n7100 không đăng ký vào mạng được repair imei -seri -unlock | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

n7100 không đăng ký vào mạng được repair imei -seri -unlock

Thảo luận trong 'ASANSAM' bắt đầu bởi ngocdiemmobile, 20/12/13.

 1. ngocdiemmobile

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 11/9/13
  Bài viết: 228
  Cảm ơn: 82
  Điểm: 20
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  2013/12/20 - 11:46:31 : -----------------------------------------------------------------------------------------------
  2013/12/20 - 11:46:31 : Turn-on the Phone Goto 'Settings > Application > Development'
  2013/12/20 - 11:46:31 : And Check 'Usb Debugging' Then Connect Usb Cable To Phone And Install Needed Driver.
  2013/12/20 - 11:46:31 : -----------------------------------------------------------------------------------------------
  2013/12/20 - 11:46:31 : Prepairing ...
  2013/12/20 - 11:46:37 : OK
  2013/12/20 - 11:46:37 : Device Found!
  2013/12/20 - 11:46:37 : Reading Phone Informations ...
  2013/12/20 - 11:46:37 :
  2013/12/20 - 11:46:37 : Model : GT-N7100
  2013/12/20 - 11:46:37 : Android Version : 4.1.1
  2013/12/20 - 11:46:37 : PDA Version : N7100XXALIE
  2013/12/20 - 11:46:37 : CS Version : N7100OLBALI9
  2013/12/20 - 11:46:37 : Phone Version : N7100DXALI9
  2013/12/20 - 11:46:37 : IMEI : NULL
  2013/12/20 - 11:46:37 : Checking Root ...
  2013/12/20 - 11:46:37 : OK
  2013/12/20 - 11:46:38 : Phone Root OK. Continue..
  2013/12/20 - 11:46:38 : Reading Data From Phone ...
  2013/12/20 - 11:46:44 : OK
  2013/12/20 - 11:47:06 : OK
  2013/12/20 - 11:47:06 : Prepairing Phone ...
  2013/12/20 - 11:47:14 : OK
  2013/12/20 - 11:47:14 : Disabling Security ...
  2013/12/20 - 11:47:17 : Done!
  2013/12/20 - 11:47:17 : Rebooting...
  2013/12/20 - 11:47:17 : OK!
  2013/12/20 - 11:47:17 :
  2013/12/20 - 11:47:17 : Now Remove USB Cable then Insert Micro UART Cable to Phone to Continue..
  2013/12/20 - 11:47:17 :
  2013/12/20 - 11:47:17 : Delay 40 Seconds...
  2013/12/20 - 11:47:58 : Searching for phone on COM87 ...
  2013/12/20 - 11:51:20 : -----------------------------------------------------------------------------------------------
  2013/12/20 - 11:51:20 : Turn-on the Phone Goto 'Settings > Application > Development'
  2013/12/20 - 11:51:20 : And Check 'Usb Debugging' Then Connect Usb Cable To Phone And Install Needed Driver.
  2013/12/20 - 11:51:20 : -----------------------------------------------------------------------------------------------
  2013/12/20 - 11:51:20 : Prepairing ...
  2013/12/20 - 11:51:24 : OK
  2013/12/20 - 11:51:24 : Device Found!
  2013/12/20 - 11:51:24 : Reading Phone Informations ...
  2013/12/20 - 11:51:24 :
  2013/12/20 - 11:51:24 : Model : GT-N7100
  2013/12/20 - 11:51:24 : Android Version : 4.1.1
  2013/12/20 - 11:51:24 : PDA Version : N7100XXALIE
  2013/12/20 - 11:51:24 : CS Version : N7100OLBALI9
  2013/12/20 - 11:51:24 : Phone Version : N7100DXALI9
  2013/12/20 - 11:51:25 : IMEI : NULL
  2013/12/20 - 11:51:25 : Checking Root ...
  2013/12/20 - 11:51:25 : OK
  2013/12/20 - 11:51:25 : Phone Root OK. Continue..
  2013/12/20 - 11:51:26 : Disabling Security ...
  2013/12/20 - 11:51:35 : Done!
  2013/12/20 - 11:51:35 : Rebooting...
  2013/12/20 - 11:51:36 : OK!
  2013/12/20 - 11:51:36 :
  2013/12/20 - 11:51:36 : Now Remove USB Cable then Insert Micro UART Cable to Phone to Continue..
  2013/12/20 - 11:51:36 :
  2013/12/20 - 11:51:36 : Delay 40 Seconds...
  2013/12/20 - 11:52:17 : Searching for phone on COM105 ...
  2013/12/20 - 11:52:29 : Phone Found
  2013/12/20 - 11:52:29 : Reading Data from phone...
  2013/12/20 - 11:52:29 : Model : GT-N7100
  2013/12/20 - 11:52:29 : S/W Version : N7100XXALIE
  2013/12/20 - 11:52:29 : Unique ID : CVTF7D9BD5DBDCF
  2013/12/20 - 11:52:29 : Memory ID : -
  2013/12/20 - 11:52:30 : IMEI : none
  2013/12/20 - 11:52:30 : MSL Addr : 0000000000
  2013/12/20 - 11:52:30 :
  2013/12/20 - 11:52:30 : Verifying MSL ...
  2013/12/20 - 11:52:30 : OK
  2013/12/20 - 11:52:30 : Bypassing MSL ...
  2013/12/20 - 11:52:30 : OK
  2013/12/20 - 11:52:30 : Writing IMEI ...
  2013/12/20 - 11:52:31 : OK
  2013/12/20 - 11:52:31 : Reset Done!
  2013/12/20 - 11:52:31 : Operation Completed
  2013/12/20 - 11:52:31 : Operation Time: 00:01:12
  2013/12/20 - 11:52:31 :
  2013/12/20 - 11:52:59 : -----------------------------------------------------------------------------------------------
  2013/12/20 - 11:52:59 : Turn-on the Phone Goto 'Settings > Application > Development' And Check
  2013/12/20 - 11:52:59 : 'Usb Debugging' Then Connect Usb Cable To Phone And Install Needed Driver.
  2013/12/20 - 11:52:59 : -----------------------------------------------------------------------------------------------
  2013/12/20 - 11:52:59 : Prepairing ...
  2013/12/20 - 11:53:04 : OK
  2013/12/20 - 11:53:13 : Device Found!
  2013/12/20 - 11:53:13 : Reading Phone Informations ...
  2013/12/20 - 11:53:13 :
  2013/12/20 - 11:53:13 : Model : GT-N7100
  2013/12/20 - 11:53:13 : Android Version : 4.1.1
  2013/12/20 - 11:53:14 : PDA Version : N7100XXALIE
  2013/12/20 - 11:53:14 : CS Version : N7100OLBALI9
  2013/12/20 - 11:53:14 : Phone Version : N7100DXALI9
  2013/12/20 - 11:53:14 : IMEI : NULL
  2013/12/20 - 11:53:14 : S/N : R31C91ALCMV
  2013/12/20 - 11:53:14 : Checking Root ...
  2013/12/20 - 11:53:14 : OK
  2013/12/20 - 11:53:14 : Phone Root OK. Continue..
  2013/12/20 - 11:53:14 : Repairing S/N ...
  2013/12/20 - 11:53:14 : OK..
  2013/12/20 - 11:53:15 : OK..
  2013/12/20 - 11:53:15 : OK
  2013/12/20 - 11:53:15 : Rebooting...
  2013/12/20 - 11:53:15 : OK!
  2013/12/20 - 11:53:15 : Operation Completed
  2013/12/20 - 11:53:15 : Operation Time: 00:00:16
  2013/12/20 - 11:53:15 :
  2013/12/20 - 11:54:38 : -----------------------------------------------------------------------------------------------
  2013/12/20 - 11:54:38 : Turn-on the Phone Goto 'Settings > Application > Development'
  2013/12/20 - 11:54:38 : And Check 'Usb Debugging' Then Connect Usb Cable To Phone And Install Needed Driver.
  2013/12/20 - 11:54:38 : -----------------------------------------------------------------------------------------------
  2013/12/20 - 11:54:38 : Prepairing ...
  2013/12/20 - 11:54:43 : OK
  2013/12/20 - 11:54:43 : Device Found!
  2013/12/20 - 11:54:43 : Reading Phone Informations ...
  2013/12/20 - 11:54:43 :
  2013/12/20 - 11:54:44 : Model : GT-N7100
  2013/12/20 - 11:54:44 : Android Version : 4.1.1
  2013/12/20 - 11:54:44 : PDA Version : N7100XXALIE
  2013/12/20 - 11:54:44 : CS Version : N7100OLBALI9
  2013/12/20 - 11:54:44 : Phone Version : N7100DXALI9
  2013/12/20 - 11:54:44 : IMEI : NULL
  2013/12/20 - 11:54:44 : Checking Root ...
  2013/12/20 - 11:54:44 : OK
  2013/12/20 - 11:54:44 : Phone Root OK. Continue..
  2013/12/20 - 11:54:45 : Disabling Security ...
  2013/12/20 - 11:54:55 : Done!
  2013/12/20 - 11:54:55 : Rebooting...
  2013/12/20 - 11:54:56 : OK!
  2013/12/20 - 11:54:56 :
  2013/12/20 - 11:54:56 : Now Remove USB Cable then Insert Micro UART Cable to Phone to Continue..
  2013/12/20 - 11:54:56 :
  2013/12/20 - 11:54:56 : Delay 40 Seconds...
  2013/12/20 - 11:55:36 : Searching for phone on COM105 ...
  2013/12/20 - 11:55:36 : Phone Found
  2013/12/20 - 11:55:36 : Reading Data from phone...
  2013/12/20 - 11:55:37 : Model : GT-N7100
  2013/12/20 - 11:55:37 : S/W Version : N7100XXALIE
  2013/12/20 - 11:55:37 : Unique ID : CVTF7D9BD5DBDCF
  2013/12/20 - 11:55:37 : Memory ID : -
  2013/12/20 - 11:55:37 : IMEI : 35569605178517
  2013/12/20 - 11:55:37 : MSL Addr : 0000000000
  2013/12/20 - 11:55:37 :
  2013/12/20 - 11:55:37 : Verifying MSL ...
  2013/12/20 - 11:55:37 : OK
  2013/12/20 - 11:55:37 : Bypassing MSL ...
  2013/12/20 - 11:55:37 : OK
  2013/12/20 - 11:55:37 : Unlocking ...
  2013/12/20 - 11:55:43 : Fail!
  2013/12/20 - 11:55:43 : Failed to Unlocking(0)
  2013/12/20 - 11:55:43 : Operation Completed
  2013/12/20 - 11:55:43 : Operation Time: 00:01:06
  2013/12/20 - 11:55:43 :
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !