Moto X Style XT1570 ( nội địa China) Flash Tiếng Việt/CH Play Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Moto X Style XT1570 ( nội địa China) Flash Tiếng Việt/CH Play Ok !

Thảo luận trong 'Motorola' bắt đầu bởi Taki7610™, 11/4/16.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  - Máy nội địa múc cái ăn luôn :D
  Mã:
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot getvar all
  (bootloader) version: 0.5
  (bootloader) version-bootloader: moto-msm8992-A0.42
  (bootloader) product: clark
  (bootloader) board: clark
  (bootloader) secure: no
  (bootloader) hwrev: 0x83C0
  (bootloader) radio: 0x3
  (bootloader) emmc: 64GB Toshiba REV=07 PRV=00 TYPE=57 PNM=064G38
  (bootloader) ram[0]: 3072MB SK Hynix S8 SDRAM DIE=6Gb M5=x6 M6=x3 M7=x0
  (bootloader) ram[1]: M8=x3B
  (bootloader) cpu: MSM8992
  (bootloader) serialno: T005300JOK
  (bootloader) cid: 0xDEAD
  (bootloader) channelid: 0xDEAD
  (bootloader) uid: B10F56001E000000000000000000
  (bootloader) unlocked: Not supported
  (bootloader) securestate: Engineering
  (bootloader) iswarrantyvoid: Not supported
  (bootloader) mot_sst: 1
  (bootloader) max-download-size: 536870912
  (bootloader) reason: Reboot mode set to fastboot
  (bootloader) imei: 000000000000000
  (bootloader) meid:
  (bootloader) date: 01-01-1970
  (bootloader) sku: 000000000000000
  (bootloader) battid:
  (bootloader) iccid:
  (bootloader) cust_md5:
  (bootloader) max-sparse-size: 268435456
  (bootloader) current-time: "Sat Aug 22 14:53:25 UTC 2015"
  (bootloader) ro.build.fingerprint[0]: motorola/clark_retcn_ds/clark_ds:5
  (bootloader) ro.build.fingerprint[1]: .1.1/LPH23.145-7/7:user/release-ke
  (bootloader) ro.build.fingerprint[2]: ys
  (bootloader) ro.build.version.full[0]: Blur_Version.23.11.7.clark_retcn_
  (bootloader) ro.build.version.full[1]: ds.retcn.en.CN
  (bootloader) ro.build.version.qcom: <not found>
  (bootloader) version-baseband[0]: M8992_1255314.13.01.76R SUPER_CHINA+SU
  (bootloader) version-baseband[1]: PER_CHINA
  (bootloader) kernel.version[0]: Linux version 3.10.49-perf-gbf6c109 (hud
  (bootloader) kernel.version[1]: [email protected]) (gcc version 4.9.x-goog
  (bootloader) kernel.version[2]: le 20140827 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP
  (bootloader) kernel.version[3]: PREEMPT Sat Aug 22 09:55:43 CDT 2015
  (bootloader) sbl1.git: git=MBM-NG-VA0.42-0-g8cea836
  (bootloader) rpm.git: git=90a41be
  (bootloader) tz.git: git=16279de-dirty
  (bootloader) hyp.git: git=16279de-dirty
  (bootloader) sdi.git: git=52a3f93
  (bootloader) pmic.git: git=MBM-NG-VA0.42-0-g8cea836
  (bootloader) aboot.git: git=MBM-NG-VA0.42-0-g9451d65e
  (bootloader) qe: qe 1/1
  (bootloader) frp-state: no protection (0)
  (bootloader) ro.carrier: retcn
  all: listed above
  finished. total time: 0.168s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot reboot
  rebooting...
  finished. total time: 0.003s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>adb reboot bootloader
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash boot C:\Users\Win_64\Downl
  oads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.
  xml\boot.img
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'boot' (40960 KB)...
  OKAY [ 1.106s]
  writing 'boot'...
  OKAY [ 0.245s]
  finished. total time: 1.356s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash bootloader C:\Users\Win_64
  \Downloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAUL
  T_CFC.xml\bootloader.img
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'bootloader' (2699 KB)...
  OKAY [ 0.130s]
  writing 'bootloader'...
  (bootloader) flashing aboot ...
  (bootloader) flashing sbl1 ...
  (bootloader) flashing pmic ...
  (bootloader) flashing rpm ...
  (bootloader) flashing tz ...
  (bootloader) flashing hyp ...
  (bootloader) flashing sdi ...
  OKAY [ 0.084s]
  finished. total time: 0.223s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash recovery C:\Users\Win_64\D
  ownloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_
  CFC.xml\recovery.img
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'recovery' (41040 KB)...
  OKAY [ 1.110s]
  writing 'recovery'...
  OKAY [ 0.254s]
  finished. total time: 1.373s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.0
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (261600 KB)...
  OKAY [ 6.821s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 4.274s]
  finished. total time: 11.101s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.1
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (251387 KB)...
  OKAY [ 6.519s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 3.722s]
  finished. total time: 10.248s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.2
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (256163 KB)...
  OKAY [ 6.625s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 4.761s]
  finished. total time: 11.393s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.3
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (259804 KB)...
  OKAY [ 6.744s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 5.149s]
  finished. total time: 11.900s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.4
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (260425 KB)...
  OKAY [ 6.772s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 5.327s]
  finished. total time: 12.107s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.5
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (247396 KB)...
  OKAY [ 6.429s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 5.194s]
  finished. total time: 11.630s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.6
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (257578 KB)...
  OKAY [ 6.673s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 5.345s]
  finished. total time: 12.024s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.7
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (257301 KB)...
  OKAY [ 6.692s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 4.370s]
  finished. total time: 11.069s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.8
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (262140 KB)...
  OKAY [ 6.853s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 4.952s]
  finished. total time: 11.812s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.9
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (217928 KB)...
  OKAY [ 5.657s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 4.637s]
  finished. total time: 10.300s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot reboot
  rebooting...
  finished. total time: 0.004s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !