Mở mạng unlock samsung galaxy s6 edge plus nougat 7.0 thành công 100% | Page 3 | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo |

Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt quảng cáo | Đặt chữ quảng cáo | Đặt quảng cáo

Mở mạng unlock samsung galaxy s6 edge plus nougat 7.0 thành công 100%

Thảo luận trong 'Dịch vụ Unlock ,Nạp Tiếng Việt ,Thay kính ...' bắt đầu bởi ATF, 29/5/17.

 1. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Unlock S6 edge+ T-Mobile thêm 1 chú

  upload_2018-6-14_18-9-38.png
   
 2. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Reading phone info...
  Model: SM-G928T
  Android version: 7.0
  PDA version: G928TUVU4EQJ3
  CSC version: G928TTMB4EQJ3
  Phone version: G928TUVU4EQJ3
  Product code: SM2G928TZDATMB
  CSC country code: USA
  CSC sales code: TMB
  Phone SN: R58GC1KLZNE
  IMEI: 3525670743xxxxx
  HW version: REV1.0
  RF cal date: 20151223
  Chip name: EXYNOS7420
  Modem board: SHANNON333
  Security patch: 2017-10-01
  Boot Warranty bit: 1
  Checking Super user right... true
  Reading NV data... OK
  Checking NV data... OK
  Initialization zTool... OK
  Running zTool, please wait... OK
  HWID: A8 8D B8 0F 75 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Calculating... OK
  Unlocking... OK
  Writing NV data... OK
  Rebooting phone... OK
  Unlock done

  upload_2018-6-20_17-58-48.jpeg
   
 3. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Unlock ok thêm 1 em Galaxy S6 Docomo

  Operation: Unlock
  Selected model: SC-05G
  Selected port: COM214 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
  Software version: 33.2

  Reading phone info...
  Reading IMEI... OK
  IMEI: 3575680629xxxxx
  Unlocking... OK
  Reseting... OK
  Unlock done
   
 4. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Thêm 1 em S6 edge T-Mobile

  Screenshot_20180719-103130.png

  Screenshot_20180719-111206.png
   
 5. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Unlock ok thêm 1 em Galaxy S6 edge ATT G928A

  CP version: G928AUCU5ARA1
  Phone SN: R38G80D6P2Z
  IMEI: 3535130710xxxxx
  Unique number: 0715F7BA08680336
  Searching Samsung diag port... detected COM175
  Reading phone info... OK
  CP version: G928AUCU5ARA1
  CP build: Jan 9 2018 18:45:11
  Reading data from phone... OK
  Reading NV data... OK
  Modem board: SHANNON333
  Checking NV data... OK
  Calculating... OK
  Please wait, calculating codes... OK (time - 00:00:00)
  Freeze code: 62514xxx
  NET lock: 52808xxx

  upload_2018-9-13_14-52-25.jpeg
   
 6. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Unlock Galaxy S6 Active G890A thành công thêm một em

  Reading phone info...
  Model: SM-G890A
  AP version: G890AUCU3BOJE
  CSC version: G890AATT3BOJE
  CP version: G890AUCU3BOJE
  Product code: SM2G890AZAAATT
  Phone SN: R38G90MYACM
  IMEI: 35935606271xxxx
  Unique number: 0715F758D4BA0B3A
  Reading IMEI... OK
  IMEI: 35935606271xxxx (SIGN: OK)
  Checking hash file... OK
  Reading data from phone... OK
  HWID: 48 FC B7 4E 77 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Modem board: SHANNON333
  Please wait, calculating codes... OK (time - 00:00:00)
  Freeze code: 85957195
  NET lock: 97080730
   
 7. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Unlock S6 ATT G920A

  Reading phone info...
  Model: SM-G925A
  AP version: G925AUCS6EQE1
  CSC version: G925AATT6EQE1
  CP version: G925AUCS6EQE1
  Product code: ATT
  Phone SN: R38H10RXXXX
  IMEI: 3597060622XXXXX
  Unique number: 1115FBE30F700302
  Searching Samsung diag port... detected COM243
  Reading phone info... OK
  CP version: G925AUCS6EQE1
  CP build: May 3 2017 13:47:24
  Reading data from phone... OK
  Reading NV data... OK
  Modem board: SHANNON333
  Checking NV data... OK
  Calculating... OK
  Please wait, calculating codes... OK (time - 00:00:00)
  Freeze code: 40684959
  NET lock: 51639397
   
 8. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Unlock S6 edge Plus T-Mobile

  Reading phone info...
  Model: SM-G928T
  Android version: 7.0
  PDA version: G928TUVS5ERC1
  CSC version: G928TTMB5ERC1
  Phone version: G928TUVS5ERC1
  Product code: SM2G928TZDATMB
  CSC country code: USA
  CSC sales code: TMB
  Phone SN: R58H126BYML
  IMEI: 3525670746xxxxx
  HW version: REV1.0
  RF cal date: 20160119
  Chip name: EXYNOS7420
  Modem board: SHANNON333
  Security patch: 2018-03-01
  Boot Warranty bit: 1
  Checking Super user right... true
  Reading NV data... OK
  Checking NV data... OK
  Initialization zTool... OK
  Running zTool, please wait... OK
  HWID: A8 01 D2 6D 0D 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Calculating... OK
  Unlocking... OK
  Writing NV data... OK
  Rebooting phone... OK
  Unlock done
   
 9. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Reading phone info...
  Model: SM-G925T
  Android version: 5.1.1
  PDA version: G925TUVU2COF6
  CSC version: G925TTMB2COF6
  Phone version: G925TUVU2COF6
  Product code: SM-G925TZWATMB
  CSC country code: USA
  CSC sales code: TMB
  Phone SN: R58G405xxxx
  IMEI: 3595210621xxxxx
  HW version: REV0.2
  RF cal date: 20150403
  Chip name: EXYNOS7420
  Modem board: SHANNON333
  Boot Warranty bit: 0
  Checking Super user right... true
  Reading NV data... OK
  Checking NV data... OK
  Initialization zTool... OK
  Running zTool, please wait... OK
  HWID: 88 CC D0 6D 16 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Calculating... OK
  Unlocking... OK
  Writing NV data... OK
  Rebooting phone... OK
  Unlock done
   
 10. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Unlock S6 edge Canada G925W8

  Reading phone info...
  Model: SM-G920W8
  AP version: FA50_G920W8VLU6ARA1
  CSC version: NONE
  CP version: G920W8VLU6ARA1
  Phone SN: RF8HB278JPX
  IMEI: 3515590795XXXXX
  Unique number: 10160AEDAF2C2503
  Reading IMEI... OK
  IMEI: 351559079521308 (SIGN: OK)
  Checking hash file... OK
  Reading data from phone... OK
  HWID: 38 F0 55 CF 8E 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Modem board: SHANNON333
  Please wait, calculating codes... OK (time - 00:00:00)
  Freeze code: 03686xxx
  NET lock: 80864xxx
   
 11. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Unlock S6 edge T-Mobile G925T

  Reading phone info...
  Model: SM-G925T
  Android version: 7.0
  PDA version: G925TUVS6FRA3
  CSC version: G925TTMB6FRA3
  Phone version: G925TUVS6FRA3
  Product code: SM-G925TZKETMB
  CSC country code: USA
  CSC sales code: TMB
  Phone SN: R58G60Lxxxx
  IMEI: 3597170607xxxxx
  HW version: REV0.2
  RF cal date: 20150609
  Chip name: EXYNOS7420
  Modem board: SHANNON333
  Security patch: 2018-01-01
  Boot Warranty bit: 0
  SIM State: NETWORK_LOCKED
  Checking Super user right... true
  Reading NV data... OK
  Checking NV data... OK
  Initialization zTool... OK
  Running zTool, please wait... OK
  HWID: 88 2E 91 6D 54 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Calculating... OK
  Unlocking... OK
  Writing NV data... OK
  Rebooting phone... OK
  Unlock done
   
 12. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Searching ADB device Please wait..
  Device Detected...
  SELinux := Enforcing
  model:= SM-G920T
  Android Version:= 6.0.1
  Description Version:= zerofltetmo-user 6.0.1 MMB29K G920TUVU5EPK5 release-keys
  Platform:= exynos5 [ samsungexynos7420 ] [ SHANNON333 ]
  Baseband:= G920TUVU5EPK5
  VER:= G920TUVU5EPK5/G920TTMB5EPK5/G920TUVU5EPK5/G920TUVU5EPK5
  Carrier := TMB_USA
  Knox Warranty := Void
  Security Patch := 01-11-2016
  ABI:= arm64-v8a SDK Ver:= 23
  Network Mode := LTE
  Simstatus:= NETWORK_LOCKED
  ANDROID-ID = 02157df2d5a7d003_000012AD96
  SU Version..2.74:SUPERSU
  Device is Secure Rooted..uid=0
  System Permission is Read/Write...
  SAMSUNG ALL TMB UNLOCKING STARTED...
  Checking Data...
  Waiting for Loader...
  Loader Ok...
  Direct Unlock Success
  Searching ADB device Please wait..
  Device Detected...
  SELinux := Enforcing
  model:= SM-G920T
  Android Version:= 6.0.1
  Description Version:= zerofltetmo-user 6.0.1 MMB29K G920TUVU5EPK5 release-keys
  Platform:= exynos5 [ samsungexynos7420 ] [ SHANNON333 ]
  Baseband:= G920TUVU5EPK5
  VER:= G920TUVU5EPK5/G920TTMB5EPK5/G920TUVU5EPK5/G920TUVU5EPK5
  Carrier := TMB_USA
  Knox Warranty := Void
  Security Patch := 01-11-2016
  ABI:= arm64-v8a SDK Ver:= 23
  Network Mode := LTE
  Simstatus:= NETWORK_LOCKED
  ANDROID-ID = 02157df2d5a7d003_000012AD96
  SU Version..2.74:SUPERSU
  Device is Secure Rooted..uid=0
  System Permission is Read/Write...
  SAMSUNG ALL TMB UNLOCKING STARTED...
  Checking Data...
  Waiting for Loader...
  Loader Ok...
  Direct Unlock Success
   
 13. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 6,489
  Cảm ơn: 420
  Điểm: 54
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Android version: 7.0
  PDA version: G928TUVU4EQG3
  CSC version: G928TTMB4EQG3
  Phone version: G928TUVU4EQG3
  Product code: SM2G928TZDATMB
  CSC country code: USA
  CSC sales code: TMB
  Phone SN: R58GB32xxxx
  IMEI: 35256707410xxxx
  HW version: REV1.0
  RF cal date: 20151128
  Chip name: EXYNOS7420
  Modem board: SHANNON333
  Security patch: 2017-07-01
  Boot Warranty bit: 0
  Checking Super user right... true
  Reading NV data... OK
  Checking NV data... OK
  Initialization zTool... OK
  Running zTool, please wait... OK
  HWID: A8 F4 CD 8D F6 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Calculating... OK
  Unlocking... OK
  Writing NV data... OK
  Rebooting phone... OK
  Unlock done
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)