LG Optimus G Pro E988 Treo flash - Repair IMEI Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

LG Optimus G Pro E988 Treo flash - Repair IMEI Ok !

Thảo luận trong 'Lg' bắt đầu bởi Taki7610™, 10/1/14.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  - File trên Octopus không flash được anh em nhìn tool như hình để flash . Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn. - Kèo rất thơm :D

  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Mã:
  11:05:22 : Restart.....
  11:05:22 : Start Date : 2014-01-10 11:05:22
  11:05:22 : ---------- QM Testmode ---------
  11:05:22 : ***** Check Tool Version *****
  11:05:22 : Tool version : 1.6.9.0
  11:05:22 : UpgradeDLL version : 2.1.5.0
  11:05:22 : Current Dir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\B2C_Client
  11:05:22 : LGE USB Driver Version : 
  11:05:22 : Android PDLV Version : 
  11:05:22 : Android NDLV Version : 
  11:05:22 : ******************************************
  11:05:22 : [C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone] Try to delete folder
  11:05:22 : RemoveDirectory1 Error(2):C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone
  11:05:22 : SetEmerModeAT()
  11:05:22 : _IsConnectedPhone Call
  11:05:28 : _IsConnectedPhone(1)
  11:05:28 : 0 - NotConnected.
  11:05:28 : 1 - Normal connect success
  11:05:28 : 2 - Emergency connect success
  11:05:28 : *****CheckOS Start********
  11:05:28 : Microsoft_Windows7_Professional_Service Pack 1
  11:05:28 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
  11:05:29 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
  11:05:29 : Ðang ki?m tra k?t n?i di?n tho?i...
  11:05:29 : dwWaitResetTime(40000 ms)
  11:05:30 : Phone Mode(1)
  11:05:30 : *****GetPhoneType Start*****
  11:05:30 : Phone Type : CDMA_2CHIP
  11:05:30 : *****GetPhoneModel Start*****
  11:05:30 : Phone read Model : LGE988AT
  11:05:30 : Server param Model : 
  11:05:30 : *****GetPhoneBinaryVersion Start*****
  11:05:30 : Phone Bin Version : V10D_00
  11:05:30 : *****Get ESN / IMEI / MEID Start*****
  11:05:30 : ESN/IMEI/MEID : 355031050191051
  11:05:30 : Check Backup and Restore model
  11:05:30 : Phone type Compare start
  11:05:30 : *****Start _GetBatteryLevel*****
  11:05:30 : ******************************
  11:05:30 : Battery(6)
  11:05:32 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
  11:05:33 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
  11:05:34 : ****************CheckAndDownload********************
  11:05:34 : Version : 
  11:05:34 : ******Extract Start C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\VIETNAM E98810E_00.kdz*****
  11:05:34 : Model Dll Dir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  11:05:34 : Check 2G-4G big size kdz file..
  11:05:34 : Extract 2G-4G big size kdz file..
  11:05:48 : NNNNN WDB FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\LGE988AT-00-V10e-ESA-XX-OCT-03-2013+0.dz)
  11:05:48 : NNNNN Model dll FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\G_TDR_0143.dll)
  11:05:48 : Extract End C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\VIETNAM E98810E_00.kdz
  11:05:48 : ------------------Model.dll Information-------------------
  11:05:48 : Filename : G_TDR_0143.dll
  11:05:48 : Version : 0.1.4.3
  11:05:48 : File size : 443904
  11:05:48 : File date : 2014/01/10-11:05:34
  11:05:48 : PC Created date: 2014/01/10-11:05:34
  11:05:48 : ----------------------------------------------------------
  11:05:48 : Connection check start........
  11:05:55 : Check phone IMEI/ESN/MEID again.
  11:05:55 : *****2nd ESN / IMEI / MEID check Start*****
  11:05:55 : 2nd ESN/IMEI/MEID check : 355031050191051
  11:05:55 : IMEI check OK.
  11:05:55 : Connection check and IMEI check OK....
  11:05:55 : *****Check LGCM Programs Start*****
  11:05:55 : LGCM Programs Not Found - OK and ready to upgrade
  11:05:55 : m_pLGCyonUpdate status change.
  11:05:55 : *****WorkModelDLL Start*****
  11:06:01 : strPhoneBinaryPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\LGE988AT-00-V10e-ESA-XX-OCT-03-2013+0.dz)
  11:06:01 : strModuleDir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  11:06:01 : strModelDLLPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\G_TDR_0143.dll)
  11:06:01 : _DetachDLL Call
  11:06:01 : _DetachDLL Call End
  11:06:01 : Call fn_StartUpgrade
  11:06:01 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter*************
  11:06:01 : MODEL_EVENT   : 32769
  11:06:01 : PhoneBinaryPath : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\LGE988AT-00-V10e-ESA-XX-OCT-03-2013+0.dz
  11:06:01 : ModuleDir    : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\
  11:06:01 : BootWaitTime  : 49500
  11:06:01 : UsbHighSpeed   : FALSE
  11:06:01 : PhoneMode    : 1
  11:06:01 : NewPhoneBinVersion : VIETNAM E98810E_00
  11:06:01 : ClearSI   : FALSE
  11:06:01 : AuthMark    : 0
  11:06:01 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter End*************
  11:06:05 : wParam : 13,   lParam = 5
  11:06:05 : MODEL DLL Event : (13, 5)
  11:06:14 : wParam : 13,   lParam = 6
  11:06:17 : wParam : 13,   lParam = 7
  11:06:21 : wParam : 13,   lParam = 8
  11:06:24 : wParam : 13,   lParam = 9
  11:06:28 : wParam : 13,   lParam = 10
  11:06:32 : wParam : 13,   lParam = 11
  11:06:36 : wParam : 13,   lParam = 12
  11:06:40 : wParam : 13,   lParam = 13
  11:06:44 : wParam : 13,   lParam = 14
  11:06:48 : wParam : 13,   lParam = 15
  11:06:52 : wParam : 13,   lParam = 16
  11:06:56 : wParam : 13,   lParam = 17
  11:07:00 : wParam : 13,   lParam = 18
  11:07:03 : wParam : 13,   lParam = 19
  11:07:07 : wParam : 13,   lParam = 20
  11:07:10 : wParam : 13,   lParam = 21
  11:07:14 : wParam : 13,   lParam = 22
  11:07:17 : wParam : 13,   lParam = 23
  11:07:21 : wParam : 13,   lParam = 24
  11:07:21 : wParam : 20,   lParam = 432
  11:07:21 : MODEL DLL Event : (20, 432)
  11:07:21 : Model File Count = 432
  11:07:25 : wParam : 13,   lParam = 25
  11:07:25 : MODEL DLL Event : (13, 25)
  11:07:28 : wParam : 13,   lParam = 26
  11:07:32 : wParam : 13,   lParam = 27
  11:07:36 : wParam : 13,   lParam = 28
  11:07:39 : wParam : 13,   lParam = 29
  11:07:42 : wParam : 13,   lParam = 30
  11:07:46 : wParam : 13,   lParam = 31
  11:07:50 : wParam : 13,   lParam = 32
  11:07:53 : wParam : 13,   lParam = 33
  11:07:57 : wParam : 13,   lParam = 34
  11:08:00 : wParam : 13,   lParam = 35
  11:08:04 : wParam : 13,   lParam = 36
  11:08:07 : wParam : 13,   lParam = 37
  11:08:11 : wParam : 13,   lParam = 38
  11:08:14 : wParam : 13,   lParam = 39
  11:08:18 : wParam : 13,   lParam = 40
  11:08:22 : wParam : 13,   lParam = 41
  11:08:26 : wParam : 13,   lParam = 42
  11:08:30 : wParam : 13,   lParam = 43
  11:08:34 : wParam : 13,   lParam = 44
  11:08:34 : wParam : 20,   lParam = 324
  11:08:34 : MODEL DLL Event : (20, 324)
  11:08:34 : Model File Count = 324
  11:08:37 : wParam : 13,   lParam = 45
  11:08:37 : MODEL DLL Event : (13, 45)
  11:08:41 : wParam : 13,   lParam = 46
  11:08:44 : wParam : 13,   lParam = 47
  11:08:48 : wParam : 13,   lParam = 48
  11:08:51 : wParam : 13,   lParam = 49
  11:08:55 : wParam : 13,   lParam = 50
  11:08:59 : wParam : 13,   lParam = 51
  11:09:03 : wParam : 13,   lParam = 52
  11:09:06 : wParam : 13,   lParam = 53
  11:09:10 : wParam : 13,   lParam = 54
  11:09:13 : wParam : 13,   lParam = 55
  11:09:17 : wParam : 13,   lParam = 56
  11:09:21 : wParam : 13,   lParam = 57
  11:09:26 : wParam : 13,   lParam = 58
  11:09:30 : wParam : 13,   lParam = 59
  11:09:34 : wParam : 13,   lParam = 60
  11:09:37 : wParam : 13,   lParam = 61
  11:09:42 : wParam : 13,   lParam = 62
  11:09:46 : wParam : 13,   lParam = 63
  11:09:50 : wParam : 13,   lParam = 64
  11:09:50 : wParam : 20,   lParam = 216
  11:09:50 : MODEL DLL Event : (20, 216)
  11:09:50 : Model File Count = 216
  11:09:54 : wParam : 13,   lParam = 65
  11:09:54 : MODEL DLL Event : (13, 65)
  11:09:58 : wParam : 13,   lParam = 66
  11:10:02 : wParam : 13,   lParam = 67
  11:10:06 : wParam : 13,   lParam = 68
  11:10:10 : wParam : 13,   lParam = 69
  11:10:13 : wParam : 13,   lParam = 70
  11:10:16 : wParam : 13,   lParam = 71
  11:10:20 : wParam : 13,   lParam = 72
  11:10:23 : wParam : 13,   lParam = 73
  11:10:27 : wParam : 13,   lParam = 74
  11:10:30 : wParam : 13,   lParam = 75
  11:10:33 : wParam : 13,   lParam = 76
  11:10:37 : wParam : 13,   lParam = 77
  11:10:40 : wParam : 13,   lParam = 78
  11:10:43 : wParam : 13,   lParam = 79
  11:10:47 : wParam : 13,   lParam = 80
  11:10:50 : wParam : 13,   lParam = 81
  11:10:53 : wParam : 13,   lParam = 82
  11:10:57 : wParam : 13,   lParam = 83
  11:11:00 : wParam : 13,   lParam = 84
  11:11:00 : wParam : 20,   lParam = 108
  11:11:00 : MODEL DLL Event : (20, 108)
  11:11:01 : Model File Count = 108
  11:11:04 : wParam : 13,   lParam = 85
  11:11:04 : MODEL DLL Event : (13, 85)
  11:11:07 : wParam : 13,   lParam = 86
  11:11:10 : wParam : 13,   lParam = 87
  11:11:14 : wParam : 13,   lParam = 88
  11:11:17 : wParam : 13,   lParam = 89
  11:11:20 : wParam : 13,   lParam = 90
  11:11:24 : wParam : 13,   lParam = 91
  11:11:28 : wParam : 13,   lParam = 92
  11:11:31 : wParam : 13,   lParam = 93
  11:11:35 : wParam : 13,   lParam = 94
  11:11:47 : wParam : 13,   lParam = 95
  11:11:59 : wParam : 13,   lParam = 96
  11:12:11 : wParam : 13,   lParam = 97
  11:12:23 : wParam : 13,   lParam = 98
  11:12:36 : wParam : 13,   lParam = 99
  11:12:41 : wParam : 2001,   lParam = 1
  11:12:41 : MODEL DLL Event : (2001, 1)
  11:12:41 : CLGMobileHttp Class ¼Ò¸ê½ÃÀÛ.
  11:12:41 : CLGMobileHttp Class ¼Ò¸ê...
  11:12:41 : CleanModelDll() : Free Model.dll
  11:12:41 : _DetachDLL Call
  11:12:41 : _DetachDLL Call End
  11:12:42 : Step : S/W Upgrade Complete!
  11:12:42 : Check Froyo to ICS upgrade phone model....
  - Fix lại IMEI

  Mã:
  1/10/2014 11:59:59 AM > Platform: LG Qualcomm
  1/10/2014 11:59:59 AM > Selected port: COM277
  1/10/2014 11:59:59 AM > Selected model: E988
  1/10/2014 11:59:59 AM > Reading info...1/10/2014 11:59:59 AM > OK
  1/10/2014 11:59:59 AM > Mode: Normal
  1/10/2014 11:59:59 AM > Model ID: ACEFWMAZ:  ÿd
  1/10/2014 11:59:59 AM > Firmware compiled date: Dec 28 2012
  1/10/2014 11:59:59 AM > Firmware compiled time: 03:00:00
  1/10/2014 11:59:59 AM > Firmware released date: Dec 6 2013
  1/10/2014 11:59:59 AM > Firmware released time: 09:41:17
  1/10/2014 11:59:59 AM > SW Version: M9615A-CEFWMAZM-3.0.113006
  1/10/2014 11:59:59 AM > Fixing IMEI...
  1/10/2014 11:59:59 AM > New IMEI: 355033-05-166737-8
  1/10/2014 11:59:59 AM > Reading NVM...1/10/2014 12:08:38 PM > OK
  1/10/2014 12:08:38 PM > Backup saved to "E988_Bad_10-01-2014_11-59-59.NVM"
  1/10/2014 12:08:38 PM > Switching to Serial Port...
  1/10/2014 12:08:38 PM > Found port COM278
  1/10/2014 12:08:38 PM > Switching to Download mode...1/10/2014 12:08:53 PM > OK
  1/10/2014 12:08:56 PM > Initializing flash...1/10/2014 12:08:56 PM > OK
  1/10/2014 12:08:56 PM > Reading partition...1/10/2014 12:08:56 PM > OK
  1/10/2014 12:08:56 PM > Reading security area...1/10/2014 12:09:00 PM > OK
  1/10/2014 12:09:00 PM > Backup saved to "E988_Bad_10-01-2014_12-08-56.SEC"
  1/10/2014 12:09:00 PM > Analyzing security...1/10/2014 12:09:01 PM > OK
  1/10/2014 12:09:01 PM > Switching to Normal mode...
  1/10/2014 12:09:20 PM > Found model ACEFWMAZ:  ÿd at port COM277
  1/10/2014 12:09:23 PM > Checking data...1/10/2014 12:09:23 PM > OK
  1/10/2014 12:09:23 PM > Repairing NVM...1/10/2014 12:09:29 PM > OK
  1/10/2014 12:09:29 PM > NVM succesfully repaired.
  1/10/2014 12:09:29 PM > Switching to Serial Port...
  1/10/2014 12:09:30 PM > Found port COM278
  1/10/2014 12:09:30 PM > IMEI successfully fixed!
  1/10/2014 12:09:30 PM > Rebooting phone...
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  Shoaib Khan, denxu91, hungmowo2 người khác. đã cảm ơn bài viết này.
   
  : E988

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !