Motorola Droid Turbo 2 XT1585 Treo Flash Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Motorola Droid Turbo 2 XT1585 Treo Flash Ok !

Thảo luận trong 'Motorola' bắt đầu bởi Taki7610™, 16/4/16.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  - Máy treo giải thoát cho em nó về ăn giỗ Vua Hùng luôn :D
  Mã:
  Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
  Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash boot C:\Users\Win
  _64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\boot.img
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'boot' (40960 KB)...
  OKAY [ 1.100s]
  writing 'boot'...
  OKAY [ 1.542s]
  finished. total time: 2.644s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash bootloader C:\Use
  rs\Win_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\bootl
  oader.img
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'bootloader' (2781 KB)...
  OKAY [ 0.090s]
  writing 'bootloader'...
  (bootloader) flashing aboot ...
  (bootloader) flashing sbl1 ...
  (bootloader) flashing pmic ...
  (bootloader) flashing rpm ...
  (bootloader) flashing tz ...
  (bootloader) flashing hyp ...
  (bootloader) flashing sdi ...
  OKAY [ 1.510s]
  finished. total time: 1.602s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash recovery C:\Users
  \Win_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\recover
  y.img
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'recovery' (41040 KB)...
  OKAY [ 1.085s]
  writing 'recovery'...
  OKAY [ 1.563s]
  finished. total time: 2.653s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.0
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (256893 KB)...
  OKAY [ 6.629s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 9.300s]
  finished. total time: 15.933s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.1
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (255974 KB)...
  OKAY [ 6.655s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 7.912s]
  finished. total time: 14.570s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.2
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (259709 KB)...
  OKAY [ 6.720s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 7.838s]
  finished. total time: 14.561s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system
  error: neither -p product specified nor ANDROID_PRODUCT_OUT set
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system
  error: neither -p product specified nor ANDROID_PRODUCT_OUT set
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.3
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (252798 KB)...
  OKAY [ 6.568s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 7.664s]
  finished. total time: 14.236s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.4
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (255535 KB)...
  OKAY [ 6.604s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 8.186s]
  finished. total time: 14.795s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.5
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (257577 KB)...
  OKAY [ 6.632s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 7.767s]
  finished. total time: 14.402s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.6
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (255058 KB)...
  OKAY [ 6.619s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 8.642s]
  finished. total time: 15.266s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.7
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (256897 KB)...
  OKAY [ 6.686s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 7.743s]
  finished. total time: 14.435s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.8
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (256187 KB)...
  OKAY [ 6.597s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 8.336s]
  finished. total time: 14.936s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.9
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (258048 KB)...
  OKAY [ 6.627s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 7.608s]
  finished. total time: 14.240s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.10
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (257011 KB)...
  OKAY [ 6.622s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 7.892s]
  finished. total time: 14.516s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.11
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (256325 KB)...
  OKAY [ 6.583s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 7.766s]
  finished. total time: 14.353s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.12
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (253342 KB)...
  OKAY [ 6.468s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 7.996s]
  finished. total time: 14.468s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.13
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (256753 KB)...
  OKAY [ 6.629s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 7.713s]
  finished. total time: 14.345s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
  in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
  g_sparsechunk.14
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (129580 KB)...
  OKAY [ 3.351s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 7.174s]
  finished. total time: 10.528s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot erase cache
  erasing 'cache'...
  OKAY [ 0.031s]
  finished. total time: 0.032s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot erase userdata
  erasing 'userdata'...
  OKAY [ 3.023s]
  finished. total time: 3.025s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot
  rebooting...
  finished. total time: 0.003s
  C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>
  [​IMG][​IMG][​IMG]
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   
  : XT1585
 2. hoangnn

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 28/4/16
  Bài viết: 1
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Bạn ơi bạn có xài droid turbo 2 cho mình hỏi 1 chút nhé, có phải màn hình turbo 2 nó k đc phẳng như các máy khác không? K biết máy bạn thế nào, chứ máy mình nếu tắt màn hình thì lúc nhìn các vật phản chiếu trong đt cảm giác hình ảnh bị méo mó k đc thẳng, giống như lúc còn bé đi vào nhà cười xem mấy cái gương ấy.
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !