Mở khóa tài khoản google Samsung Galaxy S7 edge Nougat 7.0 thành công 100% | Page 2 | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Mở khóa tài khoản google Samsung Galaxy S7 edge Nougat 7.0 thành công 100%

Thảo luận trong 'Dịch vụ Unlock ,Nạp Tiếng Việt ,Thay kính ...' bắt đầu bởi ATF, 24/4/17.

 1. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,491
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Operation: Reset FRP UFS
  Selected model: SM-G935F
  Selected port: COM8 USB Serial Port
  Software version: 30.1

  Hold 'Vol down' and press 'POWER ON' for 2-3 seconds
  Checking phone at COM8 OK
  Phone detected, do not release 'Vol down'
  Reading data from phone... OK
  Release 'Vol down' now
  Comparing selected model... match (G935F)
  Setup connection... OK
  Reseting FRP... OK
  Rebooting phone... OK
  Reset FRP done

  Done with Samsung Tool PRO v.30.1
   
 2. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,491
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mở khóa tài khoản google Galaxy S7 edge 7.0 thêm 1 em

  Operation: Reset FRP UFS
  Selected model: SM-G935F
  Selected port: COM8 USB Serial Port
  Software version: 30.2

  Hold 'Vol down' and press 'POWER ON' for 2-3 seconds
  Checking phone at COM8 OK
  Phone detected, do not release 'Vol down'
  Reading data from phone... OK
  Release 'Vol down' now
  Comparing selected model... match (G935F)
  Setup connection... OK
  Reseting FRP... OK
  Rebooting phone... OK
  Reset FRP done

  [​IMG]
   
 3. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,491
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mở khóa google Galaxy S7 edge G935F android 7.0 thêm 1 em

  [​IMG]
   
 4. ATF

  • Admin Vietnamgsm
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 30/6/13
  Bài viết: 2,493
  Cảm ơn: 1,650
  Điểm: 5,114
  Nghề nghiệp: Unlock tất cả Smartphone
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mở khóa xác minh google Samsung Galaxy S7 G930L android 7.0 chỉ 10 phút

  Screenshot_20180119-153911.png
  elected model: SM-G930L
  Selected port: COM15 Z3X BOX Serial Port
  Software version: 30.5

  Hold 'Vol down' and press 'POWER ON' for 2-3 seconds
  Checking phone at COM15 OK
  Phone detected, do not release 'Vol down'
  Reading data from phone... OK
  Release 'Vol down' now
  Comparing selected model... match (G930L)
  Setup connection... OK
  Reseting FRP... OK
  Rebooting phone... OK
  Reset FRP done
   
 5. ATF

  • Admin Vietnamgsm
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 30/6/13
  Bài viết: 2,493
  Cảm ơn: 1,650
  Điểm: 5,114
  Nghề nghiệp: Unlock tất cả Smartphone
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mở khóa xác minh google Samsung S7 G930FD ok thêm 1 em

  upload_2018-1-22_13-4-28.jpeg

  upload_2018-1-22_13-5-12.jpeg

  upload_2018-1-22_13-5-52.jpeg
  Hold 'Vol down' and press 'POWER ON' for 2-3 seconds
  Checking phone at COM8 OK
  Phone detected, do not release 'Vol down'
  Reading data from phone... OK
  Release 'Vol down' now
  Comparing selected model... match (G930F)
  Setup connection... OK
  Reseting FRP... OK
  Rebooting phone... OK
  Reset FRP done

  Done with Samsung Tool PRO v.30.5
   
 6. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,491
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Hold 'Vol down' and press 'POWER ON' for 2-3 seconds
  Checking phone at COM15 OK
  Phone detected, do not release 'Vol down'
  Reading data from phone... OK
  Release 'Vol down' now
  Comparing selected model... match (G935F)
  Setup connection... OK
  Reseting FRP... OK
  Rebooting phone... OK
  Reset FRP done
   
 7. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,491
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mở khóa xác minh Google S7 edge G935P Level 6 thành công

  upload_2018-6-14_13-22-47.png
  Waiting ADB device... OK
  Reading phone info...
  Model: SM-G935P
  Android version: 7.0
  PDA version: G935PVPU6BRD2
  CSC version: G935PSPT6BRD2
  Phone version: G935PVPU6BRD2
  Product code: Not Active
  CSC country code: USA
  CSC sales code: SPR
  Phone SN: 00000000000
  IMEI: 35709007362xxxx
  HW version: REV0.7
  RF cal date: 2016.09.20
  Chip name: MSM8996
  Modem board: MSM8996
  Security patch: 2018-03-01
  Boot Warranty bit: 0
  Bypass FRP... OK

  upload_2018-6-14_13-23-47.png

   
 8. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,491
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Xóa xác minh tài khoản Google Galaxy S7 edge G935T Android 8.0 Oreo chỉ trong 20 phút

  upload_2018-8-10_1-13-16.jpeg
   
 9. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,491
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Xóa xác minh Google Galaxy S7 edge G935F Android 8.0 thành công

  Hold 'Vol down' and press 'POWER ON' for 2-3 seconds
  Checking phone at COM7 OK
  Phone detected, do not release 'Vol down'
  Reading data from phone... OK
  Release 'Vol down' now
  Comparing selected model... match (G935F)
  Setup connection... OK
  Reseting FRP... OK
  Rebooting phone... OK
  Reset FRP done
   
 10. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,491
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Hold 'Vol down' and press 'POWER ON' for 2-3 seconds
  Checking phone at COM7 OK
  Phone detected, do not release 'Vol down'
  Reading data from phone... OK
  Release 'Vol down' now
  Comparing selected model... match (G935S)
  Setup connection... OK
  Reseting FRP... OK
  Rebooting phone... OK
  Reset FRP done

  upload_2018-9-11_15-3-2.jpeg
   
 11. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,491
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mở khóa Google S7 edge G935F Level 3 thành công

  upload_2018-10-2_12-6-18.jpeg
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)