LTE2 F160LV Repair Boot + Flash Stock Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

LTE2 F160LV Repair Boot + Flash Stock Ok !

Thảo luận trong 'RIFF-JTAG' bắt đầu bởi Taki7610™, 3/4/14.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
  Mã:
  Open serial port...OK
  Connecting to the RIFF Box...OK
  Firmware Version: 1.37, JTAG Manager Version: 1.55
  Selected Resurrector: [LG F160L V1.0.4693.39]
  
  Connecting to the dead body...OK
  Detected dead body ID: 0x406B10E1 - CORRECT!
  Set I/O Voltage reads as 1.80V, TCK Frequency is 4 MHz
  
  Resurrection sequence started.
  Establish communication with the phone...OK
  Initializing internal hardware configuration...OK
  Uploading resurrector data into memory...OK
  Starting communication with resurrector...OK
  
  Detected an Initialized FLASH1 Chip, ID: 0x0011/0x0000 (016G8B, 0x0003AB400000 Bytes = 14.68 GB)
  Detected an Initialized FLASH2 Chip, ID: 0x0011/0x0000 (016G8B, 0x000000200000 Bytes = 2.00 MB)
  
  Selected Resurrection Data for the eMMC Chip with Capacity = 14.68GB
  
  Flashing the dead body...OK
  Resurrection complete!
  
  ---
  
   [R&D Test Tools Log File]
  
  15:28:20 : Launching SW update 
  15:28:20 : Unpacking KDZ  
  15:29:48 : KDZ file extraced 
  15:29:59 : Files were extracted.
  15:29:59 : LGMobileDL Load.
  15:29:59 : Port = 0
  15:29:59 : Connecting to phone  
  15:30:13 : Check Phone mode = 2
  15:30:13 : Phone type check.......
  15:30:15 : LGMobileDL.DLL Loading....
  15:30:15 : _SetAuthMark Fail
  15:30:15 : _SetAuthMark Ok : wAuthMark(65535)
  15:30:15 : _DetachDLL Call
  15:30:15 : _DetachDLL Call End
  15:30:15 : Param : Path = C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\LGF160LVAT-00-V20b-LGU-KR-JAN-02-2013+0_Develop.wdb
  15:30:15 : Param : moduleDir = 
  15:30:15 : Param : waitTime = 0
  15:30:15 : Param : UsbHighSpeed = 1
  15:30:15 : Param : PhoneMode = 2
  15:30:15 : Param : BinVersion = LVV20B_00_2
  15:30:15 : Param : AuthMark = 65535
  15:30:15 : Call fn_StartUpgrade
  15:30:37 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 4
  15:30:37 : Step Complete : DSP Write
  15:31:12 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 5
  15:31:12 : Step Complete : DSP Write
  15:31:49 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 6
  15:31:49 : Step Complete : DSP Write
  15:32:36 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 7
  15:32:36 : Step Complete : DSP Write
  15:32:37 : 3GQCT : wParam = 2007, lParam = 0
  15:32:38 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 8
  15:32:38 : Step Complete : DSP Write
  15:32:38 : 3GQCT : wParam = 2008, lParam = 5
  15:32:40 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 10
  15:32:40 : Step Complete : DSP Write
  15:32:43 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 11
  15:32:43 : Step Complete : DSP Write
  15:32:44 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 12
  15:32:44 : Step Complete : DSP Write
  15:32:47 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 13
  15:32:47 : Step Complete : DSP Write
  15:32:49 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 14
  15:32:49 : Step Complete : DSP Write
  15:32:52 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 15
  15:32:52 : Step Complete : DSP Write
  15:32:54 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 16
  15:32:54 : Step Complete : DSP Write
  15:32:56 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 17
  15:32:56 : Step Complete : DSP Write
  15:32:58 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 18
  15:32:58 : Step Complete : DSP Write
  15:33:00 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 19
  15:33:00 : Step Complete : DSP Write
  15:33:02 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 20
  15:33:02 : Step Complete : DSP Write
  15:33:06 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 21
  15:33:06 : Step Complete : DSP Write
  15:33:11 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 22
  15:33:11 : Step Complete : DSP Write
  15:33:15 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 23
  15:33:15 : Step Complete : DSP Write
  15:33:19 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 24
  15:33:19 : Step Complete : DSP Write
  15:33:24 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 25
  15:33:24 : Step Complete : DSP Write
  15:33:28 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 26
  15:33:28 : Step Complete : DSP Write
  15:33:33 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 27
  15:33:33 : Step Complete : DSP Write
  15:33:38 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 28
  15:33:38 : Step Complete : DSP Write
  15:33:40 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 29
  15:33:40 : Step Complete : DSP Write
  15:33:42 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 30
  15:33:42 : Step Complete : DSP Write
  15:33:44 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 31
  15:33:44 : Step Complete : DSP Write
  15:33:46 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 32
  15:33:46 : Step Complete : DSP Write
  15:33:48 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 33
  15:33:48 : Step Complete : DSP Write
  15:33:50 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 34
  15:33:50 : Step Complete : DSP Write
  15:33:53 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 35
  15:33:53 : Step Complete : DSP Write
  15:33:58 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 36
  15:33:58 : Step Complete : DSP Write
  15:34:02 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 37
  15:34:02 : Step Complete : DSP Write
  15:34:06 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 38
  15:34:06 : Step Complete : DSP Write
  15:34:11 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 39
  15:34:11 : Step Complete : DSP Write
  15:34:15 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 40
  15:34:15 : Step Complete : DSP Write
  15:34:20 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 41
  15:34:20 : Step Complete : DSP Write
  15:34:24 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 42
  15:34:24 : Step Complete : DSP Write
  15:34:27 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 43
  15:34:27 : Step Complete : DSP Write
  15:34:29 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 44
  15:34:29 : Step Complete : DSP Write
  15:34:31 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 45
  15:34:31 : Step Complete : DSP Write
  15:34:33 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 46
  15:34:34 : Step Complete : DSP Write
  15:34:36 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 47
  15:34:36 : Step Complete : DSP Write
  15:34:38 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 48
  15:34:38 : Step Complete : DSP Write
  15:34:40 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 49
  15:34:40 : Step Complete : DSP Write
  15:34:44 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 50
  15:34:44 : Step Complete : DSP Write
  15:34:49 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 51
  15:34:49 : Step Complete : DSP Write
  15:34:53 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 52
  15:34:53 : Step Complete : DSP Write
  15:34:58 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 53
  15:34:58 : Step Complete : DSP Write
  15:35:02 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 54
  15:35:02 : Step Complete : DSP Write
  15:35:07 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 55
  15:35:07 : Step Complete : DSP Write
  15:35:11 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 56
  15:35:11 : Step Complete : DSP Write
  15:35:15 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 57
  15:35:15 : Step Complete : DSP Write
  15:35:17 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 58
  15:35:17 : Step Complete : DSP Write
  15:35:19 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 59
  15:35:19 : Step Complete : DSP Write
  15:35:21 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 60
  15:35:21 : Step Complete : DSP Write
  15:35:23 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 61
  15:35:23 : Step Complete : DSP Write
  15:35:25 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 62
  15:35:25 : Step Complete : DSP Write
  15:35:28 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 63
  15:35:28 : Step Complete : DSP Write
  15:35:31 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 64
  15:35:31 : Step Complete : DSP Write
  15:35:36 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 65
  15:35:36 : Step Complete : DSP Write
  15:35:40 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 66
  15:35:40 : Step Complete : DSP Write
  15:35:42 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 69
  15:35:42 : Step Complete : DSP Write
  15:35:42 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 71
  15:35:42 : Step Complete : DSP Write
  15:35:42 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 72
  15:35:42 : Step Complete : DSP Write
  15:35:42 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 76
  15:35:42 : Step Complete : DSP Write
  15:35:42 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 77
  15:35:42 : Step Complete : DSP Write
  15:35:42 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 78
  15:35:42 : Step Complete : DSP Write
  15:35:42 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 88
  15:35:42 : Step Complete : DSP Write
  15:35:43 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 89
  15:35:43 : Step Complete : DSP Write
  15:35:45 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 90
  15:35:45 : Step Complete : DSP Write
  15:37:06 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 91
  15:37:06 : Step Complete : DSP Write
  15:37:12 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 92
  15:37:12 : Step Complete : DSP Write
  15:37:18 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 93
  15:37:18 : Step Complete : DSP Write
  15:37:25 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 94
  15:37:25 : Step Complete : DSP Write
  15:37:31 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 95
  15:37:31 : Step Complete : DSP Write
  15:37:37 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 96
  15:37:37 : Step Complete : DSP Write
  15:37:44 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 97
  15:37:44 : Step Complete : DSP Write
  15:37:50 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 98
  15:37:50 : Step Complete : DSP Write
  15:37:56 : 3GQCT : wParam = 13, lParam = 100
  15:37:56 : Step Complete : DSP Write
  15:37:56 : 3GQCT : wParam = 2001, lParam = 1
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   
  : F160LV

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !