LG Optimus 3D P920 up room TV 4.0.4 ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

LG Optimus 3D P920 up room TV 4.0.4 ok

Thảo luận trong 'Lg' bắt đầu bởi luuanhtai, 5/8/14.

 1. luuanhtai

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 28/8/13
  Bài viết: 211
  Cảm ơn: 244
  Điểm: 392
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  [R&D Test Tools Log File]

  23:11:35 : Launching SW update
  23:11:35 : Unpacking KDZ
  23:11:54 : KDZ file extraced
  23:12:14 : Files were extracted.
  23:12:14 : LGMobileDL Load.
  23:12:15 : Port = 0
  23:12:17 : Connecting to phone
  23:12:33 : Check Phone mode = 1
  23:13:03 : Phone type check.......
  23:13:39 : _DetachDLL Call
  23:13:39 : _DetachDLL Call End
  23:13:39 : Param : Path = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LGMOBILEAX\Phone\V30A.wdb
  23:13:39 : Param : moduleDir =
  23:13:39 : Param : waitTime = 0
  23:13:39 : Param : UsbHighSpeed = 1
  23:13:39 : Param : PhoneMode = 1
  23:13:39 : Param : BinVersion = V30A_00
  23:13:39 : Param : AuthMark = 0
  23:13:39 : Call fn_StartUpgrade
  23:13:39 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 5
  23:13:39 : Model Dll Msg Not Found(2004, 5)
  23:13:59 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 6
  23:13:59 : Model Dll Msg Not Found(2004, 6)
  23:14:04 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 7
  23:14:04 : Model Dll Msg Not Found(2004, 7)
  23:14:04 : CDMA: wParam = 2007, lParam = 0
  23:14:04 : Model Dll Msg Not Found(2007, 0)
  23:14:04 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 8
  23:14:04 : Model Dll Msg Not Found(2004, 8)
  23:14:27 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 9
  23:14:27 : Model Dll Msg Not Found(2004, 9)
  23:14:28 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 10
  23:14:28 : Model Dll Msg Not Found(2004, 10)
  23:14:29 : CDMA: wParam = 2003, lParam = 97
  23:14:29 : Model Dll Msg Not Found(2003, 97)
  23:14:29 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 15
  23:14:29 : Model Dll Msg Not Found(2004, 15)
  23:14:36 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 16
  23:14:36 : Model Dll Msg Not Found(2004, 16)
  23:14:50 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 17
  23:14:50 : Model Dll Msg Not Found(2004, 17)
  23:14:52 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 18
  23:14:52 : Model Dll Msg Not Found(2004, 18)
  23:14:53 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 19
  23:14:53 : Model Dll Msg Not Found(2004, 19)
  23:14:53 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 20
  23:14:53 : Model Dll Msg Not Found(2004, 20)
  23:14:54 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 20
  23:14:54 : Model Dll Msg Not Found(2004, 20)
  23:15:00 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 21
  23:15:00 : Model Dll Msg Not Found(2004, 21)
  23:15:05 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 22
  23:15:05 : Model Dll Msg Not Found(2004, 22)
  23:15:10 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 23
  23:15:10 : Model Dll Msg Not Found(2004, 23)
  23:15:14 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 24
  23:15:14 : Model Dll Msg Not Found(2004, 24)
  23:15:19 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 25
  23:15:19 : Model Dll Msg Not Found(2004, 25)
  23:15:24 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 26
  23:15:24 : Model Dll Msg Not Found(2004, 26)
  23:15:28 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 27
  23:15:28 : Model Dll Msg Not Found(2004, 27)
  23:15:33 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 28
  23:15:33 : Model Dll Msg Not Found(2004, 28)
  23:15:38 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 29
  23:15:38 : Model Dll Msg Not Found(2004, 29)
  23:15:42 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 30
  23:15:42 : Model Dll Msg Not Found(2004, 30)
  23:15:47 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 31
  23:15:47 : Model Dll Msg Not Found(2004, 31)
  23:15:51 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 32
  23:15:51 : Model Dll Msg Not Found(2004, 32)
  23:15:56 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 33
  23:15:56 : Model Dll Msg Not Found(2004, 33)
  23:16:01 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 34
  23:16:01 : Model Dll Msg Not Found(2004, 34)
  23:16:06 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 35
  23:16:06 : Model Dll Msg Not Found(2004, 35)
  23:16:10 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 36
  23:16:10 : Model Dll Msg Not Found(2004, 36)
  23:16:15 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 37
  23:16:15 : Model Dll Msg Not Found(2004, 37)
  23:16:19 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 38
  23:16:19 : Model Dll Msg Not Found(2004, 38)
  23:16:24 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 39
  23:16:24 : Model Dll Msg Not Found(2004, 39)
  23:16:29 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 40
  23:16:29 : Model Dll Msg Not Found(2004, 40)
  23:16:33 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 41
  23:16:33 : Model Dll Msg Not Found(2004, 41)
  23:16:38 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 42
  23:16:38 : Model Dll Msg Not Found(2004, 42)
  23:16:43 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 43
  23:16:43 : Model Dll Msg Not Found(2004, 43)
  23:16:48 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 44
  23:16:48 : Model Dll Msg Not Found(2004, 44)
  23:16:50 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 45
  23:16:50 : Model Dll Msg Not Found(2004, 45)
  23:16:50 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 46
  23:16:50 : Model Dll Msg Not Found(2004, 46)
  23:16:50 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 47
  23:16:50 : Model Dll Msg Not Found(2004, 47)
  23:16:51 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 48
  23:16:51 : Model Dll Msg Not Found(2004, 48)
  23:16:51 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 49
  23:16:51 : Model Dll Msg Not Found(2004, 49)
  23:16:51 : CDMA: wParam = 2003, lParam = 96
  23:16:51 : Model Dll Msg Not Found(2003, 96)
  23:16:51 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 50
  23:16:51 : Model Dll Msg Not Found(2004, 50)
  23:16:56 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 51
  23:16:56 : Model Dll Msg Not Found(2004, 51)
  23:17:00 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 52
  23:17:00 : Model Dll Msg Not Found(2004, 52)
  23:17:03 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 53
  23:17:03 : Model Dll Msg Not Found(2004, 53)
  23:17:06 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 54
  23:17:06 : Model Dll Msg Not Found(2004, 54)
  23:17:10 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 55
  23:17:10 : Model Dll Msg Not Found(2004, 55)
  23:17:13 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 56
  23:17:13 : Model Dll Msg Not Found(2004, 56)
  23:17:16 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 57
  23:17:16 : Model Dll Msg Not Found(2004, 57)
  23:17:19 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 58
  23:17:19 : Model Dll Msg Not Found(2004, 58)
  23:17:25 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 59
  23:17:25 : Model Dll Msg Not Found(2004, 59)
  23:17:28 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 60
  23:17:28 : Model Dll Msg Not Found(2004, 60)
  23:17:32 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 61
  23:17:32 : Model Dll Msg Not Found(2004, 61)
  23:17:35 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 62
  23:17:35 : Model Dll Msg Not Found(2004, 62)
  23:17:38 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 63
  23:17:38 : Model Dll Msg Not Found(2004, 63)
  23:17:42 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 64
  23:17:42 : Model Dll Msg Not Found(2004, 64)
  23:17:46 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 65
  23:17:46 : Model Dll Msg Not Found(2004, 65)
  23:17:49 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 66
  23:17:49 : Model Dll Msg Not Found(2004, 66)
  23:17:53 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 67
  23:17:53 : Model Dll Msg Not Found(2004, 67)
  23:17:57 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 68
  23:17:57 : Model Dll Msg Not Found(2004, 68)
  23:18:01 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 69
  23:18:01 : Model Dll Msg Not Found(2004, 69)
  23:18:05 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 70
  23:18:05 : Model Dll Msg Not Found(2004, 70)
  23:18:08 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 71
  23:18:08 : Model Dll Msg Not Found(2004, 71)
  23:18:12 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 72
  23:18:12 : Model Dll Msg Not Found(2004, 72)
  23:18:16 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 73
  23:18:16 : Model Dll Msg Not Found(2004, 73)
  23:18:19 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 74
  23:18:19 : Model Dll Msg Not Found(2004, 74)
  23:18:23 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 75
  23:18:23 : Model Dll Msg Not Found(2004, 75)
  23:18:27 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 76
  23:18:27 : Model Dll Msg Not Found(2004, 76)
  23:18:31 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 77
  23:18:31 : Model Dll Msg Not Found(2004, 77)
  23:18:34 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 78
  23:18:34 : Model Dll Msg Not Found(2004, 78)
  23:18:38 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 79
  23:18:38 : Model Dll Msg Not Found(2004, 79)
  23:18:42 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 80
  23:18:42 : Model Dll Msg Not Found(2004, 80)
  23:18:45 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 81
  23:18:45 : Model Dll Msg Not Found(2004, 81)
  23:18:49 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 82
  23:18:49 : Model Dll Msg Not Found(2004, 82)
  23:18:53 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 83
  23:18:53 : Model Dll Msg Not Found(2004, 83)
  23:18:57 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 84
  23:18:57 : Model Dll Msg Not Found(2004, 84)
  23:19:00 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 85
  23:19:00 : Model Dll Msg Not Found(2004, 85)
  23:19:04 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 86
  23:19:04 : Model Dll Msg Not Found(2004, 86)
  23:19:08 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 87
  23:19:08 : Model Dll Msg Not Found(2004, 87)
  23:19:12 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 88
  23:19:12 : Model Dll Msg Not Found(2004, 88)
  23:19:15 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 89
  23:19:15 : Model Dll Msg Not Found(2004, 89)
  23:19:28 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 90
  23:19:28 : Model Dll Msg Not Found(2004, 90)
  23:19:30 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 90
  23:19:30 : Model Dll Msg Not Found(2004, 90)
  23:19:32 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 91
  23:19:32 : Model Dll Msg Not Found(2004, 91)
  23:19:34 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 91
  23:19:34 : Model Dll Msg Not Found(2004, 91)
  23:19:36 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 92
  23:19:36 : Model Dll Msg Not Found(2004, 92)
  23:19:38 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 92
  23:19:38 : Model Dll Msg Not Found(2004, 92)
  23:19:40 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 93
  23:19:40 : Model Dll Msg Not Found(2004, 93)
  23:19:42 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 93
  23:19:42 : Model Dll Msg Not Found(2004, 93)
  23:19:44 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 94
  23:19:44 : Model Dll Msg Not Found(2004, 94)
  23:19:46 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 94
  23:19:46 : Model Dll Msg Not Found(2004, 94)
  23:19:48 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 95
  23:19:48 : Model Dll Msg Not Found(2004, 95)
  23:19:50 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 95
  23:19:50 : Model Dll Msg Not Found(2004, 95)
  23:19:52 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 96
  23:19:52 : Model Dll Msg Not Found(2004, 96)
  23:19:54 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 96
  23:19:54 : Model Dll Msg Not Found(2004, 96)
  23:19:56 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 97
  23:19:56 : Model Dll Msg Not Found(2004, 97)
  23:19:58 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 97
  23:19:58 : Model Dll Msg Not Found(2004, 97)
  23:20:00 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 98
  23:20:00 : Model Dll Msg Not Found(2004, 98)
  23:20:02 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 98
  23:20:02 : Model Dll Msg Not Found(2004, 98)
  23:20:04 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 99
  23:20:04 : Model Dll Msg Not Found(2004, 99)
  23:20:06 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 99
  23:20:06 : Model Dll Msg Not Found(2004, 99)
  23:20:08 : CDMA: wParam = 2004, lParam = 100
  23:20:08 : Model Dll Msg Not Found(2004, 100)
  23:20:08 : CDMA: wParam = 2001, lParam = 0
  23:20:08 : Model Dll Msg Not Found(2001, 0)
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !