Nokia 500 RM-750 Flash Tiếng Việt Ok ! | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia 500 RM-750 Flash Tiếng Việt Ok !

Thảo luận trong 'ATF BOX' bắt đầu bởi Taki7610™, 29/8/14.

 1. Taki7610™

  • Super Moderator
  Team Unlock Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 27/6/13
  Bài viết: 894
  Cảm ơn: 1,265
  Điểm: 5,603
  Nghề nghiệp: KTV
  Nơi ở: TPHCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.

  Mã:
  Number of Image Files: 6
  (Mass Memory File Detected)
  
  Processing Image File :
   RM-750_111.021.0028_79u_prd.core.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 13000000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 529
  Entry Point: 0x0262
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  Processing Image File :
   RM-750_111.021.0028_C02.01_SEAP_79u_prd.rofs3.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 13000000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 4
  Entry Point: 0x014D
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00002E00
  
  Processing Image File :
   RM-750_v0.017_APEONLY_prd.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 6500000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 19
  Entry Point: 0x0190
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  Processing Image File :
   RM-750_111.021.0028_19.01_Vietnam_79u_prd.rofs2.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 13000000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 151
  Entry Point: 0x0153
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  Processing Image File :
   RM-750_111.021.0028_U03.01_79u.uda.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 13000000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 616
  Entry Point: 0x0153
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  Processing Image File :
   RM-750_M019.011.emmc.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
  Program Sending Speed : 13000000Hz
  Message Reading Speed : 98000Hz
  Number of Blocks : 4210
  Entry Point: 0x0232
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00040000
  
  
  
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
   Block Length : 21 (15)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : 00000003
   ID DWORD 1 : 00000226
   ID DWORD 2 : 00010007
   ID DWORD 3 : 400C1921
   ID DWORD 4 : 03032108
   2 EM_ASIC_ID 02
   Block Length : 5 (05)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : 00001040
   3 EM_ASIC_ID 02
   Block Length : 5 (05)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : 00001060
   4 PUBLIC_ID 12
   Block Length : 21 (15)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   ID DWORD 0 : B4750004
   ID DWORD 1 : FFFB3C40
   ID DWORD 2 : 76F58DBB
   ID DWORD 3 : CDB4EB08
   ID DWORD 4 : 5F14796A
   5 ASIC_MODE_ID 13
   Block Length : 2 (02)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   Mode Id : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
   Block Length : 17 (11)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   Hash : 3A B5 DB 70 B4 5D 23 F1 AD EE BB 57 34 16 07 06
   7 ROM_ID 15
   Block Length : 9 (09)
   BB ASIC Index : 0 (00) CMT
   CRC 0 : 2CAC45E2
   CRC 1 : 3BC33C8B
  
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
   MessageID : C1
   SubBlocks : 06
   1 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length : 0B
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : RAM 05
   Device Index : 00
   Manufacturer Code : 0000 -> Flash
   Device ID : 0000 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0000
   2 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length : 0B
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : MMC 04
   Device Index : 00
   Manufacturer Code : FFFF -> Flash
   Device ID : 0000 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0000
   3 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length : 0B
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : NOR 00
   Device Index : 00
   Manufacturer Code : 0000 -> Flash
   Device ID : 0000 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0000
   4 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length : 0B
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : NOR 00
   Device Index : 01
   Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
   Device ID : 0001 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0000
   5 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
   Block Length : 0B
   BB ASIC Index : CMT 00
   Device Type : MuxOneNAND 03
   Device Index : 00
   Manufacturer Code : 00EC ->
   Device ID : 0050 -> Type not in database
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0232
   6 Sub Block ID : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
   Block Length : 09
   BB ASIC Index : CMT 00
   Data : XSR 1.6
  
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
   Manufacturer Code : 00EC
   Device ID : 0050
   Extended/Fixed ID : 0000
   Revision ID : 0000
   Size : 20000000 (512 MB)
   VPP Info : 0000
   Erase10s : 1E
   Block1s : 32
   BErase1s : 02
   Reserved0 : 00
   Reserved1 : 00
   Reserved2 : 00
  
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_XSR17_alg.fg
  Algorithm Loader Sent...
  
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
  
   START READING RPL DATA
  IMEI: 359744042678128
  Reading : NPC... OK!
  Reading : CCC... OK!
  Reading : HWC... OK!
  Reading : R&D... OK!
  Reading : PARTNERC... OK!
  
  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI : 359744042678128
  PRODUCT CODE : 059G7B5
  WLAN ID : 6C:E9:07:A1:F7:B4
  BLUETOOTH ID : 6C:E9:07:A1:3C:34
  PUBLIC_ID : B4750004FFFB3C4076F58DBBCDB4EB085F14796A
  PAPUB_KEYS_HASH: F4C2F0A6BA76F178E59EBE710A8E1C85F3E122C0
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE : 059G7B5
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID : B4750004FFFB3C4076F58DBBCDB4EB085F14796A
  PRODUCT CODE : 059G7B5
  
  
  RPL Backup was Successful...
   Plain RPL saved to:
   C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\359744042678128\359744042678128_93921.rpl
  
  PA PUBLIC KEY Request
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
   PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
   BB Asic Index : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH:
   F4C2F0A6BA76F178E59EBE710A8E1C85F3E122C0
  
  ======================================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  111.020.0059
  ======================================================
  
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\
  ImageFilename: RM-750_111.021.0028_79u_prd.core.fpsx
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
   Name : NPC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
   Name : CCC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
   Name : HWC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
   Name : R&D
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 5
   Name : PARTNERC
   ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 05 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 50 41 52 54 4E 45 52 43 00 00 00 00 00 3B
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
   Partition Blocks : 1
   1 PARTITION_INFO_BB5
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   Partition Version : 00020000
   Spare : FFFFFFFF
   Num Partitions : 00000004
   Partition 1
   ID : 00000003 COPIEDOS
   Attribute : 00000002 RO
   Start Address : 00140000
   Size : 02960000
   Partition 2
   ID : 00000004 DEMANDONOS
   Attribute : 00000002 RO
   Start Address : 02AA0000
   Size : 0BEE0000
   Partition 3
   ID : 00000008 FILESYSTEM
   Attribute : 00000001 RW
   Start Address : 0E980000
   Size : 10680000
   Partition 4
   ID : 0000000A PMM
   Attribute : 00000001 RW
   Start Address : 1F000000
   Size : 00400000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000020000FFFFFFFF0000000400000003000000020014000002960000000000040000000202AA00000BEE000000000008000000010E980000106800000000000A000000011F000000004000008E
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x4F (79)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x1B (27)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   0 : 00040000-0007FFFF
   1 : 000C0000-008BFFFF
   2 : 00DC0000-0E97FFFF
   1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
   Block Length : 0x2F (47)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   Format Info ID : 0x03000000
   Format Info : 000000000000000A0000000000000002000000640018000000000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5003120B000300000400000007FFFF120B000300000C0000008BFFFF120B00030000DC00000E97FFFF7F
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000003000000000000000A000000000000000200000064001800000000000200000001000000000000000025
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 529
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+PMML
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+DECOMP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [F4C2F0A6BA76F178E59EBE710A8E1C85F3E122C0]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : LDSP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ISASW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+CORE
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS1
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\
  ImageFilename: RM-750_111.021.0028_C02.01_SEAP_79u_prd.rofs3.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x0B (11)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   0 : 0DA80000-0E97FFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0003000DA800000E97FFFF86
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 4
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS3
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\
  ImageFilename: RM-750_v0.017_APEONLY_prd.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x0B (11)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   0 : 008C0000-00DBFFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300008C000000DBFFFF79
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 19
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ENO
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\
  ImageFilename: RM-750_111.021.0028_19.01_Vietnam_79u_prd.rofs2.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x0B (11)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   0 : 09F40000-0DA7FFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030009F400000DA7FFFF2F
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 151
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS2
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\
  ImageFilename: RM-750_111.021.0028_U03.01_79u.uda.fpsx
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
   0 ERASE_AREA_BB5 0x12
   Block Length : 0x0B (11)
   BB ASIC Index : 0x00 CMT
   Device Type : 0x03 MuxOneNAND
   Device Index : 0x00
   0 : 0E980000-1EFFFFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B0003000E9800001EFFFFFF1D
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 616
  ImagePath: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\
  ImageFilename: RM-750_M019.011.emmc.fpsx
  ALG_CONF_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F83000400FFFF0001FFFFFFFF42474148534D4D4350493A0000000200000100010002FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000000032700000000001030BFFFF00000220FFFFFFFFFFFFFFFF00327000000800000000000105F8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  Total blocks to write : 4210
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
   Block Length : 0F
   BB ASIC Index : 00
   Device Type : 03
   Device Type : 00
   Num Bad Blocks : 00000000
   Additional Bad : 00000000
   Correctable ECC : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 1
  
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:04:28
  (Booting time is NOT Included)
  
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  
  
  SW: V 79u_sr1_12w20.1.2 30-07-12 RM-750 (c) Nokia
  IMEI: 359744042678128
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
   Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
   Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  
  ================================================
   SL3 Phone detected  
  ================================================
    
  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!  
  * Simlocks are in PM 120 Only...  
  * PM 308 is Write Protected...  
  
  
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
   OK
  FACTORY SET TO : User Data
   OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
   OK
  FACTORY SET TO : Service Center
   OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
   OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
   OK
  
  
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
   OK
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
  minhduc2004 đã cảm ơn bài này.
   
  : noki 500
 2. truong_gsm

  • Thành Viên
  Gia đình Vietnamgsm
  Làm thành viên từ: 3/5/14
  Bài viết: 70
  Cảm ơn: 13
  Điểm: 0
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  cũng đang có 1 cây.bác rảnh qua team hoặc chỉ em chọn file phát.chay giờ bật lên chỉ rung ko.0964663368
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !