lumia 800 treo logo flash ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

lumia 800 treo logo flash ok

Thảo luận trong 'ATF BOX' bắt đầu bởi ĐiệpNhànMobile, 18/11/13.

 1. ĐiệpNhànMobile

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 31/7/13
  Bài viết: 475
  Cảm ơn: 334
  Điểm: 71
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  lumia 800 treo logo flash ok
  ================================================== ====
  Windows Phone Lumia Flasher
  ================================================== ====

  If the Phone is ALIVE
  1. Power On the Phone and Connect it to the USB Port

  If the Phone is DEAD
  1. Press and Hold the VOLUME UP button
  2. Connect it to the USB Port while still Pressing
  the VOLUME UP button
  3. Continue to Press the VOLUME UP button for 8 more
  seconds
  ================================================== ====

  --> 01B00BBB000000004B49434B
  <-- 01B00BBB000000004B49434B00000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000
  --> 03B00BBB00000000
  <-- 04B00BBB1000000001000100060001010C000000A54A3E4F00 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000
  --> 01B00BBB000000004B49434B
  <-- 01B00BBB000000004B49434B00000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000


  Sending OSBL Certificate
  HASH: 0C203F23776466E755E9955A9F8F9A39A0888B8E
  Certificate Size: 452 Bytes
  Status : WRITE OSBL CERTIFICATE SUCCESS


  Sending OSBL Data Blocks
  [BLOCK 1 0x00000000~0x000EA227]
  Data Size: 0x000EA228 Bytes
  SHA-256 : 9F4677ED1FBE63D145267113655B48FB
  ---------- : 2E0DCC7376A77735EF0969024D03761B
  Status : OSBL WRITE SUCCESS


  Sending AMSS Certificate
  HASH: 0C203F23776466E755E9955A9F8F9A39A0888B8E
  Certificate Size: 449 Bytes
  Status : WRITE AMSS CERTIFICATE SUCCESS


  Sending AMSS Data Blocks
  (Please Wait for 25 Seconds...)
  Status : AMSS WRITE SUCCESS


  Sending ADSP Certificate
  HASH: 0C203F23776466E755E9955A9F8F9A39A0888B8E
  Certificate Size: 449 Bytes
  Status : WRITE ADSP CERTIFICATE SUCCESS


  Sending ADSP Data Blocks
  (Please Wait for 25 Seconds...)
  Status : ADSP WRITE SUCCESS


  Sending WPOS Certificate
  HASH: 0C203F23776466E755E9955A9F8F9A39A0888B8E
  Certificate Size: 1604 Bytes
  Status : WRITE WPOS CERTIFICATE SUCCESS


  Sending WPOS Data Blocks
  [BLOCK 1 0x00000000~0x00FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 85C3311CDF591B84E5E64E26E25D1D57
  ---------- : C6DC3BC8D30A5693636036461B8FE5BA
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 2 0x01000000~0x016573FF]
  Data Size: 0x00657400 Bytes
  SHA-256 : 636E39B67E44388083843721AFE60468
  ---------- : 8157E1CC00D20C467BF66A44EB1163D2
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 3 0x01697400~0x01FFFFFF]
  Data Size: 0x00968C00 Bytes
  SHA-256 : D497B4107FC611B1C63DFE72E40A1B46
  ---------- : 3AF13EF41023CEF0DB261F8425F16297
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 4 0x02000000~0x02FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 8A69999CFD4610F8EB076E2323AA4CA1
  ---------- : 89B1811EF6B1636C0CC0E9B0207FF49D
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 5 0x03000000~0x03FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 909BF27051245B37DD4613FCC33577BD
  ---------- : 3DEBDE316409D4E8E7A5F30BA9621045
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 6 0x04000000~0x04FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 5F0EA31C4F7AA32CA823D3527FD1F845
  ---------- : 298A11B91A9B78CBDBF4363D14509343
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 7 0x05000000~0x05FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : D2CA4ED7B2AB234475D586E5B6D076CC
  ---------- : D280A6C3F437EBDC057D6241BFAFBABF
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 8 0x06000000~0x06FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 16B60F1384EB9486484BCC98C5576CEB
  ---------- : 5A87B4F40B4B40E47A5DED760BF00A45
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 9 0x07000000~0x07FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : ABEAFA5FF68ED189BDF8C0C9A8EDD91F
  ---------- : 5BDCE4319430B18B16B87FED8F34CE63
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 10 0x08000000~0x08FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : E4F45FE1DE8BC653BC6F043A6F3F0842
  ---------- : A8F020C6920459D84C5EE4A96F40062D
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 11 0x09000000~0x09FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : B5614B19DAA84561ABE299AD224DCE1F
  ---------- : E7C08706B43A271F865EC950B4210EC6
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 12 0x0A000000~0x0AFFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 072C1BD79C061BE91D2AF376AB5C99B7
  ---------- : C00F573C6BEDC7DCDF4340278E0FF21D
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 13 0x0B000000~0x0BFFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 0AEDCA901761EDCC7C7EB129B19D2B25
  ---------- : 53770792836FE91B5EAA90471551EC36
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 14 0x0C000000~0x0CFFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : FF5A41EA4BE262B30F42397B212B756F
  ---------- : 3A69BCAC34AF9EDEB3B52CA86BEB4CB0
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 15 0x0D000000~0x0DFFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : EE09F2A52ACEAF02C7460F2576D8250C
  ---------- : 1BCAE42F76CA1C2119AFDA0399A2753B
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 16 0x0E000000~0x0EFFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : E699E84C999023273F0266F359C9A5CE
  ---------- : D1183A691AC7E53B0F1A15E34426C4FF
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 17 0x0F000000~0x0FFFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 1CBAD3F14A43347C1A1521F84454DAED
  ---------- : EACC6D48C64CBB41D94253350D72892E
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 18 0x10000000~0x10FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 290A7EB3417848505C5ECD77616B203B
  ---------- : 3B06CD022D6A576A2BB740CFD9241217
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 19 0x11000000~0x11FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 21DD59E7E951ABBFE4DEAF59BB354BE8
  ---------- : EF7223DF406CBE43166DA17EBF4CC0F3
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 20 0x12000000~0x12FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 6714913CD6F443DE6A81C1A1CBB6B8AB
  ---------- : 3FE04A4433064E31F1C65C011C2C0DCB
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 21 0x13000000~0x13FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 78DC0474432A61CB8B1A673B9891BEE9
  ---------- : 546D35F8F57DD30F97D727D01C163024
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 22 0x14000000~0x14FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 77CB3687CBB4F5A0BE4D276125C7EC8E
  ---------- : 87CA827B3C709D728761B91B37D8CA1A
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 23 0x15000000~0x15FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 45D0693B1535194F365899A2588C5B9B
  ---------- : 9426D98CA10AC53A82B02C7FEE1B3FBD
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 24 0x16000000~0x16FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 346904F277CA34EE145DC1B34CFE791A
  ---------- : 2494C91138339C8EBB15CC6E8D84E22F
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 25 0x17000000~0x178139FF]
  Data Size: 0x00813A00 Bytes
  SHA-256 : B4A03BECCDE34ECD337736C54256FF9B
  ---------- : 2A7E7C0BB04C8E4C515558E0BEE8BD1B
  Status : WPOS WRITE SUCCESS


  Sending USER AREA ERASE Certificate
  HASH: 0C203F23776466E755E9955A9F8F9A39A0888B8E
  Certificate Size: 396 Bytes
  Status : WRITE ERASE CERTIFICATE SUCCESS


  Erasing USER AREA
  Status : ERASE SUCCESS
  --> 01B00BBB000000004B49434B
  <-- 01B00BBB000000004B49434B00000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000
  --> 02B00BBB00000000


  Flashing Done!
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:03:39
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
 2. Đầy Tớ Nhân Dân

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 24/9/13
  Bài viết: 56
  Cảm ơn: 9
  Điểm: 0
  Nghề nghiệp: Mobile Nghiệp Dư
  Nơi ở: Khabarovsk Russia
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  em đang găp cây bât lên rung rui lại tắt FLASH not done :(
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !