LG Optimus G Pro F240L repair boot OK | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

LG Optimus G Pro F240L repair boot OK

Thảo luận trong 'RIFF-JTAG' bắt đầu bởi Aqua Sta, 25/8/13.

 1. Aqua Sta

  • VIP
  Chuyên viên kỹ thuật dự bị
  Làm thành viên từ: 11/7/13
  Bài viết: 1,346
  Cảm ơn: 1,471
  Điểm: 985
  Nghề nghiệp: Bẫy chuột + Cài điện thoại
  Nơi ở: Hà Nội
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Ộp pa anh legija mấy hôm nay đi thông cống ở đâu mà nhờ support không được, làm kiểu này oải quá :D

  [​IMG]
  [​IMG]
  Mã:
  01:55:08 : Restart.....
  01:55:08 : Start Date : 2013-08-25 01:55:08
  01:55:08 : ---------- QM Testmode ---------
  01:55:08 : ***** Check Tool Version *****
  01:55:08 : Tool version : 1.6.7.2
  01:55:08 : UpgradeDLL version : 2.1.2.0
  01:55:08 : Current Dir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\B2C_Client
  01:55:08 : LGE USB Driver Version :
  01:55:08 : Android PDLV Version :
  01:55:08 : Android NDLV Version :
  01:55:08 : ******************************************
  01:55:08 : [C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone] Try to delete folder
  01:55:10 : SetEmerModeAT()
  01:55:10 : _IsConnectedPhone Call
  01:55:10 : _IsConnectedPhone(0)
  01:55:10 : 0 - NotConnected.
  01:55:10 : 1 - Normal connect success
  01:55:10 : 2 - Emergency connect success
  01:55:10 : *****CheckOS Start********
  01:55:10 : Microsoft_Windows7_Professional_Service Pack 1
  01:55:10 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
  01:55:10 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
  01:55:10 : ???? ??? ?? ????..
  01:55:10 : dwWaitResetTime(40000 ms)
  01:55:11 : _IsConnectedPhone Call
  01:55:11 : _IsConnectedPhone(0)
  01:55:11 : 0 - NotConnected.
  01:55:11 : 1 - Normal connect success
  01:55:11 : 2 - Emergency connect success
  01:55:12 : _IsConnectedPhone Call
  01:55:12 : _IsConnectedPhone(0)
  01:55:12 : 0 - NotConnected.
  01:55:12 : 1 - Normal connect success
  01:55:12 : 2 - Emergency connect success
  01:55:13 : _IsConnectedPhone Call
  01:55:13 : _IsConnectedPhone(0)
  01:55:13 : 0 - NotConnected.
  01:55:13 : 1 - Normal connect success
  01:55:13 : 2 - Emergency connect success
  01:55:13 : USB ???? ???? ???? ?? ????.\n???? ???? USB??? ??? ??? ??\n???? ? '????' ??? ?? ????.
  01:55:45 : _IsConnectedPhone Call
  01:55:51 : _IsConnectedPhone(1)
  01:55:51 : 0 - NotConnected.
  01:55:51 : 1 - Normal connect success
  01:55:51 : 2 - Emergency connect success
  01:55:51 : Phone Mode(1)
  01:55:51 : *****GetPhoneType Start*****
  01:55:51 : Phone Type : CDMA_2CHIP
  01:55:52 : *****GetPhoneModel Start*****
  01:55:52 : Phone read Model : LGF240SAT
  01:55:52 : Server param Model :
  01:55:52 : *****GetPhoneBinaryVersion Start*****
  01:55:52 : Phone Bin Version : F240S10F_00
  01:55:52 : *****Get ESN / IMEI / MEID Start*****
  01:55:52 : ESN/IMEI/MEID : 355031050191051
  01:55:52 : Check Backup and Restore model
  01:55:53 : Phone type Compare start
  01:55:53 : *****Start _GetBatteryLevel*****
  01:55:53 : ******************************
  01:55:53 : Battery(4)
  01:55:55 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
  01:55:56 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
  01:55:57 : ****************CheckAndDownload********************
  01:55:57 : Version :
  01:55:57 : ******Extract Start C:\Users\Trong\Desktop\F240L10V_00.kdz*****
  01:55:57 : Model Dll Dir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  01:55:57 : Check 2G-4G big size kdz file..
  01:55:57 : Extract 2G-4G big size kdz file..
  01:58:05 : NNNNN WDB FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F240L10v_00.dz)
  01:58:05 : NNNNN Model dll FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\LGUP_GKV.dll)
  01:58:05 : Extract End C:\Users\Trong\Desktop\F240L10V_00.kdz
  01:58:05 : ------------------Model.dll Information-------------------
  01:58:05 : Filename : LGUP_GKV.dll
  01:58:05 : Version : 0.1.8.0
  01:58:05 : File size : 1261568
  01:58:05 : File date : 2013/08/25-01:55:57
  01:58:05 : PC Created date: 2013/08/25-01:55:57
  01:58:05 : ----------------------------------------------------------
  01:58:05 : Connection check start........
  01:58:12 : Check phone IMEI/ESN/MEID again.
  01:58:12 : *****2nd ESN / IMEI / MEID check Start*****
  01:58:12 : 2nd ESN/IMEI/MEID check : 355031050191051
  01:58:12 : IMEI check OK.
  01:58:12 : Connection check and IMEI check OK....
  01:58:12 : *****Check LGCM Programs Start*****
  01:58:12 : LGCM Programs Not Found - OK and ready to upgrade
  01:58:12 : m_pLGCyonUpdate status change.
  01:58:13 : *****WorkModelDLL Start*****
  01:58:24 : strPhoneBinaryPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F240L10v_00.dz)
  01:58:24 : strModuleDir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  01:58:24 : strModelDLLPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\LGUP_GKV.dll)
  01:58:33 : _DetachDLL Call
  01:58:38 : _DetachDLL Call End
  01:58:38 : Call fn_StartUpgrade
  01:58:38 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter*************
  01:58:38 : MODEL_EVENT  : 32769
  01:58:38 : PhoneBinaryPath : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F240L10v_00.dz
  01:58:38 : ModuleDir   : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\
  01:58:38 : BootWaitTime  : 49500
  01:58:38 : UsbHighSpeed   : FALSE
  01:58:38 : PhoneMode   : 1
  01:58:38 : NewPhoneBinVersion : F240L10V_00
  01:58:38 : ClearSI   : FALSE
  01:58:38 : AuthMark    : 0
  01:58:38 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter End*************
  01:58:54 : wParam : 2004,  lParam = 4
  01:58:54 : MODEL DLL Event : (2004, 4)
  01:58:55 : Step : TYPE_WPARAM_IFX_DN_POS
  01:58:58 : wParam : 2004,  lParam = 5
  01:59:03 : wParam : 2004,  lParam = 6
  01:59:05 : wParam : 2004,  lParam = 7
  01:59:07 : wParam : 2004,  lParam = 8
  01:59:12 : wParam : 2004,  lParam = 9
  01:59:17 : wParam : 2004,  lParam = 10
  01:59:20 : wParam : 2004,  lParam = 11
  01:59:24 : wParam : 2004,  lParam = 12
  01:59:27 : wParam : 2004,  lParam = 13
  01:59:31 : wParam : 2004,  lParam = 14
  01:59:34 : wParam : 2004,  lParam = 15
  01:59:38 : wParam : 2004,  lParam = 16
  01:59:41 : wParam : 2004,  lParam = 17
  01:59:44 : wParam : 2004,  lParam = 18
  01:59:48 : wParam : 2004,  lParam = 19
  01:59:52 : wParam : 2004,  lParam = 20
  01:59:55 : wParam : 2004,  lParam = 21
  01:59:58 : wParam : 2004,  lParam = 22
  02:00:02 : wParam : 2004,  lParam = 23
  02:00:06 : wParam : 2004,  lParam = 24
  02:00:10 : wParam : 2004,  lParam = 25
  02:00:13 : wParam : 2004,  lParam = 26
  02:00:17 : wParam : 2004,  lParam = 27
  02:00:21 : wParam : 2004,  lParam = 28
  02:00:25 : wParam : 2004,  lParam = 29
  02:00:28 : wParam : 2004,  lParam = 30
  02:00:32 : wParam : 2004,  lParam = 31
  02:00:38 : wParam : 2004,  lParam = 32
  02:00:42 : wParam : 2004,  lParam = 33
  02:00:46 : wParam : 2004,  lParam = 34
  02:00:50 : wParam : 2004,  lParam = 35
  02:00:53 : wParam : 2004,  lParam = 36
  02:00:57 : wParam : 2004,  lParam = 37
  02:01:00 : wParam : 2004,  lParam = 38
  02:01:04 : wParam : 2004,  lParam = 39
  02:01:08 : wParam : 2004,  lParam = 40
  02:01:12 : wParam : 2004,  lParam = 41
  02:01:15 : wParam : 2004,  lParam = 42
  02:01:19 : wParam : 2004,  lParam = 43
  02:01:22 : wParam : 2004,  lParam = 44
  02:01:26 : wParam : 2004,  lParam = 45
  02:01:30 : wParam : 2004,  lParam = 46
  02:01:34 : wParam : 2004,  lParam = 47
  02:01:38 : wParam : 2004,  lParam = 48
  02:01:41 : wParam : 2004,  lParam = 49
  02:01:44 : wParam : 2004,  lParam = 50
  02:01:48 : wParam : 2004,  lParam = 51
  02:01:51 : wParam : 2004,  lParam = 52
  02:01:55 : wParam : 2004,  lParam = 53
  02:01:59 : wParam : 2004,  lParam = 54
  02:02:02 : wParam : 2004,  lParam = 55
  02:02:06 : wParam : 2004,  lParam = 56
  02:02:10 : wParam : 2004,  lParam = 57
  02:02:14 : wParam : 2004,  lParam = 58
  02:02:17 : wParam : 2004,  lParam = 59
  02:02:21 : wParam : 2004,  lParam = 60
  02:02:25 : wParam : 2004,  lParam = 61
  02:02:29 : wParam : 2004,  lParam = 62
  02:02:33 : wParam : 2004,  lParam = 63
  02:02:36 : wParam : 2004,  lParam = 64
  02:02:39 : wParam : 2004,  lParam = 65
  02:02:42 : wParam : 2004,  lParam = 66
  02:02:45 : wParam : 2004,  lParam = 67
  02:02:50 : wParam : 2004,  lParam = 68
  02:02:53 : wParam : 2004,  lParam = 69
  02:02:57 : wParam : 2004,  lParam = 70
  02:03:01 : wParam : 2004,  lParam = 71
  02:03:05 : wParam : 2004,  lParam = 72
  02:03:09 : wParam : 2004,  lParam = 73
  02:03:13 : wParam : 2004,  lParam = 74
  02:03:16 : wParam : 2004,  lParam = 75
  02:03:20 : wParam : 2004,  lParam = 76
  02:03:23 : wParam : 2004,  lParam = 77
  02:03:27 : wParam : 2004,  lParam = 78
  02:03:30 : wParam : 2004,  lParam = 79
  02:03:33 : wParam : 2004,  lParam = 80
  02:03:36 : wParam : 2004,  lParam = 81
  02:03:39 : wParam : 2004,  lParam = 82
  02:03:42 : wParam : 2004,  lParam = 83
  02:03:46 : wParam : 2004,  lParam = 84
  02:03:49 : wParam : 2004,  lParam = 85
  02:03:52 : wParam : 2004,  lParam = 86
  02:03:56 : wParam : 2004,  lParam = 87
  02:04:00 : wParam : 2004,  lParam = 88
  02:04:03 : wParam : 2004,  lParam = 89
  02:04:07 : wParam : 2004,  lParam = 90
  02:04:13 : wParam : 2004,  lParam = 91
  02:04:16 : wParam : 2004,  lParam = 92
  02:04:19 : wParam : 2004,  lParam = 93
  02:04:23 : wParam : 2004,  lParam = 94
  02:04:31 : wParam : 2004,  lParam = 96
  02:04:37 : wParam : 2004,  lParam = 97
  02:04:43 : wParam : 2004,  lParam = 98
  02:04:49 : wParam : 2004,  lParam = 99
  02:04:55 : wParam : 2004,  lParam = 100
  02:04:55 : wParam : 12,  lParam = 1
  02:04:55 : MODEL DLL Event : (12, 1)
  02:04:58 : CLGMobileHttp Class ¼Ò¸ê½ÃÀÛ.
  02:04:58 : CLGMobileHttp Class ¼Ò¸ê...
  02:04:58 : CleanModelDll() : Free Model.dll
  02:04:58 : _DetachDLL Call
  02:05:03 : _DetachDLL Call End
  02:05:07 : Step : S/W Upgrade Complete!
  02:05:08 : Check Froyo to ICS upgrade phone model....
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  pe_giang4242 and Quang Dũng đã cảm ơn bài viết này.
 2. truongtanvinh

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 7/8/13
  Bài viết: 7
  Cảm ơn: 1
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  anh cho em xin cái file f240lboot.bin nha anh
  em cũng đang xài cái riff ko có support anh oi
   
 3. achiabeo

  • Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 4
  Làm thành viên từ: 24/8/13
  Bài viết: 523
  Cảm ơn: 750
  Điểm: 1,732
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  cho e xin file f240lboot.bin nha a
   
 4. Aqua Sta

  • VIP
  Chuyên viên kỹ thuật dự bị
  Làm thành viên từ: 11/7/13
  Bài viết: 1,346
  Cảm ơn: 1,471
  Điểm: 985
  Nghề nghiệp: Bẫy chuột + Cài điện thoại
  Nơi ở: Hà Nội
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Thêm 1 con mới làm
  RIFF SP rồi nha :)
   
 5. achiabeo

  • Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 4
  Làm thành viên từ: 24/8/13
  Bài viết: 523
  Cảm ơn: 750
  Điểm: 1,732
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  a có filedump e980.bin ko ??
   
 6. Aqua Sta

  • VIP
  Chuyên viên kỹ thuật dự bị
  Làm thành viên từ: 11/7/13
  Bài viết: 1,346
  Cảm ơn: 1,471
  Điểm: 985
  Nghề nghiệp: Bẫy chuột + Cài điện thoại
  Nơi ở: Hà Nội
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mình ko có, hôm nọ gặp mà quên ko dump
   
 7. achiabeo

  • Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 4
  Làm thành viên từ: 24/8/13
  Bài viết: 523
  Cảm ơn: 750
  Điểm: 1,732
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  tk anh
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !