LG Optimus L5 E615 TIẾNG VIỆT 4.1.2 | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

LG Optimus L5 E615 TIẾNG VIỆT 4.1.2

Thảo luận trong 'Việt hóa Android' bắt đầu bởi minh_tri_bk, 25/1/14.

 1. minh_tri_bk

  • Super Moderator
  Team VH Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 161
  Cảm ơn: 718
  Điểm: 5,986
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  LG Optimus L5 E615 TIẾNG VIỆT 4.1.2 DONE:

  Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 1.3.9
  Converting files...
  Unpacking "amss.bin"...OK
  Unpacking "partition.bin"...OK
  Unpacking "qcsblhd_cfgdata.mbn"...OK
  Unpacking "qcsbl.mbn"...OK
  Unpacking "system.img.ext4_0"...OK
  Unpacking "system.img.ext4_1"...OK
  Unpacking "system.img.ext4_2"...OK
  Unpacking "system.img.ext4_3"...OK
  Unpacking "system.img.ext4_4"...OK
  Unpacking "system.img.ext4_5"...OK
  Unpacking "system.img.ext4_6"...OK
  Unpacking "system.img.ext4_7"...OK
  Unpacking "recovery.img"...OK
  Unpacking "emmc_appsboot.bin"...OK
  Unpacking "persist.img.ext4"...OK
  Unpacking "oemsbl.bin"...OK
  Unpacking "boot.img"...OK
  Unpacking "boot_logo.bin"...OK
  Unpacking done. Processing files...
  Identifying sub-files...OK
  Creating destination file...OK
  Deleting temporary files...
  Deleting directory "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-
  00-V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\"...
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\amss.bin"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\boot.img"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\boot_logo.bin"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\emmc_appsboot.bin"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\oemsbl.bin"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\partition.bin"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\persist.img.ext4"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\qcsbl.mbn"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\qcsblhd_cfgdata.mbn"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\recovery.img"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\system.img.ext4_0"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\system.img.ext4_1"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\system.img.ext4_2"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\system.img.ext4_3"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\system.img.ext4_4"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\system.img.ext4_5"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\system.img.ext4_6"...OK
  Deleting file "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-
  V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0\system.img.ext4_7"...OK
  Directory "C:\DOCUME~1\MINHTR~1\LOCALS~1\Temp\LGE615AT-00-V20a-
  ESA-XX-AUG-29-2013+0\" succesfully deleted!
  Firmware convert done!
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG Qualcomm
  Selected port: COM154
  Selected model: E615
  Reading info...OK
  Mode: Normal
  Model ID: LGE615
  Firmware compiled date: Feb 22 2013
  Firmware compiled time: 00:00:00
  Firmware released date: Aug 5 2013
  Firmware released time: 15:41:15
  SW Version: LGE615AT-00-V20d-CIS-XX-AUG-05-2013+0
  IMEI: 356766-05-111275-9
  Bluetooth address: 40:B0:FA:59:57:56
  Wi-Fi MAC address: 40:B0:FA:6A:B9:2E
  Opening "LGE615AT-00-V20a-ESA-XX-AUG-29-2013+0.oct"...OK
  Switching to Download mode...OK
  Checking partition...OK
  Write BootLoaders: Yes
  Checking BCPL status...OK
  BCPL status: 1
  Unlocking BCPL...OK
  BCPE status: 0
  Writing QCSBL_CFG...OK
  Writing QCSBL...OK
  Writing OEMSBL...OK
  Writing AMSS...OK
  Writing EMMCBOOT...OK
  Writing Boot Image...OK
  Writing Boot logo...OK
  Writing Recovery Image...OK
  Writing Persist...OK
  Writing System...OK
  Finalizing...OK
  Writing firmware done!
  To finish the operation please power on phone and wait 3 minutes


  [​IMG]

  LG Optimus L5 E615 TIẾNG VIỆT 4.1.2
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  gem and boo đã cảm ơn bài này.

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !