Nokia 5310b unlock ok | Cộng Đồng GSM Việt Nam-Đồng Hành-Hỗ trợ-Thành Công

Cáp iphone 7 13k | Sim ghép iphone 30k | Dán cường lực iphone full 26k | Kính liền ron iphone 6 43k | Flim ép iphone 6k | Giá bán apple watch 2 cũ | Bàn trà điện cao cấp đẹp hiện đại |

Trùm vật tư ép kính | Bệnh Viện Điện Thoại 24h | Linh Kiện Tín Thành | Vua linh kiện ép kính | Đặt chữ quảng cáo | Đại Thanh Chuyên sỉ iphone

Nokia 5310b unlock ok

Thảo luận trong 'Nokia' bắt đầu bởi Repair_Mobile, 2/4/15.

 1. UNLOCKAZ.COM

  • Super Moderator
  Zalo Viber 0908660747 - Đc: 511/3 Huỳnh Văn Bánh
  Làm thành viên từ: 2/11/13
  Bài viết: 5,306
  Cảm ơn: 411
  Điểm: 52
  Nghề nghiệp: Unlock & Repair boot All Mobile
  Nơi ở: 511/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  M:
  Vietnamgsm GOLD:
  Mở mạng unlock Nokia 5310b RM-304 ok


  Mã:
  Booting Phone via FBUS...
  
  VBATT Powering Down <<<<
  VBATT Powering Up  >>>>
  SET VCCIO Level Done
  SET BSI Load Done
  
  AdvanceBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  
  ******************************************************
           TIME STARTS HERE           
  ******************************************************
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded after 3 Attempts
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 0 (0x00) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000001
     ID DWORD  1 : 00000226
     ID DWORD  2 : 00010006
     ID DWORD  3 : 010C1921
     ID DWORD  4 : 01013000
   2 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000296
   3 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000B22
   4 PUBLIC_ID 12
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 1AA00019
     ID DWORD  1 : A4807D56
     ID DWORD  2 : 4B66CEBA
     ID DWORD  3 : FE651E19
     ID DWORD  4 : 8C27FE07
   5 ASIC_MODE_ID 13
     Block Length : 2 (02)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Mode Id    : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
     Block Length : 17 (11)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Hash     : BA F3 A9 C3 DB FA 84 54 93 7D B7 7F 2B 88 52 B1 
   7 ROM_ID 15
     Block Length : 9 (09)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     CRC     0 : 273F6D55
     CRC     1 : DFAAF68F
  Checksum      9A
  
  SearchForBootstrap_DCT5..
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_2nd.fg
  Boot File - Version 010.042.00
  Boot File - Revision 0x0000 (0)
  eBB5ProtocolType == Original
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Secondary Loader Sent...
  ConfigurationRequest_DCT5 (RAM_SIZE_BB5 0x0000)..
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
   MessageID : 03
   SubBlocks : 03
   1 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 00EC -> 
    Device ID     : 220C -> K5G1257ATM
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 8921
   2 Sub Block ID   : 11 STORAGE_DEVICE_CONTENTS_BB5
    Block Length   : 13
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 00
    Device Contents  : 00000000000000000000
   3 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MMC 04
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : FFFF -> Flash
    Device ID     : 0000 -> BAD FLASH TYPE
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   Checksum  : DC
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  FLS1SendAlgoCodeEx..
  SendAlgoCode_DCT5..
  SearchForAlgorithm_DCT5..
  Looking for ALL Devices...
  Searching Algorithm Files NOR (00) ManID :00EC DevID :220C ExtID :0000 RevID :8921
  Flash Descriptor
    Manufacturer Code : 00EC
    Device ID     : 220C
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
    Size       : 04000000 (64 MB)
    VPP Info     : 0009
    Erase10s     : 28
    Block1s      : 32
    BErase1s     : 02
    Reserved0     : 00
    Reserved1     : 00
    Reserved2     : 00
  VPPInfo : VPP_INFO_3V_MASK VPP_INFO_9V_MASK
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_algo.fg
  Algorithm File - Version 010.040.00
  Algorithm File - Revision 0x0000 (0)
  eBB5ProtocolType == Original
  SearchForAlgorithm_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  TransmissionTypeRequest_DCT5...
  SuggestedType : 01 16BIT
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 01 DC
  ReturnedType : 01 16BIT
  TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  
  Uploading ALGO File...
  SendAlgoCodeFile_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  
   ============================================
   OLD Protocol Detected... Using Turbo Mode... 
   ============================================
  
  PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5 
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
    PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index  : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH: 
  3E96DE4212587183E5E16BB2C79692A53C19875D
  
  ===========================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  V 08.22 04-11-08 RM-303 (c) Nokia
  ===========================================
  
  
  Scanning Simlock Applet Type...
  OK
  
  =================================================
         SL1/SL2 Applet detected      
  =================================================
  
  
  
  ================================================
         Basic Phone Information      
  ================================================
  MCU Version: V 08.22 04-11-08 RM-304 (c) Nokia      
  IMEI Plain : 355745022437025
  IMEI Spare : A355745022437020
  IMEI SV  : 33557450224370257F
  Phone Model: Nokia 5310 XpressMusic
  Category  : Classic Phone
  Phone Type : RM-304
  
  ================================================
        Extended Phone Information     
  ================================================
  Product Serial Number: RME787443
  Product Code     : 0561208
  Module Code     : 0203415
  Basic Production Code: 0544851
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 08.22 04-11-08 RM-303 (c) Nokia       NTM
  
  ================================================
          Simlock Information       
  ================================================
  Unable to read SP Data..
  
  ================================================
         Basic Phone Information      
  ================================================
  MCU Version: V 08.22 04-11-08 RM-304 (c) Nokia      
  IMEI Plain : 355745022437025
  IMEI Spare : A355745022437020
  IMEI SV  : 33557450224370257F
  Phone Model: Nokia 5310 XpressMusic
  Category  : Classic Phone
  Phone Type : RM-304
  
  ================================================
        Extended Phone Information     
  ================================================
  Product Serial Number: RME787443
  Product Code     : 0561208
  Module Code     : 0203415
  Basic Production Code: 0544851
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 08.22 04-11-08 RM-303 (c) Nokia       NTM
  BT MCM Version    : 2222-143
  MCU SW Version    : V 08.22 04-11-08 RM-304 (c) Nokia
  HW Version      : 3505
  RFIC Version     : 06540609
  DSP Version     : ICPR71_08w22
  LCD Version     : SEIKO
  Content Pack Version : Content: 304_tmobusa_silver_v3 17-Nov-08 V 08.22 04-11-08 RM-303 (c) Nokia
  AHNE Version     : 30
  RETU Version     : 16
  TAHVO Version    : 22
  Bluetooth ID     : 00:1E:A3:44:49:27
  CS Type       : GSM850, GSM1800, GSM1900
  
  ================================================
          Simlock Information       
  ================================================
  CONFIG KEY  : 8000000000000000
  PROVIDER KEY : 3102000000000000
  NETWORK NAME : Union Telephone Company ;United States [GSM]
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Close
    Block [2] 1:Close
    Block [3] 1:Close
    Block [4] 1:Close
    Block [5] 1:Close
    Block [6] 1:Close
    Block [7] 1:Close
    Block [8] 1:Close
    Block [9] 1:Close
    Block [10] 1:Close
    Block [11] 1:Close
    Block [12] 1:Close
    Block [13] 1:Close
    Block [14] 1:Close
  SIMLOCK STATE : LOCKED
  
  SIMLOCK_TYPE       : PA_SL2
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  PHONE_MODE       : TEST
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : NIMMIIIIRRFF094B2F01
  DCC Ver: 002009
  Status  : OK
  
  
  Make sure you have installed the
  COMPLETE Flash Package for this Phone...
  
  Goto "Settings" --> "Nokia Settings" and verify that
  the Folder where you installed your Flash Files are
  in the "PRODUCT PATH TO SCAN" List...
                          
  *** WARNING ** WARNING ** WARNING ** WARNING ***
  DO NOT USE FIRMWARE VERSION 5x.xx if your Phone 
  does not have SL3 Type Simlocks and Security!!! 
                          
  Examples of SL3 Firmwares:           
  v56.26, v57.23, v57.20, v58.58, v59.42, v59.60 
  *** WARNING ** WARNING ** WARNING ** WARNING ***
                          
  Booting Phone via FBUS...
  
  
  AdvanceBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  
  ******************************************************
           TIME STARTS HERE           
  ******************************************************
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 0 (0x00) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000001
     ID DWORD  1 : 00000226
     ID DWORD  2 : 00010006
     ID DWORD  3 : 010C1921
     ID DWORD  4 : 01013000
   2 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000296
   3 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000B22
   4 PUBLIC_ID 12
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 1AA00019
     ID DWORD  1 : A4807D56
     ID DWORD  2 : 4B66CEBA
     ID DWORD  3 : FE651E19
     ID DWORD  4 : 8C27FE07
   5 ASIC_MODE_ID 13
     Block Length : 2 (02)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Mode Id    : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
     Block Length : 17 (11)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Hash     : BA F3 A9 C3 DB FA 84 54 93 7D B7 7F 2B 88 52 B1 
   7 ROM_ID 15
     Block Length : 9 (09)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     CRC     0 : 273F6D55
     CRC     1 : DFAAF68F
  Checksum      9A
  
  SearchForBootstrap_DCT5..
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_2nd.fg
  Boot File - Version 010.042.00
  Boot File - Revision 0x0000 (0)
  eBB5ProtocolType == Original
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Secondary Loader Sent...
  ConfigurationRequest_DCT5 (RAM_SIZE_BB5 0x0000)..
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
   MessageID : 03
   SubBlocks : 03
   1 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 00EC -> 
    Device ID     : 220C -> K5G1257ATM
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 8921
   2 Sub Block ID   : 11 STORAGE_DEVICE_CONTENTS_BB5
    Block Length   : 13
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 00
    Device Contents  : 00000000000000000000
   3 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MMC 04
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : FFFF -> Flash
    Device ID     : 0000 -> BAD FLASH TYPE
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   Checksum  : DC
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  FLS1SendAlgoCodeEx..
  SendAlgoCode_DCT5..
  SearchForAlgorithm_DCT5..
  Looking for ALL Devices...
  Searching Algorithm Files NOR (00) ManID :00EC DevID :220C ExtID :0000 RevID :8921
  Flash Descriptor
    Manufacturer Code : 00EC
    Device ID     : 220C
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
    Size       : 04000000 (64 MB)
    VPP Info     : 0009
    Erase10s     : 28
    Block1s      : 32
    BErase1s     : 02
    Reserved0     : 00
    Reserved1     : 00
    Reserved2     : 00
  VPPInfo : VPP_INFO_3V_MASK VPP_INFO_9V_MASK
  C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_algo.fg
  Algorithm File - Version 010.040.00
  Algorithm File - Revision 0x0000 (0)
  eBB5ProtocolType == Original
  SearchForAlgorithm_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  TransmissionTypeRequest_DCT5...
  SuggestedType : 01 16BIT
  TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 01 DC
  ReturnedType : 01 16BIT
  TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  
  Uploading ALGO File...
  SendAlgoCodeFile_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5 
  PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
  PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
    PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index  : 00
  CMT PAPUBKEYS HASH: 
  3E96DE4212587183E5E16BB2C79692A53C19875D
  
  ===========================================
  PHONE FIRMWARE VERSION:
  V 08.22 04-11-08 RM-303 (c) Nokia
  ===========================================
  
  START READING RPL DATA
  Reading : NPC (CMT)
  OK
  Reading : VARIANT (CMT)
   VARIANT : Empty 
  Reading : CCC (CMT)
  OK
  Reading : HWC (CMT)
  OK
  Reading : R&D (CMT)
  OK
  Reading : PARTNERC (CMT)
   PARTNERC : Empty 
  Reading : MDM_KEYS (CMT)
   MDM_KEYS : Empty 
  
  NPC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  IMEI      : 355745022437025
  PRODUCT CODE  : 0561208
  BLUETOOTH ID  : 00:1E:A3:44:49:27
  PUBLIC_ID   : 1AA00019A4807D564B66CEBAFE651E198C27FE07
  PAPUB_KEYS_HASH: 3E96DE4212587183E5E16BB2C79692A53C19875D
  CCC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PRODUCT CODE  : 0561208
  HWC CERTIFICATE INFORMATION (CMT):
  PUBLIC_ID   : 1AA00019A4807D564B66CEBAFE651E198C27FE07
  PRODUCT CODE  : 0561208
  
  FINISHED READING RPL DATA
   RPL saved to: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\backup\355745022437025\355745022437025_112548.rpl
  
  ================================================
         Basic Phone Information      
  ================================================
  MCU Version: V 08.22 04-11-08 RM-304 (c) Nokia      
  IMEI Plain : 355745022437025
  IMEI Spare : A355745022437020
  IMEI SV  : 33557450224370257F
  Phone Model: Nokia 5310 XpressMusic
  Category  : Classic Phone
  Phone Type : RM-304
  
  
  
  Reading PM from 0 - 400
   Found PM Section:  1 , 15 Items
   Found PM Section:  2 ,  1 Item
   Found PM Section:  4 ,  9 Items
   Found PM Section:  8 , 10 Items
   Found PM Section: 11 , 75 Items
   Found PM Section: 12 ,  1 Item
   Found PM Section: 13 , 197 Items
   Found PM Section: 31 ,  1 Item
   Found PM Section: 42 , 15 Items
   Found PM Section: 44 ,  1 Item
   Found PM Section: 50 ,  3 Items
   Found PM Section: 54 ,  2 Items
   Found PM Section: 58 , 74 Items
   Found PM Section: 59 , 20 Items
   Found PM Section: 60 , 20 Items
   Found PM Section: 61 , 20 Items
   Found PM Section: 66 , 87 Items
   Found PM Section: 88 ,  1 Item
   Found PM Section: 96 ,  1 Item
   Found PM Section: 107 ,  6 Items
   Found PM Section: 116 , 17 Items
   Found PM Section: 117 , 10 Items
   Found PM Section: 120 ,  4 Items
   Found PM Section: 153 ,  6 Items
   Found PM Section: 193 ,  5 Items
   Found PM Section: 208 ,  1 Item
   Found PM Section: 217 ,  1 Item
   Found PM Section: 218 ,  1 Item
   Found PM Section: 232 ,  3 Items
   Found PM Section: 238 ,  1 Item
   Found PM Section: 239 ,  5 Items
   Found PM Section: 250 ,  4 Items
   Found PM Section: 301 , 17 Items
   Found PM Section: 304 ,  2 Items
   Found PM Section: 308 ,  9 Items
   Found PM Section: 309 ,  8 Items
   Found PM Section: 319 , 20 Items
   Found PM Section: 320 , 39 Items
   Found PM Section: 322 ,  1 Item
   Found PM Section: 325 , 20 Items
   Found PM Section: 334 ,  1 Item
   Found PM Section: 339 ,  2 Items
   Found PM Section: 341 ,  3 Items
   Found PM Section: 344 ,  5 Items
   Found PM Section: 345 ,  2 Items
   Found PM Section: 354 ,  1 Item
   Found PM Section: 355 ,  1 Item
   Found PM Section: 356 ,  2 Items
   Found PM Section: 362 ,  2 Items
   Found PM Section: 364 , 15 Items
   Found PM Section: 365 , 15 Items
  
  PM File SAVED TO : 
   C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\355745022437025\355745022437025_RM-304_0-400_112555.pm
  
  Time Taken to Read PM : 00:02:47
  
  ================================================
         Basic Phone Information      
  ================================================
  MCU Version: V 08.22 04-11-08 RM-304 (c) Nokia      
  IMEI Plain : 355745022437025
  IMEI Spare : A355745022437020
  IMEI SV  : 33557450224370257F
  Phone Model: Nokia 5310 XpressMusic
  Category  : Classic Phone
  Phone Type : RM-304
  
  
  Changing MODE : FLASH
  Booting Phone via FBUS...
  
  BOOTING BB5 Phone...
  
  ******************************************************
           TIME STARTS HERE           
  ******************************************************
  
  CMT Hardware : 010C192101013000
  CMT PUBLIC ID : 1AA00019A4807D564B66CEBAFE651E198C27FE07
  CMT ROOTHASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT ROM_ID : 273F6D55DFAAF68F
  
  
  Send Loader...
  Custom Loader Running!
  Restarting phone, please wait .. .
  VBATT Powering Down <<<<
  VBATT Powering Up  >>>>
  SET VCCIO Level Done
  SET BSI Load Done
  
  Waiting for Phone to Go Online...
  Elapsed Time: 1s
  Elapsed Time: 2s
  Elapsed Time: 3s
  Elapsed Time: 4s
  Elapsed Time: 5s
  Elapsed Time: 6s
  Elapsed Time: 7s
  Elapsed Time: 8s
  Elapsed Time: 9s
  Elapsed Time: 10s
  
  ================================================
         Basic Phone Information      
  ================================================
  MCU Version: V 08.22 04-11-08 RM-304 (c) Nokia      
  IMEI Plain : 355745022437025
  IMEI Spare : A355745022437020
  IMEI SV  : 33557450224370257F
  Phone Model: Nokia 5310 XpressMusic
  Category  : Classic Phone
  Phone Type : RM-304
  
  ================================================
        Extended Phone Information     
  ================================================
  Product Serial Number: RME787443
  Product Code     : 0561208
  Module Code     : 0203415
  Basic Production Code: 0544851
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 08.22 04-11-08 RM-303 (c) Nokia       NTM
  BT MCM Version    : 2222-143
  MCU SW Version    : V 08.22 04-11-08 RM-304 (c) Nokia
  HW Version      : 3505
  RFIC Version     : 06540609
  DSP Version     : ICPR71_08w22
  LCD Version     : SEIKO
  Content Pack Version : Content: 304_tmobusa_silver_v3 17-Nov-08 V 08.22 04-11-08 RM-303 (c) Nokia
  AHNE Version     : 30
  RETU Version     : 16
  TAHVO Version    : 22
  Bluetooth ID     : 00:1E:A3:44:49:27
  CS Type       : GSM850, GSM1800, GSM1900
  
  ================================================
          Simlock Information       
  ================================================
  CONFIG KEY  : 8000000000000000
  PROVIDER KEY : 3102000000000000
  NETWORK NAME : Union Telephone Company ;United States [GSM]
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Close
    Block [2] 1:Close
    Block [3] 1:Close
    Block [4] 1:Close
    Block [5] 1:Close
    Block [6] 1:Close
    Block [7] 1:Close
    Block [8] 1:Close
    Block [9] 1:Close
    Block [10] 1:Close
    Block [11] 1:Close
    Block [12] 1:Close
    Block [13] 1:Close
    Block [14] 1:Close
  SIMLOCK STATE : LOCKED
  
  SIMLOCK_TYPE       : PA_SL2
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  PHONE_MODE       : LOCAL
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : NIMMIIIIRRFF094B2F01
  DCC Ver: 002009
  Status  : OK
  
  
  ================================================
    SL1/SL2 Simlock RPL Stand Alone Edition  
  ================================================
  Generating Simlock Data RPL...          
  OK: Simlock RPL Accepted
  
  
  ================================================
         Basic Phone Information      
  ================================================
  MCU Version: V 08.22 04-11-08 RM-304 (c) Nokia      
  IMEI Plain : 355745022437025
  IMEI Spare : A355745022437020
  IMEI SV  : 33557450224370257F
  Phone Model: Nokia 5310 XpressMusic
  Category  : Classic Phone
  Phone Type : RM-304
  
  ================================================
        Extended Phone Information     
  ================================================
  Product Serial Number: RME787443
  Product Code     : 0561208
  Module Code     : 0203415
  Basic Production Code: 0544851
  Long Production SN  : 0
  PPM SW Version    : V 08.22 04-11-08 RM-303 (c) Nokia       NTM
  BT MCM Version    : 2222-143
  MCU SW Version    : V 08.22 04-11-08 RM-304 (c) Nokia
  HW Version      : 3505
  RFIC Version     : 06540609
  DSP Version     : ICPR71_08w22
  LCD Version     : SEIKO
  Content Pack Version : Content: 304_tmobusa_silver_v3 17-Nov-08 V 08.22 04-11-08 RM-303 (c) Nokia
  AHNE Version     : 30
  RETU Version     : 16
  TAHVO Version    : 22
  Bluetooth ID     : 00:1E:A3:44:49:27
  CS Type       : GSM850, GSM1800, GSM1900
  
  ================================================
          Simlock Information       
  ================================================
  CONFIG KEY  : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TYPE       : PA_SL2
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  CMLA_KEY          : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  
  ================================================
         SL1/SL2 Phone detected       
  ================================================
  
  PHONE_MODE       : LOCAL
                          
  ================================================
       Dynamic Camera Configuration     
  ================================================
  DCC ID : NIMMIIIIRRFF094B2F01
  DCC Ver: 002009
  Status  : OK
  
  
  Successfully done.
  
  
   

  ****************Để giúp forum phát triển,anh em vui lòng share Facebook, Google+ ****************
   

Thành viên đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

X

Hỗ trợ kỹ thuât >> CHAT ngay !