nokia 311 full flash ok by atf | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

nokia 311 full flash ok by atf

Thảo luận trong 'ATF BOX' bắt đầu bởi PHÚ HUẾ-GSM, 11/7/13.

 1. PHÚ HUẾ-GSM

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 24/6/13
  Bài viết: 707
  Cảm ơn: 359
  Điểm: 5,012
  Nghề nghiệp: UNLOCK ALL MOBILE
  Nơi ở: HUẾ
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Number of Image Files: 3

  Processing Image File :
  rm714__05.92.mcusw
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 325
  Entry Point: 0x02D0
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000

  Processing Image File :
  ECB625B0_rm714__05.92.ppm_v
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 101
  Entry Point: 0x0158
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000

  Processing Image File :
  F5F8FBE3_rm714__05.92.image_v_059F7M4_059R9M5_622_02
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 655
  Entry Point: 0x0189
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...

  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...

  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...

  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM

  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
  1 SYSTEM_ASIC_ID 01
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00000003
  ID DWORD 1 : 00000226
  ID DWORD 2 : 00010007
  ID DWORD 3 : 400C1921
  ID DWORD 4 : 03032108
  2 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00001051
  3 EM_ASIC_ID 02
  Block Length : 5 (05)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 00001060
  4 PUBLIC_ID 12
  Block Length : 21 (15)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  ID DWORD 0 : 7A790004
  ID DWORD 1 : FFFB7C40
  ID DWORD 2 : 2606F106
  ID DWORD 3 : 44BE42EF
  ID DWORD 4 : 33520B00
  5 ASIC_MODE_ID 13
  Block Length : 2 (02)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Mode Id : 00
  6 ROOT_KEY_HASH 14
  Block Length : 17 (11)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  Hash : 3A B5 DB 70 B4 5D 23 F1 AD EE BB 57 34 16 07 06
  7 ROM_ID 15
  Block Length : 9 (09)
  BB ASIC Index : 0 (00) CMT
  CRC 0 : 2CAC45E2
  CRC 1 : 3BC33C8B

  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_2nd.fg
  Secondary Loader Sent....

  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
  MessageID : C1
  SubBlocks : 06
  1 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : RAM 05
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0000 -> Flash
  Device ID : 0000 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  2 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MMC 04
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : FFFF -> Flash
  Device ID : 0000 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  3 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0020 ->
  Device ID : 0040 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0131
  4 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : NOR 00
  Device Index : 01
  Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
  Device ID : 0001 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  5 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
  Block Length : 0B
  BB ASIC Index : CMT 00
  Device Type : MuxOneNAND 03
  Device Index : 00
  Manufacturer Code : 0020 ->
  Device ID : 0040 -> Type not in database
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0131
  6 Sub Block ID : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
  Block Length : 09
  BB ASIC Index : CMT 00
  Data : XSR 1.6

  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
  Manufacturer Code : 0020
  Device ID : 0040
  Extended/Fixed ID : 0000
  Revision ID : 0000
  Size : 10000000 (256 MB)
  VPP Info : 0000
  Erase10s : 1E
  Block1s : 32
  BErase1s : 02
  Reserved0 : 00
  Reserved1 : 00
  Reserved2 : 00

  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_XSR17_alg.fg
  Algorithm Loader Sent...

  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok

  START READING RPL DATA
  IMEI: 355193050594070
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!

  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI : 355193050594070
  PRODUCT CODE : 059F7Q0
  WLAN ID : 34:C8:03:C9:9C:63
  BLUETOOTH ID : 34:C8:03:C9:00:23
  PUBLIC_ID : 7A790004FFFB7C402606F10644BE42EF33520B00
  PAPUB_KEYS_HASH: A3E0AA6F2F86410BA6D666BACF6186EEFBC82D28
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE : 059F7Q0
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID : 7A790004FFFB7C402606F10644BE42EF33520B00
  PRODUCT CODE : 059F7Q0


  RPL Backup was Successful...
  Plain RPL saved to:
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\355193050594070\355193050594070_11335.rpl

  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
  PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
  BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
  A3E0AA6F2F86410BA6D666BACF6186EEFBC82D28
  ImagePath: C:\Users\phuhue\Downloads\
  ImageFilename: rm714__05.92.mcusw
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
  Name : NPC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
  Name : CCC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
  Name : HWC
  ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
  Name : R&D
  ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
  Partition Blocks : 1
  1 PARTITION_INFO_BB5
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Partition Version : 00010000
  Spare : FFFFFFFF
  Num Partitions : 00000004
  Partition 1
  ID : 00000003 COPIEDOS
  Attribute : 00000002 RO
  Start Address : 00140000
  Size : 03D00000
  Partition 2
  ID : 00000008 FILESYSTEM
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 04480000
  Size : 0AC00000
  Partition 3
  ID : 0000000A PMM
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 0F080000
  Size : 00600000
  Partition 4
  ID : 0000000B
  Attribute : 00000001 RW
  Start Address : 0F680000
  Size : 00300000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF0000000400000003000000020014000003D000000000000800000001044800000AC000000000000A000000010F080000006000000000000B000000010F680000003000003C
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0xE9 (233)
  ERASE Blocks : 0x04 (4)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x53 (83)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 00040000-000403FF
  1 : 000C0000-0013FFFF
  2 : 00140000-004BFFFF
  3 : 004C0000-0073FFFF
  4 : 00740000-0173FFFF
  5 : 00160000-0017FFFF
  6 : 03E40000-0447FFFF
  7 : 0F080000-0F67FFFF
  8 : 01740000-02ABFFFF
  9 : 02AC0000-02F3FFFF
  1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x02000000
  Format Info : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  2 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x02000000
  Format Info : 000000000000000A0000000100000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  3 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x02000000
  Format Info : 000000000000000B0000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000

  ERASE_REQUEST_BB5 : 500A120B00030000040000000403FF120B000300000C00000013FFFF120B00030000140000004BFFFF120B000300004C00000073FFFF120B000300007400000173FFFF120B000300001600000017FFFF120B00030003E400000447FFFF120B0003000F0800000F67FFFF120B0003000174000002ABFFFF120B00030002AC000002F3FFFFE7

  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E

  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A00000001000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B

  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000B00000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 325
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [A3E0AA6F2F86410BA6D666BACF6186EEFBC82D28]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW1
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+DYNSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+EXTDRV
  ImagePath: C:\Users\phuhue\Downloads\
  ImageFilename: ECB625B0_rm714__05.92.ppm_v
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 02F40000-03E3FFFF

  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030002F4000003E3FFFF04

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 101
  ImagePath: C:\Users\phuhue\Downloads\
  ImageFilename: F5F8FBE3_rm714__05.92.image_v_059F7M4_059R9M5_622_02
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x3F (63)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 04480000-0F07FFFF
  1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x02000000
  Format Info : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000

  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300044800000F07FFFF7E

  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E

  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 655
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000000
  Additional Bad : 00000000
  Correctable ECC : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 2

  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:15
  (Booting time is NOT Included)

  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)


  SW: V 05.92 10-10-12 RM-714 (c) Nokia
  IMEI: 355193050594070
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
  Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked

  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE : 12345

  ================================================
  SL3 Phone detected
  ================================================

  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!
  * Simlocks are in PM 120 Only...
  * PM 308 is Write Protected...


  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK


  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  OK
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
 2. nhucongquan

  • VIP
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 407
  Cảm ơn: 229
  Điểm: 209
  Nghề nghiệp: khò hàn
  Nơi ở: hải dương
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Con này con tac có hướng giải quyết không anh nhà có MX và HWK và bestcrack :D anh chỉ qua đagn có con nằnm in
   
 3. PHÚ HUẾ-GSM

  • Super Moderator
  Chuyên viên kỹ thuật cấp 3
  Làm thành viên từ: 24/6/13
  Bài viết: 707
  Cảm ơn: 359
  Điểm: 5,012
  Nghề nghiệp: UNLOCK ALL MOBILE
  Nơi ở: HUẾ
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  có atf ko bạn.khi full flash atf ns kéo ra 1 log info.coi log mới biết được bạn à​
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !