N95 RM-320 Flash Tiếng Việt Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

N95 RM-320 Flash Tiếng Việt Ok !

Thảo luận trong 'ATF BOX' bắt đầu bởi Taki7610™, 7/8/13.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mã:
  Number of Image Files: 3
  
  Processing Image File : 
   RM-320_35.0.001_PR.C0R
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed  : 51000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  APE PHONE Type : BB5
  APE ALGORITHM : OMAP2420 UNISTORE-II-1.5.1 ALG
  Number of Blocks : 441
  Entry Point: 0x026E
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00030000
  
  Processing Image File : 
   RM-320_35.0.001_PR.v18
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  APE PHONE Type : BB5
  APE ALGORITHM : OMAP2420 UNISTORE-II-1.5.1 ALG
  Number of Blocks : 55
  Entry Point: 0x0159
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00030000
  
  Processing Image File : 
   RM320_31.0.002_025_xxx_U01_uda.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 19500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  APE PHONE Type : BB5
  APE ALGORITHM : OMAP2420 UNISTORE-II-1.5.1 ALG
  Number of Blocks : 210
  Entry Point: 0x00D7
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00030000
  
  []: Found 1 active devices.
  [Nokia N95 8GB USB Phonet]: Opening Connection
  [Nokia N95 8GB USB Phonet]: Port opened OK!
  
  SW: V 06wk41v64.1 26-09-08 RM-320 (c) Noki
  IMEI: 351959032337950
  CONFIG KEY  : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
   START FULL PM BACKUP
  Please Wait...
  Reading : PM 0~400... OK!
   FULL PM Backup Saved to:
   C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\351959032337950\USB_FULL_BACKUP_V 06wk41v64.1 26-09-08 RM-320 (c) Noki_351959032337950_Not Locked_94654.pm
  
  
  Reading Battery Value : 3896 mV
  CMT_NPC_IMEI        : 351959032337950
  CMT_PRODUCT_TYPE   : RM-320
  CMT_PRODUCT_CODE  : 0555180
  SW_CORE_VERSION    : 31.0.015
  SW_VARIANT_VERSION : 31.0.01512.01
  CMT_RAP_PUBLIC_ID   : 12300114B87B005223E3942BBA25F4D8918EB6DA
  CMT_ROOT_HASH     : CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
  CMT_PAPUBKEYS_HASH : 9C5EA53A1F6DBD7DF955715E780159991B4B6EA4
  APE_ASIC_ID         : 24200022
  APE_ROOT_HASH     : BA8710A7E1CD5A2909B9A875DB27AA24
  APE_PAPUBKEYS_HASH : 9C5EA53A1F6DBD7DF955715E780159991B4B6EA4
  
  ADL_SERVER: PROCESSING RM-320_35.0.001_PR.C0R
  ADL_SERVER: CMT CERTIFICATE BLOCK FOUND
  ADL_SERVER: CMT DATA BLOCKS FOUND
  ADL_SERVER: CONSOLIDATING CMT BLOCKS
  ADL_SERVER: APE CERTIFICATE BLOCK FOUND
  ADL_SERVER: APE DATA BLOCKS FOUND
  ADL_SERVER: PASUBTOC BLOCK FOUND
  
  BB5 ADL Loader Start Up... (Please Wait...)
  Found Nokia BB5 ADL Loader USB Generic...
  
  =======================================================
  Processing : RM-320_35.0.001_PR.C0R
  =======================================================
  
  Partition Block Found
   >> Partition Version  : 00010000
   >> Spare        : FFFFFFFF
   >> Number of Partitions : 00000004
   >> Partition 1     : COPIEDOS 
   >> Partition 2     : DEMANDONOS 
   >> Partition 3     : FILESYSTEM 
   >> Partition 4     : FILESYSTEM1 
  Partition Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  Erase Block Found
   >> Erasing area 0x00080000 - 0x007CF385, Type: NOR , Subsystem: CMT
   >> Erasing area 0x00000000 - 0x0005FFFF, Type: NOR , Subsystem: CMT
   >> Erasing area 0x00880000 - 0x00FDFFFF, Type: NOR , Subsystem: CMT
   >> Erasing area 0x00000200 - 0x0000AFFF, Type: NAND, Subsystem: APE
   >> Erasing area 0x0000B800 - 0x000AFFFF, Type: NAND, Subsystem: APE
   >> Erasing area 0x00000000 - 0x00000FFF, Type: NAND, Subsystem: APE
   >> Erasing area 0x0000D800 - 0x0000E9FF, Type: NAND, Subsystem: APE
   >> Erasing area 0x00080000 - 0x000BFFFF, Type: NAND, Subsystem: APE
   >> Erasing area 0x000E0000 - 0x0045FFFF, Type: NAND, Subsystem: APE
   >> Erasing area 0x004C0000 - 0x0073FFFF, Type: NAND, Subsystem: APE
   >> Erasing area 0x00A40000 - 0x06F3FFFF, Type: NAND, Subsystem: APE
  Erase Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  Data Block Found : 441 Blocks
  >> CMT Rootkey Hash CERT : NOLO
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [9C5EA53A1F6DBD7DF955715E780159991B4B6EA4]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  >> APE Rootkey Hash CERT : X-LOADER
  >> APE Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> APE Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> APE Rootkey Hash CERT : X-LOADER
  >> APE Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> APE Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> APE Rootkey Hash CERT : SOS+XZIP
  >> APE Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> APE Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [9C5EA53A1F6DBD7DF955715E780159991B4B6EA4]
  >> APE Rootkey Hash CERT : SOS+UPDAPP
  >> APE Rootkey Hash CERT : SOS+CORE
  >> APE Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS
  Continue Flash Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  
  =======================================================
  Processing : RM-320_35.0.001_PR.v18
  =======================================================
  
  Partition Block Found
   >> Partition Version  : 00010000
   >> Spare        : FFFFFFFF
   >> Number of Partitions : 00000004
   >> Partition 1     : COPIEDOS 
   >> Partition 2     : DEMANDONOS 
   >> Partition 3     : FILESYSTEM 
   >> Partition 4     : FILESYSTEM1 
  Partition Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  Erase Block Found
   >> Erasing area 0x05140000 - 0x06F3FFFF, Type: NAND, Subsystem: APE
  Erase Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  Data Block Found : 55 Blocks
  >> APE Rootkey Hash CERT : SOS+ROFX
  Continue Flash Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  
  =======================================================
  Processing : RM320_31.0.002_025_xxx_U01_uda.fpsx
  =======================================================
  
  Erase Block Found
   >> Erasing area 0x06F40000 - 0x0F87FFFF, Type: NAND, Subsystem: APE
  Erase Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  Data Block Found : 210 Blocks
  Continue Flash Complete : No Error - 0 (0x00)
  
  
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:05:34
  (Booting time is NOT Included)
  
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  
  
  SW: V 06wk41v64.20 01-10-09 RM-320 (c) Nokia
  IMEI: 351959032337950
  CONFIG KEY  : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  
  ================================================
         SL1/SL2 Phone detected       
  ================================================
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  hungnguyen1702 and TeenMobile đã cảm ơn bài viết này.

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !