 34)
  12:08:35 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 35
  12:08:35 : Model Dll Msg Not Found(2004, 35)
  12:08:40 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 36
  12:08:40 : Model Dll Msg Not Found(2004, 36)
  12:08:55 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 37
  12:08:55 : Model Dll Msg Not Found(2004, 37)
  12:08:59 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 38
  12:08:59 : Model Dll Msg Not Found(2004, 38)
  12:09:04 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 39
  12:09:04 : Model Dll Msg Not Found(2004, 39)
  12:09:08 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 40
  12:09:08 : Model Dll Msg Not Found(2004, 40)
  12:09:24 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 41
  12:09:24 : Model Dll Msg Not Found(2004, 41)
  12:09:28 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 42
  12:09:28 : Model Dll Msg Not Found(2004, 42)
  12:09:31 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 43
  12:09:31 : Model Dll Msg Not Found(2004, 43)
  12:09:37 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 44
  12:09:37 : Model Dll Msg Not Found(2004, 44)
  12:09:52 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 45
  12:09:52 : Model Dll Msg Not Found(2004, 45)
  12:09:57 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 46
  12:09:57 : Model Dll Msg Not Found(2004, 46)
  12:10:00 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 47
  12:10:00 : Model Dll Msg Not Found(2004, 47)
  12:10:04 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 48
  12:10:04 : Model Dll Msg Not Found(2004, 48)
  12:10:19 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 49
  12:10:19 : Model Dll Msg Not Found(2004, 49)
  12:10:23 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 50
  12:10:23 : Model Dll Msg Not Found(2004, 50)
  12:10:27 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 51
  12:10:27 : Model Dll Msg Not Found(2004, 51)
  12:10:32 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 52
  12:10:32 : Model Dll Msg Not Found(2004, 52)
  12:10:46 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 53
  12:10:46 : Model Dll Msg Not Found(2004, 53)
  12:10:51 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 54
  12:10:51 : Model Dll Msg Not Found(2004, 54)
  12:10:55 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 55
  12:10:55 : Model Dll Msg Not Found(2004, 55)
  12:11:00 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 56
  12:11:00 : Model Dll Msg Not Found(2004, 56)
  12:11:15 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 57
  12:11:15 : Model Dll Msg Not Found(2004, 57)
  12:11:19 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 58
  12:11:19 : Model Dll Msg Not Found(2004, 58)
  12:11:24 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 59
  12:11:24 : Model Dll Msg Not Found(2004, 59)
  12:11:28 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 60
  12:11:28 : Model Dll Msg Not Found(2004, 60)
  12:11:42 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 61
  12:11:42 : Model Dll Msg Not Found(2004, 61)
  12:11:45 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 62
  12:11:45 : Model Dll Msg Not Found(2004, 62)
  12:11:49 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 63
  12:11:49 : Model Dll Msg Not Found(2004, 63)
  12:11:52 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 64
  12:11:52 : Model Dll Msg Not Found(2004, 64)
  12:12:07 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 65
  12:12:07 : Model Dll Msg Not Found(2004, 65)
  12:12:11 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 66
  12:12:11 : Model Dll Msg Not Found(2004, 66)
  12:12:15 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 67
  12:12:15 : Model Dll Msg Not Found(2004, 67)
  12:12:19 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 68
  12:12:19 : Model Dll Msg Not Found(2004, 68)
  12:12:33 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 69
  12:12:33 : Model Dll Msg Not Found(2004, 69)
  12:12:37 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 70
  12:12:37 : Model Dll Msg Not Found(2004, 70)
  12:12:42 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 71
  12:12:42 : Model Dll Msg Not Found(2004, 71)
  12:12:45 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 72
  12:12:45 : Model Dll Msg Not Found(2004, 72)
  12:12:59 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 73
  12:12:59 : Model Dll Msg Not Found(2004, 73)
  12:13:03 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 74
  12:13:03 : Model Dll Msg Not Found(2004, 74)
  12:13:06 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 75
  12:13:06 : Model Dll Msg Not Found(2004, 75)
  12:13:10 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 76
  12:13:10 : Model Dll Msg Not Found(2004, 76)
  12:13:24 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 77
  12:13:24 : Model Dll Msg Not Found(2004, 77)
  12:13:28 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 78
  12:13:28 : Model Dll Msg Not Found(2004, 78)
  12:13:32 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 79
  12:13:32 : Model Dll Msg Not Found(2004, 79)
  12:13:36 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 80
  12:13:36 : Model Dll Msg Not Found(2004, 80)
  12:13:51 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 81
  12:13:51 : Model Dll Msg Not Found(2004, 81)
  12:13:56 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 82
  12:13:56 : Model Dll Msg Not Found(2004, 82)
  12:14:01 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 83
  12:14:01 : Model Dll Msg Not Found(2004, 83)
  12:14:05 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 84
  12:14:05 : Model Dll Msg Not Found(2004, 84)
  12:14:20 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 85
  12:14:20 : Model Dll Msg Not Found(2004, 85)
  12:14:24 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 86
  12:14:24 : Model Dll Msg Not Found(2004, 86)
  12:14:29 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 87
  12:14:29 : Model Dll Msg Not Found(2004, 87)
  12:14:33 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 88
  12:14:33 : Model Dll Msg Not Found(2004, 88)
  12:14:47 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 89
  12:14:47 : Model Dll Msg Not Found(2004, 89)
  12:14:48 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 90
  12:14:48 : Model Dll Msg Not Found(2004, 90)
  12:14:49 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 91
  12:14:49 : Model Dll Msg Not Found(2004, 91)
  12:14:51 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 92
  12:14:51 : Model Dll Msg Not Found(2004, 92)
  12:15:02 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 93
  12:15:02 : Model Dll Msg Not Found(2004, 93)
  12:15:04 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 93
  12:15:04 : Model Dll Msg Not Found(2004, 93)
  12:15:05 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 94
  12:15:05 : Model Dll Msg Not Found(2004, 94)
  12:15:15 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 95
  12:15:15 : Model Dll Msg Not Found(2004, 95)
  12:15:25 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 96
  12:15:25 : Model Dll Msg Not Found(2004, 96)
  12:15:35 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 97
  12:15:35 : Model Dll Msg Not Found(2004, 97)
  12:15:45 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 98
  12:15:45 : Model Dll Msg Not Found(2004, 98)
  12:15:55 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 99
  12:15:55 : Model Dll Msg Not Found(2004, 99)
  12:16:05 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 100
  12:16:05 : Model Dll Msg Not Found(2004, 100)
  12:16:05 : CDMA: wParam = 2001, lParam = 0
  12:16:05 : Model Dll Msg Not Found(2001, 0)
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  michael1984 and TeenMobile đã cảm ơn bài viết này.
 2. lynkgsm

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 28/6/13
  Bài viết: 111
  Cảm ơn: 82
  Điểm: 36
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Ké thêm 2 em nữa

  [​IMG][​IMG]
   
 3. truyengsm

  • Admin Vietnamgsm
  Product Manager
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 3,669
  Cảm ơn: 4,510
  Điểm: 10,406
  Nghề nghiệp: Unlock - Repair boot - Nạp Tiếng Việt all Mobile
  Nơi ở: 739 Đường 3/2 F6 Q10 TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  lúc này lên tay quá
   
  lynkgsm đã cảm ơn bài này.

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !