lumia900 treo logo cần giúp đỡ | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

lumia900 treo logo cần giúp đỡ

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi huynhmobile, 19/12/13.

 1. huynhmobile

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 4/12/13
  Bài viết: 92
  Cảm ơn: 45
  Điểm: 69
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  AE coi giúp em con limia900 mở nguồn rung 1 cái e flash bằng ATF ok hết.Mở nguồn chỉ lên nokia trắng màn hình rồi sụp , repair boot bằng ATF flash lại cũng không xi nhê . đã test nguyên bộ màn hình ok từ máy khác qua mà không hết bệnh
  logflash đây AE coi dùm thanks
  18:14:41 : If the Phone is ALIVE
  18:14:41 : 1. Power On the Phone and Connect it to the USB Port
  18:14:41 :
  18:14:41 : If the Phone is DEAD
  18:14:41 : 1. Press and Hold the VOLUME UP button
  18:14:41 : 2. Connect it to the USB Port while still Pressing
  18:14:41 : the VOLUME UP button
  18:14:41 : 3. Continue to Press the VOLUME UP button for 8 more
  18:14:41 : seconds
  18:14:41 : ======================================================
  18:14:41 :
  18:14:49 :
  18:14:49 : Sending AMSS Certificate
  18:14:49 : HASH: 6898A268F71233A06C3082728DB725A38679C21C
  18:14:49 : Certificate Size: 449 Bytes
  18:14:49 : Status : WRITE AMSS CERTIFICATE SUCCESS
  18:14:49 :
  18:14:49 : Sending AMSS Data Blocks
  18:14:51 : (Please Wait for 25 Seconds...)
  18:15:20 : Status : AMSS WRITE SUCCESS
  18:15:20 :
  18:15:20 : Sending ADSP Certificate
  18:15:20 : HASH: 6898A268F71233A06C3082728DB725A38679C21C
  18:15:20 : Certificate Size: 449 Bytes
  18:15:20 : Status : WRITE ADSP CERTIFICATE SUCCESS
  18:15:20 :
  18:15:20 : Sending ADSP Data Blocks
  18:15:20 : (Please Wait for 25 Seconds...)
  18:15:27 : Status : ADSP WRITE SUCCESS
  18:15:27 :
  18:15:27 : Sending MDM AMSS Certificate
  18:15:27 : HASH: 6898A268F71233A06C3082728DB725A38679C21C
  18:15:27 : Certificate Size: 447 Bytes
  18:15:28 : Status : WRITE MDM AMSS CERTIFICATE SUCCESS
  18:15:28 :
  18:15:28 : Sending MDM AMSS Data Blocks
  18:15:28 : (Please Wait for 25 Seconds...)
  18:15:39 : Status : MDM AMSS WRITE SUCCESS
  18:15:39 :
  18:15:39 : Sending MDM DSP1 Certificate
  18:15:39 : HASH: 6898A268F71233A06C3082728DB725A38679C21C
  18:15:39 : Certificate Size: 447 Bytes
  18:15:40 : Status : WRITE MDM DSP1 CERTIFICATE SUCCESS
  18:15:40 :
  18:15:40 : Sending MDM DSP1 Data Blocks
  18:15:40 : (Please Wait for 25 Seconds...)
  18:15:49 : Status : MDM DSP1 WRITE SUCCESS
  18:15:49 :
  18:15:49 : Sending MDM DSP2 Certificate
  18:15:49 : HASH: 6898A268F71233A06C3082728DB725A38679C21C
  18:15:49 : Certificate Size: 447 Bytes
  18:15:49 : Status : WRITE MDM DSP2 CERTIFICATE SUCCESS
  18:15:49 :
  18:15:49 : Sending MDM DSP2 Data Blocks
  18:15:52 : (Please Wait for 100 Seconds...)
  18:17:24 : Status : MDM DSP2 WRITE SUCCESS
  18:17:24 :
  18:17:24 : Sending WPOS Certificate
  18:17:25 : HASH: 6898A268F71233A06C3082728DB725A38679C21C
  18:17:25 : Certificate Size: 1604 Bytes
  18:17:25 : Status : WRITE WPOS CERTIFICATE SUCCESS
  18:17:25 :
  18:17:25 : Sending WPOS Data Blocks
  18:17:25 : [BLOCK 1 0x00000000~0x00FFFFFF]
  18:17:25 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:17:25 : SHA-256 : 18EBF06E5DEADBA98B1EA34991E3610D
  18:17:25 : ---------- : 1DB84A70301D0F70F1BFCC172065A5F1
  18:17:33 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:17:33 : [BLOCK 2 0x01000000~0x016573FF]
  18:17:33 : Data Size: 0x00657400 Bytes
  18:17:33 : SHA-256 : BBE4849E3FF5607D4B7220718FBF86E7
  18:17:33 : ---------- : 32B2ED0B94FB0A14D903ED0BF2E43E79
  18:17:36 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:17:36 : [BLOCK 3 0x01697400~0x01FFFFFF]
  18:17:36 : Data Size: 0x00968C00 Bytes
  18:17:36 : SHA-256 : B5FB6E9E04AA6FF72B544B341860E1A1
  18:17:36 : ---------- : AD1937C5F1C85F647561A0AF8D06E219
  18:17:40 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:17:40 : [BLOCK 4 0x02000000~0x02FFFFFF]
  18:17:40 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:17:40 : SHA-256 : 30CD02A58A201F284AF52FF20ED38538
  18:17:40 : ---------- : A561825B8FAA4ADE5424A8CBA11FB5BA
  18:17:47 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:17:47 : [BLOCK 5 0x03000000~0x03FFFFFF]
  18:17:47 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:17:47 : SHA-256 : 25765AAB5BDDC04652D647F35A9990A3
  18:17:47 : ---------- : FB4D101A040067E5AB7FE96B5F1F0905
  18:17:54 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:17:54 : [BLOCK 6 0x04000000~0x04FFFFFF]
  18:17:54 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:17:54 : SHA-256 : 9B494AC7AA64453E382FB7E079BA975C
  18:17:54 : ---------- : 23D84A9B5C5667F8D432384D51E87373
  18:18:01 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:18:01 : [BLOCK 7 0x05000000~0x05FFFFFF]
  18:18:01 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:18:01 : SHA-256 : AA8B846F0C5322CAB5D6B6815FD6A5F9
  18:18:01 : ---------- : 3C05B4528ABD23DFA0FABC54A168A3E4
  18:18:08 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:18:08 : [BLOCK 8 0x06000000~0x06FFFFFF]
  18:18:09 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:18:09 : SHA-256 : 72E3B9E642CB78FA0855EFBD104F334F
  18:18:09 : ---------- : 065FA4FD9F5C959944F6CD809C132D95
  18:18:16 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:18:16 : [BLOCK 9 0x07000000~0x07FFFFFF]
  18:18:16 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:18:16 : SHA-256 : C300FC68689BA66F62ADCC5E172D2ABB
  18:18:16 : ---------- : 62C5730487F4C61CC8343F2EC954AF9C
  18:18:23 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:18:23 : [BLOCK 10 0x08000000~0x08FFFFFF]
  18:18:23 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:18:23 : SHA-256 : 463C8B9B584A307D753A83FA84024C25
  18:18:23 : ---------- : 70545423DDFF8BC9516FD7F06AC441B1
  18:18:30 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:18:30 : [BLOCK 11 0x09000000~0x09FFFFFF]
  18:18:30 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:18:30 : SHA-256 : F6346787E4BCCC4334D5C04E24E760A3
  18:18:30 : ---------- : 70C5CBC45F4458C7ECA18F3E0DCCE0B8
  18:18:37 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:18:37 : [BLOCK 12 0x0A000000~0x0AFFFFFF]
  18:18:37 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:18:37 : SHA-256 : 6B30CC30D8A863369058EC8A1F20DEBE
  18:18:37 : ---------- : 22A4B33D8145FCFF46B617F78A6FB899
  18:18:44 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:18:44 : [BLOCK 13 0x0B000000~0x0BFFFFFF]
  18:18:44 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:18:44 : SHA-256 : 7ECB0778ED54A33383F20C47DC8AD8EB
  18:18:44 : ---------- : 66F31F5DAA68F3BA134C1A47C84189F7
  18:18:52 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:18:52 : [BLOCK 14 0x0C000000~0x0CFFFFFF]
  18:18:52 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:18:52 : SHA-256 : E2C3250EAE559AF285947FA83175829F
  18:18:52 : ---------- : ED5E6CC1C51A0ADDBAE9F9644ACC6EBF
  18:18:59 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:18:59 : [BLOCK 15 0x0D000000~0x0DFFFFFF]
  18:18:59 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:18:59 : SHA-256 : 2EC8C0FD24BE2B09BF4252A689312BF8
  18:18:59 : ---------- : E3734295B3515EA482FA4CEEA681DF7E
  18:19:06 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:19:06 : [BLOCK 16 0x0E000000~0x0EFFFFFF]
  18:19:06 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:19:06 : SHA-256 : 9FF2F39D86F64DA805679F90F54B773C
  18:19:06 : ---------- : F949278A494ACC58E34B69A4E625F4D5
  18:19:13 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:19:13 : [BLOCK 17 0x0F000000~0x0FFFFFFF]
  18:19:13 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:19:13 : SHA-256 : 6DA1628BCC31BD06762F230DC9E80347
  18:19:13 : ---------- : 4DA65AC7C0568055332C0EB824BC59FE
  18:19:20 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:19:20 : [BLOCK 18 0x10000000~0x10FFFFFF]
  18:19:20 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:19:20 : SHA-256 : 2216B661811B6830018ACFF7B7B42D7F
  18:19:20 : ---------- : 117BADEAE23D82DBD6801BB37323CB60
  18:19:28 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:19:28 : [BLOCK 19 0x11000000~0x11FFFFFF]
  18:19:28 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:19:28 : SHA-256 : 9933025B89E614DB4DFA906EED8C7C06
  18:19:28 : ---------- : 2A1E01923AECAFD1B7C283490938DC44
  18:19:35 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:19:35 : [BLOCK 20 0x12000000~0x12FFFFFF]
  18:19:35 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:19:35 : SHA-256 : C50CE5CD6AADDB9F9569E3B444A2600A
  18:19:35 : ---------- : 0ED81DE0BAAA22FFFA1C65A7BB6C45F5
  18:19:42 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:19:42 : [BLOCK 21 0x13000000~0x13FFFFFF]
  18:19:42 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:19:42 : SHA-256 : ECBA0425DA44FFA55CD09C1958FD8399
  18:19:42 : ---------- : C10978312A5B092AFD3193B7DF7E4C45
  18:19:49 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:19:49 : [BLOCK 22 0x14000000~0x14FFFFFF]
  18:19:49 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:19:49 : SHA-256 : C933884CF0D71081318DFE1EF711A1F5
  18:19:49 : ---------- : 26A7A0FCC003B54D86DDD3736A74BC3F
  18:19:57 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:19:57 : [BLOCK 23 0x15000000~0x15FFFFFF]
  18:19:57 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:19:57 : SHA-256 : D15EC9824BFB4070FC2E012E86EFD0C7
  18:19:57 : ---------- : 217DEEB7482AFC2B613A07C30AF946B9
  18:20:04 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:20:04 : [BLOCK 24 0x16000000~0x16FFFFFF]
  18:20:04 : Data Size: 0x01000000 Bytes
  18:20:04 : SHA-256 : FD8D61EEC8C41FF1CE890E9BBA406CE1
  18:20:04 : ---------- : AAA6058791488DC29B10A9B42F85D43E
  18:20:11 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:20:11 : [BLOCK 25 0x17000000~0x1775E5FF]
  18:20:11 : Data Size: 0x0075E600 Bytes
  18:20:11 : SHA-256 : 88DB17DCB6C61FE80F6B79934A9CD47D
  18:20:11 : ---------- : 7ED6BA156567D9F40631B1DF2CB26EF3
  18:20:15 : Status : WPOS WRITE SUCCESS
  18:20:15 :
  18:20:15 : Sending USER AREA ERASE Certificate
  18:20:15 : HASH: 6898A268F71233A06C3082728DB725A38679C21C
  18:20:15 : Certificate Size: 396 Bytes
  18:20:15 : Status : WRITE ERASE CERTIFICATE SUCCESS
  18:20:15 :
  18:20:15 : Erasing USER AREA
  18:20:21 : Status : ERASE SUCCESS
  18:20:22 :
  18:20:22 : Flashing Done!
  18:20:22 : Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:05:33
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
 2. ng_luong

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 3/8/13
  Bài viết: 171
  Cảm ơn: 44
  Điểm: 1
  Nghề nghiệp: Kĩ thuật Viên Unlock
  Nơi ở: Biên Hòa
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Ké luôn Em có con này không biết hàn nên hư cái chân này anh em ai biết giúp em
   

  Các file đính kèm:

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !