LG F180L security boot error - Fix ok imei không repair được. | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

LG F180L security boot error - Fix ok imei không repair được.

Thảo luận trong 'Octopus' bắt đầu bởi Taki7610™, 9/8/13.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Em nhận cây F180L bị security boot error, fix ok, flash lại thì fail phải dùng kdz, flash lên ok nhưng iemi unknow, repair báo ko nhận port mặc dù có hiện, LGETool cũng giống vậy. Anh em cho em hỏi có ai gặp trường hợp vậy chưa
  [​IMG]


  Mã:
  8/9/2013 5:45:43 PM > Platform: LG Qualcomm
  8/9/2013 5:45:43 PM > Selected port: COM77
  8/9/2013 5:45:43 PM > Selected model: F180L
  8/9/2013 5:45:43 PM > Reading info...8/9/2013 5:45:43 PM > OK
  8/9/2013 5:45:43 PM > Mode: Emergency
  8/9/2013 5:45:43 PM > Model ID: BS/J1U/1
  8/9/2013 5:45:43 PM > Opening "LGF180LAT-00-V20l-LGU-KR-FEB-05-2013+0.oct"...8/9/2013 5:45:43 PM > OK
  8/9/2013 5:45:43 PM > Writing PrimaryGPT...8/9/2013 5:45:44 PM > OK
  8/9/2013 5:45:44 PM > Formating userdata...8/9/2013 5:45:45 PM > OK
  8/9/2013 5:45:45 PM > Formating cache...8/9/2013 5:45:45 PM > OK
  8/9/2013 5:45:45 PM > Writing modem...8/9/2013 5:45:53 PM > OK
  8/9/2013 5:45:53 PM > Writing sbl1...8/9/2013 5:45:53 PM > OK
  8/9/2013 5:45:53 PM > Writing sbl2...8/9/2013 5:45:53 PM > OK
  8/9/2013 5:45:53 PM > Writing sbl3...8/9/2013 5:45:53 PM > OK
  8/9/2013 5:45:53 PM > Writing aboot...8/9/2013 5:45:53 PM > OK
  8/9/2013 5:45:53 PM > Writing rpm...8/9/2013 5:45:53 PM > OK
  8/9/2013 5:45:53 PM > Writing boot...8/9/2013 5:45:54 PM > OK
  8/9/2013 5:45:54 PM > Writing tz...8/9/2013 5:45:54 PM > OK
  8/9/2013 5:45:54 PM > Writing system...8/9/2013 5:46:12 PM > OK
  8/9/2013 5:46:12 PM > Writing system...8/9/2013 5:46:12 PM > OK
  8/9/2013 5:46:12 PM > Writing system...8/9/2013 5:46:12 PM > OK
  8/9/2013 5:46:12 PM > Writing system...8/9/2013 5:46:29 PM > OK
  8/9/2013 5:46:29 PM > Writing system...8/9/2013 5:46:50 PM > OK
  8/9/2013 5:46:50 PM > Writing system...8/9/2013 5:47:09 PM > OK
  8/9/2013 5:47:09 PM > Writing system...8/9/2013 5:47:28 PM > OK
  8/9/2013 5:47:28 PM > Writing system...8/9/2013 5:47:47 PM > OK
  8/9/2013 5:47:47 PM > Writing system...8/9/2013 5:48:08 PM > OK
  8/9/2013 5:48:08 PM > Writing system...8/9/2013 5:48:26 PM > OK
  8/9/2013 5:48:26 PM > Writing system...8/9/2013 5:48:44 PM > OK
  8/9/2013 5:48:44 PM > Writing system...8/9/2013 5:49:01 PM > OK
  8/9/2013 5:49:01 PM > Writing system...8/9/2013 5:49:20 PM > OK
  8/9/2013 5:49:20 PM > Writing system...8/9/2013 5:49:30 PM > OK
  8/9/2013 5:49:30 PM > Writing system...8/9/2013 5:49:30 PM > OK
  8/9/2013 5:49:30 PM > Writing system...8/9/2013 5:49:30 PM > OK
  8/9/2013 5:49:30 PM > Writing system...8/9/2013 5:49:31 PM > OK
  8/9/2013 5:49:31 PM > Writing system...8/9/2013 5:49:31 PM > OK
  8/9/2013 5:49:31 PM > Writing persist...8/9/2013 5:49:31 PM > OK
  8/9/2013 5:49:31 PM > Writing recovery...8/9/2013 5:49:33 PM > OK
  8/9/2013 5:49:33 PM > Writing BackupGPT...8/9/2013 5:49:33 PM > OK
  8/9/2013 5:49:33 PM > Finalizing...8/9/2013 5:49:33 PM > [B]Failed![/B]
  --
  Mã:
  8/9/2013 6:13:12 PM > Platform: LG Qualcomm
  8/9/2013 6:13:12 PM > Selected port: COM77
  8/9/2013 6:13:12 PM > Selected model: F180L
  8/9/2013 6:13:12 PM > Reading info...8/9/2013 6:13:13 PM > OK
  8/9/2013 6:13:13 PM > Mode: Emergency
  8/9/2013 6:13:13 PM > Model ID: BS/J1U/1
  8/9/2013 6:13:13 PM > Reading partition...8/9/2013 6:13:13 PM > OK
  8/9/2013 6:13:13 PM > Reading security area...8/9/2013 6:13:16 PM > OK
  8/9/2013 6:13:16 PM > Backup saved to "F180L_Bad_09-08-2013_18-13-13.SEC"
  8/9/2013 6:13:16 PM > Writing security area...8/9/2013 6:13:17 PM > OK
  8/9/2013 6:13:17 PM > Rebooting phone...
  --
  Mã:
  .....
  
  17:05:00 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 50
  17:05:00 : Step Complete : DSP Write
  17:05:02 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 51
  17:05:02 : Step Complete : DSP Write
  17:05:04 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 52
  17:05:04 : Step Complete : DSP Write
  17:05:06 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 53
  17:05:06 : Step Complete : DSP Write
  17:05:08 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 54
  17:05:08 : Step Complete : DSP Write
  17:05:10 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 55
  17:05:10 : Step Complete : DSP Write
  17:05:12 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 56
  17:05:12 : Step Complete : DSP Write
  17:05:14 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 57
  17:05:14 : Step Complete : DSP Write
  17:05:17 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 58
  17:05:17 : Step Complete : DSP Write
  17:05:19 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 59
  17:05:19 : Step Complete : DSP Write
  17:05:21 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 60
  17:05:21 : Step Complete : DSP Write
  17:05:23 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 61
  17:05:23 : Step Complete : DSP Write
  17:05:25 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 62
  17:05:25 : Step Complete : DSP Write
  17:05:27 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 63
  17:05:27 : Step Complete : DSP Write
  17:05:29 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 64
  17:05:29 : Step Complete : DSP Write
  17:05:29 : 3GQCT : wParam = 20, lParam = 216
  17:05:31 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 65
  17:05:31 : Step Complete : DSP Write
  17:05:33 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 66
  17:05:33 : Step Complete : DSP Write
  17:05:36 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 67
  17:05:36 : Step Complete : DSP Write
  17:05:39 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 68
  17:05:39 : Step Complete : DSP Write
  17:05:41 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 69
  17:05:41 : Step Complete : DSP Write
  17:05:43 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 70
  17:05:43 : Step Complete : DSP Write
  17:05:46 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 71
  17:05:46 : Step Complete : DSP Write
  17:05:48 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 72
  17:05:48 : Step Complete : DSP Write
  17:05:50 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 73
  17:05:50 : Step Complete : DSP Write
  17:05:53 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 74
  17:05:53 : Step Complete : DSP Write
  17:05:55 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 75
  17:05:55 : Step Complete : DSP Write
  17:05:58 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 76
  17:05:58 : Step Complete : DSP Write
  17:06:00 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 77
  17:06:00 : Step Complete : DSP Write
  17:06:03 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 78
  17:06:03 : Step Complete : DSP Write
  17:06:05 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 79
  17:06:05 : Step Complete : DSP Write
  17:06:08 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 80
  17:06:08 : Step Complete : DSP Write
  17:06:10 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 81
  17:06:10 : Step Complete : DSP Write
  17:06:13 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 82
  17:06:13 : Step Complete : DSP Write
  17:06:15 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 83
  17:06:15 : Step Complete : DSP Write
  17:06:17 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 84
  17:06:17 : Step Complete : DSP Write
  17:06:17 : 3GQCT : wParam = 20, lParam = 108
  17:06:19 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 85
  17:06:19 : Step Complete : DSP Write
  17:06:21 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 86
  17:06:21 : Step Complete : DSP Write
  17:06:23 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 87
  17:06:23 : Step Complete : DSP Write
  17:06:26 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 88
  17:06:26 : Step Complete : DSP Write
  17:06:28 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 89
  17:06:28 : Step Complete : DSP Write
  17:06:30 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 90
  17:06:30 : Step Complete : DSP Write
  17:06:32 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 91
  17:06:32 : Step Complete : DSP Write
  17:06:34 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 92
  17:06:34 : Step Complete : DSP Write
  17:06:37 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 93
  17:06:37 : Step Complete : DSP Write
  17:06:39 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 94
  17:06:39 : Step Complete : DSP Write
  17:06:51 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 95
  17:06:51 : Step Complete : DSP Write
  17:07:03 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 96
  17:07:03 : Step Complete : DSP Write
  17:07:15 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 97
  17:07:15 : Step Complete : DSP Write
  17:07:27 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 98
  17:07:27 : Step Complete : DSP Write
  
  
  baseban number: APQ8064/MDM9x15M - IMEI unkown.
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
 2. netnam

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 15/7/13
  Bài viết: 326
  Cảm ơn: 226
  Điểm: 198
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  dùng tool restore imel của con khác vào xem có được không anh
   
 3. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Dùng tool nào anh, chỉ giúp em phát :)
   
 4. thanhlapvn

  Admin Vietnamgsm.vn
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,296
  Cảm ơn: 5,709
  Điểm: 11,121
  Nghề nghiệp: Mobile Service
  Nơi ở: Trảng Bom-Đồng Nai
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mất boot thì chịu khó repair nhé anh em kg biết đâu nha :45.jpg:

  Nguồn
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  File imei
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Tool
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   
  Taki7610™ đã cảm ơn bài này.
 5. netnam

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 15/7/13
  Bài viết: 326
  Cảm ơn: 226
  Điểm: 198
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  nhiều đò chơi quá không dùng tool rồi thử cái này xem sao anh
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   
  Taki7610™ đã cảm ơn bài này.
 6. truyengsm

  • Admin Vietnamgsm
  Product Manager
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 3,693
  Cảm ơn: 4,512
  Điểm: 10,407
  Nghề nghiệp: Unlock - Repair boot - Nạp Tiếng Việt all Mobile
  Nơi ở: 739 Đường 3/2 F6 Q10 TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  F180K:
  Guide hướng hẫn restore sóng của F180K và S
  Download file:Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  1. Copy thư mục restore vào thẻ nhớ. Đường dẫn sẽ là /sdcard/restore/m9kefs1.IMG /sdcard/restore/m9kefs2.IMG /sdcard/restore/m9kefs3.IMG
  2. Để chế độ USB là LG Software
  3. Chạy file restore.bat
  4. Khởi động lại.
  F180L:
  1- Phải root trước, bật USB Debugging, chọn LG Software
  2- Bạn down cái này về: Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. -> giải nén và chạy restore.bat
  nguồn lụm lặt​
   
  Taki7610™ đã cảm ơn bài này.
 7. thanhlapvn

  Admin Vietnamgsm.vn
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,296
  Cảm ơn: 5,709
  Điểm: 11,121
  Nghề nghiệp: Mobile Service
  Nơi ở: Trảng Bom-Đồng Nai
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Cái này hình như phục hồi Baseband F180k
   
  Taki7610™ đã cảm ơn bài này.
 8. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Cái này hình như đã backup imei từ trước rồi xả lại nên chắc...Kẹt cái em ko hiểu octo và lgetool ko nhận cái port mà chỉ nhận bên ermcy mod, flash fail mới ghê, coi bên tụi support thì thì trả lời vài cái rồi "bay" luôn. Đã chạy phục hồi baseband bằng tool BaseBandF180L mà not ok, bb ra mã ko hiểu..
   
 9. netnam

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 15/7/13
  Bài viết: 326
  Cảm ơn: 226
  Điểm: 198
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  đây rồi restore cho con L đây nè anh
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   
  thanhlapvn and Taki7610™ đã cảm ơn bài viết này.
 10. truyengsm

  • Admin Vietnamgsm
  Product Manager
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 3,693
  Cảm ơn: 4,512
  Điểm: 10,407
  Nghề nghiệp: Unlock - Repair boot - Nạp Tiếng Việt all Mobile
  Nơi ở: 739 Đường 3/2 F6 Q10 TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  fake imie ok á sóng gió ầm ầm
   
  Taki7610™ đã cảm ơn bài này.
 11. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Thank ah em, khách lấy gấp về ồi nên "cắn" trước nửa thùng ken, đợi quay lại lấy nốt luôn :71.jpg:
   
 12. thanhlapvn

  Admin Vietnamgsm.vn
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,296
  Cảm ơn: 5,709
  Điểm: 11,121
  Nghề nghiệp: Mobile Service
  Nơi ở: Trảng Bom-Đồng Nai
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Là sao anh, fake hộ em con su640, chạy mãi nó lạc sang lu6200 rồi :10.jpg:
   
  Taki7610™ đã cảm ơn bài này.
 13. truyengsm

  • Admin Vietnamgsm
  Product Manager
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 3,693
  Cảm ơn: 4,512
  Điểm: 10,407
  Nghề nghiệp: Unlock - Repair boot - Nạp Tiếng Việt all Mobile
  Nơi ở: 739 Đường 3/2 F6 Q10 TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Restore imie backup từ máy khác F180....su640 em chịu...stock rom lại vẫn lu6200 hả anh
   
  Taki7610™ đã cảm ơn bài này.
 14. thanhlapvn

  Admin Vietnamgsm.vn
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,296
  Cảm ơn: 5,709
  Điểm: 11,121
  Nghề nghiệp: Mobile Service
  Nơi ở: Trảng Bom-Đồng Nai
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Hên quá vừa tìm thấy test phát :D

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   
  Quang Dũng, Taki7610™ and truyengsm đã cảm ơn bài viết này.
 15. truyengsm

  • Admin Vietnamgsm
  Product Manager
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 3,693
  Cảm ơn: 4,512
  Điểm: 10,407
  Nghề nghiệp: Unlock - Repair boot - Nạp Tiếng Việt all Mobile
  Nơi ở: 739 Đường 3/2 F6 Q10 TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  kéo về để phòng thân liền :69.jpg:
   
  ngochuygsm and Taki7610™ đã cảm ơn bài viết này.
 16. anhdonghs

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 26/3/15
  Bài viết: 20
  Cảm ơn: 1
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  tool Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. tạo một thư mục trong máy tên là Backup-lime và cop file này vào trong thư mục đó..nhớ là máy phải root
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. nếu không hiểu liên hệ qua facebook nguyễn minh đông hướng dẫn bay nhiệt tình...
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !