Mã bảo vệ Nokia Asha 311 ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Mã bảo vệ Nokia Asha 311 ok

Thảo luận trong 'ATF BOX' bắt đầu bởi Repair_Mobile, 14/1/16.

 1. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 5,187
  Cảm ơn: 410
  Điểm: 52
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mã:
  Processing Image File :
  rm714__07.36.mcusw
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 326
  Entry Point: 0x02D0
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  
  Processing Image File :
  rm714__07.36.ppm_v
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 106
  Entry Point: 0x0158
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  
  Processing Image File :
  rm714__07.36.image_v_059L521
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 728
  Entry Point: 0x0189
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  
  
  
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000003
     ID DWORD  1 : 00000226
     ID DWORD  2 : 00010007
     ID DWORD  3 : 400C1921
     ID DWORD  4 : 03042108
   2 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00001051
   3 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00001060
   4 PUBLIC_ID 12
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : E0450080
     ID DWORD  1 : FFFB7C40
     ID DWORD  2 : 5D27A1DE
     ID DWORD  3 : 6C578AE2
     ID DWORD  4 : 8592ACDE
   5 ASIC_MODE_ID 13
     Block Length : 2 (02)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Mode Id    : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
     Block Length : 17 (11)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Hash     : 6D 95 6B 2D 26 FE C3 C7 84 E2 16 49 2B 7C C9 0A
   7 ROM_ID 15
     Block Length : 9 (09)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     CRC     0 : 2CAC45E2
     CRC     1 : 1CB478AF
  
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : C1
  SubBlocks : 06
  1 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : RAM 05
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  2 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MMC 04
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : FFFF -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  3 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  4 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 01
    Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
    Device ID     : 0001 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
  5 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MuxOneNAND 03
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 00EC ->
    Device ID     : 0040 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0241
  6 Sub Block ID   : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
    Block Length   : 09
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Data       : XSR 1.6
  
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
    Manufacturer Code : 00EC
    Device ID     : 0040
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
    Size       : 10000000 (256 MB)
    VPP Info     : 0000
    Erase10s     : 1E
    Block1s      : 32
    BErase1s     : 02
    Reserved0     : 00
    Reserved1     : 00
    Reserved2     : 00
  
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_XSR17_alg.fg
  Algorithm Loader Sent...
  
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
  
  START READING RPL DATA
  IMEI: 354133058591828
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!
  
  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI      : 354133058591828
  PRODUCT CODE  : 059F7M4
  WLAN ID    : 0C:C6:6A:A8:08:CE
  BLUETOOTH ID  : 0C:C6:6A:A7:6C:8E
  PUBLIC_ID   : E0450080FFFB7C405D27A1DE6C578AE28592ACDE
  PAPUB_KEYS_HASH: A3E0AA6F2F86410BA6D666BACF6186EEFBC82D28
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE  : 059F7M4
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID   : E0450080FFFB7C405D27A1DE6C578AE28592ACDE
  PRODUCT CODE  : 059F7M4
  
  
  RPL Backup was Successful...
  Plain RPL saved to:
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\354133058591828\354133058591828_113340.rpl
  
  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
   PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index  : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  A3E0AA6F2F86410BA6D666BACF6186EEFBC82D28
  Reading : ISA-USER... OK!
  
  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  V 07.36 16-05-13 RM-714 (c) Nokia
  ======================================================
  
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-714\
  ImageFilename: rm714__07.36.mcusw
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
   Name    : NPC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
   Name    : CCC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
   Name    : HWC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
   Name    : R&D
   ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
    Partition Blocks :  1
     1  PARTITION_INFO_BB5
        BB ASIC Index   : 0x00 CMT
        Device Type    : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Partition Version : 00010000
        Spare       : FFFFFFFF
        Num Partitions  : 00000004
        Partition  1
         ID       : 00000003 COPIEDOS
         Attribute    : 00000002 RO
         Start Address  : 00140000
         Size      : 03D00000
        Partition  2
         ID       : 00000008 FILESYSTEM
         Attribute    : 00000001 RW
         Start Address  : 04480000
         Size      : 0AC00000
        Partition  3
         ID       : 0000000A PMM
         Attribute    : 00000001 RW
         Start Address  : 0F080000
         Size      : 00600000
        Partition  4
         ID       : 0000000B 
         Attribute    : 00000001 RW
         Start Address  : 0F680000
         Size      : 00300000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF0000000400000003000000020014000003D000000000000800000001044800000AC000000000000A000000010F080000006000000000000B000000010F680000003000003C
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0xE9 (233)
  ERASE Blocks : 0x04 (4)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x53 (83)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 00040000-000403FF
          1       : 000C0000-0013FFFF
          2       : 00140000-004BFFFF
          3       : 004C0000-0073FFFF
          4       : 00740000-0173FFFF
          5       : 00160000-0017FFFF
          6       : 03E40000-0447FFFF
          7       : 0F080000-0F67FFFF
          8       : 01740000-02ABFFFF
          9       : 02AC0000-02F3FFFF
     1  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
     2  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 000000000000000A0000000100000002000000640000000200000002000000010000000000000000
     3  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 000000000000000B0000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 500A120B00030000040000000403FF120B000300000C00000013FFFF120B00030000140000004BFFFF120B000300004C00000073FFFF120B000300007400000173FFFF120B000300001600000017FFFF120B00030003E400000447FFFF120B0003000F0800000F67FFFF120B0003000174000002ABFFFF120B00030002AC000002F3FFFFE7
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A00000001000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000B00000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 326
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [A3E0AA6F2F86410BA6D666BACF6186EEFBC82D28]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW1
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+DYNSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+EXTDRV
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-714\
  ImageFilename: rm714__07.36.ppm_v
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 02F40000-03E3FFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030002F4000003E3FFFF04
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 106
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-714\
  ImageFilename: rm714__07.36.image_v_059L521
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x3F (63)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 04480000-0F07FFFF
     1  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300044800000F07FFFF7E
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 728
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID   : 16 PROGRAMMING_ERROR_BB5
        Block Length   : 0F
        BB ASIC Index   : 00
        Error Type    : 05
        Error Spec    : 08
        Offending Address : 01DC0000
        Expected Content : 0000D414
        Detected Content : 0000B628
  
  FlashInfo.RestartMode : 2
  
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:01:14
  (Booting time is NOT Included)
  
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  
  
  SW: V 07.36 16-05-13 RM-714 (c) Nokia
  IMEI: 354133058591828
  CONFIG KEY  : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE     : 08766
  
  ================================================
          SL3 Phone detected        
  ================================================
                          
  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!     
  * Simlocks are in PM 120 Only...        
  * PM 308 is Write Protected...         
  
  
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK
  
  
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  OK
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   
  : nokia 311

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !