nhờ anh em coi giúp file apk này | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

nhờ anh em coi giúp file apk này

Thảo luận trong 'Giải đáp hỗ trợ Việt Hóa Android' bắt đầu bởi vinhkiengiang, 6/10/13.

 1. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  àyMicrosoft Windows [Version 6.1.7601]
  Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)>apktool
  d "C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\fra
  mework-res.apk"
  I: Loading resource table...
  I: Loaded.
  I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
  I: Regular manifest package...
  I: Decoding file-resources...
  I: Decoding values */* XMLs...
  I: Done.
  I: Copying assets and libs...

  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)>apktool
  b "C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\fra
  mework-res"
  W: Could not find sources
  I: Checking whether resources has changed...
  I: Building resources...
  aapt: warning: string 'StrBearerSvcNotProvisoned' has no default translation in
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framewo
  rk-res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'StrCallBarred' has no default translation in C:\Users\QUA
  NG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\res;
  found: ko
  aapt: warning: string 'StrDataMissing' has no default translation in C:\Users\QU
  ANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\res;
  found: ko
  aapt: warning: string 'StrIllegalSSOperation' has no default translation in C:\U
  sers\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-r
  es\res; found: ko
  aapt: warning: string 'StrNegativePWCheck' has no default translation in C:\User
  s\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\
  res; found: ko
  aapt: warning: string 'StrNumOfPWAttempsViolation' has no default translation in
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framew
  ork-res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'StrPwRegFailure' has no default translation in C:\Users\Q
  UANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\res
  ; found: ko
  aapt: warning: string 'StrSSErrStatus' has no default translation in C:\Users\QU
  ANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\res;
  found: ko
  aapt: warning: string 'StrSSIncompatibility' has no default translation in C:\Us
  ers\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-re
  s\res; found: ko
  aapt: warning: string 'StrSSNotAvailable' has no default translation in C:\Users
  \QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\r
  es; found: ko
  aapt: warning: string 'StrSSSubscriptionViolation' has no default translation in
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framew
  ork-res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'StrSysFailure' has no default translation in C:\Users\QUA
  NG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\res;
  found: ko
  aapt: warning: string 'StrTelesrviceNotProvisoned' has no default translation in
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framew
  ork-res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'StrUnexpectedDataValue' has no default translation in C:\
  Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-
  res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'StrUnknownSubscriber' has no default translation in C:\Us
  ers\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-re
  s\res; found: ko
  aapt: warning: string 'authentication_reject' has no default translation in C:\U
  sers\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-r
  es\res; found: en
  aapt: warning: string 'illegal_me' has no default translation in C:\Users\QUANG
  VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\res; fou
  nd: en
  aapt: warning: string 'illegal_ms' has no default translation in C:\Users\QUANG
  VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\res; fou
  nd: en
  aapt: warning: string 'imsi_unknown_hlr' has no default translation in C:\Users\
  QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\re
  s; found: en
  aapt: warning: string 'keyguard_pin_accepted' has no default translation in C:\U
  sers\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-r
  es\res; found: en
  aapt: warning: string 'limited_service' has no default translation in C:\Users\Q
  UANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\res
  ; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_missing_ruim_instructions' has no default tran
  slation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksma
  li)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_missing_ruim_message' has no default translati
  on in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\f
  ramework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_missing_ruim_message_short' has no default tra
  nslation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksm
  ali)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_pin_locked_message' has no default translation
  in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\fra
  mework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_corporate_locked_message' has no default
  translation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +ba
  ksmali)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_error_message' has no default translation
  in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\fra
  mework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_error_message_short' has no default trans
  lation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmal
  i)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_hrpd_locked_message' has no default trans
  lation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmal
  i)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_locked_message' has no default translatio
  n in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\fr
  amework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_network1_locked_message' has no default t
  ranslation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +bak
  smali)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_network2_locked_message' has no default t
  ranslation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +bak
  smali)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_network_locked_message' has no default tr
  anslation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baks
  mali)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_pin_blocked' has no default translation i
  n C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\frame
  work-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_puk_locked_instructions' has no default t
  ranslation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +bak
  smali)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_puk_locked_message' has no default transl
  ation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali
  )\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_ruim_locked_message' has no default trans
  lation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmal
  i)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_ruim_service_provider_locked_message' has no d
  efault translation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix sm
  ali +baksmali)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_sim_corporate_locked_message' has no default t
  ranslation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +bak
  smali)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_sim_error_message' has no default translation
  in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\fram
  ework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_sim_error_message_short' has no default transl
  ation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali
  )\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_sim_network_locked_message' has no default tra
  nslation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksm
  ali)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_sim_network_subset_locked_message' has no defa
  ult translation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali
  +baksmali)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_sim_pin_blocked' has no default translation in
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framew
  ork-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_sim_service_provider_locked_message' has no de
  fault translation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix sma
  li +baksmali)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_sim_sim_locked_message' has no default transla
  tion in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)
  \framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message_with_p
  assword_unlock_screen' has no default translation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop
  \viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'managed_roaming_dialog_cancel_button' has no default tran
  slation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksma
  li)\framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'managed_roaming_dialog_content' has no default translatio
  n in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\fr
  amework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'managed_roaming_dialog_ok_button' has no default translat
  ion in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\
  framework-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'mmiFdnError' has no default translation in C:\Users\QUANG
  VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\res; fo
  und: en
  aapt: warning: string 'permdesc_bluetooth_printer' has no default translation in
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framew
  ork-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'permdesc_fm_receiver' has no default translation in C:\Us
  ers\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-re
  s\res; found: en
  aapt: warning: string 'permdesc_modifyAudioDrm' has no default translation in C:
  \Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework
  -res\res; found: en
  aapt: warning: string 'permdesc_obex' has no default translation in C:\Users\QUA
  NG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\res;
  found: en
  aapt: warning: string 'permlab_bluetooth_printer' has no default translation in
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framewo
  rk-res\res; found: en
  aapt: warning: string 'permlab_fm_receiver' has no default translation in C:\Use
  rs\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res
  \res; found: en
  aapt: warning: string 'permlab_modifyAudioDrm' has no default translation in C:\
  Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-
  res\res; found: en
  aapt: warning: string 'permlab_obex' has no default translation in C:\Users\QUAN
  G VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\res; f
  ound: en
  aapt: warning: string 'unsupportedMmiCode' has no default translation in C:\User
  s\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-res\
  res; found: en
  aapt: warning: string 'wcdma_data_select_noti' has no default translation in C:\
  Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-
  res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_empty_pin_title' has no default translation in C:\
  Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-
  res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_invalid_pin_message' has no default translation in
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framew
  ork-res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_invalid_puk_message1' has no default translation i
  n C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\frame
  work-res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_invalid_puk_message2' has no default translation i
  n C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\frame
  work-res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_lockscreen_pin' has no default translation in C:\U
  sers\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-r
  es\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_lockscreen_puk' has no default translation in C:\U
  sers\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-r
  es\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_lockscreen_puk_locked_inst' has no default transla
  tion in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)
  \framework-res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_new_pin_title' has no default translation in C:\Us
  ers\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-re
  s\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_password_wrong_pin_code1' has no default translati
  on in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\f
  ramework-res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_password_wrong_pin_code2' has no default translati
  on in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\f
  ramework-res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_perso_exceed_max_retry_count' has no default trans
  lation in C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmal
  i)\framework-res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_pin_digit_error' has no default translation in C:\
  Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-
  res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_puk_digit_error' has no default translation in C:\
  Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-
  res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_success_pin_message' has no default translation in
  C:\Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framew
  ork-res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_usim_not_used' has no default translation in C:\Us
  ers\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework-re
  s\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_usim_puk_nothing' has no default translation in C:
  \Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework
  -res\res; found: ko
  aapt: warning: string 'zzz_kt_verify_pin_title' has no default translation in C:
  \Users\QUANG VINH\Desktop\viet hoa\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)\framework
  -res\res; found: ko
  I: Building apk file...
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  -
 2. CBKug

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 12/9/13
  Bài viết: 31
  Cảm ơn: 15
  Điểm: 55
  Nghề nghiệp: Quốc Sản 007
  Nơi ở: Vạn Giã
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Thức khuya dữ vậy huynh.File này Build Ok nhé a.Log kia không có phát hiện lỗi gì cả.
   
  vinhkiengiang đã cảm ơn bài này.
 3. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  làm hoài k ra tức quá. chep vô phone chuyển qua tv là cứ reset hoài. tiếng anh thì ok
   
 4. CBKug

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 12/9/13
  Bài viết: 31
  Cảm ơn: 15
  Điểm: 55
  Nghề nghiệp: Quốc Sản 007
  Nơi ở: Vạn Giã
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  THử If rồi Build lại từ đầu xem sao anh.Log trên vẫn bình thường k sao cả.A đang làm máy gì vậy ?
   
  vinhkiengiang đã cảm ơn bài này.
 5. thanhlapvn

  Admin Vietnamgsm.vn
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,296
  Cảm ơn: 5,709
  Điểm: 11,121
  Nghề nghiệp: Mobile Service
  Nơi ở: Trảng Bom-Đồng Nai
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Do gói vi thôi, đổi gói khác đi nhé
   
 6. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  máy
  máy m220l anh
   
 7. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  đã đổi nhiều gói vi từ 2.2-2.3.5 cũng vậy anh
   
 8. tedofu_katozi

  • Super Moderator
  Team VH Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 9/7/13
  Bài viết: 366
  Cảm ơn: 480
  Điểm: 5,231
  Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên
  Nơi ở: Thái Nguyên
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Gửi values gốc lên đi anh
   
  vinhkiengiang đã cảm ơn bài này.
 9. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  apk gốc nè anh
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.
   
  tedofu_katozi đã cảm ơn bài này.
 10. thanhlapvn

  Admin Vietnamgsm.vn
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,296
  Cảm ơn: 5,709
  Điểm: 11,121
  Nghề nghiệp: Mobile Service
  Nơi ở: Trảng Bom-Đồng Nai
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  nhận file qua yahoo nhé bạn!
   
  vinhkiengiang đã cảm ơn bài này.
 11. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  còn cái secmms chưa có tv. anh có rảnh làm giúp em luôn nha
   
 12. thanhlapvn

  Admin Vietnamgsm.vn
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,296
  Cảm ơn: 5,709
  Điểm: 11,121
  Nghề nghiệp: Mobile Service
  Nơi ở: Trảng Bom-Đồng Nai
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Chép lại đi nhé, coi chừng chép sót, pm làm không sót bao giờ :D
   
 13. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  chép 2 lần vẫn chưa có tv anh ơi. con hàn quốc này khó chơi quá
   
  tedofu_katozi đã cảm ơn bài này.
 14. thanhlapvn

  Admin Vietnamgsm.vn
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,296
  Cảm ơn: 5,709
  Điểm: 11,121
  Nghề nghiệp: Mobile Service
  Nơi ở: Trảng Bom-Đồng Nai
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Vậy lấy cái mms em làm đó chép vào
   
 15. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  em làm cũng vậy. làm ok hết nhưng k có tv
   
 16. tedofu_katozi

  • Super Moderator
  Team VH Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 9/7/13
  Bài viết: 366
  Cảm ơn: 480
  Điểm: 5,231
  Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên
  Nơi ở: Thái Nguyên
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Bác nói rõ bản rom của bác là bản gb hay ics?
   
 17. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  máy sámung m220l 2.2.1 anh. file framework-res.apk thì ok rồi. còn em secmms.apk. việt hóa hoài mà k có tv
   
 18. vinhkiengiang

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 8/7/13
  Bài viết: 875
  Cảm ơn: 966
  Điểm: 1,345
  Nghề nghiệp: kỹ thuật
  Nơi ở: 205 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  done. thank all anh em đã giúp
   
 19. hoangps

  Thành Viên Mới
  Làm thành viên từ:
  Bài viết: 0
  Cảm ơn: 0
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Ké hỏi xíu luôn,mấy bác cho e hỏi cái file SystemUI.apk mình repack lại kiểu nào thế nhỉ:50.jpg: bung ra với apktool chưa làm gì cả,chỉ thử repack lại thì báo lỗi luôn:2.jpg: đang tính mod cái file này 1 chút:31.jpg:
   
 20. thanhlapvn

  Admin Vietnamgsm.vn
  Làm thành viên từ: 26/6/13
  Bài viết: 2,296
  Cảm ơn: 5,709
  Điểm: 11,121
  Nghề nghiệp: Mobile Service
  Nơi ở: Trảng Bom-Đồng Nai
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  quăng cái log lên nhé bạn
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !