Nokia 2720a-2b unlock, chuyển hệ ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia 2720a-2b unlock, chuyển hệ ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi Repair_Mobile, 2/11/15.

 1. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 5,306
  Cảm ơn: 411
  Điểm: 52
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Nokia 2720a RM-520 nạp qua RM-519 Unlock + PM + Câu lọc

  Mã:
  Boot Check, Please wait...
  MCUID Response
  -------------------------------------
     MessageID : 92
     msbUPP_ID : 31
     lsbUPP_ID : 68
  -------------------------------------
  Boot OK
  
  Boot File: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\u3_2nd.fia
  DataLen : 000009D8
  Secondary Loader Sent...
  Boot OK!
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_DCT4_MUL3
  DCT4 Mess 9F MUL3 Mess 9F
  TransMode  : 03
  NumFlash   : 02
   DevAddr0  : 01
   ManuId0  : 0089 - INTEL
   DevId0   : 8981 - NU48F256
   ExtId0   : 0000
   RevId0   : 9221
   SectorSize0: 11
   Reserved0 : 00
   DevAddr1  : 02
   ManuId1  : 0000 - Flash
   DevId1   : 0001 - not used
   ExtId1   : 0000
   RevId1   : 0000
   SectorSize1: 00
   Reserved1 : 00
  ExtBUSC : AD 7E B6 1B 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 00 00
  CheckSum  : BB
  ReceiveConfigurationResponse_DCT4 - FLS1_NO_ERROR
  SearchForBootstrap_DCT4 : No Error
  Algo Match File : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\u3_intel.fia
  ALGO SENT..
  Perform AUTHENTICATION..
  MSID: 84903BE89F6B95B27787C642C0
  DecodedMSID: 84CDF1BAEF00523582AA00024D
  EncodedFAID: 611D08E108083C53F22ECCD3
  Authentication : SUCCESSFULL
  BB_RESTART : 07 FF
  MCURestart : SUCCESS
  Done!
  
  MCU: V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  IMEI: 011988003323253
  Model : Nokia 2720a-2b
  Product Serial Number: RIN334849
  Product Code     : 0589573
  Module Code     : 0204103
  Basic Production Code: 0572279
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia       V
  BT MCM Version    : 1673-46034
  MCU SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  HW Version      : 4001
  UEM Version     : 4386
  UPP Version     : 12648
  RFIC Version     : 0500
  DSP Version     : ICPR72_09w39_U
  LCD Version     : SUEZ
  Content Pack Version : Content: v_blac V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia
   ********** SIMLOCK INFO **********
  CONFIG_DATA : 3027200000000000
  PROFILE_BITS : 800000000003000B
  ASIC     : 11
  PROVIDER   : Rorges Communications;Canada [GSM]
  
    Block [1] 1:Close 2:Close
    Block [2] 1:Close 2:Close
  ST_SIMLOCK_TEST    : PASSED
  ST_LCD_TEST        : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  MASTER_CODE       : 6652143171
  PHONE_MODE       : LOCAL
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : GR0103D10126095A1F87
  DCC Ver: 001004
  Status  : OK
  
  
  Make sure you have installed the
  COMPLETE Flash Package for this Phone...
  
  Goto "Settings" --> "Nokia Settings" and verify that
  the Folder where you installed your Flash Files are
  in the "PRODUCT PATH TO SCAN" List...
  MCU: V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  IMEI: 011988003323253
  Model : Nokia 2720a-2b
  Product Serial Number: RIN334849
  Product Code     : 0589573
  Module Code     : 0204103
  Basic Production Code: 0572279
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia       V
  BT MCM Version    : 1673-46034
  MCU SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  HW Version      : 4001
  UEM Version     : 4386
  UPP Version     : 12648
  RFIC Version     : 0500
  DSP Version     : ICPR72_09w39_U
  LCD Version     : SUEZ
  Content Pack Version : Content: v_blac V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia
   ********** SIMLOCK INFO **********
  CONFIG_DATA : 3027200000000000
  PROFILE_BITS : 800000000003000B
  ASIC     : 11
  PROVIDER   : Rorges Communications;Canada [GSM]
  
    Block [1] 1:Close 2:Close
    Block [2] 1:Close 2:Close
  ST_SIMLOCK_TEST    : PASSED
  ST_LCD_TEST        : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  MASTER_CODE       : 6652143171
  PHONE_MODE       : LOCAL
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : GR0103D10126095A1F87
  DCC Ver: 001004
  Status  : OK
  
  
  MCU: V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  IMEI: 011988003323253
  Model : Nokia 2720a-2b
  Product Serial Number: RIN334849
  Product Code     : 0589573
  Module Code     : 0204103
  Basic Production Code: 0572279
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia       V
  BT MCM Version    : 1673-46034
  MCU SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  HW Version      : 4001
  UEM Version     : 4386
  UPP Version     : 12648
  RFIC Version     : 0500
  DSP Version     : ICPR72_09w39_U
  LCD Version     : SUEZ
  Content Pack Version : Content: v_blac V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia
   ********** SIMLOCK INFO **********
  CONFIG_DATA : 0010100000000000
  PROFILE_BITS : 000000000003000B
  ASIC     : 11
  PROVIDER   : Default Test Operator
  
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  ST_SIMLOCK_TEST    : PASSED
  ST_LCD_TEST        : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  MASTER_CODE       : 6652143171
  PHONE_MODE       : LOCAL
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : GR0103D10126095A1F87
  DCC Ver: 001004
  Status  : OK
  
  
  MCU: V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  IMEI: 011988003323253
  Model : Nokia 2720a-2b
  Product Serial Number: RIN334849
  Product Code     : 0589573
  Module Code     : 0204103
  Basic Production Code: 0572279
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia       V
  BT MCM Version    : 1673-46034
  MCU SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  HW Version      : 4001
  UEM Version     : 4386
  UPP Version     : 12648
  RFIC Version     : 0500
  DSP Version     : ICPR72_09w39_U
  LCD Version     : SUEZ
  Content Pack Version : Content: v_blac V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia
   ********** SIMLOCK INFO **********
  CONFIG_DATA : 0010100000000000
  PROFILE_BITS : 000000000003000B
  ASIC     : 11
  PROVIDER   : Default Test Operator
  
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  ST_SIMLOCK_TEST    : PASSED
  ST_LCD_TEST        : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  MASTER_CODE       : 6652143171
  PHONE_MODE       : LOCAL
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : GR0103D10126095A1F87
  DCC Ver: 001004
  Status  : OK
  
  
  Make sure you have installed the
  COMPLETE Flash Package for this Phone...
  
  Goto "Settings" --> "Nokia Settings" and verify that
  the Folder where you installed your Flash Files are
  in the "PRODUCT PATH TO SCAN" List...
  
  MCU: V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  IMEI: 011988003323253
  Model : Nokia 2720a-2b
  Product Serial Number: RIN334849
  Product Code     : 0589573
  Module Code     : 0204103
  Basic Production Code: 0572279
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia       V
  BT MCM Version    : 1673-46034
  MCU SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  HW Version      : 4001
  UEM Version     : 4386
  UPP Version     : 12648
  RFIC Version     : 0500
  DSP Version     : ICPR72_09w39_U
  LCD Version     : SUEZ
  Content Pack Version : Content: v_blac V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia
   ********** SIMLOCK INFO **********
  CONFIG_DATA : 0010100000000000
  PROFILE_BITS : 000000000003000B
  ASIC     : 11
  PROVIDER   : Default Test Operator
  
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  ST_SIMLOCK_TEST    : PASSED
  ST_LCD_TEST        : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  MASTER_CODE       : 6652143171
  PHONE_MODE       : LOCAL
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : GR0103D10126095A1F87
  DCC Ver: 001004
  Status  : OK
  
  
  Make sure you have installed the
  COMPLETE Flash Package for this Phone...
  
  Goto "Settings" --> "Nokia Settings" and verify that
  the Folder where you installed your Flash Files are
  in the "PRODUCT PATH TO SCAN" List...
  Selected PM File: D:\SOFTWARE MOBILE\FLASH FILE\NOKIA\Products\RM-519\Rm-519_355247033410828.pm
  Start Uploading PM...
  MCU: V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  IMEI: 011988003323253
  Model : Nokia 2720a-2b
  Product Serial Number: RIN334849
  Product Code     : 0589573
  Module Code     : 0204103
  Basic Production Code: 0572279
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia       V
  BT MCM Version    : 1673-46034
  MCU SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  HW Version      : 4001
  UEM Version     : 4386
  UPP Version     : 12648
  RFIC Version     : 0500
  DSP Version     : ICPR72_09w39_U
  LCD Version     : SUEZ
  Content Pack Version : Content: v_blac V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia
   ********** SIMLOCK INFO **********
  CONFIG_DATA : 0010100000000000
  PROFILE_BITS : 000000000003000B
  ASIC     : 11
  PROVIDER   : Default Test Operator
  
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  ST_SIMLOCK_TEST    : PASSED
  ST_LCD_TEST        : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  MASTER_CODE       : 6652143171
  PHONE_MODE       : LOCAL
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : GR0103D10126095A1F87
  DCC Ver: 001004
  Status  : OK
  
  Field : 1 Sub : 0 Byte(s): 120 - Ok
  Field : 1 Sub : 2 Byte(s): 90 - Ok
  Field : 1 Sub : 4 Byte(s): 110 - Ok
  Field : 1 Sub : 6 Byte(s): 90 - Ok
  Field : 1 Sub : 11 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 1 Sub : 12 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 2 Sub : 0 Byte(s): 440 - Ok
  Field : 3 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 4 Sub : 1 Byte(s): 180 - Ok
  Field : 4 Sub : 3 Byte(s): 10 - Ok
  Field : 4 Sub : 4 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 4 Sub : 5 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 4 Sub : 6 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 4 Sub : 9 Byte(s): 5 - Ok
  Field : 4 Sub : 16 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 4 Sub : 17 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 4 Sub : 18 Byte(s): 80 - Ok
  Field : 4 Sub : 19 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 4 Sub : 28 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 7 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 7 Sub : 1 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 7 Sub : 2 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 8 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 8 Sub : 1 Byte(s): 16 - Ok
  Field : 8 Sub : 2 Byte(s): 16 - Ok
  Field : 8 Sub : 3 Byte(s): 128 - Ok
  Field : 8 Sub : 4 Byte(s): 128 - Ok
  Field : 8 Sub : 5 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 8 Sub : 6 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 8 Sub : 7 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 8 Sub : 8 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 8 Sub : 9 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 8 Sub : 10 Byte(s): 24 - Ok
  Field : 11 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 1 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 2 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 3 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 4 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 11 Sub : 5 Byte(s): 6 - Ok
  Field : 11 Sub : 6 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 7 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 11 Sub : 8 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 11 Sub : 9 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 11 Sub : 10 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 11 Sub : 11 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 11 Sub : 12 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 11 Sub : 13 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 11 Sub : 14 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 15 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 16 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 17 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 18 Byte(s): 16 - Ok
  Field : 11 Sub : 19 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 11 Sub : 20 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 11 Sub : 21 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 22 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 23 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 24 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 25 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 26 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 27 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 28 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 29 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 30 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 31 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 32 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 33 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 34 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 35 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 36 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 37 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 38 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 39 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 40 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 41 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 42 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 43 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 44 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 45 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 46 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 47 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 48 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 49 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 50 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 51 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 52 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 53 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 54 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 55 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 56 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 57 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 58 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 59 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 60 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 61 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 62 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 63 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 64 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 65 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 66 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 67 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 11 Sub : 68 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 69 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 70 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 71 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 72 Byte(s): 16 - Ok
  Field : 11 Sub : 73 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 74 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 11 Sub : 75 Byte(s): 13 - Ok
  Field : 12 Sub : 0 Byte(s): 102 - Ok
  Field : 13 Sub : 0 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 1 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 2 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 3 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 4 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 5 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 6 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 7 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 8 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 9 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 10 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 11 Byte(s): 48 - Ok
  Field : 13 Sub : 12 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 13 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 14 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 15 Byte(s): 886 - Ok
  Field : 13 Sub : 16 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 17 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 18 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 19 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 13 Sub : 20 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 21 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 22 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 23 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 24 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 25 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 26 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 27 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 28 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 29 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 30 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 31 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 32 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 33 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 34 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 35 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 36 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 37 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 38 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 39 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 40 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 41 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 42 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 43 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 44 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 45 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 46 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 47 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 48 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 49 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 50 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 51 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 52 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 53 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 54 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 55 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 56 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 57 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 58 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 59 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 60 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 61 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 62 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 63 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 64 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 65 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 66 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 67 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 68 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 69 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 70 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 71 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 72 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 73 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 74 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 75 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 76 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 77 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 78 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 79 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 80 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 81 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 82 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 83 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 84 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 85 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 86 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 87 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 88 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 89 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 90 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 91 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 92 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 93 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 94 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 95 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 96 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 97 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 98 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 99 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 100 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 101 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 102 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 103 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 104 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 105 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 106 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 107 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 108 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 109 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 110 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 111 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 112 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 113 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 114 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 115 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 116 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 117 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 118 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 119 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 120 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 121 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 122 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 123 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 13 Sub : 124 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 125 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 126 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 127 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 128 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 129 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 130 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 131 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 132 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 133 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 134 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 135 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 136 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 137 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 138 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 139 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 140 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 141 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 142 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 143 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 144 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 145 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 13 Sub : 146 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 147 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 148 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 149 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 150 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 151 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 152 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 153 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 154 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 155 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 156 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 157 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 158 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 159 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 160 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 13 Sub : 161 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 162 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 163 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 164 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 165 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 13 Sub : 166 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 42 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 42 Sub : 1 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 42 Sub : 2 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 42 Sub : 3 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 42 Sub : 4 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 42 Sub : 5 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 42 Sub : 6 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 42 Sub : 7 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 8 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 9 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 10 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 11 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 12 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 13 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 14 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 15 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 16 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 17 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 18 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 19 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 20 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 21 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 22 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 23 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 24 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 25 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 26 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 44 Sub : 0 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 46 Sub : 0 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 50 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 54 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 54 Sub : 2 Byte(s): 24 - Ok
  Field : 58 Sub : 0 Byte(s): 26 - Ok
  Field : 58 Sub : 1 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 58 Sub : 2 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 58 Sub : 3 Byte(s): 30 - Ok
  Field : 58 Sub : 4 Byte(s): 42 - Ok
  Field : 58 Sub : 5 Byte(s): 18 - Ok
  Field : 58 Sub : 7 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 58 Sub : 8 Byte(s): 52 - Ok
  Field : 58 Sub : 35 Byte(s): 44 - Ok
  Field : 58 Sub : 43 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 59 Sub : 0 Byte(s): 77 - Ok
  Field : 59 Sub : 1 Byte(s): 65 - Ok
  Field : 59 Sub : 2 Byte(s): 37 - Ok
  Field : 59 Sub : 3 Byte(s): 107 - Ok
  Field : 59 Sub : 4 Byte(s): 65 - Ok
  Field : 59 Sub : 5 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 59 Sub : 6 Byte(s): 96 - Ok
  Field : 59 Sub : 7 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 59 Sub : 8 Byte(s): 57 - Ok
  Field : 59 Sub : 9 Byte(s): 97 - Ok
  Field : 59 Sub : 10 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 59 Sub : 11 Byte(s): 150 - Ok
  Field : 59 Sub : 12 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 59 Sub : 13 Byte(s): 38 - Ok
  Field : 59 Sub : 14 Byte(s): 74 - Ok
  Field : 59 Sub : 15 Byte(s): 57 - Ok
  Field : 59 Sub : 16 Byte(s): 61 - Ok
  Field : 59 Sub : 17 Byte(s): 59 - Ok
  Field : 59 Sub : 18 Byte(s): 57 - Ok
  Field : 59 Sub : 19 Byte(s): 76 - Ok
  Field : 60 Sub : 0 Byte(s): 26 - Ok
  Field : 60 Sub : 1 Byte(s): 68 - Ok
  Field : 60 Sub : 2 Byte(s): 50 - Ok
  Field : 60 Sub : 3 Byte(s): 26 - Ok
  Field : 60 Sub : 4 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 60 Sub : 5 Byte(s): 61 - Ok
  Field : 60 Sub : 6 Byte(s): 26 - Ok
  Field : 60 Sub : 7 Byte(s): 46 - Ok
  Field : 60 Sub : 8 Byte(s): 26 - Ok
  Field : 60 Sub : 9 Byte(s): 38 - Ok
  Field : 60 Sub : 10 Byte(s): 70 - Ok
  Field : 60 Sub : 11 Byte(s): 54 - Ok
  Field : 60 Sub : 12 Byte(s): 26 - Ok
  Field : 60 Sub : 13 Byte(s): 70 - Ok
  Field : 60 Sub : 14 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 60 Sub : 15 Byte(s): 50 - Ok
  Field : 60 Sub : 16 Byte(s): 38 - Ok
  Field : 61 Sub : 0 Byte(s): 26 - Ok
  Field : 61 Sub : 1 Byte(s): 53 - Ok
  Field : 61 Sub : 2 Byte(s): 118 - Ok
  Field : 61 Sub : 3 Byte(s): 106 - Ok
  Field : 61 Sub : 4 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 61 Sub : 5 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 61 Sub : 6 Byte(s): 56 - Ok
  Field : 61 Sub : 7 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 61 Sub : 8 Byte(s): 97 - Ok
  Field : 61 Sub : 9 Byte(s): 55 - Ok
  Field : 61 Sub : 10 Byte(s): 37 - Ok
  Field : 61 Sub : 11 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 61 Sub : 12 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 61 Sub : 13 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 61 Sub : 14 Byte(s): 72 - Ok
  Field : 61 Sub : 15 Byte(s): 49 - Ok
  Field : 61 Sub : 16 Byte(s): 47 - Ok
  Field : 61 Sub : 17 Byte(s): 56 - Ok
  Field : 61 Sub : 18 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 62 Sub : 8 Byte(s): 15 - Ok
  Field : 63 Sub : 0 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 63 Sub : 1 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 65 Sub : 0 Byte(s): 11 - Ok
  Field : 65 Sub : 1 Byte(s): 11 - Ok
  Field : 65 Sub : 2 Byte(s): 11 - Ok
  Field : 65 Sub : 3 Byte(s): 11 - Ok
  Field : 65 Sub : 4 Byte(s): 11 - Ok
  Field : 66 Sub : 0 Byte(s): 401 - Ok
  Field : 66 Sub : 1 Byte(s): 240 - Ok
  Field : 66 Sub : 2 Byte(s): 240 - Ok
  Field : 66 Sub : 3 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 66 Sub : 4 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 66 Sub : 5 Byte(s): 240 - Ok
  Field : 66 Sub : 6 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 7 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 8 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 9 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 10 Byte(s): 120 - Ok
  Field : 66 Sub : 11 Byte(s): 240 - Ok
  Field : 66 Sub : 12 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 66 Sub : 16 Byte(s): 22 - Ok
  Field : 66 Sub : 17 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 18 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 19 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 20 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 21 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 22 Byte(s): 22 - Ok
  Field : 66 Sub : 23 Byte(s): 22 - Ok
  Field : 66 Sub : 24 Byte(s): 22 - Ok
  Field : 66 Sub : 25 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 27 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 29 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 31 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 33 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 35 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 37 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 39 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 41 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 48 Byte(s): 63 - Ok
  Field : 66 Sub : 49 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 51 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 66 Sub : 52 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 53 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 66 Sub : 64 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 65 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 66 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 67 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 68 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 69 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 70 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 71 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 72 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 73 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 74 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 75 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 76 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 77 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 78 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 79 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 81 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 82 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 83 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 85 Byte(s): 80 - Ok
  Field : 66 Sub : 86 Byte(s): 6400 - Ok
  Field : 66 Sub : 87 Byte(s): 400 - Ok
  Field : 66 Sub : 88 Byte(s): 60 - Ok
  Field : 66 Sub : 89 Byte(s): 66 - Ok
  Field : 66 Sub : 90 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 91 Byte(s): 63 - Ok
  Field : 66 Sub : 94 Byte(s): 63 - Ok
  Field : 66 Sub : 95 Byte(s): 63 - Ok
  Field : 66 Sub : 96 Byte(s): 30000 - Skipped
  Field : 66 Sub : 98 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 99 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 100 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 101 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 102 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 104 Byte(s): 3 - Ok
  Field : 66 Sub : 105 Byte(s): 3 - Ok
  Field : 66 Sub : 106 Byte(s): 3 - Ok
  Field : 66 Sub : 107 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 66 Sub : 108 Byte(s): 160 - Ok
  Field : 66 Sub : 109 Byte(s): 63 - Ok
  Field : 66 Sub : 111 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 66 Sub : 113 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 66 Sub : 114 Byte(s): 12086 - Ok
  Field : 66 Sub : 118 Byte(s): 4086 - Ok
  Field : 88 Sub : 0 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 96 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 96 Sub : 1 Byte(s): 20 - Ok
  Field : 107 Sub : 0 Byte(s): 21 - Ok
  Field : 107 Sub : 1 Byte(s): 89 - Ok
  Field : 107 Sub : 2 Byte(s): 69 - Ok
  Field : 107 Sub : 3 Byte(s): 70 - Ok
  Field : 107 Sub : 24 Byte(s): 88 - Ok
  Field : 107 Sub : 25 Byte(s): 132 - Ok
  Field : 107 Sub : 26 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 116 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 116 Sub : 1 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 116 Sub : 2 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 116 Sub : 3 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 116 Sub : 4 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 116 Sub : 5 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 116 Sub : 6 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 116 Sub : 7 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 8 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 9 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 10 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 11 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 12 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 13 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 14 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 15 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 16 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 117 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 117 Sub : 1 Byte(s): 3 - Ok
  Field : 117 Sub : 2 Byte(s): 6 - Ok
  Field : 117 Sub : 3 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 117 Sub : 5 Byte(s): 10 - Ok
  Field : 117 Sub : 6 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 117 Sub : 8 Byte(s): 35 - Ok
  Field : 117 Sub : 13 Byte(s): 3 - Ok
  Field : 117 Sub : 14 Byte(s): 3 - Ok
  Field : 163 Sub : 0 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 180 Sub : 0 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 180 Sub : 1 Byte(s): 1140 - Ok
  Field : 193 Sub : 2 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 193 Sub : 3 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 193 Sub : 4 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 193 Sub : 9 Byte(s): 64 - Ok
  Field : 202 Sub : 0 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 202 Sub : 1 Byte(s): 780 - Ok
  Field : 208 Sub : 0 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 217 Sub : 0 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 218 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 232 Sub : 0 Byte(s): 20 - Ok
  Field : 232 Sub : 2 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 232 Sub : 3 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 238 Sub : 1 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 239 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 239 Sub : 1 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 2 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 3 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 4 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 5 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 6 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 7 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 8 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 9 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 10 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 11 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 12 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 13 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 14 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 15 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 16 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 17 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 18 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 19 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 239 Sub : 20 Byte(s): 2314 - Ok
  Field : 250 Sub : 1 Byte(s): 2440 - Ok
  Field : 250 Sub : 2 Byte(s): 128 - Ok
  Field : 250 Sub : 3 Byte(s): 768 - Ok
  Field : 250 Sub : 4 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 301 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 301 Sub : 1 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 301 Sub : 2 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 301 Sub : 3 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 301 Sub : 4 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 301 Sub : 5 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 301 Sub : 6 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 301 Sub : 7 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 8 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 9 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 10 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 11 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 12 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 13 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 14 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 15 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 16 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 308 Sub : 0 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 308 Sub : 5 Byte(s): 10 - Ok
  Field : 308 Sub : 6 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 308 Sub : 7 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 308 Sub : 8 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 308 Sub : 9 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 322 Sub : 0 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 325 Sub : 0 Byte(s): 54 - Ok
  Field : 325 Sub : 1 Byte(s): 37 - Ok
  Field : 325 Sub : 2 Byte(s): 114 - Ok
  Field : 325 Sub : 3 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 325 Sub : 4 Byte(s): 28 - Ok
  Field : 325 Sub : 5 Byte(s): 42 - Ok
  Field : 325 Sub : 6 Byte(s): 86 - Ok
  Field : 325 Sub : 7 Byte(s): 49 - Ok
  Field : 325 Sub : 8 Byte(s): 114 - Ok
  Field : 325 Sub : 9 Byte(s): 24 - Ok
  Field : 327 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 334 Sub : 0 Byte(s): 1 - Ok
  Field : 354 Sub : 0 Byte(s): 15 - Ok
  Field : 355 Sub : 1 Byte(s): 1380 - Ok
  Field : 364 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 364 Sub : 1 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 364 Sub : 2 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 364 Sub : 3 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 364 Sub : 4 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 364 Sub : 5 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 364 Sub : 6 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 364 Sub : 7 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 8 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 9 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 10 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 11 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 12 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 13 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 14 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 15 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 16 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 17 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 18 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 19 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 20 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 21 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 22 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 23 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 24 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 25 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 26 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 0 Byte(s): 2 - Ok
  Field : 365 Sub : 1 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 365 Sub : 2 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 365 Sub : 3 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 365 Sub : 4 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 365 Sub : 5 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 365 Sub : 6 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 365 Sub : 7 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 8 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 9 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 10 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 11 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 12 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 13 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 14 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 15 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 16 Byte(s): 40 - Ok
  PM Upload Done!...
  
  MCU: V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  IMEI: 011988003323253
  Model : Nokia 2720a-2b
  Product Serial Number: GBM479879
  Product Code     : 0588596
  Module Code     : 0204102
  Basic Production Code: 0572278
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia       V
  BT MCM Version    : 1673-46034
  MCU SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  HW Version      : 5000
  UEM Version     : 4386
  UPP Version     : 12648
  RFIC Version     : 0500
  DSP Version     : ICPR72_09w39_U
  LCD Version     : SUEZ
  Content Pack Version : Content: v_blac V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia
   ********** SIMLOCK INFO **********
  CONFIG_DATA : 0010100000000000
  PROFILE_BITS : 000000000003000B
  ASIC     : 11
  PROVIDER   : Default Test Operator
  
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  ST_SIMLOCK_TEST    : PASSED
  ST_LCD_TEST        : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  MASTER_CODE       : 6652143171
  PHONE_MODE       : LOCAL
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : GR0103D10126095A1F87
  DCC Ver: 001004
  Status  : OK
  
  
  Make sure you have installed the
  COMPLETE Flash Package for this Phone...
  
  Goto "Settings" --> "Nokia Settings" and verify that
  the Folder where you installed your Flash Files are
  in the "PRODUCT PATH TO SCAN" List...
  MCU: V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  IMEI: 011988003323253
  Model : Nokia 2720a-2b
  Product Serial Number: GBM479879
  Product Code     : 0588596
  Module Code     : 0204102
  Basic Production Code: 0572278
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia       V
  BT MCM Version    : 1673-46034
  MCU SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  HW Version      : 5000
  UEM Version     : 4386
  UPP Version     : 12648
  RFIC Version     : 0500
  DSP Version     : ICPR72_09w39_U
  LCD Version     : SUEZ
  Content Pack Version : Content: v_blac V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia
   ********** SIMLOCK INFO **********
  CONFIG_DATA : 0010100000000000
  PROFILE_BITS : 000000000003000B
  ASIC     : 11
  PROVIDER   : Default Test Operator
  
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  ST_SIMLOCK_TEST    : PASSED
  ST_LCD_TEST        : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  MASTER_CODE       : 6652143171
  PHONE_MODE       : LOCAL
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : GR0103D10126095A1F87
  DCC Ver: 001004
  Status  : OK
  
  
  MCU: V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  IMEI: 011988003323253
  Model : Nokia 2720a-2b
  Product Serial Number: GBM479879
  Product Code     : 0588596
  Module Code     : 0204102
  Basic Production Code: 0572278
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia       V
  BT MCM Version    : 1673-46034
  MCU SW Version    : V 09.55 12-11-09 RM-520 (c) Nokia
  HW Version      : 5000
  UEM Version     : 4386
  UPP Version     : 12648
  RFIC Version     : 0500
  DSP Version     : ICPR72_09w39_U
  LCD Version     : SUEZ
  Content Pack Version : Content: v_blac V 09.55 12-11-09 RM-519 (c) Nokia
   ********** SIMLOCK INFO **********
  CONFIG_DATA : 0010100000000000
  PROFILE_BITS : 000000000003000B
  ASIC     : 11
  PROVIDER   : Default Test Operator
  
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  ST_SIMLOCK_TEST    : PASSED
  ST_LCD_TEST        : PASSED
  SECURITY_CODE     : 12345
  MASTER_CODE       : 6652143171
  PHONE_MODE       : LOCAL
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : GR0103D10126095A1F87
  DCC Ver: 001004
  Status  : OK
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !