LG Optimus F180S Treo Flash Ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

LG Optimus F180S Treo Flash Ok

Thảo luận trong 'Lg' bắt đầu bởi Taki7610™, 4/9/13.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mã:
   [R&D Test Tools Log File]
  
  16:38:09 : Launching SW update 
  16:38:09 : Unpacking KDZ  
  16:38:42 : KDZ file extraced 
  16:39:16 : Files were extracted.
  16:39:16 : LGMobileDL Load.
  16:39:17 : Port = 0
  16:39:18 : Connecting to phone  
  16:39:32 : Check Phone mode = 2
  16:39:32 : Phone type check.......
  16:39:34 : LGMobileDL.DLL Loading....
  16:39:34 : _SetAuthMark Fail
  16:39:34 : _SetAuthMark Ok : wAuthMark(65535)
  16:39:34 : _DetachDLL Call
  16:39:34 : _DetachDLL Call End
  16:39:34 : Param : Path = C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F180S10g_00.dz
  16:39:34 : Param : moduleDir = 
  16:39:34 : Param : waitTime = 0
  16:39:34 : Param : UsbHighSpeed = 1
  16:39:34 : Param : PhoneMode = 2
  16:39:34 : Param : BinVersion = F180S10g_00
  16:39:34 : Param : AuthMark = 65535
  16:39:34 : Call fn_StartUpgrade
  16:39:39 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 5
  16:39:39 : Step Complete : DSP Write
  16:39:44 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 6
  16:39:44 : Step Complete : DSP Write
  16:39:55 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 7
  16:39:55 : Step Complete : DSP Write
  16:39:59 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 8
  16:39:59 : Step Complete : DSP Write
  16:40:02 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 9
  16:40:02 : Step Complete : DSP Write
  16:40:06 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 10
  16:40:06 : Step Complete : DSP Write
  16:40:10 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 11
  16:40:10 : Step Complete : DSP Write
  16:40:13 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 12
  16:40:13 : Step Complete : DSP Write
  16:40:17 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 13
  16:40:17 : Step Complete : DSP Write
  16:40:22 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 14
  16:40:22 : Step Complete : DSP Write
  16:40:26 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 15
  16:40:26 : Step Complete : DSP Write
  16:40:30 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 16
  16:40:30 : Step Complete : DSP Write
  16:40:35 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 17
  16:40:35 : Step Complete : DSP Write
  16:40:39 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 18
  16:40:39 : Step Complete : DSP Write
  16:40:43 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 19
  16:40:43 : Step Complete : DSP Write
  16:40:47 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 20
  16:40:47 : Step Complete : DSP Write
  16:40:51 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 21
  16:40:51 : Step Complete : DSP Write
  16:40:55 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 22
  16:40:55 : Step Complete : DSP Write
  16:40:59 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 23
  16:40:59 : Step Complete : DSP Write
  16:41:02 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 24
  16:41:02 : Step Complete : DSP Write
  16:41:02 : 3GQCT : wParam = 20, lParam = 432
  16:41:06 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 25
  16:41:06 : Step Complete : DSP Write
  16:41:10 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 26
  16:41:10 : Step Complete : DSP Write
  16:41:14 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 27
  16:41:14 : Step Complete : DSP Write
  16:41:18 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 28
  16:41:18 : Step Complete : DSP Write
  16:41:21 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 29
  16:41:21 : Step Complete : DSP Write
  16:41:25 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 30
  16:41:25 : Step Complete : DSP Write
  16:41:30 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 31
  16:41:30 : Step Complete : DSP Write
  16:41:34 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 32
  16:41:34 : Step Complete : DSP Write
  16:41:38 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 33
  16:41:38 : Step Complete : DSP Write
  16:41:42 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 34
  16:41:42 : Step Complete : DSP Write
  16:41:46 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 35
  16:41:46 : Step Complete : DSP Write
  16:41:49 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 36
  16:41:49 : Step Complete : DSP Write
  16:41:53 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 37
  16:41:53 : Step Complete : DSP Write
  16:41:57 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 38
  16:41:57 : Step Complete : DSP Write
  16:42:01 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 39
  16:42:01 : Step Complete : DSP Write
  16:42:05 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 40
  16:42:05 : Step Complete : DSP Write
  16:42:10 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 41
  16:42:10 : Step Complete : DSP Write
  16:42:14 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 42
  16:42:14 : Step Complete : DSP Write
  16:42:18 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 43
  16:42:18 : Step Complete : DSP Write
  16:42:21 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 44
  16:42:21 : Step Complete : DSP Write
  16:42:21 : 3GQCT : wParam = 20, lParam = 324
  16:42:25 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 45
  16:42:25 : Step Complete : DSP Write
  16:42:28 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 46
  16:42:28 : Step Complete : DSP Write
  16:42:32 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 47
  16:42:32 : Step Complete : DSP Write
  16:42:36 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 48
  16:42:36 : Step Complete : DSP Write
  16:42:41 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 49
  16:42:41 : Step Complete : DSP Write
  16:42:44 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 50
  16:42:44 : Step Complete : DSP Write
  16:42:48 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 51
  16:42:48 : Step Complete : DSP Write
  16:42:52 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 52
  16:42:52 : Step Complete : DSP Write
  16:42:56 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 53
  16:42:56 : Step Complete : DSP Write
  16:43:00 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 54
  16:43:00 : Step Complete : DSP Write
  16:43:03 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 55
  16:43:03 : Step Complete : DSP Write
  16:43:07 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 56
  16:43:07 : Step Complete : DSP Write
  16:43:11 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 57
  16:43:11 : Step Complete : DSP Write
  16:43:15 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 58
  16:43:15 : Step Complete : DSP Write
  16:43:20 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 59
  16:43:20 : Step Complete : DSP Write
  16:43:23 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 60
  16:43:23 : Step Complete : DSP Write
  16:43:27 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 61
  16:43:27 : Step Complete : DSP Write
  16:43:31 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 62
  16:43:31 : Step Complete : DSP Write
  16:43:34 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 63
  16:43:34 : Step Complete : DSP Write
  16:43:39 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 64
  16:43:39 : Step Complete : DSP Write
  16:43:39 : 3GQCT : wParam = 20, lParam = 216
  16:43:44 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 65
  16:43:44 : Step Complete : DSP Write
  16:43:49 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 66
  16:43:49 : Step Complete : DSP Write
  16:43:53 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 67
  16:43:53 : Step Complete : DSP Write
  16:43:58 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 68
  16:43:58 : Step Complete : DSP Write
  16:44:02 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 69
  16:44:02 : Step Complete : DSP Write
  16:44:05 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 70
  16:44:05 : Step Complete : DSP Write
  16:44:09 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 71
  16:44:09 : Step Complete : DSP Write
  16:44:13 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 72
  16:44:13 : Step Complete : DSP Write
  16:44:17 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 73
  16:44:17 : Step Complete : DSP Write
  16:44:22 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 74
  16:44:22 : Step Complete : DSP Write
  16:44:27 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 75
  16:44:27 : Step Complete : DSP Write
  16:44:32 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 76
  16:44:32 : Step Complete : DSP Write
  16:44:36 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 77
  16:44:36 : Step Complete : DSP Write
  16:44:41 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 78
  16:44:41 : Step Complete : DSP Write
  16:44:45 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 79
  16:44:45 : Step Complete : DSP Write
  16:44:50 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 80
  16:44:50 : Step Complete : DSP Write
  16:44:54 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 81
  16:44:54 : Step Complete : DSP Write
  16:44:59 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 82
  16:44:59 : Step Complete : DSP Write
  16:45:03 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 83
  16:45:03 : Step Complete : DSP Write
  16:45:08 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 84
  16:45:08 : Step Complete : DSP Write
  16:45:08 : 3GQCT : wParam = 20, lParam = 108
  16:45:11 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 85
  16:45:11 : Step Complete : DSP Write
  16:45:15 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 86
  16:45:15 : Step Complete : DSP Write
  16:45:18 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 87
  16:45:18 : Step Complete : DSP Write
  16:45:22 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 88
  16:45:22 : Step Complete : DSP Write
  16:45:26 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 89
  16:45:26 : Step Complete : DSP Write
  16:45:30 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 90
  16:45:30 : Step Complete : DSP Write
  16:45:34 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 91
  16:45:34 : Step Complete : DSP Write
  16:45:38 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 92
  16:45:38 : Step Complete : DSP Write
  16:45:42 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 93
  16:45:42 : Step Complete : DSP Write
  16:45:47 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 94
  16:45:47 : Step Complete : DSP Write
  16:45:59 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 95
  16:45:59 : Step Complete : DSP Write
  16:46:11 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 96
  16:46:11 : Step Complete : DSP Write
  16:46:23 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 97
  16:46:23 : Step Complete : DSP Write
  16:46:35 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 98
  16:46:35 : Step Complete : DSP Write
  16:46:47 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 99
  16:46:47 : Step Complete : DSP Write
  16:46:52 : 3GQCT : wParam = 2001, lParam = 1
  
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  hiepold đã cảm ơn bài này.

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !